Giải thích cho khách hàng về cách sử dụng News Suite

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỂN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG DỤNG NEWS SUITE

Ngày sửa đổi và có hiệu lực cuối cùng: 2021-09-30

[ Language : Vietnamese, Tiếng Việt ]

 

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này giải thích các mục sau:

 

i. Cách thức mà Sony Network Communications Inc. (được gọi là “Sony”, “chúng tôi”) sẽ đọc, thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc lưu giữ thông tin về việc bạn sử dụng ứng dụng News Suite và nội dung bạn truy cập thông qua ứng dụng này. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng đối với những thông tin được thu thập bởi và thông qua ứng dụng News Suite và không áp dụng đối với những thông tin được thu thập trên bất kỳ ứng dụng, trang web hoặc hình thức thu thập ngoại tuyến nào khác của Sony.

 

ii. Cách thức bạn có thể liên lạc với chúng tôi

 

 

1. Về dịch vụ News Suite

 

Dịch vụ News Suite tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trực tuyến (ví dụ như nguồn cung cấp tin tức có định dạng Really Simply Syndication (RSS)). Bạn có thể truy cập dịch vụ qua ứng dụng News Suite được cài đặt sẵn hoặc có thể được tải xuống thiết bị của bạn. Khi sử dụng ứng dụng, bạn có thể chọn nguồn trực tuyến nào mình muốn dịch vụ tổng hợp thông tin. Sau đó, giao diện người dùng của ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tổng hợp cho bạn tại một vị trí dưới dạng một nguồn cung cấp tin tức. Ngoài ra, ứng dụng có tính năng hiển thị chi tiết về nguồn trực tuyến mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm đến việc nhận thông tin từ đó dựa trên nội dung mà Bạn truy cập qua ứng dụng News Suite.

 

 

2. Thông tin mà ứng dụng News Suite có thể thu thập và chia sẻ với Sony

 

Khi bạn sử dụng ứng dụng News Suite, ứng dụng có thể đọc và giao tiếp với chúng tôi để chúng tôi thu thập thông tin, sử dụng và/hoặc lưu trữ các loại thông tin sau cho mục đích được mô tả bên dưới trong Phần 3. Các thông tin này đa phần được thu thập tự động khi bạn sử dụng ứng dụng News Suite.

 

i. Thiết lập ứng dụng News Suite

 

Ví dụ: quốc gia và ngôn ngữ bạn chọn khi thiết lập, bạn đã bật các tính năng nhất định hay chưa và nguồn cung cấp tin tức nào có định dạng RSS mà bạn đã đăng ký nhận thông tin từ đó.

 

ii. Thông tin thiết bị của bạn (ví dụ: tên mẫu, phiên bản, Cài đặt hệ điều hành, các ứng dụng đã cài đặt, ID quảng cáo Android, Nhận dạng cho nhà quảng cáo đã cung cấp cho iOS)

 

iii. ID duy nhất được tự động tạo ra khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng News Suite.

 

iv. Thông tin về việc bạn sử dụng ứng dụng News Suite

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về nội dung mà bạn đã xem qua trong quá khứ và những tùy chọn trong khi sử dụng ứng dụng News Suite, bao gồm dịch vụ mạng xã hội nào hoặc nguồn dẫn tin tức nào mà bạn đã đọc, bài viết nào mà bạn đánh giá và bài viết nào mà bạn chia sẻ với những người khác.

 

v. Thông tin về vị trí

 

Khi bạn sử dụng ứng dụng Sociallife, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn. Bạn có thể tắt bộ sưu tập vị trí thông qua cài đặt của thiết bị di động của mình. (thường có trong “Vị trí”, “GPS” hoặc cài đặt tương tự). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí mặc định mà bạn chọn cung cấp trong ứng dụng Sociallife. Bạn có thể cập nhật vị trí mặc định của mình bất kỳ lúc nào thông qua menu cài đặt của ứng dụng Sociallife. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu vị trí với các bên thứ ba cung cấp nội dung hoặc dịch vụ mà vị trí có liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm như vậy đối với thông tin nhận dạng cá nhân bạn mà không có sự cho phép của bạn.

 

vi. Tải lên Nhật ký lịch sử (Điện thoại thông minh và máy tính bảng Android, điện thoại thông minh và máy tính bảng iOS)

 

Vì mục đích cải thiện tính năng và chất lượng, tính năng mới này gửi dữ liệu thống kê về việc sử dụng của News Suite và Hệ thống cho máy chủ của Sony. Dữ liệu này không bao gồm thông tin cá nhân và có thể định danh cá nhân. Bạn có thể phải chịu phí truyền tin dữ liệu khi kết nối với mạng di động.

 

Tính năng này yêu cầu kết nối Internet.

 

Có thể thay đổi cài đặt của "Tải lên nhật ký lịch sử".

 

Vui lòng lưu ý rằng ứng dụng News Suite có thể đọc và chia sẻ các thông tin trên cho chúng tôi, ngay cả khi ứng dụng không được hiển thị trên thiết bị của bạn.

 Thông tin đã thu thập ở trên sẽ được tải lên liên quan đến ID quảng cáo Android hoặc Nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) được cung cấp bởi iOS.  Bạn có thể đặt lại ID Quảng cáo Android hoặc IDFA như vậy trong thiết lập trên thiết bị của mình.

 

 

3. Sony sử dụng thông tin của bạn như thế nào

 

Sony có thể giữ lại, sử dụng và tiết lộ những thông tin được nêu ở mục 2 bên trên, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, cho các mục đích sau:

 

i. Cung cấp dịch vụ

Nhằm cung cấp cho bạn những tính năng và tiện ích của dịch vụ News Suite mà bạn yêu cầu.

 

ii. Cung cấp cho bạn thông tin về nguồn dẫn tin tức RSS và nội dung khác.

Những yêu cầu này có thể được cá nhân hóa trong việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về việc bạn sử dụng ứng dụng News Suite như được mô tả tại Mục 2(vi).

 

iii. Cập nhật và phát triển

Để giúp cho ứng dụng và dịch vụ News Suite vận hành tốt hơn, cung cấp cho bạn những cập nhật về phần mềm, và để phát triển, giới thiệu những tính năng, tiện ích mới dành cho dịch vụ và ứng dụng News Suite.

 

iv. Phát triển sản phẩm/dịch vụ trong tương lai.

Nhằm hỗ trợ cho chúng tôi trong việc phát triển toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ mới

 

v. Tuân thủ và thực thi

Để thực thi và đảm bảo tuân thủ các điều khoản sử dụng ứng dụng và dịch vụ News Suite và chính sách về quyền riêng tư này.

 

vi. Quảng Cáo và Phân Tích

Để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu và theo ngữ cảnh và cung cấp cả trong ứng dụng News Suite và trực tuyến. Ngoài ra để thực hiện phân tích, nghiên cứu và khảo sát, phân tích và phát triển sản phẩm.

 

Bằng việc sử dụng ứng dụng News Suite, bạn đồng ý sử dụng những thông tin đã được thu thập như mô tả tại Mục 2 cho các mục đích như trên phù hợp với chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý sử dụng các thông tin của bạn cho những mục đích trên, bạn không nên sử dụng ứng dụng này.

 

 

4. Những người nào khác có quyền truy cập vào những thông tin của bạn

 

Thông tin của bạn được truyền tới và lưu trữ bởi Sony có thể được cung cấp cho các công ty thành viên khác của Sony Group Corporation và các bên thứ ba như sau:

 

i. Các công ty thành viên của Sony Group Corporation

Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các công ty thành viên khác của Sony Group Corporation nhằm theo đuổi các hoạt động được nêu trong Phần 3 ở trên.

 

ii. Các nhà thầu là bên thứ 3

 

(a) Chức năng tìm kiếm tin tức theo từ khóa sử dụng Bing, được cung cấp bởi Tập đoàn Microsoft. Các từ khóa mà bạn nhập sẽ được gửi đến máy chủ của Bing. Vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Dịch Vụ Của Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

 

(b) Chức năng hiển thị tin nhắn cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android sử dụng Dịch Vụ Gửi Tin Nhắn Qua Đám Mây của Google (Google Cloud Messaging - GCM), được cung cấp bởi Google Inc.. Các tin nhắn mà bạn nhận được và nhật ký người dùng của bạn sẽ được gửi đến máy chủ của Google Inc. và những thông tin như vậy có thể được sử dụng cho GCM và/hoặc theo Chính Sách Bảo Mật Của Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Ngoài ra, tin nhắn mà bạn nhận được có thể bao gồm quảng cáo do Google Inc. phân phối.

 

(c) Chức năng hiển thị thông báo cho điện thoại hoặc máy tính bảng iOS sử dụng dịch vụ Thông báo gửi của Apple (APN), được cung cấp bởi Apple Inc. (“Apple”). Thông báo bạn nhận được và nhật ký người dùng của bạn sẽ được gửi đến máy chủ của Apple và những thông tin như vậy có thể được sử dụng cho APN và/hoặc theo Chính sách về quyền riêng tư của Apple (http://www.apple.com/privacy/).

 

(d) Thông tin của bạn có thể được lưu giữ và/hoặc xử lý bởi bên thứ ba là nhà thầu mà Sony sử dụng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc cung cấp và điều hành dịch vụ và ứng dụng News Suite.

 

iii. Chuyển nhượng công ty

Thông tin của bạn có thể được chúng tôi chuyển giao như một phần của giao dịch chuyển nhượng công việc kinh doanh của chúng tôi (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty), trong trường hợp này, thông tin mà chúng tôi giữ về khách hàng sẽ trở thành một trong số các tài sản chuyển nhượng.

 

iv. Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi có thể giữ lại, sử dụng và/hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn khi được yêu cầu hoặc được cho phép bởi các quy định của pháp luật hoặc theo lệnh, bao gồm việc cung cấp cho cảnh sát hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, để điều tra về các khiếu nại của bạn hoặc về bạn, hoặc để bảo vệ chúng tôi, hoặc người khác, chống lại các hành động gây hại, phi pháp hoặc các hành động phạm tội.

 

5. Nhà cung cấp phân tích bên thứ ba, máy chủ quảng cáo và các bên thứ ba tương tự

 

Sony làm việc với các nhà quảng cáo mạng, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích và các nhà cung cấp khác để đem đến cho chúng tôi thông tin về lưu lượng truy cập trên ứng dụng News Suite (bao gồm các trang, nội dung đã xem và hành động được thực hiện khi truy cập vào ứng dụng News Suite), để phân phối quảng cáo trong ứng dụng News Suite, để phân phối quảng cáo của chúng tôi trực tuyến, và để cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc sử dụng ứng dụng News Suite và hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định về lượt truy cập và hoạt động của bạn trên ứng dụng News Suite và những trang web và dịch vụ khác, đồng thời có thể sử dụng thông tin này để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt và truy cập các công nghệ theo dõi của riêng họ trên thiết bị của bạn và có thể thu thập hoặc truy cập vào thông tin về bạn theo cách nào khác, những thông tin này (cùng với những yếu tố khác) có thể được sử dụng để: nhắm mục tiêu quảng cáo, ngăn chặn bạn xem cùng một quảng cáo quá nhiều lần và thực hiện nghiên cứu về sự hữu ích của một quảng cáo nhất định đối với bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về việc sử dụng của khách truy cập với các công ty quảng cáo bên thứ ba, nhà cung cấp phân tích và các nhà cung cấp khác cho những mục đích tương tự.  Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào ứng dụng News Suite hoặc ứng dụng bên thứ ba khác, các trang web và dịch vụ trực tuyến. 

 

Để biết các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và chính sách về quyền riêng tư của họ được áp dụng cho bộ sưu tập và việc sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem các trang web dưới đây:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Để biết cách chọn không tham gia nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách thay đổi cài đặt trong thiết bị di động, xem phần sau.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

 

Vui lòng lưu ý rằng các công ty quảng cáo và phân tích vẫn thu thập thông tin từ bạn và việc chọn không tha gia thông qua các cơ chế này không giúp bạn chọn không tham gia nhận quảng cáo được phân phối. Bạn sẽ tiếp tục được phân phối quảng cáo chung khi trực tuyến hoặc khi ở trên thiết bị của mình.  Ứng dụng News Suite là một ứng dụng có hỗ trợ quảng cáo. Nếu bạn muốn dừng toàn bộ hoạt động thu thập dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ này hoặc không muốn nhận bất kỳ quảng cáo nào, bạn phải gỡ cài đặt ứng dụng News Suite.

 

 

6. Lời nhắn trên màn hình chào mừng

 

Một màn hình chào mừng có thể xuất hiện khi bạn khởi động ứng dụng News Suite nếu chúng tôi có thông tin gì mới để báo cho bạn. Ví dụ: có thể xuất hiện tin nhắn từ chúng tôi về nội dung mới đã có thể sử dụng thông qua ứng dụng, hoặc một cập nhật của phần mềm ứng dụng giới thiệu những tính năng và/hoặc tiện ích mới. Bạn có thể chọn không nhận nội dung mới và các thông báo cập nhật ứng dụng chung trên màn hình chào mừng trong phần cài đặt của ứng dụng. Nếu chọn không, các tin nhắn hệ thống quan trọng có thể sẽ vẫn được hiển thị, ví dụ: chi tiết của việc khi nào thì dịch vụ News Suite sẽ tạm ngưng để bảo trì định kỳ.

 

 

7. Truyền thông tin của bạn ra quốc tế

 

Người dùng trên khắp thế giới đều có thể sử dụng ứng dụng và dịch vụ News Suite. Thông tin của bạn sẽ được xử lý, lưu giữ và truyền đến các nước bên ngoài khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và/hoặc quốc gia mà bạn đang sinh sống nhằm mục đích như được đề cập đến tại mục 3. Thông tin của bạn sẽ được xử lý bởi những nhân viên hoạt động bên ngoài EEA và/hoặc quốc gia mà bạn đang sinh sống, là những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong số các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và có thể được nhận ra bởi những nhân viên này ở các quốc gia đó. Việc bảo vệ dữ liệu và luật về quyền riêng tư ở các quốc gia này không đề nghị mức độ bảo vệ như tại EEA và/hoặc quốc gia mà bạn đang sinh sống và bạn có thể có ít quyền hơn đối với thông tin của mình.

 

Bằng việc sử dụng ứng dụng News Suite, bạn đồng ý với việc truyền thông tin này. Nếu không đồng ý, bạn không nên sử dụng ứng dụng này.

 

 

8. Các biện pháp kiểm soát an ninh

 

Sony tìm cách duy trì các biện pháp an ninh hợp lý nhằm cố gắng bảo vệ khỏi sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi đấu tranh để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi cũng không thể đảm bảo chắc chắn về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào được truyền cho chúng tôi thông qua ứng dụng News Suite hoặc do chúng tôi lưu giữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc được lưu giữ trên hệ thống của bên thứ ba là nhà thầu của chúng tôi.

 

 

9. Ứng dụng dành cho mọi đối tượng

 

Ứng dụng và dịch vụ News Suite dành cho mọi đối tượng và không hướng vào trẻ em dưới 13 tuổi.

 

 

10. Thay đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

 

Chính sách về quyền riêng tư này được cập nhật theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ đăng phiên bản đã được sửa đổi, cùng với ngày mà những sửa đổi đã được cập nhật, tại phần danh mục trong “Setting >> About >> Privacy Policy” của ứng dụng News Suite và/hoặc trên trang web của chúng tôi, đồng thời những thay đổi có hiệu lực khi chúng tôi đăng chúng (hoặc vào một ngày nhất định được nêu trong chính sách đã cập nhật). Tiếp tục truy cập hoặc sử dụng ứng dụng News Suite sau khi những thay đổi này có hiệu lực có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư sửa đổi. Nếu chúng tôi cập nhật Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi có thể toàn quyền lựa chọn thông báo cho bạn qua ứng dụng News Suite hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào khác.

 

 

11. Thông tin liên hệ

 

Để biết thêm thông tin về Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, bao gồm những các câu hỏi, khiếu nại hoặc tranh chấp có liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/ .