คำอธิบายสำหรับลูกค้าผู้ใช้แอปพลิเคชัน News Suite

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชัน News Suite

 

วันที่แก้ไขล่าสุดและวันที่มีผลบังคับใช้: 2021-09-30

[ Language : Thai, ภาษาไทย ]

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ

 

i. วิธีการ Sony Network Communications Inc. (“โซนี่” “เรา” หรือ “ของเรา”) จะอ่าน รวบรวม ใช้ แลกเปลี่ยนและ/หรือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้แอปพลิเคชัน News Suite และเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงโดยใช้แอปพลิเคชันนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยและผ่านแอปพลิเคชัน News Suite และไม่ครอบคลุมข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันอื่นหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือออฟไลน์โดยโซนี่ (เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะ)

 

ii. วิธีการที่ท่านจะสามารถติดต่อเรา

 

 

1. บริการ News Suite

 

บริการ News Suite รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายๆ แห่ง (เช่น ฟีดข่าวที่มี Really Simply Syndication (RSS)) คุณสามารถเข้าถึงบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน News Suite ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ การใช้แอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกแหล่งออนไลน์ที่ต้องการให้บริการทำการรวบรวมข้อมูลได้ อินเตอร์เฟสผู้ใช้แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลรวมให้คุณในที่เดียวเหมือนกับเป็นฟีดข่าวเดียว นอกจากนี้ แอปพลิเคชันมีคุณสมบัติที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจที่จะรับข้อมูลโดยอ้างอิงตามเนื้อหาที่คุณเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน News Suite

 

 

2. ข้อมูลที่แอปพลิเคชัน News Suite อาจรวบรวมและสื่อสารกับโซนี่

 

เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชัน News Suite แอปพลิเคชันนี้อาจอ่านและสื่อสารข้อมูลตามประเภทที่ระบุไว้ท้ายนี้กับเรา เพื่อการรวบรวม การใช้และ/หรือการจัดเก็บโดยเรา โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชัน News Suite

 

i. ค่าที่ตั้งไว้สำหรับแอปพลิเคชัน News Suite ของท่าน

 

ตัวอย่างเช่น ประเทศและภาษาที่คุณเลือกระหว่างการตั้งค่า และไม่ว่าคุณได้เปิดใช้คุณสมบัติบางอย่างหรือไม่ก็ตาม และลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลจากฟีดข่าวที่มี RSS ใดก็ตาม

 

ii. ข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน (ชื่อรุ่น, เวอร์ชั่น, การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Android, แอพที่ติดตั้งไว้, Android Ad ID, การระบุตัวตนสำหรับผู้โฆษณาที่มี iOS)

 

iii. รหัสเฉพาะที่สร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเริ่มใช้แอปพลิเคชัน News Suite

 

iv. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน News Suite ของท่าน

 

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการค้นดูเนื้อหา (content browsing history) และค่ากำหนด (preferences) ของท่านในขณะที่ท่านใช้แอปพลิเคชัน News Suite ซึ่งรวมถึงบริการเครือข่ายสังคมหรือบริการส่งข่าวสาร (news feeds) ที่ท่านได้อ่าน โพสต์ (posts) ที่ท่านให้คะแนน และโพสต์ (posts) ที่ท่านแบ่งปันให้กับบุคคลอื่น

 

v. ข้อมูลตำแหน่ง

 

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน News Suite เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ คุณอาจปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของคุณโดยตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ (โดยทั่วไปจะแสดงรายการภายใต้ “ตำแหน่ง”, “GPS” หรือการตั้งค่าที่คล้ายกัน) เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งเริ่มต้นที่คุณเลือกให้ข้อมูลในแอปพลิเคชัน News Suite คุณอาจปรับปรุงตำแหน่งเริ่มต้นของคุณได้ตลอดเวลาโดยไปที่เมนูตั้งค่าในแอปพลิเคชัน News Suite เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สามที่ให้บริการเนื้อหาและบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณ แต่เราจะไม่ดำเนินการดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

 

vi. อัปโหลดล็อกประวัติ (สมาร์ทโฟน Android, แท็บเล็ต Android, สมาร์ทโฟน iOS และแท็บเล็ต iOS)

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติ คุณสมบัติใหม่นี้จะส่งสถิติการใช้ของ News Suite และระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Sony โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและที่ระบุตัวบุคคลได้ ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการสื่อสารข้อมูลเมื่อท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

 

คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

การตั้งค่า "อัปโหลดล็อกประวัติ" สามารถแก้ไขได้

 

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน News Suite อาจจะอ่านและสื่อสารข้อมูลข้างต้นให้กับเราได้แม้ในขณะที่แอปพลิเคชันไม่ได้แสดงอยู่บนอุปกรณ์ของท่าน ณ เวลานั้นๆ

 ข้อมูลที่รวบรวมข้างต้นจะถูกอัพโหลดในการเชื่อมต่อกับ Android Ad ID หรือ Identification For Advertisers (IDFA) ที่จัดให้โดย iOS  คุณสามารถรีเซ็ต Android Ad ID หรือ IDFA ดังกล่าวได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

 

 

3. วิธีการที่โซนี่จะใช้ข้อมูลของท่าน

 

โซนี่อาจเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุข้างต้นในข้อ 2 โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

i. การให้บริการ

เพื่อการจัดหาคุณลักษณะการทำงานและฟังก์ชันต่างๆ ของบริการ News Suite ตามที่ท่านร้องขอให้กับท่าน

 

ii. เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่งข่าวสาร (news feeds) พร้อมการอัพเดทข้อมูล (RSS) และเนื้อหาอื่นๆ

คำแนะนำเหล่านี้อาจเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะอย่างตามที่เรารวบรวมมาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน News Suite ของท่าน ตามที่ระบุในข้อ 2(vi)

 

iii. การปรับปรุงและการพัฒนา

เพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันและบริการ News Suite ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีการปรับปรุง (updates) ให้กับท่าน และเพื่อการพัฒนาและแนะนำคุณลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่ๆ สำหรับแอปพลิเคชันและบริการ News Suite

 

iv. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการในอนาคต

เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ทั้งหมด

 

v. การปฏิบัติและบังคับตามข้อกำหนด

เพื่อบังคับใช้และเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้สำหรับแอปพลิเคชันและบริการ News Suite รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

vi. การโฆษณาและการวิเคราะห์

เพื่อจัดหาโฆษณาและข้อเสนอที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับบริบททั้งภายในแอปพลิเคชัน News Suite และที่อื่นๆ แบบออนไลน์ รวมถึงเพื่อทำการวิเคราะห์ วิจัย สำรวจและวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน News Suite ท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่มีการรวบรวมตามที่ระบุในข้อ 2 เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ท่านไม่ควรที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้

 

 

4. บุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

 

ข้อมูลของคุณที่ Sony สื่อสารหรือเก็บรักษาไว้อาจจะมอบให้แก่บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Sony Group Corporation และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้:

 

i. บริษัทในกลุ่ม Sony Group Corporation

ข้อมูลของคุณอาจจะเปิดเผยแก่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Sony Group Corporation เพื่อจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

 

ii. ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

 

(a) ฟังก์ชันค้นหาข่าวด้วยคำสำคัญจะใช้ประโยชน์จาก Bing ที่ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชันเป็นผู้ให้บริการ ระบบจะส่งคำสำคัญที่ท่านป้อนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Bing กรุณาดูข้อตกลงการบริการของไมโครซอฟท์ (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement)

 

(b) ฟังก์ชันแสดงข้อความสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์จะใช้ประโยชน์จาก Google Cloud Messaging (GCM) ที่กูเกิล อิงค์เป็นผู้ให้บริการ ข้อความที่ท่านได้รับและบันทึกของผู้ใช้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล อิงค์ อาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการ GCM และ/หรือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิล  (http://www.google.com/privacypolicy.html) นอกจากนี้ ข้อความที่ท่านได้รับอาจมีโฆษณาที่กูเกิล อิงค์เป็นผู้ส่งด้วย

 

(c) ข้อความแสดงฟังก์ชันสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต iOS จะใช้ประโยชน์จากบริการ Apple Push Notification (APNs) ที่ให้บริการโดยบริษัท Apple Inc. (“Apple”) ข้อความที่คุณได้รับและบันทึกผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อ APNs และ/หรือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple (http://www.apple.com/privacy/)

 

(d) ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บและ/หรือประมวลผลโดยผู้รับจ้างของโซนี่ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่โซนี่ใช้เพื่อการให้บริการต่างๆ อันเป็นการช่วยเหลือในการจัดหาและดำเนินการแอปพลิเคชันและบริการ News Suite

 

iii. การโอนธุรกิจ

เราอาจจะโอนข้อมูลของท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับลูกค้าของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่โอน

 

iv. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราอาจจัดเก็บ ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำสั่ง ซึ่งรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่มีขึ้นโดยหรือต่อท่าน หรือเพื่อที่จะคุ้มครองหรือป้องกันเราหรือบุคคลอื่นจากกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดอาญาหรือเป็นอันตราย

 

5. ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เซิร์ฟเวอร์โฆษณา และผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

 

โซนี่ทำงานร่วมกับบริษัทโฆษณาเครือข่าย เอเจนซี่โฆษณา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ และผู้ขายอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในแอปพลิเคชัน News Suite แก่เรา (รวมถึงหน้าและเนื้อหาที่ดูและการดำเนินการต่างๆ ระหว่างการเข้าชมแอปพลิเคชัน News Suite) เพื่อจัดหาโฆษณาภายในแอปพลิเคชัน News Suite และโฆษณาของเราในที่อื่นๆ ทางออนไลน์ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน News Suite และประสิทธิภาพของโฆษณาของเราแก่เรา ผู้ให้บริการของเราอาจรวบรวมข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการเข้าชมและกิจกรรมต่างๆ บนแอปพลิเคชัน News Suite และเว็บไซต์และบริการอื่นๆ และอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอการโฆษณาต่อท่านโดยตรง

 

ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจกำหนดและเข้าถึงเทคโนโลยีการติดตามของพวกเขาบนอุปกรณ์ของท่าน และอาจรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งอาจถูกใช้เพื่อ (และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้): นำเสนอโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย ป้องกันไม่ให้ท่านเห็นโฆษณาเดียวกันหลายครั้งเกินไป และทำการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของโฆษณาบางชิ้นที่มีต่อท่าน เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานของผู้เยี่ยมชมกับบริษัทโฆษณา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ และผู้ขายอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านระหว่างที่ท่านเข้าชมแอปพลิเคชัน News Suite หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ

 

สำหรับผุ้ให้บริการของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาที่มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ลิงก์ด้านล่าง:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

สำหรับวิธีการเลือกโฆษณาเป้าหมายออกโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ดูวิธีการต่อไปนี้

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

 

โปรดทราบว่าบริษัทโฆษณาและบริษัทวิเคราะห์อาจยังคงรวบรวมข้อมูลจากท่าน และการเลือกไม่รับโฆษณาผ่านการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณา ท่านจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปเมื่อใช้งานออนไลน์หรือผ่านอุปกรณ์ของท่าน แอปพลิเคชัน News Suite เป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนโฆษณา หากท่านต้องการยกเลิกการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือไม่ต้องการได้รับโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น ท่านต้องถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน News Suite

 

 

6. ข่าวสารบนหน้าจอต้อนรับ (Welcome Screen Messages)

 

หน้าจอต้อนรับ (welcome screen) อาจปรากฎในเวลาที่ท่านเริ่มต้นใช้แอปพลิเคชัน News Suite ถ้าเรามีข่าวสารใหม่ที่จะแจ้งต่อท่าน ตัวอย่างเช่น หน้าจอต้อนรับอาจจะแสดงข่าวสารจากเราที่เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ซึ่งสามารถรับได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือการปรับปรุง (update) แอปพลิเคชันที่มีการนำเสนอคุณสมบัติการทำงานและ/หรือฟังก์ชันใหม่ ท่านสามารถเลือกปิดการรับข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่หรือการปรับปรุงแอปพลิเคชันโดยทั่วไปบนหน้าจอต้อนรับได้ในส่วนการตั้งค่า (settings) ของแอปพลิเคชัน ถ้าท่านเลือกปิดการรับข่าวสารดังกล่าว ท่านอาจจะยังคงได้รับข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อาจไม่มีการให้บริการ News Suite เพื่อการบำรุงรักษาตามกำหนด

 

 

7. การโอนข้อมูลของท่านระหว่างประเทศ

 

แอปพลิเคชันและบริการ News Suite จัดหาให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผล จัดเก็บและโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นในข้อ 3  ไปยังประเทศภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และ/หรือประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลโดยพนักงานภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและ/หรือประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน ซึ่งทำงานให้กับเราหรือผู้ให้บริการรายหนึ่งของเรา และอาจถูกมองเห็นโดยพนักงานในประเทศเหล่านั้น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่มีอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและ/หรือประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน และท่านอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านน้อยลง

 

ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน News Suite ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลเหล่านี้ได้ ถ้าท่านไม่ยินยอมให้มีการโอนข้อมูลเหล่านี้ ท่านไม่ควรที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้

 

 

8. มาตรการควบคุมความปลอดภัย

 

โซนี่พยายามที่จะดำรงมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย ถูกใช้โดยมิชอบหรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถึงแม้ว่าเราได้พยายามที่จะคุ้มครองข้อมูลของท่านแล้วก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งให้แก่เราผ่านทางแอปพลิเคชัน News Suite หรือที่เราจัดเก็บไว้ในระบบของเรา หรือที่จัดเก็บอยู่ในระบบของผู้รับจ้างของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

 

 

9. การใช้งานในกลุ่มบุคคลทั่วไป

 

แอปพลิเคชันและบริการ News Suite จัดทำขึ้นสำหรับใช้งานในกลุ่มบุคคลทั่วไป และมิได้มุ่งที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

 

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราจะประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งวันที่ของฉบับแก้ไขปรับปรุงไว้ที่เมนู “Setting>>About>>Privacy Policy” ในแอปพลิเคชัน News Suite และ/หรือบนเว็บไซต์ของเรา และการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์นโยบายดังกล่าว (หรือในวันที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุง) เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชัน News Suite ต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านตกลงมีผลผูกพันตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ หากเราแก้ไขปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราอาจเลือกแจ้งให้ท่านทราบผ่านแอปพลิเคชัน News Suite หรือผ่านวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 

 

11. ข้อมูลการติดต่อ

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงมีคำถาม ข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรวบรวบและการใช้ข้อมูลของท่าน โปรดส่งคำร้องของท่านผ่านทาง http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/