Dataskyddsmeddelande för kunder som använder News Suite-applikationen

Integritetspolicy för News Suite-applikationen

Senast reviderade och giltighetsdatum: 2021-09-30

[Language: Swedish]

 

Denna integritetspolicy förklarar följande artiklar.

(i) Hur Sony Network Communications Inc., (”Sony”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) kommer att behandla (t.ex. läsa, samla in, använda, dela och/eller lagra) personuppgifter om din användning av News Suite-applikationen och det innehåll du får åtkomst till via applikationen. Denna integritetspolicy gäller endast den information som samlas in av och genom News Suite-applikationen och täcker inte information som samlas in genom någon annan applikation eller webbplats eller offline av Sony (om det inte uttryckligen anges).

(ii) Hur du kan kontakta oss.

1. Om News Suite-tjänsten

Tjänsten News Suite samlar information från flera onlinekällor (såsom nyhetsflöden med Really Simply Syndication (RSS)). Du kan komma åt tjänsten via News Suite-applikationen som är förinstallerad eller kan laddas ned till din enhet. Med hjälp av programmet kan du välja vilka onlinekällor du vill att tjänsten ska samla. Programmets användargränssnitt visar sedan den kombinerade informationen för dig på ett ställe som ett enda flöde. Dessutom har programmet en funktion som visar information om onlinekällor som vi tror att du kan vara intresserad av att ta emot information från, baserat på innehållet som du kommer åt via din News Suite-applikation.

2. Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Personuppgifter omfattar all information om en specifik eller specificerad fysisk person som du meddelar oss eller som genereras eller samlas in av oss. När du använder News Suite-applikationen kan den läsa och kommunicera med oss, för vår behandling, följande typer av personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan i avsnitt 3. Mycket av denna information samlas in automatiskt när du använder News Suite-applikationen.

2.1 Dina inställningar för News Suite-applikationen: Till exempel det land och språk du valde under installationen och vare sig du har aktiverat vissa funktioner eller inte, och vilka nya nyhetsflöden med RSS du har registrerat för att få information från.

2.2 Information om din enhet: Exempelvis modellnamn, version, OS-inställningar, installerade appar, Reklam-ID och din IP-adress.

2.3 Unikt ID: Data som genereras automatiskt när du börjar använda News Suite-applikationen.

2.4 Information om din användning av News Suite-applikationen: Vi kan också samla in data om din webbhistorik och dina preferenser när du använder News Suite-applikationen, inklusive datum och tid för ditt besök, vilka nyhetsflöden du läser och vilka inlägg du delar med andra. När du använder våra webbplatser lagras data om din användning tillfälligt i en loggfil på vår server (såsom datum och tid för ditt besök, uppringda sidor och begärda filer, typ och version av webbläsaren som du använder, typ och operativsystem för den slutenhet du använder samt din IP-adress).

2.5 Överför historiklogg (Android-smartphone, Android-surfplatta, iOS-smartphone och iOS-surfplatta): För kvalitets- och funktionsförbättringar skickar den här nya funktionen användningsstatistik för News Suite och Systems till Sony-servern. Du kan ådra dig en avgift för datakommunikation när du ansluter till ett mobilnät

Den här funktionen kräver en internetanslutning.

Inställningar för ”Överför historiklogg” kan ändras.

Observera att News Suite-applikationen kan läsa och förmedla informationen ovan till oss, även om applikationen inte visas för dig på din enhet för närvarande.

2.6 Reklam-ID: All personlig information som samlas in av oss kommer att laddas upp i samband med ett Android Ad-ID eller ett ID för annonsörer (IDFA) som tillhandahålls av iOS. Ett sådant annonserings-ID kan återställas av dig i inställningar på din enhet.

3. Vad använder vi dina personuppgifter till, på vilken rättslig grund och hur länge?

3.1 Tillhandahållande av applikationen och tillhandahållande av tjänster

Behandling av vissa uppgifter (dvs. de uppgifter som anges i 2.1, 2.2, 2.3) är nödvändiga för att tillhandahålla ansökan och tillhandahålla tjänsterna och därefter för att säkerställa systemsäkerheten. Detta inkluderar i synnerhet (i) att förse dig med de funktioner i News Suite-tjänsten som du begär, (ii) för att hjälpa News Suite-applikationen och tjänsten att fungera bättre, för att förse dig med programuppdateringar, för att utveckla och introducera nya funktioner för News Suite-applikationen och -tjänsten, och (iii) för att se till att användarvillkoren för News Suite-applikationen och tjänsten och denna integritetspolicy efterlevs.

Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av ett användaravtal med dig (artikel 6.1 b i GDPR), respektive vårt berättigade intresse av att tillhandahålla ansökan med våra tjänster (artikel 6.1 bokstav f i GDPR). Behandlingen är en obligatorisk förutsättning för användning av vår ansökan; ingen invändningsrätt är därmed tillgänglig.

Dessa uppgifter kommer att raderas när ovannämnda syften är uppfyllda och en rättslig grund inte längre existerar, senast efter sex månader. Dessa uppgifter kan sedan bedömas i anonymiserad form för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro.

3.2 Anpassade och lokaliserade tjänster

Du har möjlighet att anpassa tjänsterna och innehållet som visas för dig baserat på förslag som kan anpassas med hjälp av, i synnerhet, den information vi samlar in om din användning av News Suite-applikationen.

För detta ändamål övervakar vi ditt surfbeteende på applikationen från vissa data (dvs. de data som anges i 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6). Vi kan länka mellan sådana uppgifter och andra uppgifter vi samlar in eller de uppgifter ett annat företag tillhandahåller oss.

Rättslig grund för denna behandling är ditt samtycke baserat på artikel 6.1 a artikel 7 i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

3.3 Dina frågor

Om du skickar frågor till oss via ett kontaktformulär, per e-post eller via en servicetelefon, behandlar vi informationen som ges däri för att besvara din fråga samt IP-adress och datum/tid för begäran, för att undvika missbruk av kontaktformuläret.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR av att förse dig med ovannämnda ”frågor”-service. Om din fråga gäller inledande eller behandling (inklusive kundservice eller garanti) av ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR.

Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 i GDPR. I det här fallet kan vi fortsätta behandlingen genom att bevisa obligatoriska skäl för behandlingen. Detta kan i sådana fall vara särskilt nödvändigt för att bevisa tidigare frågor och kommunikation med dig. Om det inte finns några sådana obligatoriska skäl kommer vi att upphöra med vår kommunikation med dig och radera redan insamlade uppgifter.

Dessa uppgifter kommer att raderas när vår kommunikation med dig har upphört, dvs. när den faktiska situationen i fråga har klargjorts slutgiltigt och det inte finns något ytterligare berättigat intresse för lagringen, respektive inga ytterligare lagstadgade skyldigheter att lagra sådana uppgifter.

3.4 Reklam och produktutveckling, invändningsrätt

Vi vill också använda de uppgifter (dvs. de uppgifter som anges i 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6) som du anger under alla omständigheter eller som samlas in under din användning av applikationen för att informera dig om andra produkter och tjänster eller för att förbättra våra produkterbjudanden och tjänster (produktutveckling). För detta ändamål använder vi uppgifterna på nedanstående sätt.

3.4.1 Anonymiserade användningsdata

Vi använder anonymiserade och/eller insamlade data som samlats in med hjälp av analysverktyg för att kunna förstå samtliga besökares surfbeteende och därmed förbättra utformningen av vår applikation och vårt produktsortiment i allmänhet. För närmare information om analysverktygen, se punkt 4 nedan.

3.4.2 Personaliserade och pseudonymiserade användningsdata

Dessutom använder vi dina uppgifter för att hjälpa oss med utvecklingen av helt nya produkter och tjänster, förstå ditt surfbeteende och därigenom förbättra de erbjudanden som visas för dig.

3.4.3 Direkt marknadsföring

I vår ansökan behandlar vi dina uppgifter för att ge dig riktad och kontextuell annonsering och erbjudanden både inom News Suite-applikationen och på andra ställen online.

Även utan medgivande kan vi informera dig om det är lämpligt inom det rättsligt tillåtna tillämpningsområdet genom att annonsera med hjälp av popup-funktionen i News Suite-applikationen.

Du kan när som helst helt eller delvis invända mot skapandet av pseudonymiserade uppgifter, användningen av dina personuppgifter för reklam- och produktutvecklingsändamål samt den efterföljande kontakten för sådana ändamål i en viss form eller kan återkalla eventuella medgivanden som du har givit. Använd motsvarande funktioner som redan finns tillgängliga för din användning (t.ex. avregistreringsfunktionen i din ansökan) eller adressera ett motsvarande skriftligt meddelande (referens: dataskydd) eller popup-funktion i appen.

Den rättsliga grunden för behandling är ditt samtycke (artikel 6.1 bokstav a GDPR) och våra berättigade intressen (artikel 6.1 bokstav f i GDPR, i förekommande fall i samband med avsnitt paragraf 7 3 Tyska lagen om illojal konkurrens (UWG).

Dessa uppgifter kommer att raderas av oss efter din invändning, respektive återkallande av eventuella medgivanden, eller på annat sätt senast när du slutar användande, kommer de vederbörligen endast att lagras i ihopsamlad, anonymiserad form. I den utsträckning det är nödvändigt, kommer vi att lagra det faktum att du har invänt mot att kontaktas ytterligare.

4. Överföring av uppgifterna

4.1 Överföring av uppgifter till databehandlare

Vi använder delvis tjänsteleverantörer, i enlighet med de lagstadgade kraven, med hjälp av personuppgiftsbiträdesförhållanden, d.v.s. behandlingen utförs på grundval av ett respektive avtal, för vårt konto, enligt våra anvisningar och under förutsättning av vår kontroll.

Databehandlare är i synnerhet

(a) Nyhetssökningsfunktion med nyckelord som använder Bing, som tillhandahålls av Microsoft Corporation. Nyckelorden du anger skickas till Bing-servern. Se Microsoft Services Agreement (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funktionen för meddelandevisning för Android-smarttelefonen eller surfplatta använder Firebase Cloud Messaging (FCM) som tillhandahålls av Google Inc. Meddelanden som du tar emot och din användarlogg skickas till Google Inc:s server och sådan information kan användas för FCM och/eller i enlighet med Googles integritetspolicy (http://www.google.com/privacypolicy.html). Dessutom kan reklam som levereras av Google Inc. ingå i meddelandet du får.

(c) Visningsfunktionen för iOS smartphone eller surfplatta använder Apple Push Notification Service (APN), som tillhandahålls av Apple Inc. (”Apple”). Meddelanden du får och din användarlogg kommer att skickas till Apples server och sådan information kan användas för APN och/eller i enlighet med Apples integritetspolicy (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Dina uppgifter kan lagras och/eller bearbetas av tredjepartsleverantörer till Sony, som Sony använder för att tillhandahålla tjänster som hjälper till att tillhandahålla och driva News Suite-applikationen och tjänsten (se under 5).

I sådana fall förblir vi ansvariga för databehandlingen; överföring och behandling av personuppgifter till eller av våra databehandlare sker på den rättsliga grund, på vilken vi har rätt att behandla data i varje enskilt fall. Ingen separat rättslig grund krävs.

4.2 Dataöverföring till tredje man

Vi överför delvis dina uppgifter till tredje part, dvs. partner som vi samarbetar med utanför en avtalad behandling. Sådana partner utför sina tjänster på eget ansvar; behandlingen av dina uppgifter av våra partners styrs uteslutande av dataskyddsmeddelanden från en sådan tredje part.

4.2.1 Företag i Sony-koncernen

Din information kan komma att delas med andra företag i Sony-koncernen i de syften som anges nedan.

a) Förbättring av tjänsten eller applikationen och ny produktutveckling

Den rättsliga grunden för överföring och behandling av Sony Group Corporations koncernföretag är deras berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att förbättra sina produkterbjudanden och tjänster, vilket du som användare också kommer att dra nytta av.

Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 i GDPR. I det här fallet kan vi fortsätta behandlingen genom att bevisa obligatoriska skäl för behandlingen. Om det inte finns några sådana obligatoriska skäl raderar Sony Group Corporations koncernföretag din information.

4.2.2 Överföringar av företag

Din information kan överföras av oss som en del av en transaktion där vi överför hela eller delar av vår verksamhet, i vilket fall information som vi innehar om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.

4.2.3 Överensstämmelse

Vi kan behålla, använda och/eller lämna ut någon av dina uppgifter i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag, förordning eller order, inklusive till polisen eller andra behöriga myndigheter, för att undersöka klagomål som gjorts av eller mot dig, eller för att skydda eller försvara oss, eller andra, mot olagliga, kriminella eller skadliga aktiviteter.

4.2.4 Sociala nätverk

I den utsträckning du vill dela en av våra applikationer i ett socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Twitter) och för detta ändamål klickar på en av ”dela” -knapparna, kommer respektive information att överföras till det sociala nätverket. Naturligtvis måste du vara inloggad på respektive sociala nätverk. Den rättsliga grunden för överföringen är vårt berättigade intresse att ge dig möjlighet att ”dela”, artikel 6.1 f i GDPR.

4.3 Dataöverföringar till andra länder

Dina uppgifter kommer att behandlas, lagras och överföras för de ändamål som anges ovan i avsnitt 3 till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Japan och/eller ditt hemland. Din information kommer att behandlas av personal utanför EES och/eller ditt hemland som arbetar för oss eller för någon av våra tjänsteleverantörer och kan ses av sådan personal i dessa länder. Dataskydds- och integritetslagar i dessa länder kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i EES och/eller ditt hemland, och du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till din information.

Om detta inkluderar säten i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som inte omfattas av några beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, kommer vi att säkerställa skyddet av dina personuppgifter samt att dina rättigheter kan verkställas när det gäller tillräckliga garantier (t.ex. via dataskydd klausuler som EU-kommissionen har antagit eller godkänt). Vänligen kontakta oss (se avsnitt. 9), om du behöver ytterligare information om detta eller vill få en kopia av garantierna.

5. Bearbetning av ditt annonserings-ID

5.1 Vad är ett annonserings-ID?

Våra partner och vi använder så kallade ”annonserings-ID” för att utforma vår applikation på det mest användarvänliga sättet och för att öka annonsernas relevans för användarna av vår applikation. Annonserings-ID är ett unikt identifikationsnummer som tillhandahålls av operativsystemet på din mobila enhet (iOS eller Android) och som när som helst kan återskapas eller helt avaktiveras. För mobila enheter med ett iOS-system kallas detta unika identifieringsnummer ”IDFA” och för mobila enheter med ett Android-system ”ADID” (båda i följande ”IDFA/ADID”).

Vi använder verktyg för att bearbeta din IDFA/ADID för att ge dig personlig reklam och för att statistiskt utvärdera användningen av vår app för att optimera vårt erbjudande för dig. Dessutom använder vi IDFA/ADID för att din användning av vår applikation ska bli bekväm.

5.2 För vilka ändamål använder vi och våra partners din IDFA/ADID och på vilken rättslig grund och hur länge?

Med denna applikation använder vi verktyg från tredje man för att behandla din IDFA/ADID för två olika ändamål: (1) valfritt för analys och (2) valfritt för målinriktning och reklamändamål, som vanligtvis fastställs av leverantörer hos tredje man:

Verktyg för analys

Analysverktyg samlar in allmän information om hur användare använder applikationen, t.ex. vilka sidor de besöker oftast och om de får felmeddelanden från applikationer. De uppgifter som samlas in med dessa verktyg kommer inte att sammanfogas med någon annan information om besökarna i vår applikation. All information som samlas in med hjälp av sådana verktyg tjänar uteslutande syftet att förstå och förbättra funktionaliteten och tjänsterna i applikationen. Vi använder följande verktyg från tredje man för analys:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Lagringsperiod: 26 månader

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke som erhållits med hjälp av samtyckesbannern som visas vid åtkomst av vår applikation (artikel 6.1 i GDPR). När du besöker vår applikation för första gången kommer inmatningssidan att visa information om integritet och respektive formulering om samtycke till användningen av din IDFA/ADID. Genom att klicka på ”acceptera” godkänner du användningen av dessa verktyg och sådant samtycke kommer att lagras i din ansökan, så att informationen inte behöver upprepas på varje sida i vår applikation. Du kan återkalla detta samtycke i inställningarna för vår applikation när som helst med verkan för framtiden.

Verktyg för inriktning och annonsering

Riktnings- och annonseringsverktyg används för att bättre anpassa annonser efter dina intressen. De begränsar antalet gånger samma annons visas för dig, utvärderar effekten av en reklamkampanj och analyserar hur visning av en viss annons påverkar enskilda användares beteende. Sådana verktyg placeras vanligtvis av reklamnätverk med samtycke från respektive applikationsoperatör (i detta fall oss). De registrerar en användares besök i applikationen och skickar antingen sådan information vidare till andra enheter, t.ex. reklamföretag, eller anpassar annonserna direkt i enlighet med detta. Ofta är de kopplade till vissa applikationsfunktioner som tillhandahålls av sådana tredje företag. Vi använder dessa verktyg för att skapa en länk till sociala nätverk, som i sin tur kan använda informationen om din användning av applikationen för att anpassa annonser i andra applikationer till dina intressen, och även för att förse de annonsnätverk som används av oss med information om ditt besök så att du, baserat på ditt surfbeteende, visas exakt sådana annonser som potentiellt kan intressera dig. De uppgifter som samlas in med dessa verktyg kommer inte att sammanfogas med någon annan information om besökarna i vår applikation. Vi använder följande verktyg från tredje part för reklam:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke som erhållits med hjälp av samtyckesbannern som visas vid åtkomst av vår applikation (artikel 6.1 i GDPR). När du besöker vår applikation för första gången kommer inmatningssidan att visa information om integritet och respektive formulering om samtycke till användningen av din IDFA/ADID. Genom att klicka på ”acceptera” godkänner du användningen av dessa verktyg och sådant samtycke kommer att lagras i din ansökan, så att informationen inte behöver upprepas på varje sida i vår applikation. Du kan återkalla detta samtycke i inställningarna för vår applikation när som helst med verkan för framtiden.

Du kan motsätta dig behandlingen genom att begränsa åtkomsten till IDFA/ADID i dina inställningar. Du kan göra din invändning centralt i appen. Gå därför till avsnittet ”Integritetsskyd” i inställningarna och avmarkera relevant ruta eller se våra instruktioner via följande länk:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Observera att reklam- och analysföretag fortfarande kan samla in information från dig och att du inte väljer bort att få reklam genom att välja bort det via dessa mekanismer. Allmänna annonser kommer fortsättningsvis att visas när du är online eller på din enhet. News Suite-applikationen är en annonsstödd applikation. Om du helt och hållet vill stoppa insamlingen av data genom dessa tjänsteleverantörer eller föredrar att inte ta emot några annonser, måste du avinstallera News Suite-applikationen.

 

6. Säkerhet

Vi och våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som hanteras av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Vår databehandling och våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Under överföring av dina personuppgifter till oss krypteras de med Secure Socket Layer (SSL). Utbyte av personuppgifter mellan dig och oss eller andra deltagande företag överförs i grunden via krypterade anslutningar som uppfyller de senaste tekniska standarderna.

Våra anställda och våra tjänsteleverantörer är naturligtvis skyldiga att bibehålla sekretess.

7. Dina rättigheter till information, korrigering, blockering eller radering

Varje fysisk person vars personuppgifter vi behandlar har, i princip (dvs. beroende på respektive förutsättningar), följande rättigheter gentemot oss:

• Om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, ger vi dig gärna när som helst och utan kostnad information om de data som lagras om dig (artikel 15 GDPR).

• Du har rätt till korrigering av felaktiga uppgifter samt komplettering av ofullständiga uppgifter (artikel 16 i GDPR).

• Du har rätt till blockering/begränsning av behandling eller radering av personuppgifter om dig som inte längre krävs eller lagras på grund av lagliga skyldigheter (art. 17, 18 GDPR).

• Du har rätt till överföring av uppgifter i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, i den mån du har försett oss med uppgifterna genom samtycke eller avtal mellan oss och dig (artikel 20 i GDPR).

• Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring (se även punkt 3.4; Art. 21 para. 2 och 3 GDPR).

• Du har rätt att motsätta dig behandling på grundval av berättigat intresse, varvid vi har rätt att visa våra tvingande skäl (art. 21 punkt. 1 GDPR). Ovan har vi påpekat (klausul 3) i vilka fall denna rättighet gäller.

• I den mån du har samtyckt till en databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden, dvs. lagligheten av databehandlingen förblir opåverkad fram till dagen för återkallandet. Efter att ha återkallat ditt samtycke kan du kanske inte längre använda våra tjänster.

Vänligen ta upp dina frågor genom kontaktformuläret som anges i punkt 11 nedan. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din identitet för att säkerställa att dina personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga personer.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

8. Dataskyddskontakt

För mer information om vår integritetspolicy, inklusive förfrågningar, klagomål eller tvister i samband med insamling och användning av din information, vänligen skicka din förfrågan via

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Ändringsförslag

Från tid till annan kan innehållet i detta dataskyddsmeddelande behöva ändras. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra det. Vi kommer också att publicera den ändrade versionen av dataskyddsmeddelandet på denna plats. Vi kommer att publicera den reviderade versionen, med ett uppdaterat granskningsdatum, i menyn ”Integritetspolicy” i News Suite-applikationen och/eller på vår webbplats, och ändringarna gäller från det att de publiceras (eller vid det datum som anges i den uppdaterade policyn). När du besöker oss igen bör du därför läsa igenom dataskyddsmeddelandet på nytt.