Obvestilo o varstvu podatkov za stranke, ki uporabljajo aplikacijo News Suite

Pravilnik o zasebnosti aplikacije News Suite

Zadnje spremembe in datum začetka veljavnosti: 2021-09-30

[Language: Slovenian]

 

V tem pravilniku o zasebnosti je razloženo naslednje.

(i) Način, kako družba Sony Network Communications Inc. (v nadaljnjem besedilu "Sony", "mi", "naš" ali "nas") obdeluje (npr. bere, zbira, uporablja, deli in/ali shranjuje) osebne podatke o vaši uporabi aplikacije News Suite in o vsebini, do katere dostopate prek te aplikacije. Ta pravilnik o zasebnosti se uporablja samo za podatke, zbrane v aplikaciji News Suite in prek nje, in ne zajema podatkov, ki jih Sony zbira v drugih aplikacijah ali spletnih mestih ali v načinu brez povezave (razen če je izrecno navedeno).

(ii) Način, kako lahko stopite v stik z nami.

1. Več o storitvi News Suite

Storitev News Suite zbira podatke iz več spletnih virov (kot so viri novic s protokolom RSS (Really Simply Syndication)). Do storitve lahko dostopate prek aplikacije News Suite, ki je že prednameščena ali jo prenesete v svojo napravo. V aplikaciji lahko izberete, katere spletne vire naj zbira storitev. V uporabniškem vmesniku aplikacije bodo nato združene informacije prikazane na enem mestu kot en sam vir. Poleg tega je v aplikaciji na voljo funkcija, ki prikaže podrobnosti o spletnih virih, za katere menimo, da vas bo zanimal prejem podatkov iz njih, in sicer na podlagi vsebine, do katere dostopate prek svoje aplikacije News Suite.

2. Katere osebne podatke o vas zbiramo?

Osebni podatki zajemajo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi, ki nam jih posredujete ali jih pridobimo ali zberemo sami. Kadar uporabljate aplikacijo News Suite, aplikacija lahko prebere in nam posreduje naslednje vrste osebnih podatkov, ki jih obdelamo, za namene, opisane v spodnjem razdelku 3. Veliko teh podatkov se zbira samodejno med vašo uporabo aplikacije News Suite.

2.1 Nastavitve vaše aplikacije News Suite: Na primer država in jezik, ki ste ju izbrali med nastavitvijo, in ali ste omogočili določene funkcije ali ne, ter katere vire novic s protokolom RSS ste registrirali za prejemanje informacij.

2.2 Podatki o vaši napravi: Na primer ime modela, različica, nastavitve operacijskega sistema, nameščene aplikacije, ID za oglaševanje in vaš naslov IP.

2.3 Enolični ID: Podatki, ki jih pridobimo samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo News Suite.

2.4 Podatki o vaši uporabi aplikacije News Suite: Zbiramo lahko tudi podatke o vaši zgodovini brskanja po vsebini in nastavitvah med uporabo aplikacije News Suite, vključno z datumom in časom vašega obiska, katere vire novic berete in katere objave delite z drugimi. Kadar uporabljate naša spletna mesta, se podatki o vaši uporabi (kot so datum in čas vašega obiska, priklicane strani in zahtevane datoteke, vrsta in različica spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, vrsta in operacijski sistem končne naprave, ki jo uporabljate, ter vaš naslov IP) začasno shranijo v dnevniško datoteko v našem strežniku.

2.5 Dnevnik zgodovine prenosov (pametni telefon Android, tablični računalnik Android, pametni telefon iOS in tablični računalnik iOS): Za izboljšanje kakovosti in funkcij ta nova funkcija pošilja statistične podatke o uporabi aplikacije News Suite in sistemov v Sonyjev strežnik. Pri vzpostavitvi povezave z mobilnim omrežjem bodo za podatkovno komunikacijo morda nastali stroški.

Za to funkcijo je potrebna internetna povezava.

Nastavitve za "dnevnik zgodovine prenosov" je mogoče spremeniti.

Upoštevajte, da aplikacija News Suite lahko bere in nam sporoča zgoraj navedene podatke, tudi kadar aplikacije trenutno ni prikazana v vaši napravi.

2.6 ID za oglaševanje: Vsi osebni podatki, ki jih zberemo, bodo naloženi v povezavi z ID za oglaševanje sistema Android ali identifikacijsko oznako za oglaševalce (IDFA) sistema iOS. Ta ID za oglaševanje lahko ponastavite v nastavitvah svoje naprave.

3. V katere namene uporabljamo vaše osebne podatke, na kateri pravni podlagi in kako dolgo?

3.1 Zagotavljanje aplikacije in opravljanje storitev

Obdelava določenih podatkov (tj. podatkov iz točk 2.1, 2.2 in 2.3) je potrebna za zagotovitev aplikacije in opravljanje storitev ter nato tudi za zagotavljanje varnosti sistema. To zlasti vključuje (i) zagotavljane možnosti in funkcij storitve News Suite, ki jih zahtevate, (ii) zagotavljanje pomoči pri izboljšanju delovanja aplikacije in storitve News Suite, zagotavljanje posodobitev programske opreme, razvijanje in uvajanje novih možnosti in funkcij za aplikacijo in storitev News Suite ter (iii) izvrševanje pogojev uporabe za aplikacijo in storitev News Suite in tega pravilnika o zasebnosti ter zagotavljanje skladnosti z njimi.

Pravna podlaga za obdelavo je izvajanje uporabniške pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, (člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu "uredba GDPR")), oz. našega zakonitega interesa za zagotavljanje storitev v aplikaciji (člen 6(1)(f) uredbe GDPR). Obdelava je obvezen pogoj za uporabo naše aplikacije, zato pravica do ugovora ni na voljo.

Po uresničitvi zgoraj navedenih namenov se ti podatki izbrišejo in pravna podlaga ne obstaja več, in sicer najpozneje po 6 mesecih. Ti podatki bodo nato morda ocenjeni v anonimizirani obliki za statistične namene in za izboljšanje kakovosti naše prisotnosti v internetu.

3.2 Prilagojene in lokalizirane storitve

Imate možnost, da storitve in prikazano vsebino prilagodimo na podlagi predlogov, ki jih je mogoče prilagoditi zlasti s podatki, ki jih zbiramo o vaši uporabi aplikacije News Suite.

Za ta namen spremljamo vaš način brskanja v aplikaciji na podlagi določenih podatkov (tj. podatkov iz točk 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6). Te podatke lahko povežemo z drugimi podatki, ki jih zbiramo, ali s podatki, ki jih pridobimo od drugega podjetja.

Pravna podlaga za tako obdelavo je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) in členom 7 uredbe GDPR. Za preklic privolitve z učinkom za naprej se lahko odločite kadar koli.

3.3 Vaša vprašanja

Če na nas naslovite vprašanja prek kontaktnega obrazca, e-pošte ali telefonske številke službe za podporo strankam, bomo obdelali podatke tega sporočila, da bi lahko odgovorili na vaše vprašanje, ter tudi naslov IP in datum/čas zahteve, da bi preprečili zlorabo kontaktnega obrazca.

Pravna podlaga za tako obdelavo je naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR, da bi vam zagotovili navedeno storitev odgovarjanja na "vprašanja". Če se vaše vprašanje nanaša na začetek sklepanja ali obdelavo (vključno s službo za podporo strankam ali jamstvom) pogodbe, za obdelavo velja dodatna pravna podlaga člen 6(1)(b) uredbe GDPR.

Obdelavi vaših podatkov lahko ugovarjate v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR. V tem primeru lahko ob dokazu, da za obdelavo obstajajo nujni razlogi, obdelavo nadaljujemo. To je v takem primeru lahko zlasti potrebno, da lahko dokažemo, da ste nam v preteklosti poslali vprašanja in da smo bili v stiku z vami. Če takih nujnih razlogov ni, bomo prekinili stike z vami in izbrisali že zbrane podatke.

Ti podatki se izbrišejo po prekinitvi stikov z vami, tj. ko se natančno pojasni zadevno dejansko stanje in ni nobenih nadaljnjih zakonitih interesov za shranjevanje oz. ni nobenih zakonskih obveznosti za shranjevanje takih podatkov.

3.4 Oglaševanje in razvoj izdelkov, pravica do ugovora

Podatke (tj. podatke iz točk 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6), ki ste jih kadar koli vnesli ali smo jih zbrali med vašo uporabo aplikacije, želimo uporabiti tudi za obveščanje o drugih izdelkih in storitvah ali za izboljšanje naše ponudbe izdelkov in storitev (razvoj izdelkov). Za ta namen podatke uporabljamo na načine, ki so navedeni v nadaljevanju.

3.4.1 Anonimizacija podatkov o uporabi

Anonimizirane in/ali zbrane podatke, ki smo jih zbrali z analitičnimi orodji, uporabljamo, da bi lahko razumeli načine brskanja vseh obiskovalcev in tako izboljšali zasnovo naše aplikacije in ponudbe izdelkov na splošno. Za več podatkov o analitičnih orodjih si oglejte točko 4 v nadaljevanju.

3.4.2 Prilagojeni in psevdonimizirani podatki o uporabi

Vaše podatke poleg tega uporabljamo tudi za lažji razvoj popolnoma novih izdelkov in storitev, za razumevanje vašega načina brskanja in s tem za izboljšanje ponudb, ki jih vidite.

3.4.3 Neposredno trženje

V aplikaciji bomo obdelovali vaše podatke, da bi vam zagotovili ciljano in kontekstno oglaševanje ter ponudbe v sami aplikaciji News Suite in drugje v spletu.

Prav tako vam lahko brez soglasja, kadar je to ustrezno v zakonsko dopustnem obsegu, prikazujemo oglase s pojavno funkcijo v aplikaciji News Suite.

Kadar koli lahko v celoti ali delno ugovarjate ustvarjanju psevdonimiziranih podatkov, uporabi vaših osebnih podatkov za oglaševalske namene in namene razvoja izdelkov ter posledičnemu stiku za te namene v določeni obliki, lahko pa tudi prekličete vsa soglasja, ki se jih podeli. Uporabite ustrezne funkcije, ki so že na voljo za vašo uporabo (npr. funkcija za odjavo v vaši aplikaciji), ali pošljite ustrezno pisno obvestilo (zadeva: varstvo podatkov) ali uporabite pojavno funkcijo v aplikaciji.

Pravna podlaga za obdelavo je vaša privolitev (člen 6(1)(a) uredbe GDPR) ali naši zakoniti interesi (člen 6(1)(f) uredbe GDPR), kadar se to uporablja v povezavi z oddelkom 7, odstavkom 3, nemškega zakona o preprečevanju nelojalne konkurence (UWG).

Te podatke bomo izbrisali, če prejmemo vaš ugovor oz. preklic morebitnih danih soglasij ali najpozneje po prenehanju uporabe, oz. se bodo shranili samo v zbrani in anonimizirani obliki. V kolikor je to potrebno, bomo vaš ugovor shranili z namenom, da več ne stopamo v stik z vami v prihodnosti.

4. Prenos podatkov

4.1 Prenos podatkov obdelovalcem podatkov

Deloma uporabljamo ponudnike storitev ob spoštovanju zakonskih zahtev in na podlagi odnosov z obdelovalci podatkov, kar pomeni, da se obdelava izvaja na podlagi ustrezne pogodbe in za naš račun v skladu z našimi smernicami ter pod našim nadzorom.

Obdelovalci podatkov so zlasti:

(a) Funkcija iskanja novic s ključnimi besedami uporablja storitev Bing družbe Microsoft Corporation. Ključne besede, ki jih vnesete, se pošljejo v strežnik storitve Bing. Oglejte si Microsoftovo pogodbo o storitvah (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkcija prikaza sporočil za pametni telefon ali tablični računalnik Android uporablja storitev Firebase Cloud Messaging (FCM) družbe Google Inc. Sporočila, ki jih prejmete, in vaš uporabniški dnevnik se pošljejo v strežnik družbe Google Inc., ti podatki pa se lahko uporabijo za storitev FCM in/ali v skladu z Googlovim pravilnikom o zasebnosti (http://www.google.com/privacypolicy.html). Poleg tega lahko sporočilo, ki ga prejmete, vsebuje oglas družbe Google Inc.

(c) Funkcija prikaza sporočil za pametni telefon ali tablični računalnik iOS uporablja storitev Apple Push Notification (APNs) družbe Apple Inc. (v nadaljnjem besedilu "Apple"). Sporočila, ki jih prejmete, in vaš uporabniški dnevnik se pošljejo v strežnik družbe Apple, ti podatki pa se lahko uporabijo za storitev APNs in/ali v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Vaše podatke lahko shranjujejo in/ali obdelujejo Sonyjevi tretji izvajalci, ki jih Sony uporablja za ponujanje storitev, ki podpirajo zagotavljanje in delovanje aplikacije in storitev News Suite (glejte točko 5).

V takih primerih ostajamo odgovorni za obdelavo podatkov; prenos osebnih podatkov našim obdelovalcem podatkov ali obdelava teh podatkov s strani naših obdelovalcev podatkov temelji na pravni podlagi, ki nam dovoljuje obdelavo podatkov v posameznem primeru. Posebna pravna podlaga ni potrebna.

4.2 Prenos podatkov tretjim stranem

Deloma vaše podatke pošiljamo tudi tretjim stranem, tj. partnerjem, s katerimi sodelujemo zunaj pogodbene obdelave. Ti partnerji svoje storitve opravljajo na lastno odgovornost; obdelava vaših podatkov s strani naših partnerjev urejajo izključno obvestila o varstvu podatkov teh tretjih strani.

4.2.1 Družbe skupine Sony

Za namene, navedene v nadaljevanju, vaše podatke lahko delimo z drugimi skupinami družbe Sony Group Corporation.

(a) Izboljšanje storitve ali aplikacije in razvoj novih izdelkov.

Pravna podlaga za prenos in obdelavo s strani družb skupine Sony Group Corporation je njihov zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR za izboljšanje ponudb izdelkov in storitev, od katerih boste imeli kot uporabnik koristi tudi vi.

Obdelavi vaših podatkov lahko ugovarjate v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR. V tem primeru lahko ob dokazu, da za obdelavo obstajajo nujni razlogi, obdelavo nadaljujemo. Če taki nujni razlogi ne obstajajo, družbe skupine Sony Group Corporation vaše podatke izbrišejo.

4.2.2 Prenos poslov

Vaše podatke lahko prenesemo tudi kot del transakcije, pri čemer prenesemo ves posel ali le njegov del, v tem primeru pa podatki, ki jih hranimo o svojih strankah, predstavljajo enega od prenesenih poslovnih sredstev.

4.2.3 Skladnost

Katere koli vaše podatke lahko hranimo, uporabimo in/ali razkrijemo, kakor to določajo ali dovoljujejo zakoni, predpisi ali odredbe, vključno za potrebe policije ali drugih ustreznih organov, za preiskovanje pritožb, ki ste jih vložili vi ali so bile vložene zoper vas, ali za našo varnost ali zaščito oz. varnost ali zaščito drugih pred nezakonitimi, kriminalnimi ali škodljivimi dejanji.

4.2.4 Družabna omrežja

V kolikor želite katero od naših aplikacij deliti v družabnem omrežju (npr. Facebook ali Twitter) in za ta namen kliknete enega od gumbov "deli", se ustrezni podatki pošljejo v družabno omrežje. V ustreznem družabnem omrežju morate biti seveda prijavljeni. Pravna podlaga za prenos je naš zakoniti interes, da vam omogočimo možnost "delitve", v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR.

4.3 Prenos podatkov v druge države

Vaši podatki se obdelajo, shranijo in prenesejo za namene, ki so določeni v zgornjem razdelku 3, v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), Japonsko in/ali vašo državo stalnega prebivališča. Vaše podatke obdela osebje, ki deluje zunaj EGP in/ali države vašega stalnega prebivališča in ki delajo za nas ali za enega naših ponudnikov storitev, zato vaše podatke lahko vidi to osebje v teh državah. Zakoni o varstvu podatkov in zasebnosti v teh državah morda ne zagotavljajo enake ravni varstva kot v EGP in/ali vaši državi stalnega prebivališča in morda imate manj pravnih pravic v zvezi s svojimi podatki.

Kadar sem spadajo poslovni sedeži v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora, za katere ne veljajo sklepi Komisije EU o ustreznosti, zagotovimo varnost vaših osebnih podatkov in izvrševanje vaših pravic glede ustreznih jamstev (npr. z določili o varstvu podatkov, ki jih je sprejela ali odobrila Komisija EU). Stopite v stik z nami (glejte razdelek 9), če v zvezi s tem potrebujete nadaljnje informacije ali želite prejeti kopijo jamstev.

5. Obdelava vašega ID za oglaševanje

5.1 Kaj je ID za oglaševanje?

Naši partnerji in mi t. i. "ID za oglaševanje" uporabljamo za oblikovanje naše aplikacije na način, ki je najprijaznejši do uporabnika, in za izboljšanje ustreznosti oglasov za uporabnike naše aplikacije. ID za oglaševanje je edinstvena identifikacijska številka, ki jo zagotovi operacijski sistem vaše mobilne naprave (iOS ali Android) in jo lahko v nastavitvah svoje naprave kadar koli obnovite ali popolnoma deaktivirate. V mobilnih napravah s sistemom iOS se ta edinstvena identifikacijska številka imenuje "IDFA", v mobilnih napravah s sistemom Android pa "ADID" (v nadaljnjem besedilu obe "IDFA/ADID").

Pri obdelavi vaše številke IDFA/ADID uporabljamo orodja, da bi vam ponudili prilagojene oglase in statistično ovrednotili uporabo naše aplikacije ter vam tako lahko zagotovili najboljšo ponudbo. Poleg tega številko IDFA/ADID uporabljamo za zagotavljanje preproste uporabe naše aplikacije.

5.2 V katere namene mi in naši partnerji uporabljamo vašo številko IDFA/ADID, na kakšni pravni podlagi in kako dolgo?

V tej aplikaciji za obdelavo vaše številke IDFA/ADID uporabljamo orodja tretjih strani za dve vrsti namenov: (1) izbirno za namene analiziranja ter (2) izbirno za namene ciljanja in oglaševanja, kar na splošno nastavijo tretji ponudniki:

Orodja za analitične namene

Analitična orodja zbirajo splošne informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo aplikacijo, npr. katere strani obiskujejo najpogosteje in ali iz aplikacij prejemajo obvestila o sporočila o napakah. Podatki, zbrani s temi orodji, ne bodo združeni z nobenimi drugimi podatki o obiskovalcih naše aplikacije. Vsi podatki, zbrani s temi orodji, se uporabijo izključno za namene razumevanja in izboljšanja funkcij in storitev aplikacije. Za analizo uporabljamo orodja tretjih strani, navedenih v nadaljevanju.

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Obdobje shranjevanja: 26 mesecev

 

Pravna podlaga za tako obdelavo je vaša privolitev, ki jo pridobimo s pasico za privolitev, prikazano ob dostopu do naše aplikacije (člen 6(1)(a) uredbe GDPR). Ob prvem obisku naše aplikacije so na začetni strani prikazane informacije o zasebnosti in ustrezno besedilo glede privolitve v uporabo vaše številke IDFA/ADID. S klikom možnosti "strinjam se", se strinjate z uporabo teh orodij, vaša privolitev pa se shrani v aplikaciji, da teh informacij ni treba ponavljati na vsaki strani naše aplikacije. V nastavitvah aplikacije lahko kadar koli prekličete privolitev z učinkom za naprej.

Orodja za ciljanje in oglaševanje

Orodja za ciljanje in oglaševanje se uporabljajo za boljše prilagajanje oglasov glede na vaše interese. Omejijo število prikazov istega oglasa, ki ga vidite, ocenjujejo učinkovitost oglaševalske akcije in analizirajo, kako ogled določenih oglasov vpliva na vedenje posameznih uporabnikov. Taka orodja običajno namestijo oglaševalska omrežja s soglasjem ustreznega operaterja aplikacije (v tem primeru z našim soglasjem). Ta orodja registrirajo obiskovalčev obisk aplikacije in te podatke posredujejo drugim subjektom, npr. oglaševalskim podjetjem, ali pa oglase neposredno ustrezno prilagodijo. Pogosto so povezana z določenimi funkcijami aplikacije, ki jih zagotovijo tretje družbe. Ta orodja uporabljamo za ustvarjanje povezave z družabnimi omrežji, ki lahko podatke o vaši uporabi aplikacije uporabijo za prilagoditev oglasov vašim interesom v drugih aplikacijah, in tudi za zagotavljanje podatkov o vašem obisku oglaševalskim omrežjem, ki jih uporabljamo, da boste glede na vaš način brskanja videli točno take oglase, ki bi vas morebiti zanimali. V teh primerih podatki, zbrani s temi orodji, prav tako ne bodo združeni z nobenimi drugimi podatki o obiskovalcih naše aplikacije. Za oglaševanje uporabljamo orodja tretjih strani, navedenih v nadaljevanju.

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Pravna podlaga za tako obdelavo je vaša privolitev, ki jo pridobimo s pasico za privolitev, prikazano ob dostopu do naše aplikacije (člen 6(1)(a) uredbe GDPR). Ob prvem obisku naše aplikacije so na začetni strani prikazane informacije o zasebnosti in ustrezno besedilo glede privolitve v uporabo vaše številke IDFA/ADID. S klikom možnosti "strinjam se", se strinjate z uporabo teh orodij, vaša privolitev pa se shrani v aplikaciji, da teh informacij ni treba ponavljati na vsaki strani naše aplikacije. V nastavitvah aplikacije lahko kadar koli prekličete privolitev z učinkom za naprej.

Če se s tako obdelavo ne strinjate, lahko v svojih nastavitvah omejite dostop do številke IDFA/ADID. Nestrinjanje z obdelavo lahko nastavite za celotno aplikacijo. Za to odprite nastavitve in v razdelku "Privacy" (Zasebnost) počistite izbiro ustreznega polja ali si oglejte navodila na naslednji povezavi:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Upoštevajte, da oglaševalska in analitična podjetja lahko še naprej zbirajo vaše podatke in da zavrnitev teh mehanizmov ne pomeni zavrnitve ponujanja oglasov. Med brskanjem v spletu ali v napravi boste še naprej prejemali splošne oglase. Aplikacija News Suite je aplikacija, ki je odvisna od oglaševanja. Če želite, da ti ponudniki v celoti prenehajo zbirati podatke, ali ne želite prejemati nobenih oglasov, morate aplikacijo News Suite odstraniti.

 

6. Varnost

Mi in naši ponudniki storitev sprejemamo vse tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke, ki jih upravljamo, zaščitili pred nenamernim ali namernim spreminjanjem, izgubo in uničevanjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb. Naše načine obdelave podatkov in varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehničnim razvojem.

Med prenosom vaših osebnih podatkov so ti šifrirani s protokolom SSL (Secure Socket Layer). Osebni podatki, ki se izmenjujejo med vami in nami ter drugimi sodelujočimi podjetji, se vedno prenašajo prek šifriranih povezav, ki ustrezajo najnovejšim tehničnim standardom.

Naši zaposleni in naši pooblaščeni ponudniki storitev so seveda zavezani k spoštovanju zaupnosti.

7. Vaše pravice do obveščenosti in popravka, omejitve ali izbrisa podatkov

Vsaka fizična oseba, katere osebne podatke obdelujemo, ima načeloma (tj. glede na ustrezne pogoje) v razmerju do nas zagotovljene naslednje pravice:

• Če imate kakršna koli vprašanja glede naše obdelave vaših osebnih podatkov, vam bomo kadar koli z veseljem in brezplačno posredovali informacije o podatkih, ki jih hranimo o vas (člen 15 uredbe GDPR).

• Imate pravico do popravka netočnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov (člen 16 uredbe GDPR).

• Imate pravico do zaustavitve/omejitve obdelave ali do izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami, za katere obdelava ali hramba ni več potrebna za izpolnjevanje pravnih obveznosti (člena 17 in 18 uredbe GDPR).

• Imate pravico do prejema podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, v kolikor ste nam te podatke posredovali na podlagi privolitve ali pogodbe, ki ste jo sklenili z nami (člen 20 uredbe GDPR).

• Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene neposrednega trženja (glejte tudi določbo 3.4 tega pravilnika in člen 21(2) in (3) uredbe GDPR).

• Imate pravico, da ugovarjate obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa, vendar smo v tem primeru upravičeni dokazati svoje nujne razloge (člen 21(1) uredbe GDPR). Zgoraj smo navedli (določba 3) primere, v katerih se ta pravica uporablja.

• Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli prekličete z učinkom za naprej, kar pomeni, da je obdelava podatkov zakonita do datuma preklica. Po preklicu privolitve morda ne boste več mogli uporabljati naših storitev.

Vsa vprašanja nam lahko pošljete prek kontaktnega obrazca, navedenega v točki 11 v nadaljevanju. Pridržujemo si pravico do preverjanja vaše identitete, da zagotovimo, da vaši osebni podatki ne bodo razkriti nepooblaščenim osebam.

Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pristojnem za varnost podatkov.

8. Stik z nami glede varstva podatkov

Za več informacij o našem pravilniku o zasebnosti, vključno z vprašanji, pritožbami ali spori v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših podatkov, svoj zahtevek pošljite na strani

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Spremembe

Vsebino tega obvestila o varstvu podatkov bomo morda morali občasno spremeniti. Zato si pridržujemo pravico, da jo lahko kadar koli spremenimo. Spremenjeno različico obvestila o varstvu podatkov bomo objavili tudi na tem mestu. Pregledano različico s posodobljenim datumom pregleda bomo objavili v razdelku "Privacy Policy" (Pravilnik o zasebnosti) v aplikaciji News Suite in/ali na našem spletnem mestu, spremembe pa začnejo veljati ob objavi (ali z datumom, ki je naveden v posodobljenem pravilniku). Ob ponovnem obisku zato znova preberite obvestilo o varstvu podatkov.