Informacja o ochronie danych dla Klientów korzystających z aplikacji News Suite. Polityka prywatności dotycząca aplikacji News Suite

Data ostatniej zmiany i wejścia w życie: 2021-09-30

[Language : Polish]

 

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia wymienione poniżej kwestie.

(i) W jaki sposób firma Sony Network Communications Inc. („Sony”, „my”, „nasz” lub „nas”) będzie przetwarzać (np. odczytywać, gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i/lub przechowywać) dane osobowe związane z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji News Suite i treściami, do których uzyskujesz dostęp z tej aplikacji. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez aplikację News Suite i za jej pośrednictwem, nie ma natomiast zastosowania do żadnych informacji gromadzonych przez firmę Sony poprzez jakąkolwiek inną aplikację, stronę internetową lub w trybie offline (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej).

(ii) W jaki sposób można się z nami skontaktować.

1. O usłudze News Suite

Usługa News Suite łączy informacje z wielu źródeł internetowych, takich jak kanały RSS (Really Simply Syndication) z wiadomościami. Dostęp do usługi możesz uzyskać poprzez aplikację News Suite, która jest fabrycznie zainstalowana w urządzeniu lub może zostać do niego pobrana. Aplikacja pozwala Ci wybrać źródła internetowe, które chcesz połączyć w ramach usługi. Połączone informacje będą wówczas wyświetlane w aplikacji w jednym miejscu, jako pojedynczy kanał. Oprócz tego aplikacja ma funkcję proponowania źródeł internetowych, które w naszej ocenie mogą zawierać interesujące Cię informacje. Źródła takie są wybierane na podstawie treści, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem aplikacji News Suite.

2. Jakie dane osobowe o Tobie gromadzimy?

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej, które nam przekazujesz albo które generujemy bądź gromadzimy. Kiedy używasz aplikacji News Suite, może ona odczytywać i przekazywać nam do przetworzenia wymienione poniżej rodzaje danych osobowych w celach opisanych w części 3 poniżej. Wiele takich informacji gromadzonych jest automatycznie, gdy używasz aplikacji News Suite.

2.1 Ustawienia aplikacji News Suite, na przykład ustawienia kraju i języka wybrane podczas konfiguracji, informacje o włączeniu pewnych funkcji, jak również kanały z wiadomościami RSS wybrane przez Ciebie jako źródło informacji.

2.2 Informacje o urządzeniu, na przykład nazwa modelu, wersja, ustawienia systemu operacyjnego, zainstalowane aplikacje, identyfikator wyświetlania reklam i adres IP.

2.3 Indywidualny identyfikator generowany automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji News Suite.

2.4 Informacje o korzystaniu z aplikacji News Suite: podczas korzystania z aplikacji News Suite możemy także gromadzić informacje o historii przeglądania treści i preferencjach, w tym dacie i godzinie odwiedzin, czytanych przez Ciebie kanałach z wiadomościami oraz postach, które udostępniasz. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, w pliku dziennika na naszym serwerze są tymczasowo zapisywane dane o odwiedzinach (takie jak data i godzina odwiedzin, wywoływane strony i żądane pliki, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, rodzaj i system operacyjny urządzenia końcowego oraz adres IP).

2.5 Funkcja „Prześlij dziennik historii” (smartfony i tablety z systemem Android, smartfony i tablety z systemem iOS): ta nowa funkcja, mająca na celu poprawę jakości i doskonalenie działania, przesyła na serwer Sony dane statystyczne o użyciu aplikacji News Suite i Systemów. Jeśli przesyłanie danych odbywa się przez sieć komórkową, mogą zostać naliczone opłaty.

Do działania tej funkcji wymagane jest połączenie z Internetem.

Możesz zmienić ustawienia funkcji „Prześlij dziennik historii”.

Uwaga: aplikacja News Suite może odczytywać i przekazywać nam powyższe informacje nawet wówczas, gdy nie jest aktualnie wyświetlana na urządzeniu.

2.6 Identyfikator wyświetlania reklam: gromadzone przez nas Dane osobowe będą przesyłane w połączeniu z identyfikatorem ADID z systemu Android lub identyfikatorem IDFA (Identification For Advertisers) z systemu iOS. Identyfikator wyświetlania reklam możesz zresetować w ustawieniach urządzenia.

3. W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas?

3.1 Dostarczenie aplikacji i świadczenie usług

Przetwarzanie pewnych danych (wymienionych w punktach 2.1, 2.2, 2.3) jest niezbędne do dostarczenia aplikacji i świadczenia usług, a następnie do zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Obejmuje to w szczególności (i) dostarczanie żądanych przez Ciebie cech i funkcji usługi News Suite, (ii) dostarczanie aktualizacji oprogramowania oraz opracowywanie i wprowadzanie nowych cech i funkcji ulepszających działanie aplikacji i usługi News Suite oraz (iii) egzekwowanie i zapewnianie zgodności z warunkami korzystania z aplikacji i usługi News Suite i niniejszą Polityką prywatności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes, by dostarczać aplikację z naszymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzanie to jest wymogiem niezbędnym do użycia naszej aplikacji, co wyklucza skorzystanie z prawa sprzeciwu.

Dane te zostaną usunięte po osiągnięciu wspomnianych powyżej celów i wygaśnięciu podstawy prawnej, najpóźniej po 6 miesiącach. Dane te mogą być później oceniane w formie zanonimizowanej w celach statystycznych i by umożliwić nam lepsze prezentowanie się w Internecie.

3.2 Dostosowywanie i lokalizacja usług

Możesz zdecydować, że usługi i prezentowane treści będą przez nas personalizowane poprzez propozycje, które będziemy mogli dostosowywać na podstawie zgromadzonych przez nas informacji o korzystaniu przez Ciebie z aplikacji News Suite.

W tym celu monitorujemy Twoje zachowania, gdy przeglądasz treści w aplikacji, wykorzystując pewne dane (wymienione w punktach 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6). Możemy tworzyć powiązania między takimi danymi a innymi danymi, które gromadzimy, lub danymi dostarczonymi przez inną firmę.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość.

3.3 Twoje zapytania

Kiedy zwracasz się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktu, e-mail lub telefon, przetwarzamy informacje przekazane tą drogą w celu udzielenia odpowiedzi, a dodatkowo adres IP i datę/godzinę zgłoszenia w celu zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, by świadczyć powyższą usługę „zapytań”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie dotyczy rozpoczęcia lub przetwarzania umowy (w tym obsługi klienta lub gwarancji), dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takim przypadku, jeśli wykażemy konieczność takiego przetwarzania, możemy kontynuować przetwarzanie. Przetwarzanie takie może być w szczególności konieczne do udowodnienia Twoich wcześniejszych zapytań i komunikacji z Tobą. W przypadku braku takiej konieczności zaprzestaniemy komunikacji z Tobą i usuniemy zgromadzone wcześniej dane.

Dane te zostaną usunięte, gdy zakończy się nasza komunikacja z Tobą, czyli gdy stan faktyczny zostanie definitywnie wyjaśniony i przestanie istnieć prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu danych lub ustawowy obowiązek przechowywania danych.

3.4 Reklama i rozwój produktu, prawo sprzeciwu

Pragniemy także wykorzystywać dane (wymienione w punktach 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6) podane przez Ciebie w dowolnej sytuacji lub zgromadzone podczas korzystania przez Ciebie z aplikacji, do przekazywania Ci informacji o innych produktach i usługach lub do doskonalenia usług i oferty produktów (rozwój produktu). W tym celu wykorzystujemy dane w opisany poniżej sposób.

3.4.1 Wykorzystanie zanonimizowanych danych

Wykorzystujemy zanonimizowane i/lub zbiorcze dane zgromadzone przy użyciu narzędzi analitycznych, by zrozumieć zachowania w Internecie wszystkich odwiedzających, a następnie doskonalić naszą aplikację i całą gamę produktów. Szczegółowe informacje o narzędziach analitycznych podano w części 4 poniżej.

3.4.2 Spersonalizowane i poddane pseudonimizacji dane o korzystaniu

Oprócz tego wykorzystujemy Twoje dane, by ułatwić sobie opracowywanie zupełnie nowych produktów i usług, zrozumieć Twoje zachowania przy przeglądaniu, a w konsekwencji przedstawiać Ci lepsze oferty.

3.4.3 Marketing bezpośredni

Twoje dane będą przetwarzane w aplikacji, by przekazywać Ci ukierunkowane i kontekstowe reklamy i oferty zarówno w samej aplikacji News Suite, jak i w innych miejscach w Internecie.

Bez Twojej zgody możemy także, w stosownych przypadkach dozwolonych przez prawo, przekazywać Ci informacje poprzez reklamy wykorzystujące funkcje okna podręcznego aplikacji News Suite.

Możesz w dowolnym momencie wyrazić pełny lub częściowy sprzeciw wobec tworzenia pseudonimizowanych danych, wykorzystania Twoich danych osobowych do celów reklamy i opracowywania produktów oraz wobec określonej formy dalszych kontaktów w takich celach. Możesz także wycofać wszelkie udzielone wcześniej zgody. Prosimy o użycie odpowiedniej, wcześniej udostępnionej funkcji (np. funkcji anulowania subskrypcji w aplikacji) lub wysłanie odpowiedniego powiadomienia na piśmie (z oznaczeniem sprawy „ochrona danych”) lub wyświetlenie okna podręcznego w aplikacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w powiązaniu, w pewnych przypadkach, z art. 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

Dane te usuniemy w następstwie Twojego sprzeciwu lub odwołania zgód, a w innych przypadkach najpóźniej po tym, jak zakończysz korzystanie. Dane te mogą zostać zachowane w zbiorczej, zanonimizowanej postaci. W niezbędnym zakresie zachowamy informacje o wyrażonym sprzeciwie, by umożliwić Ci uniknięcie dalszych kontaktów.

4. Przekazywanie danych

4.1 Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym

W pewnym zakresie, przestrzegając przepisów ustawowych, korzystamy z dostawców usług poprzez powiązania z podmiotami przetwarzającymi dane. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na naszą rzecz na podstawie odpowiedniej umowy, zgodnie z naszymi wytycznymi i pod naszą kontrolą.

Podmioty przetwarzające dane obejmują w szczególności niżej wymienione.

(a) Funkcja wyszukiwania wiadomości na podstawie słów kluczowych wykorzystuje przeglądarkę Bing dostarczaną przez firmę Microsoft Corporation. Wpisane przez Ciebie słowa kluczowe zostaną przesłane na serwer Bing. Zapoznaj się z Umową dotyczącą usług Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkcja wyświetlania wiadomości na smartfonie lub tablecie z systemem Android wykorzystuje platformę Firebase Cloud Messaging (FCM) dostarczaną przez firmę Google Inc. Otrzymywane przez Ciebie wiadomości i Twój dziennik użytkownika będą przesyłane na serwer firmy Google Inc. Informacje takie mogą być wykorzystane na potrzeby FCM i/lub zgodnie z Polityką prywatności firmy Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Wiadomość, którą otrzymujesz, może dodatkowo zawierać reklamę dostarczaną przez firmę Google Inc.

(c) Funkcja wyświetlania wiadomości na smartfonie lub tablecie z systemem iOS wykorzystuje usługę Apple Push Notification (APN) dostarczaną przez firmę Apple Inc. („Apple”). Otrzymywane przez Ciebie wiadomości i Twój dziennik użytkownika będą przesyłane na serwer firmy Apple. Informacje takie mogą być wykorzystane na potrzeby usług APN i/lub zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Informacje o Tobie mogą być przechowywane i/lub przetwarzane przez zewnętrznych wykonawców, których Sony wykorzystuje jako dostawców usług wspomagających dostarczanie i działanie aplikacji i usługi News Suite (patrz część 5).

W wymienionych przypadkach pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym dane i przetwarzanie danych przez te podmioty odbywa się na podstawie prawnej, która w każdym z przypadków uprawnia nas do przetwarzania danych. Nie jest potrzebna osobna podstawa prawna.

4.2 Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane przekazujemy częściowo także osobom trzecim, czyli partnerom, z którymi współpracujemy poza ramami umów w sprawie przetwarzania. Tacy partnerzy świadczą usługi na własną odpowiedzialność; sposób przetwarzania Twoich danych przez naszych partnerów jest określony wyłącznie w informacjach o ochronie danych publikowanych przez taką osobę trzecią.

4.2.1 Firmy z grupy Sony

Informacje o Tobie mogą być udostępniane innym firmom z grupy Sony Group Corporation w celach określonych poniżej.

(a) Doskonalenie usługi lub aplikacji i opracowywanie nowych produktów

Podstawą prawną przekazywania firmom z grupy Sony Group Corporation i przetwarzania przez te firmy jest — w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — ich prawnie uzasadniony interes, by doskonalić swoje usługi i ofertę produktów, na czym skorzystasz także Ty jako użytkownik.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takim przypadku, jeśli wykażemy konieczność takiego przetwarzania, możemy kontynuować przetwarzanie. W przypadku braku takiej konieczności firmy z grupy Sony Group Corporation usuną informacje o Tobie.

4.2.2 Przeniesienie własności firmy

Informacje o Tobie możemy przekazać w ramach transakcji powodującej całkowite lub częściowe przeniesienie własności naszej firmy. Posiadane przez nas informacje o klientach będą wówczas jednym z przenoszonych składników majątku.

4.2.3 Zgodność z przepisami

Jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez ustawę, przepis lub nakaz, możemy przechowywać i/lub wykorzystywać dowolne informacje o Tobie oraz ujawniać je policji lub innym właściwym organom na potrzeby rozpatrywania skarg złożonych przez Ciebie lub przeciwko Tobie bądź aby chronić lub bronić siebie lub innych przed nielegalnymi, przestępczymi lub szkodliwymi działaniami.

4.2.4 Sieci społecznościowe

W zakresie, w jakim zechcesz udostępnić jedną z naszych aplikacji w sieci społecznościowej (takiej jak Facebook czy Twitter) i w tym celu klikniesz jeden z przycisków „udostępnij”, odpowiednie informacje zostaną przesłane do sieci społecznościowej. Wymagane jest oczywiście zalogowanie się do odpowiedniej sieci społecznościowej. Podstawą prawną przesyłania jest nasz prawnie uzasadniony interes, by umożliwić Ci „udostępnienie”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3 Przekazywanie danych do innych krajów

Informacje o Tobie będą przekazywane w celach określonych w części 3 powyżej do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Japonii i/lub Twojego kraju zamieszkania, jak również przetwarzane i przechowywane w takich krajach. Informacje o Tobie będą przetwarzane przez osoby zatrudnione poza EOG i/lub Twoim krajem zamieszkania, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Takie osoby w tych krajach mogą mieć wgląd w informacje o Tobie. Obowiązujące w tych krajach przepisy dotyczące ochrony danych oraz prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w EOG i/lub Twoim kraju zamieszkania. Możesz również mieć mniej ustawowych praw odnoszących się do informacji o Tobie.

W przypadku podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie podlegają decyzjom Komisji UE w sprawie adekwatności, zapewnimy ochronę Twoich danych osobowych i możliwość egzekwowania Twoich praw dotyczących adekwatnych gwarancji (np. poprzez klauzule ochrony danych ustanowione lub zatwierdzone przez Komisję UE). W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat lub otrzymania treści gwarancji prosimy o kontakt (patrz część 9).

5. Przetwarzanie Identyfikatora wyświetlania reklam

5.1 Co to jest Identyfikator wyświetlania reklam?

Wraz z naszymi partnerami używamy tak zwanego „Identyfikatora wyświetlania reklam”, by nasza aplikacja była maksymalnie wygodna w użyciu i by lepiej dopasowywać reklamy do użytkowników. Identyfikator wyświetlania reklam to niepowtarzalny numer identyfikacyjny zapewniany przez system operacyjny urządzenia mobilnego (z systemem iOS lub Android). Można go w dowolnym momencie wygenerować na nowo lub całkowicie wyłączyć w ustawieniach urządzenia. W urządzeniach mobilnych z systemem iOS ten niepowtarzalny numer identyfikacyjny nosi nazwę „IDFA”, a w urządzeniach mobilnych z systemem Android — „ADID” (dalej łącznie „IDFA/ADID”).

Używamy narzędzi do przetwarzania numerów IDFA/ADID, aby personalizować prezentowane reklamy i dokonywać statystycznych ocen użycia naszej aplikacji w celu optymalizacji oferty dla Ciebie. Numeru IDFA/ADID używamy także, by zapewnić Ci wygodę użycia aplikacji.

5.2 W jakich celach wykorzystujemy wraz z naszymi partnerami numer IDFA/ADID, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas?

W tej aplikacji używamy zewnętrznych narzędzi do przetwarzania Twojego numeru IDFA/ADID w dwóch celach: (1) (opcjonalnie) do prowadzenia analiz i (2) (opcjonalnie) do celów ukierunkowywania i reklamy, generalnie określanych przez zewnętrznych dostawców.

Narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne służą do zbierania ogólnych informacji o sposobie korzystania z aplikacji przez użytkowników, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach i wyświetlonych komunikatach o błędach. Dane gromadzone przez te narzędzia nie będą łączone z innymi informacjami o osobach odwiedzających naszą aplikację. Wszystkie informacje zgromadzone za pomocą takich narzędzi służą wyłącznie zrozumieniu i doskonaleniu funkcjonalności i usług w aplikacji. Do analizy używamy następujących narzędzi osób trzecich:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Czas przechowywania danych: 26 miesięcy

 

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda uzyskana za pośrednictwem banera zgody pojawiającego się w momencie dostępu do naszej aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Kiedy pierwszy raz odwiedzasz aplikację, na stronie powitalnej pojawia się informacja o prywatności i odpowiedni komunikat dotyczący zgody na wykorzystanie numeru IDFA/ADID. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych narzędzi. Zgoda ta zostanie zapisana w aplikacji, aby nie trzeba było wyświetlać informacji na każdej stronie aplikacji. Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, w ustawieniach aplikacji.

Narzędzia ukierunkowujące i reklamowe

Narzędzia ukierunkowujące i reklamowe mają na celu lepsze dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań. Ograniczają one liczbę wyświetleń jednej reklamy, dokonują oceny skuteczności kampanii reklamowej i analizują wpływ oglądania pewnych reklam na zachowania poszczególnych użytkowników. Narzędzia takie są zazwyczaj dodawane przez sieci reklamowe za zgodą operatora odpowiedniej aplikacji (w tym przypadku naszą). Rejestrują one odwiedziny aplikacji przez użytkownika i albo przekazują tę informację innym podmiotom, na przykład firmom reklamowym, albo bezpośrednio dostosowują reklamy w odpowiedni sposób. Narzędzia te często są powiązane z pewnymi funkcjami aplikacji dostarczonymi przez takie firmy zewnętrzne. Używamy tych narzędzi do tworzenia łączy do sieci społecznościowych, które z kolei mogą wykorzystać informacje o posługiwaniu się przez Ciebie aplikacją, by dostosować reklamy w innych aplikacjach do Twoich zainteresowań, a także by przekazywać współpracującym z nami sieciom reklamowym informacje o Twoich odwiedzinach po to, żeby na podstawie Twoich zachowań przy przeglądaniu prezentować dokładnie takie reklamy, jakie mogą Cię potencjalnie zainteresować. W tych przypadkach dane gromadzone przez takie narzędzia również nie będą łączone z innymi informacjami o osobach odwiedzających naszą aplikację. Do reklamy używamy następujących narzędzi osób trzecich:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda uzyskana za pośrednictwem banera zgody pojawiającego się w momencie dostępu do naszej aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Kiedy pierwszy raz odwiedzasz aplikację, na stronie powitalnej pojawia się informacja o prywatności i odpowiedni komunikat dotyczący zgody na wykorzystanie numeru IDFA/ADID. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych narzędzi. Zgoda ta zostanie zapisana w aplikacji, aby nie trzeba było wyświetlać informacji na każdej stronie aplikacji. Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, w ustawieniach aplikacji.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, ograniczając w ustawieniach dostęp do numeru IDFA/ADID. Sprzeciw możesz wyrazić w samej aplikacji. W tym celu przejdź do opcji „Prywatność” w ustawieniach i usuń zaznaczenie z odpowiedniego pola wyboru. Szczegółową instrukcję znajdziesz pod następującym adresem:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Uwaga: firmy reklamowe i analityczne nadal mogą gromadzić informacje o Tobie, a rezygnacja przy użyciu tych mechanizmów nie spowoduje wyłączenia reklam. Podczas przeglądania Internetu lub korzystania z urządzenia nadal będą pojawiały się ogólne, nieukierunkowane reklamy. Aplikacja News Suite jest utrzymywana z reklam. Jeśli chcesz całkowicie zablokować gromadzenie danych przez tych dostawców usług lub wolisz nie oglądać żadnych reklam, musisz odinstalować aplikację News Suite.

 

6. Bezpieczeństwo

Wraz z naszymi dostawcami usług stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, by chronić dane osobowe, którymi zarządzamy, przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Systematycznie doskonalimy metody przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa odpowiednio do postępu technicznego.

Przesyłane do nas dane osobowe są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wymiana danych osobowych między Tobą a nami lub innymi przedsiębiorstwami z zasady odbywa się z użyciem szyfrowanych połączeń, zgodnych z najnowszymi standardami technicznymi.

Nasi pracownicy i dostawcy usług są oczywiście zobowiązani do zachowania poufności.

7. Twoje prawa do dostępu do informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy, przysługują co do zasady (a więc w zależności od pewnych warunków) niżej wymienione prawa w stosunku do nas.

• Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chętnie przekażemy Ci — w dowolnym momencie i bezpłatnie — informację o przechowywanych danych, które Ciebie dotyczą (art. 15 RODO).

• Masz prawo do poprawiania nieprawidłowych danych oraz uzupełniania niekompletnych danych (art. 16 RODO).

• Masz prawo do blokowania/ograniczania przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, jeśli nie są już one niezbędne i nie są przechowywane na podstawie zobowiązań prawnych (art. 17 i 18 RODO).

• Masz prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli dane te otrzymaliśmy od Ciebie na podstawie Twojej zgody lub umowy z Tobą (art. 20 RODO).

• Masz prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (por. także punkt 3.4, art. 21 ust. 2 i 3 RODO).

• Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes. W tym przypadku jesteśmy uprawnieni do wykazania własnych ważnych podstaw (art. 21 ust. 1 RODO). Przypadki, w których prawo to ma zastosowanie, wskazaliśmy powyżej (w części 3).

• Jeśli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie to na przetwarzanie danych do daty odwołania. Odwołanie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z naszych usług.

Prosimy o zgłaszanie wątpliwości przy użyciu formularza kontaktowego z części 11 poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości po to, by Twoje dane osobowe nie zostały ujawnione nieuprawionym osobom.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi w sprawie ochrony danych do organu nadzorczego.

8. Kontakt w sprawie ochrony danych

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących naszej Polityki prywatności, w tym zapytań, skarg lub sporów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania informacji o Tobie, prosimy o przesłanie wniosku przez stronę

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Zmiany

Co jakiś czas treść tej informacji o ochronie danych może wymagać zmian. Zastrzegamy sobie zatem prawo do wprowadzenia zmian w dowolnym momencie. Zmienioną wersję informacji o ochronie danych opublikujemy także w tym miejscu. Zmienioną wersję, wraz z zaktualizowaną datą zmian, zamieścimy w menu „Polityka prywatności” w aplikacji News Suite i/lub na naszej stronie internetowej, a zmiany będą obowiązywały od momentu ich opublikowania (lub od daty podanej w zaktualizowanej polityce). Przy ponownych odwiedzinach należy zatem ponownie przeczytać informację o ochronie danych.