Personvernerklæring for kunder som bruker News Suite-appen

Personvernerklæring for News Suite-appen

Revisjonsdato og ikrafttredelsesdato: 2021-09-30

[Language : Norwegian]

 

Denne personvernerklæringen forklarer følgende punkter.

(i) Hvordan Sony Network Communications Inc., ("Sony", "vi", "vår" eller "oss") behandler (dvs. leser, samler inn, bruker, deler og/eller lagrer) opplysninger om hvordan du bruker News Suite-appen, og hvilket innhold du åpner via den. Denne personvernerklæringen gjelder bare informasjon som samles inn av og via News Suite-appen, ikke informasjon som Sony samler inn via andre apper, på andre nettsteder eller frakoblet internett (med mindre det konkret er angitt noe annet).

(ii) Slik kan du kontakte oss:

1. Om News Suite-tjenesten

News Suite-tjenesten samler sammen informasjon fra flere kilder på internett (for eksempel nyhetsfeeder med Really Simply Syndication, RSS). Du kan få tilgang til tjenesten via News Suite-appen som er forhåndsinstallert, eller som du kan laste ned selv til enheten din. Med den appen kan du velge hvilke internettkilder du ønsker at tjenesten skal benytte. Appens brukergrensesnitt viser da den sammensatte informasjonen for deg på ett sted, som én feed. I tillegg har appen en funksjon som viser detaljer om internettkilder vi tror du kan være interessert i å motta informasjon fra, basert på innholdet du ser på via News Suite-appen.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Personopplysninger omfatter all informasjon om en spesifikk eller spesifiserbar fysisk person som du formidler til oss, eller som vi genererer eller samler inn. Når du bruker News Suite-appen, kan den lese og kommunisere følgende typer personopplysninger til oss for å oppfylle formålene som er beskrevet i avsnitt 3 nedenfor. Mye av denne informasjonen samles inn automatisk når du bruker News Suite-appen.

2.1 Innstillinger i News Suite-appen: For eksempel landet og språket du velger under konfigurasjonen, hvorvidt du har aktivert visse funksjoner, og hvilke nyhetsfeeder du har angitt at du vil motta informasjon fra.

2.2 Informasjon om enheten din: For eksempel modellnavn, versjon, OS-innstillinger, installerte apper, annonse-ID og IP-adresse.

2.3 Unik ID: Opplysninger som genereres automatisk den første gangen du bruker News Suite-appen.

2.4 Informasjon om hvordan du bruker News Suite-appen: Vi kan også samle inn opplysninger om hva du søker etter, og om preferansene dine når du bruker News Suite-appen, blant annet dato og klokkeslett for når du bruker den, hvilke nyhetsfeeder du leser, og hvilke innlegg du deler med andre. Når du bruker nettstedene våre, blir opplysninger om bruken din lagret midlertidig i en loggfil på serveren vår. Slike opplysninger kan være dato og klokkeslett for når du bruker nettstedene, nettsider du laster inn, og filer du henter, hva slags nettleser og hvilken versjon av den du bruker, type operativsystem sluttenheten din bruker, og IP-adressen din.

2.5 Last opp logg (smarttelefon eller nettbrett med Android, smarttelefon eller nettbrett med iOS): Dette er en ny funksjon som sikrer bedre kvalitet og bedre funksjoner, og som sender bruksstatistikk for News Suite og News Suite-systemene til Sonys server. Du må kanskje betale for datakommunikasjonen du bruker når du kobler deg til et mobilt nettverk.

Denne funksjonen krever en internettforbindelse.

"Last opp logg"-innstillingene kan endres.

Legg merke til at News Suite-appen kan lese og formidle ovennevnte informasjon til oss, selv om appen ikke nødvendigvis alltid er synlig for deg på enheten.

2.6 Annonse-ID: Alle personopplysninger vi samler inn, lastes opp i forbindelse med en Android Ad ID eller en Identification For Advertisers (IDFA) fra iOS. Du kan tilbakestille en slik annonse-ID via innstillingene på enheten din.

3. Hva bruker vi personopplysningene dine til, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge?

3.1 Levering av appen og tjenestene

Det er nødvendig å behandle visse opplysninger (dvs. opplysningene som er oppført i punkt 2.1, 2.2 og 2.3) for å kunne levere appen og tjenestene, og deretter for å sikre systemet. Dette er særlig nødvendig (i) for å gi deg de funksjonene i News Suite-tjenesten du ber om, (ii) for å få News Suite-appen og -tjenesten til å fungere bedre, for å gi deg programvareoppdateringer, for å utvikle og innføre nye funksjoner for News Suite-appen og -tjenesten og (iii) for å overholde brukervilkårene for News Suite-appen og -tjenesten og denne personvernerklæringen.

Det rettslig grunnlaget for behandlingen er å følge opp en brukeravtale med deg (art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR), henholdsvis vår berettigede interesse av å levere applikasjonen sammen med tjenestene våre (art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR). Behandlingen er en forutsetning for å kunne bruke appen vår; det er altså ikke mulig å protestere på dette.

Disse opplysningene slettes når de ovennevnte formålene er oppfylt og det ikke lenger foreligger et rettslig grunnlag, senest etter 6 måneder. Etter dette kan opplysningene bli evaluert i anonymisert form for statistiske formål og for å forbedre kvaliteten på vår tilstedeværelse på internett.

3.2 Generelt og lokalt tilpassede tjenester

Du kan velge å la oss tilpasse tjenestene og innholdet som vises for deg, basert på forslag som kan være personlig tilpasset, særlig informasjon vi samler inn om hvordan du bruker Suite-appen.

For å kunne gjøre dette overvåker vi hvordan du bruker appen basert på visse opplysninger (dvs. opplysningene som er oppført i punktene 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6). Vi kan komme til å opprette koblinger mellom slike opplysninger og andre opplysninger vi samler inn, eller opplysninger vi mottar fra andre selskaper.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er samtykket du gir i tråd med art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 7 i GDPR. Du kan når som helst trekke dette samtykket med fremtidig virkning.

3.3 Dine forespørsler

Dersom du sender oss forespørsler via et kontaktskjema, per e-post eller via en telefontjeneste, behandler vi informasjonen for å svare på forespørselen, i tillegg til IP-adressen og dato/klokkeslett for forespørselen, for å unngå misbruk av kontaktskjemaet.

Det rettslig grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, nemlig å levere den ovennevnte tjenesten "forespørsler". Hvis forespørselen din gjelder iverksettelse eller behandling (herunder kundeservice eller garanti) av en avtale, er et ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR.

Du kan motsette deg behandling av opplysningene på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Hvis vi likevel kan legge frem tvingende grunner til at behandlingen er nødvendig, kan det være at vi vil fortsette behandlingen. Dette kan for eksempel særlig være nødvendig for å dokumentere tidligere forespørsler og kommunikasjon med deg. Hvis det ikke foreligger slike bindende grunner, avslutter vi kommunikasjonen med deg og sletter opplysninger vi allerede har samlet inn.

Disse opplysningene slettes når kommunikasjonen med deg opphører, dvs. når den konkrete situasjonen er avgjort og det ikke lenger foreligger berettigede interesser av å lagre opplysningene eller lovpålagte forpliktelser som gjør dette nødvendig.

3.4 Annonsering og produktutvikling, rett til å protestere

Vi ønsker også å bruke opplysningene (dvs. opplysningene som er oppført i punktene 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6) som du i alle tilfeller har angitt, eller som er samlet inn mens du har brukt appen, til å informere deg om andre produkter og tjenester, slik at vi kan forbedre produkttilbudene og tjenestene våre (produktutvikling). For å oppnå dette bruker vi opplysningene slik det er angitt nedenfor.

3.4.1 Anonymiserte bruksopplysninger

Vi bruker de anonymiserte og/eller aggregerte opplysningene som er samlet inn ved hjelp av analyseverktøy, som en hjelp til å forstå brukeratferden (surfingen) til alle besøkende og slik forbedre utformingen av appen vår og produktserien vår generelt. Se punkt 4 nedenfor for detaljer om analyseverktøyene.

3.4.2 Personlig tilpassede og pseudonymiserte bruksopplysninger

Vi bruker også opplysningene dine som en hjelp til å utvikle helt nye produkter og tjenester, til å forstå brukeratferden din og dermed til å forbedre tilbudene som vises for deg.

3.4.3 Direkte markedsføring

Vi behandler opplysningene dine for å gi deg målrettede og konteksttilpassede annonser og tilbud, både i News Suite-appen og andre steder på internett.

Vi kan også uten ditt samtykke, men innenfor det er som er lovlig, komme til å informere deg gjennom annonser ved hjelp av popupfunksjonen i News Suite-appen.

Du kan når som helst helt eller delvis protestere på opprettelsen av pseudonymiserte opplysninger, bruken av personopplysninger til reklame- og produktutviklingsformål, så vel som etterfølgende kommunikasjon til slike formål i et bestemt skjema, eller trekke et samtykke du tidligere har gitt. Vi ber deg om å bruke de tilhørende funksjonene som allerede er tilveiebrakt til dette formålet (f.eks. oppsigelsesfunksjonen i appen), eller bruke et tilhørende skriftlig varsel (referanse: personvern) eller popupfunksjonen i appen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR) og våre berettigede interesser (art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR), der det er relevant i forbindelse med § 7 nr. 3 i den tyske loven mot urettferdig konkurranse (UWG).

Vi sletter slike opplysninger hvis du protesterer på bruken av dem, når du trekker et samtykke, eller senest når du avslutter bruken. Inntil da lagres opplysningene bare i aggregert og anonymisert form. I den grad det er nødvendig, lagrer vi opplysningen om at du har protestert, for å forhindre at du blir kontaktet mer om saken.

4. Overføring av opplysninger

4.1 Overføring av opplysninger til databehandlere

Vi benytter oss delvis av tjenesteleverandører til behandling av opplysninger i tråd med de kravene loven stiller. Det vil si at behandlingen utføres på våre vegne på bakgrunn av en avtale, i henhold til våre instrukser og underlagt vår kontroll.

Databehandlerne er særlig:

(a) Nyhetssøkefunksjoner ved hjelp av nøkkelord og tjenesten Bing, som leveres av Microsoft Corporation. Nøkkelord du skriver inn, sendes til Bings server. Les gjerne Microsofts tjenesteavtale angående dette (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Meldingsvisningsfunksjonen for en smarttelefon eller et nettbrett med Android bruker Firebase Cloud Messaging (FCM), som er levert av Google Inc. Meldinger du mottar, og brukerloggen din, sendes til Google Inc.s server, og denne informasjonen kan bli brukt til FCM og/eller i tråd med Googles personvernerklæring (http://www.google.com/privacypolicy.html). I tillegg kan meldingen du mottar, inneholde annonser fra Google Inc.

(c) Meldingsvisningsfunksjonen for smarttelefoner og nettbrett med iOS benytter tjenesten Apple Push Notification (APNs), som leveres av Apple Inc. ("Apple"). Meldinger du mottar, sendes sammen med brukerloggen din til Apples server, og denne informasjonen kan bli brukt til APN-er og/eller i tråd med Apples personvernerklæring (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Opplysningene dine kan bli lagret og/eller behandlet av tredjeparter som er engasjert av Sony, og som hjelper Sony med å levere tjenester som bidrar til å levere og drifte News Suite-appen og -tjenesten. (Se punkt 5 nedenfor.)

I slike tilfeller er vi ansvarlige for behandling av opplysninger. Overføring og behandling av personopplysninger til eller av våre databehandlere skjer på det rettslige grunnlaget som gir oss tillatelse til å behandle opplysninger i hvert tilfelle. Dette krever ikke et eget rettslig grunnlag.

4.2 Overføring av opplysninger til tredjeparter

Vi overfører også deler av opplysningene dine til tredjeparter, dvs. partnere som vi samarbeider med, utenfor en avtalefestet behandling. Slike partnere leverer tjenestene sine på eget ansvar. Våre partneres behandling av opplysningene dine styres utelukkende av vedkommendes egne personvernerklæringer.

4.2.1 Selskaper i Sony-konsernet

Opplysningene dine kan bli delt med andre selskaper i Sony Group Corporation for de formålene som er angitt nedenfor.

(a) Forbedring av tjenesten eller appen og utvikling av nye produkter

Det rettslige grunnlaget for at selskaper i Sony Group Corporation overfører og behandler personopplysningene dine, er deres berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR om å forbedre produkttilbudene og tjenestene sine, noe du som bruker også vil nyte godt av.

Du kan motsette deg behandling av opplysningene på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Hvis vi likevel kan legge frem tvingende grunner til at behandlingen er nødvendig, kan det være at vi vil fortsette behandlingen. Hvis det ikke foreligger slike tvingende grunner, sletter konsernselskapene i Sony Group Corporation opplysningene dine.

4.2.2 Virksomhetsoverdragelser

Vi kan komme til å overføre opplysningene dine i forbindelse med en transaksjon der vi overfører hele eller deler av forretningsvirksomheten vår. Da vil kundeopplysningene vi sitter på, være en del av aktivaene som overføres.

4.2.3 Overholdelse

Vi kan komme til å beholde, bruke og/eller videreformidle opplysningene dine når det er påkrevd eller tillatt i en lov, forskrift eller rettskjennelse, for eksempel til politiet eller andre relevante myndigheter, for å undersøke klager fra deg eller mot deg, eller for å beskytte oss selv eller andre mot ulovlige, kriminelle eller skadelige aktiviteter.

4.2.4 Sosiale nettverk

Hvis du ønsker å dele en av appene våre i et sosialt nettverk (f.eks. Facebook eller Twitter) og du i den forbindelse klikker på en av Del-knappene, overføres respektive informasjon til det sosiale nettverket. Du må da selvsagt være logget på det aktuelle sosiale nettverket. Det rettslige grunnlaget for overføringen er våre berettigede interesser av å gi deg muligheten til å "dele", jf. art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR.

4.3 Overføring av opplysninger til andre land

Opplysningene dine behandles, lagres og overføres i henhold til de formålene som er skissert i punkt 3, til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), Japan og/eller landet du bor i. Opplysningene dine behandles av ansatte som jobber utenfor EØS og/eller landet du bor i, og som jobber for oss eller for en av våre tjenesteleverandører. Disse ansatte kan få innsyn i personopplysningene dine. Personvernlovgivningen i disse landene gir kanskje ikke samme beskyttelse som i EØS og/eller landet du bor i, og det kan være at du har færre juridiske rettigheter der i forbindelse med opplysningene dine.

Dersom dette inkluderer foretak med adresser utenfor EØS som ikke er underlagt beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra Europakommisjonen, sørger vi for å beskytte personopplysningene dine og håndheve rettighetene dine i forbindelse med relevante garantier (f.eks. i forbindelse med personvernbestemmelser som Europakommisjonen har vedtatt eller godkjent). Du må gjerne kontakte oss (se punkt 9) hvis du vil vite mer om dette eller ønsker å motta en kopi av garantiene.

5. Behandling av annonse-ID

5.1 Hva er en annonse-ID?

Vi og våre partnere bruker såkalte "annonse-ID-er" for å gjøre appen så brukervennlig som mulig, og for å gjøre annonsene som vises for appens brukere, så relevante som mulig. Annonse-ID-en er et unikt identifikasjonsnummer som tilveiebringes av operativsystemet på den mobile enheten din (iOS eller Android). Du kan når som helst deaktivere dette nummeret eller generere et nytt via innstillingene på enheten. På mobile enheter med et iOS-system kalles dette unike identifikasjonsmerket "IDFA", og på mobile enheter med et Android-system kalles det "ADID". (Videre i denne teksten omtales disse samlet som "IDFA/ADID").

Vi bruker verktøy til å behandle IDFA/ADID for å gi deg personlig tilpasset reklame og for å foreta statistiske evalueringer av hvordan du bruker appen, slik at vi kan tilpasse tilbudet til deg. Vi bruker også IDFA/ADID til å gjøre appen brukervennlig for deg.

5.2 Hva bruker vi og partnerne våre IDFA/ADID til, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge?

Vi bruker verktøy fra tredjeparter i denne appen til å behandle IDFA/ADID av to ulike grunner: (1) valgfritt for analyser og (2) valgfritt for målrettings- og annonseringsformål, som regel angitt av tredjepartsleverandører:

Analyseverktøy

Analyseverktøy samler inn informasjon om hvordan brukerne benytter seg av appen, f.eks. hvilke sider de besøker oftest, og hvorvidt de mottar feilmeldinger fra ulike apper. Dataene som samles inn med disse verktøyene, kombineres ikke med annen informasjon om brukerne av appen vår. All informasjon som samles inn ved hjelp av slike verktøy, brukes utelukkende til å tolke og forbedre funksjonene og tjenestene i appen. Vi bruker følgende analyseverktøy fra tredjeparter:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Lagringstid: 26 måneder

 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, som innhentes via samtykkebanneret som vises når du åpner appen (jf. art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR). Den første gangen du åpner appen, vises det en startside med informasjon om personvern som ber deg om å samtykke i at vi kan bruke din IDFA/ADID. Hvis du klikker på "Godta", godtar du at disse verktøyene brukes. Samtykket lagres i appen, slik at vi ikke trenger å innhente samtykke fra deg på hver eneste side i appen. Du kan når som helst trekke samtykket med fremtidig virkning via innstillingene i appen.

Målrettings- og annonseverktøy

Vi bruker målrettings- og annonseverktøy til å tilpasse annonsene til interessene dine. Disse verktøyene begrenser hvor mange ganger samme annonse vises for deg, evaluerer hvor effektiv en reklamekampanje er, og analyserer hvordan visningen av visse annonser påvirker atferden til de enkelte brukerne. Verktøyene blir som regel plassert av annonsenettverk med samtykke fra respektive applikasjonsoperatør (i dette tilfellet oss). De registrerer brukernes besøk i appen og vil enten videreformidle denne informasjonen til andre enheter, f.eks. reklamefirmaer, eller selv tilpasse annonsene. De er ofte koblet til visse appfunksjoner som leveres av slike tredjeparter. Vi bruker disse verktøyene til å opprette en kobling til sosiale nettverk, som i sin tur kan bruke informasjon om hvordan du bruker appen til å tilpasse annonsene i andre apper, alt etter hva du er interessert i, og til å gi de annonsenettverkene vi bruker, informasjon om ditt besøk, slik at du får se annonser som kan være interessante for deg, basert på brukeratferden din. Opplysningene som samles inn med disse verktøyene, kombineres heller ikke her med annen informasjon om brukerne av appen vår. Vi bruker følgende annonseverktøy fra tredjeparter:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, som innhentes via samtykkebanneret som vises når du åpner appen (jf. art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR). Den første gangen du åpner appen, vises det en startside med informasjon om personvern som ber deg om å samtykke i at vi kan bruke din IDFA/ADID. Hvis du klikker på "Godta", godtar du at disse verktøyene brukes. Samtykket lagres i appen, slik at vi ikke trenger å innhente samtykke fra deg på hver eneste side i appen. Du kan når som helst trekke samtykket med fremtidig virkning via innstillingene i appen.

Du kan protestere på behandlingen ved å begrense tilgangen til IDFA/ADID i innstillingene dine. Du kan legge inn en slik protest sentralt i appen. Da går du til "Personvern"-delen i innstillingene og fjerner avmerkingen i den relevante boksen, eller du kan bruke instruksjonene i følgende kobling:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Legg merke til at annonse- og analysebyråene fortsatt kan samle inn informasjon fra deg, og at du ikke reserverer deg mot generelle annonser når du reserverer deg mot disse mekanismene. Du får fortsatt se generelle annonser på internett eller på enheten din. News Suite-appen er en applikasjon som støttes av annonser. Hvis du ønsker å stanse all innsamling av opplysninger fra disse tjenesteleverandørene, eller hvis du ikke ønsker å motta reklame, må du avinstallere News Suite-appen.

 

6. Sikkerhet

Vi og tjenesteleverandørene våre benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysningene vi administrerer, mot vilkårlig eller tilsiktet manipulering, tap, destruksjon eller tilgang for uvedkommende. Behandlingen av opplysninger og sikkerhetstiltakene våre blir forbedret løpende i tråd med den tekniske utviklingen.

Personopplysningene dine blir kryptert med Secure Socket Layer (SSL) før de overføres til oss. Personopplysninger som utveksles mellom deg og oss eller andre deltakende foretak, blir som hovedregel overført via krypterte forbindelser som følger de nyeste tekniske standardene.

Våre ansatte og de tjenesteleverandørene vi bruker, er selvsagt bundet av taushetsplikt.

7. Din rett til informasjon, retting, blokkering eller sletting

Enhver fysisk person hvis personopplysninger vi behandler, har i prinsippet (dvs. avhengig av de respektive forutsetningene) følgende rettigheter overfor oss:

• Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, vil vi kostnadsfritt og når som helst informere deg om hvilke opplysninger vi har lagret om deg (art. 15 i GDPR).

• Du har rett til å få rettet uriktige eller mangelfulle opplysninger (art. 16 i GDPR).

• Du har rett til å blokkere eller begrense behandlingen av eller å få slettet personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig eller rettslig sett tillatt å lagre (art. 17 og 18 i GDPR).

• Du har rett til å få overført opplysningene i et strukturert, standardisert og maskinlesbart format, forutsatt at du har gitt oss opplysningene på bakgrunn av et samtykke eller en avtale mellom oss og deg (art. 20 i GDPR).

• Du har rett til når som helst å protestere på at opplysningene dine brukes til direkte markedsføring (jf. også punkt 3.4, art. 21 nr. 2 og 3 i GDPR).

• Du har rett til å protestere på behandlingen på bakgrunn av berettigede interesser. I så fall har vi rett til å godtgjøre at vi har tvingende grunner for behandlingen (art. 21 nr. 1 i GDPR). Vi har ovenfor spesifisert i hvilke tilfeller dette kan være relevant (i punkt 3).

• Hvis du har gitt samtykke til behandling av opplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket med fremtidig virkning. Det vil si at all behandling av opplysninger som har funnet sted frem til den datoen du trekker samtykket, forblir lovlig. Du vil ikke kunne benytte deg av tjenestene våre etter at du har trukket samtykket.

Vi ber deg formidle synspunktene dine via kontaktskjemaet som er nevnt i punkt 11 nedenfor. Vi forbeholder oss retten til å sjekke identiteten din for å forsikre oss om at personopplysningene dine ikke blir formidlet til uvedkommende.

Du har også rett til å klage til vedkommende personvernmyndighet (i Norge: Datatilsynet).

8. Kontaktperson for personvern

Hvis du vil vite mer om personvernerklæringen vår, eller hvis du har en anmodning, en klage eller et tvistemål i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysningene dine, kan du sende oss en forespørsel via

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Endringer

Det kan fra tid til annen være nødvendig å endre innholdet i denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss derfor retten til når som helst å endre det. Vi publiserer da den reviderte versjonen av personvernerklæringen her. Vi publiserer den reviderte versjonen med en revisjonsdato under menyen "Personvernerklæring" i News Suite-appen og/eller på nettstedet vårt. Endringene trer i kraft når vi publiserer dem (eller på den datoen som er angitt i den oppdaterte erklæringen). Du bør derfor lese personvernerklæringen på nytt neste gang du besøker oss.