Kennisgeving inzake gegevensbescherming voor klanten die News Suite-applicatie gebruiken

Privacybeleid News Suite-applicatie

Laatste herziening en ingangsdatum: 2021-09-30

[Language : Dutch]

 

In dit privacybeleid komen de volgende onderwerpen aan de orde.

(i) Hoe Sony Network Communications Inc. ('Sony', 'wij', 'we', 'onze' of 'ons') persoonsgegevens verwerkt (bijv. lezen, verzamelen, gebruiken, delen en/of opslaan) over uw gebruik van de News Suite-applicatie en de inhoud waartoe u via de applicatie toegang krijgt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die wordt verzameld door en via de News Suite-applicatie en is niet van toepassing op informatie die Sony via andere applicaties of websites of offline verzamelt (tenzij uitdrukkelijk vermeld).

(ii) Hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Over de News Suite-dienst

In de News Suite-dienst wordt informatie van meerdere online bronnen samengevoegd (zoals nieuwsfeeds met RSS (Really Simple Syndication)). U krijgt toegang tot de dienst via de News Suite-applicatie die vooraf is geïnstalleerd of de applicatie kan worden gedownload naar uw apparaat. Tijdens het gebruik van de applicatie kunt u selecteren welke online bronnen de dienst moet samenvoegen. De gebruikersinterface van de applicatie geeft vervolgens de gecombineerde informatie aan u weer op één plaats, als een enkele feed. Daarnaast beschikt de applicatie over een functie waarmee details worden weergegeven over online bronnen waarvan we denken dat u hierover graag informatie zou ontvangen, op basis van de inhoud waartoe u toegang krijgt via uw News Suite-applicatie.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een specifieke of specificeerbare natuurlijke persoon die u aan ons doorgeeft of die door ons wordt gegenereerd of verzameld. Wanneer u de News Suite-applicatie gebruikt, is het mogelijk dat de applicatie de volgende typen persoonsgegevens leest en aan ons doorgeeft ten behoeve van de doeleinden die hieronder in Sectie 3 worden beschreven. Een groot deel van deze informatie wordt automatisch verzameld terwijl u de News Suite-applicatie gebruikt.

2.1 Uw instellingen in de News Suite-applicatie: Bijvoorbeeld het land en de taal die u hebt geselecteerd tijdens het instellen en of u al dan niet bepaalde functies hebt ingeschakeld en bij welke nieuwsfeeds met RSS u zich hebt geregistreerd om informatie te ontvangen.

2.2 Informatie over uw apparaat: Bijvoorbeeld modelnaam, versie, instellingen van het besturingssysteem, geïnstalleerde apps, reclame-ID en uw IP-adres.

2.3 Unieke ID: Gegevens die automatisch worden gegenereerd wanneer u de News Suite-applicatie voor het eerst gebruikt.

2.4 Informatie over uw gebruik van de News Suite-applicatie: We kunnen ook gegevens verzamelen over de geschiedenis van uw surfgedrag en voorkeuren terwijl u de News Suite-applicatie gebruikt, waaronder de datum en tijd van uw bezoek, welke nieuwsfeeds u leest en welke berichten u met anderen deelt. Wanneer u onze websites gebruikt, worden gegevens over uw gebruik (zoals de datum en tijd van uw bezoek, opgeroepen pagina's en aangevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en besturingssysteem van het apparaat dat u gebruikt, evenals uw IP-adres) tijdelijk opgeslagen in een logbestand op onze server.

2.5 Geschiedenislogbestand uploaden (Android-smartphone, Android-tablet, iOS-smartphone en iOS-tablet): Ten behoeve van de verbetering van kwaliteit en functies verzendt deze functie gebruiksstatistieken van News Suite en systemen naar de server van Sony. Het is mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht voor datacommunicatie wanneer u verbinding maakt via een mobiel netwerk.

Voor deze functie is verbinding met internet vereist.

De instellingen van 'Geschiedenislogbestand uploaden' kunnen worden gewijzigd.

De News Suite-applicatie kan de bovenstaande informatie lezen en met ons delen, zelfs als de applicatie momenteel niet zichtbaar is op uw scherm.

2.6 Reclame-ID: Alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden geüpload in verband met een Android Ad ID of een IDFA (Identification for Advertisers) die door iOS wordt verschaft. U kunt een dergelijke reclame-ID resetten in de instellingen op uw apparaat.

3. Waarvoor, op welke rechtsgrond en hoe lang gebruiken we uw persoonsgegevens?

3.1 Aanbieden van de applicatie en dienstverlening

De verwerking van bepaalde gegevens (d.w.z. de gegevens vermeld in 2.1, 2.2 en 2.3) is nodig om de applicatie te kunnen bieden en de diensten te verlenen en vervolgens om de beveiliging van het systeem te kunnen waarborgen. Bovenstaande met inbegrip van met name (i) om u de elementen en functies van de News Suite-dienst te bieden die u aanvraagt, (ii) om de News Suite-applicatie en -dienst beter te laten functioneren, om u software-updates te verschaffen, om nieuwe elementen en functies voor de News Suite-applicatie en -dienst te ontwikkelen en implementeren, en (iii) om toe te zien op en te zorgen voor naleving van de gebruiksvoorwaarden voor de News Suite-applicatie en -dienst en dit privacybeleid.

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van een gebruikerscontract met u (art. 6, lid 1(b) van de AVG), respectievelijk ons legitiem belang in het voorzien van onze diensten voor de applicatie (art. 6 lid 1(f) van de AVG). De verwerking is een verplichte voorwaarde voor het gebruik van onze applicatie, er bestaat dus geen recht op bezwaar.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer is voldaan aan bovengenoemde doeleinden en een rechtsgrond niet meer aanwezig is, ten laatste na 6 maanden. Die gegevens kunnen vervolgens geanonimiseerd worden beoordeeld voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet te verbeteren.

3.2 Aangepaste en gelokaliseerde diensten

U beschikt over de mogelijkheid om de diensten en inhoud die aan u wordt getoond te laten aanpassen op basis van suggesties die kunnen worden gepersonaliseerd met behulp van met name de informatie die we verzamelen over uw gebruik van de News Suite-applicatie.

Ten behoeve hiervan controleren we uw surfgedrag in de applicatie op basis van bepaalde gegevens (d.w.z. de gegevens vermeld in 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6). Deze gegevens kunnen we koppelen aan andere gegevens die we verzamelen of aan gegevens die door een ander bedrijf aan ons worden verstrekt.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1(a) en artikel 7 van de AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken voor toekomstig gebruik.

3.3 Uw vragen

Indien u vragen aan ons stelt via een contactformulier, per e-mail of via een servicenummer, verwerken we de daarin verschafte gegevens om uw vraag te beantwoorden, evenals het IP-adres en de datum/tijd van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons legitiem belang krachtens artikel 6, lid 1(f) van de AVG in de voorziening van de voornoemde 'vragen'-dienst. Als uw vraag de aanvang of verwerking (met inbegrip van klantenservice of garantie) van een contract betreft, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1(b) van de AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1(f) van de AVG. In dit geval kunnen we de verwerking voortzetten als we bewijzen dat we hiertoe verplicht zijn. Dit kan in een dergelijk geval met name nodig zijn om vragen en communicatie met u in het verleden aan te tonen. Indien dergelijke verplichtingen niet bestaan, zetten we onze correspondentie met u stop en verwijderen we alle reeds verzamelde gegevens.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer onze correspondentie met u is beëindigd, d.w.z. wanneer de feitelijke situatie afdoende is opgelost en geen verder legitiem belang bestaat bij het opslaan van gegevens, respectievelijk geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan tot het opslaan van dergelijke gegevens.

3.4 Reclame en productontwikkeling, recht op bezwaar

We willen de gegevens (d.w.z. de gegevens vermeld in 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6) die door u zijn ingevoerd of die zijn verzameld tijdens uw gebruik van de applicatie ook gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten of om ons aanbod van producten en diensten te verbeteren (productontwikkeling). Hiertoe gebruiken we de gegevens zoals hieronder vermeld.

3.4.1 Geanonimiseerde gebruiksgegevens

We gebruiken de geanonimiseerde en/of gecombineerde gegevens die zijn verzameld met behulp van analysetools om het surfgedrag van alle bezoekers te kunnen begrijpen en zo het ontwerp van onze applicatie en van ons productassortiment in het algemeen te kunnen verbeteren. Zie punt 4 hieronder voor meer informatie over de analysetools.

3.4.2 Gepersonaliseerde en gepseudonimiseerde gebruiksgegevens

Bovendien gebruiken we uw gegevens om ons te helpen bij de ontwikkeling van volledig nieuwe producten en diensten, om uw surfgedrag te begrijpen en daarmee het aanbod dat u te zien krijgt te verbeteren.

3.4.3 Direct marketing

Wij verwerken uw gegevens binnen onze applicatie om u gerichte en contextuele advertenties en aanbiedingen te tonen in zowel de News Suite-applicatie als elders online.

Ook kunnen we u zonder toestemming waar van toepassing binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden reclame tonen met behulp van een pop-upfunctie van de News Suite-applicatie.

U kunt te allen tijde geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen het aanmaken van gepseudonimiseerde gegevens, het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- en productontwikkelingsdoeleinden en voor daaruit voortvloeiend contact ten behoeve van dergelijke doeleinden op een specifieke manier of u kunt eventuele verleende toestemmingen intrekken. Gebruik daarvoor de bijbehorende functies die reeds tot uw beschikking worden gesteld (zoals de afmeldfunctie in uw applicatie), stuur een overeenkomstige schriftelijke kennisgeving (referentie: gegevensbescherming) of gebruik de pop-upfunctie in de app.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1(a) van de AVG) en onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1(f) van de AVG), waar van toepassing in verband met Sectie 7, par. 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke mededinging (UWG).

Wij zullen deze gegevens verwijderen na uw bezwaar, respectievelijk intrekken van verleende toestemmingen of anderszins ten laatste na afloop van uw gebruik, respectievelijk worden de gegevens uitsluitend opgeslagen op gecombineerde, geanonimiseerde wijze. Voor zover nodig slaan we op dat u bezwaar hebt gemaakt om te voorkomen dat er opnieuw contact met u wordt opgenomen.

4. Gegevensoverdracht

4.1 Gegevensoverdracht naar gegevensverwerkers

Wij maken deels gebruik van serviceproviders, met inachtneming van wettelijke vereisten, door middel van relaties met gegevensverwerkers, d.w.z. verwerking geschiedt op basis van een betreffend contract, voor onze rekening, conform onze aanwijzingen en behoudens ons beheer.

Gegevensverwerkers zijn met name

(a) De nieuwszoekfunctie op trefwoorden maakt gebruik van Bing, verzorgd door Microsoft Corporation. De trefwoorden die u invoert worden naar de server van Bing verzonden. Raadpleeg het Microsoft Services Agreement (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) De berichtweergavefunctie voor Android-smartphones of -tablets maakt gebruik van Firebase Cloud Messaging (FCM), verzorgd door Google Inc. Berichten die u ontvangt en uw gebruikerslog worden naar de server van Google Inc. verzonden en dergelijke informatie kan worden gebruikt voor FCM en/of conform het privacybeleid van Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Daarnaast kan het bericht dat u ontvangt reclame door Google Inc. bevatten.

(c) De berichtweergavefunctie voor iOS-smartphones of -tablets maakt gebruik van Apple Push Notification-service (APN's), verzorgd door Apple Inc. ('Apple'). Berichten die u ontvangt en uw gebruikerslog worden naar de server van Apple verzonden en dergelijke informatie kan worden gebruikt voor APN's en/of conform het privacybeleid van Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Uw informatie kan worden opgeslagen en/of verwerkt door derden die Sony inzet om diensten te verlenen die helpen bij de voorziening en exploitatie van de News Suite-applicatie en -dienst (zie Sectie 5).

In dergelijke gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De overdracht aan of verwerking van persoonsgegevens door onze gegevensverwerkers geschiedt op de rechtsgrond waarop we in elk geval gemachtigd zijn om gegevens te verwerken. Er is geen afzonderlijke rechtsgrond vereist.

4.2 Gegevensoverdracht naar derden

We dragen uw gegevens deels ook over aan derden, d.w.z. partners met wie we samenwerken buiten de contractuele verwerking om. Dergelijke partners verlenen hun diensten op eigen verantwoordelijkheid. Op de verwerking van uw gegevens door onze partners is uitsluitend de gegevensbeschermingsverklaring van een dergelijke derde van toepassing.

4.2.1 Bedrijven binnen de Sony Group

Uw informatie kan worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Sony Group Corporation-groep voor onderstaande doeleinden.

(a) Verbetering van de dienst of applicatie en ontwikkeling van nieuwe producten.

De rechtsgrond voor de overdracht en verwerking door de bedrijven binnen de Sony Group Corporation-groep is hun legitieme belang krachtens artikel 6, lid 1(f) van de AVG om hun aanbod van producten en diensten te verbeteren, waarvan u als gebruiker ook profiteert.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1(f) van de AVG. In dit geval kunnen we de verwerking voortzetten als we bewijzen dat we hiertoe verplicht zijn. Indien dergelijke verplichtingen niet bestaan, verwijderen de bedrijven binnen de Sony Group Corporation-groep uw informatie.

4.2.2 Bedrijfsoverdracht

Uw informatie kan door ons worden overgedragen als deel van een transactie waarbij we ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen. In dat geval is informatie over onze klanten in ons bezit een van de overgedragen activa.

4.2.3 Naleving

Wij kunnen uw informatie bewaren, gebruiken en/of openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, regelgeving of voorschrift, waaronder aan de politie of andere toepasselijke instanties, om klachten die door of jegens u zijn ingediend te onderzoeken, of om ons of anderen te beschermen of verdedigen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.

4.2.4 Sociale netwerken

Voor zover u een van onze applicaties wilt delen via een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Twitter) en ten behoeve hiervan op een van de 'Delen'-knoppen klikt, wordt de betreffende informatie overgedragen naar het sociale netwerk. U dient uiteraard te zijn aangemeld bij het betreffende sociale netwerk. De rechtsgrond voor de overdracht is ons legitiem belang u te voorzien van de mogelijkheid om te 'delen', conform artikel 6, lid 1(f) van de AVG.

4.3 Gegevensoverdracht naar andere landen

Ten behoeve van de doeleinden zoals hierboven uiteengezet in Sectie 3, wordt uw informatie verwerkt, opgeslagen en overgedragen in of naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Japan en/of het land waar u woonachtig bent. Uw informatie wordt verwerkt door werknemers die werkzaam zijn buiten de EER en/of het land waar u woonachtig bent, of die voor een van onze serviceproviders werken, en kan door deze werknemers in die landen worden bekeken. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in deze landen biedt mogelijk niet dezelfde bescherming als in de EER en/of het land waar u woonachtig bent, waardoor u minder wettelijke rechten kunt hebben met betrekking tot uw informatie.

Indien dit bedrijven betreffen met vestigingen in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waarop geen beslissingen inzake geschiktheid door de Europese Commissie van toepassing zijn, waarborgen wij de bescherming van uw persoonsgegevens en het toezicht op uw rechten met betrekking tot afdoende garanties (bijv. via gegevensbeschermingsclausules, die de Europese Commissie heeft opgesteld of goedgekeurd). Neem contact met ons op (zie Sectie 9) indien u hierover meer informatie of een kopie van de garanties wenst te ontvangen.

5. Verwerking van uw reclame-ID

5.1 Wat is een reclame-ID?

Onze partners en wij gebruiken zogenaamde 'reclame-ID's' om onze applicatie zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de relevantie van advertenties voor de gebruikers van onze applicatie te vergroten. De reclame-IDis een uniek identificatienummer, dat wordt verschaft door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat (iOS of Android) en op elk gewenst moment opnieuw kan worden gegenereerd of volledig kan worden uitgeschakeld via de instellingen van uw apparaat. Voor mobiele apparaten met een iOS-systeem heet dit unieke identificatienummer 'IDFA' en voor mobiele apparaten met een Android-systeem 'ADID' (beide hierna 'IDFA/ADID' te noemen).

We gebruiken tools om uw IDFA/ADID te verwerken om u gepersonaliseerde reclame te tonen en om het gebruik van onze app statistisch te beoordelen om ons aanbod voor u te optimaliseren. Verder gebruiken we de IDFA/ADID om u tijdens het gebruik van onze applicatie gemak te bieden.

5.2 Voor welk doeleinde, op welke rechtsgrond en hoelang gebruiken wij en onze partners uw IDFA/ADID?

Voor deze applicatie gebruiken we tools van derden om uw IDFA/ADID te verwerken ten behoeve van twee typen doeleinden: (1) optioneel voor analyse en (2) optioneel voor gerichte reclame en advertenties, over het algemeen ingesteld door externe leveranciers:

Tools voor analyse

Analysetools verzamelen informatie over hoe gebruikers de applicatie gebruiken, bijv. welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutberichten van applicaties ontvangen. De gegevens die met deze tools worden verzameld worden niet samengevoegd met andere informatie over bezoekers van onze applicatie. Alle informatie die wordt verzameld met behulp van dergelijke tools dient om de functionaliteit en diensten van de applicatie te begrijpen en te verbeteren. Wij gebruiken de volgende tools van derden voor analyse:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Bewaartermijn: 26 maanden

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming die is verkregen met de toestemmingsbanner die verschijnt als u onze applicatie opent (artikel 6, lid 1(a) van de AVG). Wanneer u onze applicatie voor het eerst bezoekt, wordt op de aanmeldpagina informatie getoond over privacy, evenals de betreffende vermelding met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van uw IDFA/ADID. Als u op 'Akkoord' klikt, gaat u akkoord met het gebruik van deze tools en wordt deze toestemming opgeslagen in uw applicatie zodat de informatie niet op elke pagina van onze applicatie hoeft te worden herhaald. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik in de instellingen van onze applicatie.

Tools voor gerichte reclame en advertenties

Wij gebruiken tools voor gerichte reclame en advertenties om reclame beter aan te passen aan uw interesses. Deze tools beperken het aantal keren dat dezelfde advertentie aan u wordt getoond, beoordelen de doeltreffendheid van een reclamecampagne en analyseren hoe de weergave van een bepaalde advertentie van invloed is op het gedrag van afzonderlijke gebruikers. Dergelijke tools worden normaliter door reclamenetwerken geplaatst met de toestemming van de betreffende exploitant van de applicatie (in dit geval, wij). De tools registreren het bezoek aan de applicatie van een gebruiker en sturen deze informatie door naar andere entiteiten, bijv. reclamebureaus, of passen de reclame rechtstreeks dienovereenkomstig aan. Vaak zijn deze gekoppeld aan bepaalde functies van de applicatie die door dergelijke derden worden verzorgd. Wij gebruiken deze tools om een koppeling te maken met sociale netwerken, die op hun beurt de informatie over uw gebruik van de applicatie kunnen gebruiken om reclame op andere applicaties aan te passen aan uw interesses en ook om de door ons gebruikte reclamenetwerken informatie te verschaffen over uw bezoek, zodat u, op basis van uw surfgedrag, precies dat soort reclame te zien krijgt dat u mogelijk interesseert. De gegevens die met deze tools worden verzameld worden ook in deze gevallen niet samengevoegd met andere informatie over bezoekers van onze applicatie. Wij gebruiken de volgende tools van derden voor reclame:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming die is verkregen met de toestemmingsbanner die verschijnt als u onze applicatie opent (artikel 6, lid 1(a) van de AVG). Wanneer u onze applicatie voor het eerst bezoekt, wordt op de aanmeldpagina informatie getoond over privacy, evenals de betreffende vermelding met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van uw IDFA/ADID. Als u op 'Akkoord' klikt, gaat u akkoord met het gebruik van deze tools en wordt deze toestemming opgeslagen in uw applicatie zodat de informatie niet op elke pagina van onze applicatie hoeft te worden herhaald. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen voor toekomstig gebruik in de instellingen van onze applicatie.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door toegang tot de IDFA/ADID in uw instellingen te beperken. U kunt ook centraal in de app bezwaar maken. Ga daartoe naar 'Privacy' in de instellingen en verwijder het vinkje in het betreffende vakje of bekijk onze instructies via de volgende koppeling:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Let op, reclame- en analysebedrijven kunnen nog altijd informatie over u verzamelen. Als u zich afmeldt via deze mechanismen betekent dit niet dat u zich afmeldt voor het tonen van reclame. U blijft algemene advertenties zien terwijl u online bent of op uw apparaat. De News Suite-applicatie is een applicatie die wordt ondersteund door reclame. Indien u de verzameling van gegevens door deze serviceproviders volledig wilt beëindigen of als u liever geen advertenties ontvangt, dient u de News Suite-applicatie te verwijderen.

 

6. Beveiliging

Wij en onze serviceproviders nemen technische en organisatorische maatregelen om de door ons beheerde persoonsgegevens over u te beveiligen tegen onbedoelde of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze maatregelen voor gegevensverwerking en onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd overeenkomstig de technische ontwikkelingen.

Tijdens de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons worden deze versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). De overdracht van persoonsgegevens tussen u en ons of andere deelnemende ondernemingen verloopt structureel via versleutelde verbindingen die voldoen aan de meest recente technische normen.

Onze medewerkers en onze serviceproviders zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

7. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering of verwijdering

Elke natuurlijke persoon over wie we persoonsgegevens verwerken heeft in principe (d.w.z. afhankelijk van de betreffende randvoorwaarden) de volgende rechten jegens ons:

• Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekken we u op elk gewenst moment en kosteloos graag informatie over welke gegevens we over u hebben opgeslagen (artikel 15 van de AVG).

• U hebt het recht op correctie van onjuiste gegevens, evenals op aanvulling van onvolledige gegevens (artikel 16 van de AVG).

• U hebt het recht op blokkering/beperking van de verwerking of op verwijdering van persoonsgegevens over u die niet langer nodig zijn of die op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 17 van de AVG) zijn opgeslagen.

• U hebt het recht op overdracht van de gegevens in een gestructureerde, gestandaardiseerde en machinaal leesbare indeling, voor zover u ons deze gegevens hebt verstrekt op grond van toestemming of een contract tussen ons en uzelf (artikel 20 van de AVG).

• U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct-marketingdoeleinden (vgl. ook clausule 3.4, artikel 21, par. 2 en 3 van de AVG).

• U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een legitiem belang. In dit geval zijn wij gerechtigd om onze dwingende redenen aan te tonen (artikel 21, par. 1 van de AVG). We hebben hierboven (clausule 3) aangegeven in welke gevallen dit recht van toepassing is.

• Voor zover u toestemming hebt verleend tot de verwerking van gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken voor de toekomst, d.w.z. dat de intrekking niet van invloed is op de wettelijkheid van de gegevensverwerking tot de datum van herroeping. U kunt onze diensten wellicht niet langer gebruiken nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Stel uw vragen via het contactformulier dat u in het onderstaande punt 11 vindt. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te controleren om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegden worden getoond.

U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

8. Contact voor gegevensbescherming

Voor verdere informatie over ons privacybeleid, met inbegrip van vragen, klachten of geschillen met betrekking tot de verzameling en gebruik van uw informatie, kunt u een verzoek indienen op

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze op elk gewenst moment aan te passen. Wij zullen de herziene versie van de gegevensbeschermingsverklaring hier ook publiceren. We plaatsen de herziene versie met een bijgewerkte herzieningsdatum in het menu 'Privacybeleid' in de News Suite-applicatie en/of op onze website. De wijzigingen worden van kracht wanneer we deze publiceren (of op de datum zoals aangegeven in het bijgewerkte beleid). U dient daarom de gegevensbeschermingsverklaring opnieuw te lezen wanneer u ons weer bezoekt.