Adatvédelmi nyilatkozat a News Suite alkalmazást használó ügyfelek számára

A News Suite alkalmazás Adatvédelmi szabályzata

Legutóbbi módosítás dátuma: 2021-09-30

[Language: Hungarian]

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat a következőket ismerteti.

(i) A Sony Network Communications Inc. („Sony”, „mi”, „miénk”, „minket”) hogyan végzi a személyes adatok kezelését (pl. olvasás, gyűjtés, használat, megosztás és/vagy tárolás) a News Suite alkalmazás Ön általi használatához kapcsolódóan, valamint az alkalmazáson keresztül elért tartalmakra vonatkozóan. A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a News Suite alkalmazás által és azon keresztül gyűjtött információkra vonatkozik, és nem vonatkozik bármely egyéb alkalmazás, weboldal vagy a Sony által offline gyűjtött információkra (kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában).

(ii) Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot.

1. A News Suite szolgáltatásról

A News Suite szolgáltatás több online forrásból származó információkat összesít (például Really Simply Syndication (RSS) állományformátumú hírfolyamok). A szolgáltatás a News Suite alkalmazáson keresztül érhető el, amely gyárilag telepítve van eszközére vagy letölthető arra. Az alkalmazás használata során Ön kiválaszthatja, hogy a szolgáltatás melyik online forrásokat összesítse. Az alkalmazás felhasználói felülete ezután egyetlen hírfolyamként egy helyen jeleníti meg az Ön számára az egyesített információkat. Ezenkívül az alkalmazás rendelkezik egy olyan funkcióval, amely részleteket jelenít meg olyan online forrásokkal kapcsolatban, amelyek a News Suite alkalmazáson keresztül megnyitott tartalmak alapján érdekesek lehetnek az Ön számára.

2. Mely személyes adatokat gyűjtjük Önről?

A személyes adatok magukban foglalnak egy konkrét vagy pontosan azonosítható természetes személyre vonatkozó minden olyan információt, amelyet Ön közöl velünk, vagy amelyet mi hozunk létre vagy gyűjtünk. A News Suite alkalmazás használatakor az alkalmazás a 3. szakaszban ismertetett célokra a következő típusú személyes adatokat olvashatja és továbbíthatja részünkre azok kezelése céljából. Ezen információk jelentős részének gyűjtése automatikusan történik, mialatt Ön a News Suite alkalmazást használja.

2.1 Az Ön beállításai a News Suite alkalmazással kapcsolatban: Ide tartozik például az Ön által a beállítás során kiválasztott ország és nyelv, illetve bizonyos funkciók engedélyezése, valamint, hogy mely RSS állományformátumú hírfolyamokból származó információk fogadására regisztrált.

2.2 Az Ön eszközére vonatkozó információk: Ide tartozik például a modell neve, a verziója, az operációs rendszer beállításai, a telepített alkalmazások, a hirdetési azonosító, valamint az Ön IP-címe.

2.3 Egyéni azonosító: Olyan adat, amely automatikusan jön létre, amikor Ön először elkezdi használni a News Suite alkalmazást.

2.4 Információk a News Suite alkalmazás Ön általi használatáról: Adatokat gyűjthetünk az Ön tartalomböngészési előzményeiről és preferenciáiról a News Suite alkalmazás használata során, beleértve a látogatása dátumát és idejét, illetve hogy mely hírfolyamokat olvassa, és mely posztokat osztja meg másokkal. Amikor Ön a weboldalainkat használja, a használattal kapcsolatos adatait (például a látogatás dátuma és ideje, a megnyitott oldalak és a lekért fájlok, a használt webböngésző típusa és verziója, a használt eszköz típusa és operációs rendszere, valamint az IP-cím) ideiglenesen kiszolgálónkon tároljuk egy naplófájlban.

2.5 Előzménynapló feltöltése (Android okostelefon, Android táblagép, iOS okostelefon és iOS táblagép): A minőség és a funkciók fejlesztése céljából ez az új funkció a News Suite és a Rendszerek használatára vonatkozó statisztikákat küld a Sony kiszolgálójára. Amennyiben mobilhálózaton keresztül csatlakozik, adatkommunikációs díjak merülhetnek fel.

A funkcióhoz internetkapcsolatra van szükség.

Az „Előzménynapló feltöltése” funkció beállításai módosíthatók.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a News Suite alkalmazás abban az esetben is olvashatja és továbbíthatja a részünkre a fenti információkat, amikor az alkalmazás éppen nincs megjelenítve a készülékén.

2.6 Hirdetési azonosító: Az általunk gyűjtött minden Személyes információ feltöltése egy Android Ad ID, vagy egy iOS által biztosított Identification For Advertisers (IDFA) azonosítóval összekapcsolva történik. Ezt a Hirdetési azonosítót Ön visszaállíthatja az eszköz beállításaiban.

3. Mire használjuk az Ön személyes adatait, milyen jogalapon és mennyi ideig?

3.1 Az alkalmazás biztosítása és a szolgáltatások nyújtása

Bizonyos adatok (a 2.1, 2.2 és 2.3 pontban felsorolt adatok) kezelése az alkalmazás biztosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint ezt követően a rendszer biztonságának szavatolása érdekében szükséges. Ez magában foglalja különösen a következőket: (i) a News Suite szolgáltatás Ön által igényelt funkcióinak biztosítását, (ii) a News Suite alkalmazás és szolgáltatás működésének javítása érdekében a szoftverek frissítését, új tulajdonságok és funkciók fejlesztését és bevezetését a News Suite alkalmazásban és szolgáltatásban, valamint (iii) a News Suite alkalmazás és szolgáltatás felhasználási feltételeinek, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzatnak való megfelelés érvényesítését és biztosítását.

Az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött felhasználói szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont), valamint az alkalmazás szolgáltatásaink révén történő biztosításához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pont). Az adatok kezelése az alkalmazás használatának kötelező előfeltétele; ez ellen kifogásnak nincs helye.

Ezek az adatok legkésőbb 6 hónap múlva törlésre kerülnek, amennyiben a fent említett célok teljesültek, és a továbbiakban nem áll fenn a jogalap. Az adatok ezután statisztikai célokból, valamint internetes jelenlétünk minőségének javítása érdekében névtelenített formában kiértékelésre kerülhetnek.

3.2 Személyre szabott és Lokalizált szolgáltatások

Ön kérheti, hogy egyéni javaslatok alapján személyre szabjuk a szolgáltatásokat és az Ön számára megjelenő tartalmakat, különösen azon információkat felhasználva, melyeket a News Suite alkalmazás során gyűjtöttünk, mialatt Ön használta azt.

Ebből a célból bizonyos adatok (a 2.3, a 2.4, a 2.5 és a 2.6 pontban felsorolt adatok) segítségével figyelemmel kísérjük az Ön böngészési szokásait az alkalmazásban. Ezen adatokat, valamint egyéb általunk gyűjtött vagy más vállalat által rendelkezésre bocsátott adatokat összekapcsolhatjuk.

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint a GDPR 7. cikke alapján. Ez a hozzájárulás a jövőben bármikor visszavonható.

3.3 Kérelmek

Amennyiben Ön megkereséssel fordul hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, az ott megadott információkat feldolgozzuk kérelmének a megválaszolása érdekében. Az IP-címet és a megkeresés dátumát/idejét szintén kezeljük, a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés elkerülése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk a fentiekben említett „kérelmek” szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban. Amennyiben kérelme egy szerződés kezdeményezésére vagy végrehajtására vonatkozik (beleértve az ügyfélszolgálatot és jótállást), az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Ön kifogást emelhet adatainak kezelése ellen a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Ebben az esetben az adatkezelés kötelező okainak bizonyítása mellett folytathatjuk a kezelést. Erre különösen az Ön általi korábbi kérelmek és az Önnel folytatott kommunikáció tényének bizonyítása érdekében lehet szükség. Amennyiben nem áll fenn ilyen kötelező ok, megszüntetjük az Önnel való kommunikációt, és töröljük az összegyűjtött adatokat.

Ezen adatok akkor lesznek törölve, amikor az Önnel folytatott kommunikáció véget ér, azaz amikor a szóban forgó tényállás véglegesen tisztázódott, és nem áll fenn további jogos érdek, illetve további törvényi kötelezettség az adatok tárolására.

3.4 Hirdetés és termékfejlesztés, kifogásolási jog

Szintén használni kívánjuk az Ön által bármikor bevitt vagy az alkalmazás Ön általi használata során gyűjtött adatokat (azaz a 2.3, a 2.4, a 2.5 és a 2.6 pontokban felsorolt adatokat) abból a célból, hogy tájékoztathassuk Önt az egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve hogy továbbfejlesszük termékajánlatainkat és szolgáltatásainkat (termékfejlesztés). Ebből a célból az alábbi módokon használjuk az adatokat.

3.4.1 Névtelenített használati adatok

Az elemzőeszközök segítségével gyűjtött névtelenített és/vagy összesített adatokat arra használjuk, hogy megismerhessük minden látogató böngészési szokásait, és ezzel fejlesszük alkalmazásunk kialakítását, valamint általában a termékkínálatunkat. Az elemzőeszközök részleteiért tekintse meg az alábbi 4. pontot.

3.4.2 Személyre szabott és álnevesített használati adatok

Az előbbiek mellett arra is felhasználjuk adatait, hogy segítsenek teljesen új termékek és szolgáltatások fejlesztésében, az Ön böngészési szokásainak megismerésében, és ezáltal az Ön számára bemutatott ajánlatok tökéletesítésében.

3.4.3 Közvetlen üzletszerzés

Alkalmazásunkban azért kezeljük az Ön adatait, hogy célzott és szövegkörnyezetbe helyezett hirdetéseket és ajánlatokat nyújthassunk Önnek a News Suite alkalmazáson belül, valamint egyéb online felületeken.

Emellett az Ön hozzájárulása nélkül, a jogilag megengedett alkalmazási kör keretein belül adott esetben a News Suite alkalmazás előugró funkciójának használatával történő hirdetés útján tájékoztathatjuk Önt.

Ön bármikor kifogást emelhet az álnevesített adatok egészének vagy részének létrehozása, személyes adatainak hirdetési és termékfejlesztési célból való használata, valamint az ilyen céllal, egy bizonyos formában való kapcsolatfelvétel ellen, illetve visszavonhatja bármely korábbi hozzájárulását. Kérjük, használja a rendelkezésére álló megfelelő funkciókat (pl. az alkalmazásban található leiratkozás funkciót), küldjön megfelelő írásbeli értesítést (hivatkozás: adatvédelem), illetve használja az alkalmazás előugró funkcióját.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont), valamint jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pont), adott esetben a tisztességtelen versenyről szóló német törvény (UWG) 7. szakaszának 3. bekezdésével együtt.

Az Ön által emelt kifogást vagy a megadott hozzájárulás visszavonását követően, illetve legkésőbb az Ön általi használat végén ezeket az adatokat töröljük, és azokat csak összesített, névtelenített formában tároljuk. A kifogásemelés tényét a szükséges mértékig tároljuk annak érdekében, hogy ezáltal megelőzzük az Önnel való jövőbeni kapcsolatfelvételt.

4. Az adatok továbbítása

4.1 Adatok továbbítása az adatfeldolgozóknak

A törvényi előírások betartása mellett az adatkezeléshez részben szolgáltatókat veszünk igénybe, mégpedig az adatfeldolgozókkal való kapcsolatok kialakításával, azaz az adatkezelés egy adott szerződés alapján, a saját részünkre, utasításainknak megfelelően, valamint ellenőrzésünk alatt történik.

Adatfeldolgozóknak minősülnek különösen a következők:

(a) A Microsoft Corporation által szolgáltatott Bing használatával történő kulcsszóalapú keresés a hírkereső funkcióban. Az Ön által bevitt kulcsszavak a Bing kiszolgálójára kerülnek továbbításra. A Microsoft szolgáltatási szerződés a következő weboldalon érhető el: (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Üzenetmegjelenítési funkció Android okostelefonhoz és táblagéphez a Google Inc. által szolgáltatott Firebase Cloud Messaging (FCM) használatával. Fogadott üzenetei és felhasználói naplója a Google Inc. kiszolgálójára kerülnek továbbításra, és ezek az információk felhasználásra kerülhetnek az FCM céljaira és/vagy a Google Adatvédelmi szabályzatával összhangban (http://www.google.com/privacypolicy.html). Továbbá az Ön részére küldött üzenet a Google Inc. által küldött hirdetést tartalmazhat.

(c) Üzenetmegjelenítési funkció iOS okostelefonhoz vagy táblagéphez az Apple Inc. („Apple”) által szolgáltatott Apple Push Notification szolgáltatás (APNs) használatával. Fogadott üzenetei és felhasználói naplója az Apple kiszolgálójára kerül továbbításra, és ezek az információk felhasználásra kerülhetnek az APNs céljaira és/vagy az Apple adatvédelmi szabályzatával összhangban (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Az Ön adatait tárolhatják és/vagy kezelhetik a Sony harmadik félként eljáró azon vállalkozói, amelyeket a Sony olyan szolgáltatások nyújtására használ, amelyek segítik a News Suite alkalmazás és szolgáltatás biztosítását és működtetését(lásd: 5. pont).

Ilyen esetekben továbbra is mi vállaljuk a felelősséget az adatkezelésért; a személyes adatok adatfeldolgozóinkhoz történő vagy általuk végzett továbbítása és kezelése azon jogalapnak megfelelően történik, mely szerint az adott esetre vonatkozóan jogosultak vagyunk az adatok kezelésére. Külön jogalapra nincs szükség.

4.2 Adatok továbbítása harmadik felek részére

Részben harmadik felek részére is továbbítjuk az Ön adatait, azaz olyan partnerek részére, akikkel a szerződéses adatkezelési tevékenységen kívül is együttműködünk. Ezen partnerek saját felelősségi körükön belül nyújtják szolgáltatásaikat; az Ön adatainak partnereink általi kezelésével kapcsolatban kizárólag az ilyen harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatai az irányadók.

4.2.1 A Sony csoport vállalatai

Az Ön információi az alábbi célokból megosztásra kerülhetnek a Sony Group Corporation vállalatcsoport tagjaival.

(a) A szolgáltatás vagy alkalmazás tökéletesítése, valamint új termékek fejlesztése

A Sony Group Corporation vállalatcsoport tagjai által végzett adattovábbítás és -kezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti saját jogos érdekük a termékajánlataik és szolgáltatásaik tökéletesítésére, amelyből Önnek, mint felhasználónak szintén előnye származik.

Ön kifogást emelhet adatainak kezelése ellen a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Ebben az esetben az adatkezelés kötelező okainak bizonyítása mellett folytathatjuk a kezelést. Amennyiben ilyen szükséges okok nem állnak fenn, a Sony Group Corporation vállalatcsoport tagjai törlik az Ön adatait.

4.2.2 Adatok üzleti célú továbbítása

Az Önre vonatkozó adatokat adott esetben továbbíthatjuk olyan ügylet részeként, amely során átruházzuk az üzletvitel egészét vagy egy részét, mely esetben az általunk az ügyfeleinkről tárolt adatok az átadott vagyon részét képezik.

4.2.3 Megfelelőség

A Sony a vonatkozó törvényekben, jogszabályokban és határozatokban (ideértve a rendőrségi és egyéb hatósági határozatokat is) előírt vagy általuk engedélyezett módon megőrizheti, felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja az adatokat az Önnel szemben érkezett panaszok kivizsgálása vagy a saját magunk vagy mások jogellenes, büntetendő és káros cselekményekkel szembeni védelme érdekében.

4.2.4 Közösségi hálózatok

Amennyiben meg kívánja osztani valamely alkalmazásunkat egy közösségi hálózaton (pl. Facebookon vagy Twitteren), és ebből a célból rákattint az egyik „megosztás” gombra, a megfelelő információ felkerül a közösségi hálóra. Természetesen ehhez be kell jelentkeznie az adott közösségi hálózatba. Az adattovábbítás jogalapja az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy biztosítsuk Önnek a „megosztás” lehetőségét, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban.

4.3 Adatok továbbítása egyéb országokba

Az adatait a 3. részben kifejtett célokból kezeljük, tároljuk és továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT), Japánon és/vagy az Ön tartózkodási országán kívüli országokba. Ebben az esetben az adatait az EGT-n és/vagy az Ön tartózkodási országán kívül tevékenykedő munkatársak fogják látni és kezelni, akik nekünk vagy az egyik szolgáltatónknak dolgoznak. Előfordulhat, hogy ezen országok adatvédelmi és a személyes adatok biztonságát szavatoló jogszabályai nem nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az EGT és/vagy a tartózkodási országa, továbbá hogy Ön az adataira vonatkozóan kevesebb törvényes joggal fog rendelkezni.

Amennyiben a fentiek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található üzleti székhelyekre is vonatkoznak, amelyekre nézve az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai nem érvényesek, biztosítjuk személyes adatainak védelmét, valamint az Ön jogainak érvényesíthetőségét a megfelelő garanciákkal kapcsolatban (pl. adatvédelmi záradékok révén, amelyeket az Európai Bizottság rendelt el vagy engedélyezett). Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd 9. szakasz), amennyiben további információra van szüksége ezzel kapcsolatban, illetve szeretne másolatot kapni a garanciákról.

5. Az Ön Hirdetési azonosítójának kezelése

5.1 Mi a Hirdetési azonosító?

Partnereink és cégünk is használ egy úgynevezett „Hirdetési azonosítót” abból a célból, hogy alkalmazásunkat a leginkább felhasználóbarát módon alakítsuk, valamint azért, hogy fokozzuk a hirdetések relevanciáját az alkalmazás felhasználói számára. A Hirdetési azonosító egy egyedi azonosítószám, amelyet az Ön mobileszközének operációs rendszere (iOS vagy Android) biztosít, és amely bármikor újra létrehozható, vagy teljes mértékben kikapcsolható eszköze beállításaiban. Az iOS rendszerrel rendelkező mobileszközök esetén ennek az egyedi azonosítószámnak az elnevezése „IDFA”, Android rendszerrel rendelkező mobil eszközök esetén pedig „ADID” (a továbbiakban együtt „IDFA/ADID”).

Az Ön IDFA/ADID azonosítójának kezeléséhez különféle eszközöket használunk, hogy ezáltal személyre szóló hirdetéseket biztosítsunk, valamint abból a célból, hogy statisztikailag értékeljük alkalmazásunk használatát annak érdekében, hogy optimalizálni tudjuk ajánlatunkat az Ön számára. Emellett arra használjuk az IDFA/ADID azonosítót, hogy biztosítsuk Önnek az alkalmazás kényelmes használatát.

5.2 Milyen célokra használja cégünk és partnereink az Ön IDFA/ADID azonosítóját, milyen jogi alapon és mennyi ideig?

Ebben az alkalmazásban harmadik felek eszközeit használjuk az Ön IDFA/ADID azonosítójának kétféle típusú célból történő kezeléséhez: (1) opcionális elemzési és (2) opcionális célzási és hirdetési célokra, amelyeket általában harmadik fél szolgáltatók határoznak meg:

Elemzőeszközök

Az elemzőeszközök általános információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan használják az alkalmazást, azaz mely oldalakat látogatják leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket az alkalmazásoktól. Az ilyen eszközök révén gyűjtött adatok nem kerülnek egyesítésre az alkalmazás látogatóira vonatkozó bármely más információval. Az ilyen eszközökkel gyűjtött minden információ kizárólag azt a célt szolgálja, hogy érthetővé tegye és továbbfejlessze az alkalmazás használhatóságát és szolgáltatásait. Az alábbi harmadik felektől származó eszközöket használjuk az elemzéshez:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• A tárolás időtartama: 26 hónap

 

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hozzájárulási banner segítségével kapunk meg, amely az alkalmazáshoz való hozzáférést követően jelenik meg (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont). Amikor első alkalommal látogatja meg alkalmazásunkat, a nyitóoldalon megjelennek az Ön IDFA/ADID azonosítójának használatával kapcsolatos hozzájárulásra vonatkozó adatvédelmi információk és kapcsolódó szövegek. A „hozzájárulás” gombra kattintással Ön hozzájárul ezen eszközök használatához, ezt a beleegyezést pedig az Ön alkalmazása tárolni fogja, így nem lesz szükség az információ megismétlésére az alkalmazás minden oldalán. Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást az alkalmazás beállításaiban.

Célzási és hirdetési eszközök

A célzási és hirdetési eszközöket arra használjuk, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelően jobban személyre szabjuk a hirdetéseket. Ezen eszközök korlátozzák ugyanazon hirdetés megjelenésének ismétlődését az Ön eszközén, értékelik egy hirdetési kampány hatékonyságát, valamint elemzik, hogy egy bizonyos hirdetés megtekintése hogyan befolyásolja az egyes felhasználók viselkedését. Ezen eszközöket általában hirdetési hálózatok helyezik el a megfelelő alkalmazáskezelő (ebben az esetben cégünk) hozzájárulásával. Nyilvántartják a felhasználó látogatását az alkalmazásban, és vagy továbbítják ezt az információt egyéb szervezeteknek – pl. hirdető vállalatoknak –, vagy közvetlenül ehhez igazítják a megfelelő hirdetéseket. Ezen eszközök gyakran az ilyen harmadik vállalatok által nyújtott bizonyos alkalmazásfunkciókhoz vannak kötve. Arra használjuk ezeket az eszközöket, hogy kapcsolatot hozzunk létre a közösségi hálózatokkal, amelyek pedig felhasználhatják az alkalmazás Ön általi használatából származó információkat arra, hogy személyre szabják egyéb alkalmazásoknak az Ön érdeklődési körébe tartozó hirdetéseit, valamint információt nyújtsanak az általunk használt hirdetési hálózatoknak az Ön látogatásáról annak érdekében, hogy böngészési szokásai alapján pontosan olyan hirdetéseket lásson, amelyek potenciálisan érdekelhetik. Ilyen esetben az ilyen eszközök révén gyűjtött adatok nem lesznek egyesítve az alkalmazásunk látogatóira vonatkozó bármely más információval. Az alábbi harmadik felektől származó eszközöket használjuk a hirdetésekhez:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hozzájárulási banner segítségével kapunk meg, amely az alkalmazáshoz való hozzáférést követően jelenik meg (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont). Amikor első alkalommal látogatja meg alkalmazásunkat, a nyitóoldalon megjelennek az Ön IDFA/ADID azonosítójának használatával kapcsolatos hozzájárulásra vonatkozó adatvédelmi információk és kapcsolódó szövegek. A „hozzájárulás” gombra kattintással Ön hozzájárul ezen eszközök használatához, ezt a beleegyezést pedig az Ön alkalmazása tárolni fogja, így nem lesz szükség az információ megismétlésére az alkalmazás minden oldalán. Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást az alkalmazás beállításaiban.

Ön kifogást emelhet az adatkezelés ellen az IDFA/ADID azonosítóhoz való hozzáférés korlátozása révén a beállításokban. Ezt központilag, az alkalmazáson belül teheti meg. Ehhez kérjük, lépjen a beállítások „Adatvédelem” menüpontjára, és távolítsa el a jelölést a megfelelő négyzetből, vagy tekintse meg útmutatónkat az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hirdetési és elemzővállalatok továbbra is gyűjthetnek adatokat Önről, és az ezeken a mechanizmusokon keresztüli leiratkozás nem jelenti azt, hogy Ön nem fog hirdetést kapni. Továbbra is fog általános hirdetéseket kapni, mialatt eszköze csatlakozik a hálózatra. A News Suite alkalmazás egy hirdetések által támogatott alkalmazás. Amennyiben teljes egészében le kívánja állítani az adatgyűjtést ezen szolgáltatók által, vagy nem kíván hirdetéseket kapni, el kell távolítania a News Suite alkalmazást.

 

6. Biztonság

Cégünk és szolgáltatóink technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy megóvjuk az általunk kezelt személyes adatait a véletlen vagy szándékos módosítástól, veszteségtől, megsemmisítéstől vagy jogosulatlan személyek általi hozzáféréstől. Adatkezelésünk módját és biztonsági intézkedéseinket folyamatosan tökéletesítjük a technika fejlődésével összhangban.

Személyes adatai a hozzánk történő továbbítás során a Secure Socket Layerrel (SSL) vannak titkosítva. A személyes adatokat, amelyek Ön és cégünk, vagy egyéb résztvevő vállalatok között cserélődnek, alapvetően titkosított kapcsolatokon keresztül továbbítjuk, amelyek megfelelnek a legújabb műszaki szabványoknak.

Alkalmazottaink és szerződött szolgáltatóink magától értetődően kötelesek a titoktartásra.

7. Az Ön információhoz, helyreigazításhoz, letiltáshoz vagy törléshez való joga

Minden természetes személy, akinek személyes adatait kezeljük, elviekben (azaz a megfelelő előfeltételektől függően) a következő jogokkal rendelkezik velünk szemben:

• Amennyiben kérdése merül fel a személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, bármikor örömmel és díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk az Önről tárolt adatokkal kapcsolatos információkat (GDPR 15. cikk).

• Önnek joga van a pontatlan adatok helyesbítéséhez, valamint a hiányos adatok kiegészítéséhez (GDPR 16. cikk).

• Önnek joga van az adatkezelés letiltásához/korlátozásához, illetve az Önnel kapcsolatos olyan személyes adatok törléséhez, amelyek már nem szükségesek, vagy amelyek további tárolására nem áll fenn jogi kötelezettség (GDPR 17. és 18. cikk).

• Önnek joga van az adatok tagolt, szabványos és géppel olvasható formátumban történő továbbításához, amennyiben az adatokat hozzájárulás vagy a vállalatunk és Ön közötti szerződés alapján adta meg nekünk (GDPR 20. cikk).

• Önnek joga van bármikor tiltakozni adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen (vö. 3.4 pont; a GDPR 21. cikkének 2. és 3. bekezdése).

• Önnek joga van tiltakozni a jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen, amely esetben jogunkban áll bizonyítani kényszerítő okainkat (GDPR 21. cikk, 1. bekezdés). A fentiekben (3. pont) kifejtettük, mely esetekben alkalmazandó ez a jog.

• Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve, azaz az adatkezelés jogszerűsége a visszavonás időpontjáig változatlan marad. A hozzájárulás visszavonását követően előfordulhat, hogy Ön nem tudja tovább használni szolgáltatásainkat.

Ha aggályai merülnek fel, kérjük, jelezze azokat az alábbi, 11. pontban található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Fenntartjuk a jogot az Ön személyazonosságának ellenőrzésére annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai ne kerüljenek illetéktelen személyekhez.

Továbbá Ön jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

8. Adatvédelmi kapcsolatfelvétel

Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatos további információért, beleértve az érdeklődést, panaszt vagy vitát, amely az információ gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos, kérjük küldje el kérését a következő hivatkozáson keresztül:

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Módosítások

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalma időről időre módosulhat. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy azt bármikor módosítsuk. Az adatvédelmi nyilatkozat módosított változatát szintén ezen a helyen fogjuk közzétenni. A módosított változatot frissített módosítási dátummal a News Suite alkalmazás „Adatvédelmi szabályzatának” menüjében és/vagy weboldalunkon fogjuk közzétenni, a változások a közzététel időpontjában lépnek hatályba (illetve a frissített szabályzatban meghatározott dátummal). Ezért amikor újra felkeresi oldalunkat, ismét el kell olvasnia az adatvédelmi nyilatkozatot.