News Suite -sovellusta käyttävien asiakkaiden tietosuojailmoitus

News Suite -sovelluksen tietosuojakäytäntö

Uusimpien muutosten voimaantulopäivä: 2021-09-30

[Language : Finnish]

 

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan seuraavat asiat:

(i) Miten Sony Network Communications Inc. ("Sony", "me" ja näiden sanojen taivutusmuodot) käsittelee (esim. lukee, kerää, käyttää, jakaa ja/tai tallentaa) henkilötietoja käyttäjän News Suite -sovelluksen käytöstä ja sovelluksen kautta käytetystä sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain niitä tietoja, jotka kerätään News Suite -sovelluksella ja sen kautta, eikä se koske mitään muita Sonyn muilla sovelluksilla tai sivustoilla tai verkon ulkopuolella keräämiä tietoja (ellei tätä mainita erikseen).

(ii) Miten voit ottaa meihin yhteyttä.

1. Tietoja News Suite -palvelusta

News Suite -palvelu koostaa tietoja useista verkkolähteistä (esimerkiksi uutissyötteitä Really Simple Syndication -tekniikalla (RSS)). Käyttäjä voi käyttää palvelua News Suite -sovelluksella, joka on valmiiksi asennettuna tai jonka voi ladata laitteeseen. Sovellusta käytettäessä voidaan valita, mistä verkkolähteistä sovelluksen halutaan koostavan tietoja. Sovelluksen käyttöliittymässä näytetään yhdistetyt tiedot samassa paikassa yhtenä syötteenä. Sovelluksessa on myös ominaisuus, joka näyttää tietoja sellaisista verkkolähteistä, joista uskomme käyttäjän haluavan vastaanottaa tietoja sen perusteella, millaista sisältöä käyttäjä käyttää News Suite -sovelluksen kautta.

2. Mitä käyttäjän henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja, jotka käyttäjä ilmoittaa meille tai jotka luomme tai keräämme. Kun käyttäjä käyttää News Suite -sovellusta, sovellus voi lukea ja toimittaa meille käsittelyä varten seuraaviin tietoluokkiin kuuluvia henkilötietoja, joiden käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa 3. Suuri osa näistä tiedoista kerätään automaattisesti, kun käyttäjä käyttää News Suite -sovellusta.

2.1 News Suite -sovelluksen asetukset: Esimerkiksi maa ja kieli, jotka käyttäjä valitsee asennuksen aikana, ja tiedot tiettyjen ominaisuuksien käyttöönotosta ja RSS-uutissyötteistä, joihin käyttäjä on rekisteröitynyt tietojen vastaanottamista varten.

2.2 Laitteen tiedot: Esimerkiksi mallin nimi, versio, käyttöjärjestelmän asetukset, asennetut sovellukset, mainostunnus ja käyttämäsi IP-osoite.

2.3 Yksilöllinen tunniste: Tiedot, jotka luodaan automaattisesti, kun käyttäjä aloittaa News Suite -sovelluksen käytön ensimmäistä kertaa.

2.4 Tietoja News Suite -sovelluksen käytöstä: Saatamme kerätä tietoja myös sisällön selaushistoriasta ja asetuksista News Suite -sovelluksen käytön aikana. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käynnin päivämäärä ja aika sekä tiedot siitä, mitä uutissyötteitä käyttäjä lukee ja mitä julkaisuja käyttäjä jakaa muiden kanssa. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustojamme, käyttöä koskevia tietoja (kuten käynnin päivämäärä ja aika, vieraillut sivut ja pyydetyt tiedostot, käytetty verkkoselaimen tyyppi ja versio, käytetyn laitteen tyyppi ja käyttöjärjestelmä sekä käyttäjän IP-osoite) tallennetaan väliaikaisesti lokitiedostoon palvelimessamme.

2.5 Lähetä historialoki (Android-älypuhelin, Android-tabletti, iOS-älypuhelin ja iOS-tabletti): Tämä uusi ominaisuus lähettää News Suite -sovelluksen ja -järjestelmien käyttötilastoja Sonyn palvelimeen laadun ja ominaisuuksien parantamista varten. Käyttäjälle voi aiheutua kustannuksia tiedonsiirrosta, kun hän muodostaa yhteyden matkapuhelinverkossa.

Tämä ominaisuus edellyttää Internet-yhteyttä.

”Lähetä historialoki” -asetuksia voi muuttaa.

Huomaa, että News Suite -sovellus voi lukea ja lähettää yllä kuvatut tiedot meille myös, kun sovellus ei ole näkyvissä laitteessa.

2.6 Mainostunnus: Kaikki keräämämme henkilötiedot lähetetään yhdessä Android-mainostunnuksen tai iOS:n IFDA-tunnuksen (Identification For Advertisers) kanssa. Mainostunnusta ei voi nollata laitteen asetuksissa.

3. Mihin käytämme käyttäjän henkilötietoja, mikä on käytön oikeusperuste ja kuinka pitkään käyttö kestää?

3.1 Sovelluksen ja palvelujen tarjoaminen

Tiettyjen tietojen (eli kohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 lueteltujen tietojen) käsittely on tarpeen, jotta sovellus ja palvelut voidaan tarjota ja järjestelmän suojaus voidaan varmistaa sen jälkeen. Näihin sisältyvät erityisesti (i) käyttäjän pyytämien News Suite -palvelun ominaisuuksien ja toimintojen tarjoaminen, (ii) News Suite -sovelluksen ja -palvelun toimivuuden parantaminen, ohjelmistopäivitysten tarjoaminen ja News Suite -sovelluksen ja -palvelun uusien ominaisuuksien ja toimintojen kehittäminen ja käyttöönotto sekä (iii) News Suite -sovelluksen ja -palvelun käyttöehtojen ja tämän tietosuojakäytännön täytäntöönpano ja noudattamisen varmistaminen.

Käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän kanssa tehdyn käyttäjäsopimuksen täytäntöönpano (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta b) ja oikeutetut etumme, jotka liittyvät sovelluksen tarjoamiseen palvelujemme kanssa (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta f). Käsittely on pakollinen ennakkoedellytys sovelluksen käytölle, joten siihen ei kohdistu vastustusoikeutta.

Nämä tiedot poistetaan, kun edellä kuvatut tarkoitukset on saavutettu eikä oikeusperustetta enää ole, viimeistään 6 kuukauden kuluttua. Näitä tietoja voidaan sen jälkeen arvioida anonymisoidussa muodossa tilastollisia tarkoituksia varten ja verkkonäkyvyytemme laadun parantamiseksi.

3.2 Mukautetut ja lokalisoidut palvelut

Voimme mukauttaa palvelut ja käyttäjälle näkyvän sisällön sellaisten ehdotusten perusteella, jotka voidaan yksilöidä käyttämällä erityisesti tietoja, jotka keräämme käyttäjän News Suite -sovelluksen käytöstä.

Tätä tarkoitusta varten seuraamme käyttäjän selailutottumuksia sovelluksessa tiettyjen tietojen (eli kohdissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 lueteltujen tietojen) perusteella. Voimme yhdistää nämä tiedot muihin tietoihin, jotka keräämme tai jotka saamme toiselta yritykseltä.

Käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja artiklan 7 mukaisesti. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

3.3 Käyttäjän tiedustelut

Jos käyttäjä lähettää meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai puhelinpalvelun kautta, käsittelemme niissä annetut tiedot tiedusteluun vastaamista varten sekä pyynnön IP-osoitteen ja päivämäärän/ajan kyselylomakkeen väärinkäytön estämiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f perustuva oikeutettu etumme edellä mainitun tiedustelupalvelun toteuttamiseksi. Jos tiedustelu koskee sopimuksen tekemistä tai käsittelyä (mukaan lukien asiakaspalvelua tai takuun käsittelyä), käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta b.

Käyttäjä voi vastustaa tietojensa käsittelyä GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f perusteella. Tässä tapauksessa voimme jatkaa käsittelyä ilmoitettuamme käsittelyn pakottavat syyt. Tämä voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun on tarpeen todistaa käyttäjään liittyvien aiempien tiedustelujen ja viestinnän olemassaolo. Jos tällaisia pakottavia syitä ei ole, lopetamme viestinnän käyttäjän kanssa ja poistamme jo kerätyt tiedot.

Nämä tiedot poistetaan, kun viestintä käyttäjän kanssa on päättynyt, eli kun kyseinen tilanne on käsitelty loppuun, kyseisten tietojen tallennusta koskevaa oikeutettua etua ei enää ole eikä tietojen tallentamiseen enää ole lakisääteistä velvollisuutta.

3.4 Mainonta ja tuotekehitys, vastustamisoikeus

Haluamme käyttää tietoja (eli kohdissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 lueteltuja tietoja), jotka käyttäjä on antanut jossain tilanteessa tai jotka on kerätty sovelluksen käytön aikana, muista tuotteista ja palveluista kertomiseen tai tuotetarjonnan ja palvelujen parantamiseen (tuotekehitykseen). Näitä tarkoituksia varten käytämme tietoja jäljempänä kuvatuilla tavoilla.

3.4.1 Anonymisoidut käyttötiedot

Käytämme analyysityökaluilla kerättyjä anonymisoituja ja/tai koostettuja tietoja, jotta voimme ymmärtää kaikkien kävijöiden selailutottumuksia ja parantaa siten sovelluksemme ja koko tuotevalikoimamme suunnittelua. Lisätietoja analyysityökaluista on kohdassa 4.

3.4.2 Yksilöidyt ja pseudonymisoidut käyttötiedot

Lisäksi käytämme käyttäjän tietoja täysin uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, käyttäjän selailutottumusten ymmärtämiseen ja siten käyttäjälle näytettävän tarjonnan parantamiseen.

3.4.3 Suoramarkkinointi

Käsittelemme käyttäjän tietoja sovelluksessamme, jotta voimme tarjota käyttäjälle kohdennettuja ja tilanteeseen sopivia mainoksia ja tarjouksia sekä News Suite -sovelluksessa että muualla verkossa.

Voimme näyttää mainoksia myös ilman suostumusta News Suite -sovelluksen ponnahdustoiminnolla, jos tämä on oikeudellisesti sallittua.

Käyttäjä voi milloin tahansa vastustaa pseydonymisoitujen tietojen luontia kokonaan tai osittain, henkilötietojensa käyttöä mainonnan ja tuotekehityksen tarkoituksiin sekä näihin tarkoituksiin liittyvää yhteydenpitoa tietyssä muodossa tai peruuttaa kaikki antamansa suostumukset. Käyttäjä voi käyttää näihin tarkoituksiin varattuja toimintoja (esim. sovelluksessa oleva tilauksen peruutustoiminto), lähettää kirjallisen ilmoituksen (viite: tietosuoja) tai käyttää sovelluksen ponnahdustoimintoa.

Käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a) ja oikeutetut etumme (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta f), tarvittaessa Saksan vilpillistä kilpailua koskevan lain (UWG) kohdan 7 alakohdan 3 yhteydessä.

Poistamme nämä tiedot, kun käyttäjä vastustaa käyttöä tai peruuttaa antamansa suostumuksen tai viimeistään kun käyttäjä on lopettanut käytön, minkä jälkeen tietoja säilytetään vain koostetussa anonymisoidussa muodossa. Siinä määrin kuin on tarpeen, säilytämme tiedon siitä, että käyttäjä vastustaa tietojen käyttöä, jotta emme ota käyttäjään yhteyttä myöhemmin.

4. Tietojen siirtäminen

4.1 Tietojen siirtäminen tietojen käsittelijöille

Käytämme osittain palveluntarjoajia lakisääteisten vaatimusten puitteissa tietojen käsittelijöinä, eli käsittely tapahtuu sopimuksen perusteella puolestamme ohjeidemme mukaisesti ja meidän valvonnassamme.

Tietojen käsittelijöitä ovat seuraavat:

(a) Avainsanoihin perustuva uutisten hakutoiminto käyttää Bingiä, jonka tarjoaa Microsoft Corporation. Käyttäjän kirjoittamat avainsanat lähetetään Bingin palvelimeen. Tutustu Microsoftin palvelusopimukseen: (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Android-älypuhelimen ja -tabletin viestien näyttötoiminto käyttää Firebase Cloud Messaging (FCM) -palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Käyttäjän vastaanottamat viestit ja käyttäjäloki lähetetään Google Inc:n palvelimeen, ja näitä tietoja voidaan käyttää FCM:ssä ja/tai Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti (http://www.google.com/privacypolicy.html). Lisäksi vastaanottamaasi viestiin voi sisältyä Google Inc:n toimittama mainos.

(c) iOS-älypuhelimen ja -tabletin viestien näyttötoiminto käyttää Apple Push Notification service (APNs) -palvelua, jonka tarjoaa Apple Inc. (”Apple”). Käyttäjän vastaanottamat viestit ja käyttäjäloki lähetetään Applen palvelimeen, ja näitä tietoja voidaan käyttää APNs:ssä ja/tai Applen tietosuojakäytännön mukaisesti (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Tietoja saattavat tallentaa ja/tai käsitellä Sonyn alihankkijat, jotka toimittavat Sonylle palveluja, jotka auttavat News Suite -sovelluksen ja -palvelun tarjoamisessa ja toiminnassa (katso kohta 5).

Näissä tapauksissa vastaamme edelleen tietojen käsittelystä. Henkilötietojen siirto tietojen käsittelijöille tai tietojen käsittelijöiden suorittama henkilötietojen käsittely suoritetaan sen oikeusperusteen mukaisesti, jonka mukaan meillä on oikeus käsitellä tietoja kussakin tapauksessa. Erillistä oikeusperustetta ei vaadita.

4.2 Tiedonsiirto kolmansille osapuolille

Lähetämme käyttäjän tietoja osittain myös kolmansille osapuolille eli kumppaneille, joiden kanssa teemme yhteistyötä sopimukseen perustuvan käsittelyn ulkopuolella. Nämä kumppanit tarjoavat palvelunsa omalla vastuullaan. Kumppaneidemme suorittamaa käyttäjän tietojen käsittelyä säännellään yksinomaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojailmoitusten mukaisesti.

4.2.1 Sony-konsernin yhtiöt

Käyttäjän tiedot voidaan jakaa muiden Sony Group Corporationin yhtiöiden kanssa alla kuvattuja tarkoituksia varten.

(a) Palvelun tai sovelluksen parantaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen

Sony Group Corporationin yhtiöiden suorittaman siirron ja käsittelyn oikeusperusteena on niiden GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu parantaa tuotetarjontaansa ja palvelujaan, mistä myös käyttäjä hyötyy.

Käyttäjä voi vastustaa tietojensa käsittelyä GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f perusteella. Jos voimme tässä tapauksessa ilmoittaa pakottavat syyt käsittelylle, voimme jatkaa käsittelyä. Jos tällaisia pakottavia syitä ei ole, Sony Group Corporationin yhtiöt poistavat käyttäjän tiedot.

4.2.2 Liiketoiminnan siirrot

Voimme siirtää tiedot osana liiketointa, jossa siirrämme kaiken liiketoimintamme tai osan liiketoiminnastamme toiselle taholle, jolloin asiakastietomme ovat osa siirrettävää omaisuutta.

4.2.3 Vaatimustenmukaisuus

Voimme säilyttää, käyttää ja/tai luovuttaa mitä tahansa käyttäjän tietoja lain, määräyksen tai asetuksen edellyttämällä tai sallimalla tavalla muun muassa poliisille tai muulle asianmukaiselle viranomaiselle, käyttäjän tekemien tai käyttäjään kohdistuvien valitusten tutkimista varten tai suojataksemme tai puolustaaksemme itseämme tai muita laittomalta, rikolliselta tai haitalliselta toiminnalta.

4.2.4 Yhteisöpalvelut

Jos käyttäjä haluaa jakaa jonkin sovelluksemme yhteisöpalvelussa (esim. Facebook tai Twitter) ja napsauttaa tästä syystä kyseisen palvelun jakamispainiketta, asiaankuuluvat tiedot siirretään yhteisöpalveluun. Käyttäjän on luonnollisesti oltava tällöin kirjautuneena kyseiseen yhteisöpalveluun. Siirron oikeusperusteena on oikeutettu etumme tarjota käyttäjälle mahdollisuus ”jakamiseen” GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

4.3 Tiedonsiirrot muihin maihin

Käyttäjän tietoja siirretään ja tallennetaan yllä olevassa kohdassa 3 mainittua tarkoitusta varten Euroopan talousalueen (ETA), Japanin ja/tai asuinmaasi ulkopuolisiin maihin ja käsitellään niissä. Käyttäjän tietoja käsittelee henkilöstö, jonka työskentelypaikka on ETA-alueen ja/tai käyttäjän asuinmaan ulkopuolella ja joka työskentelee Sonylle tai jollekin sen palveluntarjoajalle, ja tällainen henkilöstö näissä maissa saattaa nähdä tiedot. Tietosuojalait ja yksityisyydensuojalait eivät näissä maissa ehkä varmista samantasoista suojaa kuin ETA-alueella ja/tai käyttäjän asuinmaassa, ja käyttäjän tietoja koskevat lakisääteiset oikeudet saattavat olla heikommat.

Jos näihin sisältyy yritysten kotipaikkoja, jotka ovat Euroopan talousalueen ulkopuolella ja joiden tietosuojan riittävyydestä Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä, varmistamme käyttäjän henkilötietojen suojan ja riittäviä takeita koskevien käyttäjän oikeuksien täytäntöönpanokelpoisuuden (esim. tietosuojalausekkeilla, jotka Euroopan komissio on antanut tai hyväksynyt). Ota meihin yhteyttä (katso kohta 9), jos tarvitset lisätietoja tästä tai haluat kopion takeista.

5. Mainostunnuksen käsittely

5.1 Mikä mainostunnus on?

Kumppanimme ja me käytämme niin kutsuttuja ”mainostunnuksia”, joiden avulla sovelluksista tehdään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja joilla parannetaan sovelluksen käyttäjien näkemien mainosten osuvuutta. Mainostunnus on yksilöllinen tunnistenumero, jonka antaa mobiililaitteen (iOS tai Android) käyttöjärjestelmä ja jonka voi luoda uudelleen tai poistaa kokonaan käytöstä milloin tahansa laitteen asetuksissa. Mobiililaitteissa, joissa on iOS-järjestelmä, tämän yksilöllisen tunnistenumeron nimi on ”IDFA”, ja mobiililaitteissa, joissa on Android-järjestelmä, nimi on ”ADID” (molemmat jatkossa ”IDFA/ADID-tunniste”).

Käytämme työkaluja käyttäjän IDFA/ADID-tunnisteen käsittelyyn, jotta voimme tarjota yksilöityä mainontaa ja arvioida sovelluksemme käyttöä tilastollisin menetelmin käyttäjälle suunnatun tarjonnan optimointia varten. Tämän lisäksi käytämme IDFA/ADID-tunnistetta sovelluksen miellyttävän käyttökokemuksen tarjoamiseen käyttäjälle.

5.2 Mihin tarkoituksiin me ja kumppanimme käytämme käyttäjän IDFA/ADID-tunnistetta, mikä on käytön oikeusperuste ja kuinka pitkään käyttö kestää?

Tässä sovelluksessa käytämme kolmansien osapuolten työkaluja käyttäjän IDFA/ADID-tunnisteen käsittelemiseen kahta käyttötarkoitusta varten: (1) valinnaisesti analyyseja varten ja (2) valinnaisesti kohdennus- ja mainostarkoituksiin, yleensä kolmannen osapuolen toimittajien määrittämänä.

Analyysityökalut

Analyysityökalut keräävät yleisiä tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät sovellusta, esim. millä sivuilla he käyvät useimmin ja saavatko he sovelluksesta virheilmoituksia. Näillä työkaluilla kerättyjä tietoja ei yhdistetä mihinkään muihin sovelluksen kävijöitä koskeviin tietoihin. Kaikkien näiden työkalujen avulla kerättyjen tietojen ainoana tarkoituksena on sovelluksen toimintojen ja palvelujen ymmärtäminen ja parantaminen. Käytämme analyyseihin seuraavaa kolmannen osapuolen työkalua:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Säilytysaika: 26 kuukautta

 

Käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus, joka on hankittu sovelluksen käytön aikana näkyvän hyväksyntäpalkin avulla (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a). Kun käyttäjä käy sovelluksessa ensimmäisen kerran, aloitussivulla näytetään tiedot tietosuojastamme ja suostumusteksti käyttäjän IDFA/ADID-tunnisteen käytölle. Valitsemalla ”hyväksyn” käyttäjä hyväksyy näiden työkalujen käyttämisen. Tämä suostumus tallennetaan käyttäjän sovellukseen, jotta tietoja ei tarvitse toistaa sovelluksen jokaisella sivulla. Käyttäjä voi peruuttaa tämän suostumuksen tulevin vaikutuksin milloin tahansa sovelluksen asetuksissa.

Kohdennus- ja mainostyökalut

Kohdennus- ja mainostyökaluja käytetään mainosten mukauttamiseen käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaisiksi. Niillä rajataan yhden mainoksen käyttökertoja samalle käyttäjälle, arvioidaan mainoskampanjan tehokkuutta ja analysoidaan sitä, miten tietyn mainoksen näkeminen vaikuttaa yksittäisten käyttäjien toimintaan. Näitä työkaluja sijoittavat yleensä mainosverkostot vastaavan sovellusoperaattorin (tässä tapauksessa Sony) suostumuksella. Ne rekisteröivät käyttäjän käynnin sovelluksessa ja joko välittävät kyseisen tiedon muille tahoille, esim. mainosyrityksille, tai mukauttavat mainoksia suoraan. Ne liitetään usein tiettyihin sovelluksen toimintoihin, joita kyseiset kolmannet osapuolet tarjoavat. Käytämme näitä työkaluja siihen, että luomme niiden avulla linkin yhteisöpalveluihin, jotka puolestaan voivat käyttää tietoja käyttäjän sovelluksen käytöstä muiden sovellusten mainosten mukauttamiseen käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaisiksi, sekä siihen, että tarjoamme käyttämillemme mainosverkostoille tietoja käyttäjän käynnistä, jotta käyttäjälle näytetään hänen selailutottumustensa perusteella juuri sellaisia mainoksia, jotka saattavat kiinnostaa häntä. Myöskään näissä tapauksissa kyseisillä työkaluilla kerättyjä tietoja ei yhdistetä mihinkään muihin sovelluksen kävijöitä koskeviin tietoihin. Käytämme mainontaan seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus, joka on hankittu sovelluksen käytön aikana näkyvän hyväksyntäpalkin avulla (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a). Kun käyttäjä käy sovelluksessa ensimmäisen kerran, aloitussivulla näytetään tiedot tietosuojastamme ja suostumusteksti käyttäjän IDFA/ADID-tunnisteen käytölle. Valitsemalla ”hyväksyn” käyttäjä hyväksyy näiden työkalujen käyttämisen. Tämä suostumus tallennetaan käyttäjän sovellukseen, jotta tietoja ei tarvitse toistaa sovelluksen jokaisella sivulla. Käyttäjä voi peruuttaa tämän suostumuksen tulevin vaikutuksin milloin tahansa sovelluksen asetuksissa.

Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä rajoittamalla IDFA/ADID-tunnisteen käyttöä asetuksissa. Käyttäjä voi ilmoittaa käsittelyn vastustamisesta keskitetysti sovelluksessa. Siirry asetusten ”Tietosuoja”-osaan ja poista valinta vastaavasta valintaruudusta tai etsi ohjeet seuraavasta osoitteesta:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Huomaa, että mainos- ja analyysiyritykset saattavat silti kerätä tietoja käyttäjältä ja että käsittelyn kieltäminen tällä tavalla ei estä mainosten näyttämistä. Käyttäjälle näytetään edelleen yleisiä mainoksia verkossa tai laitteessa. News Suite -sovellus on mainonnalla tuettu sovellus. Jos käyttäjä haluaa estää näiden palveluntarjoajien tiedonkeruun kokonaan tai käyttäjä ei halua vastaanottaa lainkaan mainoksia, käyttäjän on poistettava News Suite -sovelluksen asennus.

 

6. Suojaus

Me ja palveluntarjoajamme suojaamme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä hallinnassamme olevia käyttäjän henkilötietoja tahattomalta tai tahalliselta muuttamiselta, menetykseltä, tuhoamiselta tai valtuuttamattomien ihmisten käytöltä. Tietojen käsittelyä ja suojaustoimenpiteitä parannetaan jatkuvasti tekniikan kehittyessä.

Kun käyttäjän tiedot siirretään meille, ne suojataan Secure Socket Layer (SSL) -salauksella. Henkilötiedot, joita lähetetään käyttäjän ja meidän tai muiden osallistuvien yritysten välillä, siirretään salatuilla yhteyksillä, jotka vastaavat uusimpia teknisiä standardeja.

Työntekijät ja käyttämämme palveluntarjoajat ovat luonnollisesti velvollisia pitämään tiedot luottamuksellisina.

7. Käyttäjän oikeus tietoihin, korjauksiin, estämiseen tai poistamiseen

Jokaisella luonnollisella henkilöllä, jonka tietoja käsittelemme, on periaatteessa (eli edellytykset huomioiden) seuraavat oikeudet suhteessa meihin:

• Jos käyttäjällä on kysyttävää siitä, miten käsittelemme hänen henkilötietojaan, annamme hänelle tietoja tallentamistamme käyttäjää koskevista tiedoista milloin tahansa ja maksutta (GDPR:n artikla 15).

• Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten tietojen täydentämistä (GDPR:n artikla 16).

• Käyttäjällä on oikeus estää itseään koskevien henkilötietojen käsittely, rajoittaa sitä tai pyytää tietojen poistoa, kun niitä ei enää tarvita tai säilytetä laillisten velvoitteiden takia (GDPR:n artiklat 17, 18).

• Käyttäjällä on oikeus saada tiedot siirrettyä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siltä osin kuin hän on toimittanut tiedot suostumuksen tai käyttäjän ja Sonyn välisen sopimuksen perusteella (GDPR:n artikla 20).

• Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten (vrt. myös kohta 3.4 ja GDPR:n artiklan 21 kohdat 2 ja 3).

• Käyttäjällä on oikeus vastustaa käsittelyä oikeudellisen edun perusteella, ja tällöin meillä on oikeus esittää perustellut syyt (GDPR:n artiklan 21 kohta 1). Edellä (kohdassa 3) on kerrottu, mitä tapauksia tämä oikeus koskee.

• Niiltä osin kuin käyttäjä on antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, hän voi peruuttaa suostumuksen tulevin vaikutuksin milloin tahansa, eli tietojen käsittely on laillista peruutuspäivämäärään saakka. Kun suostumus on peruutettu, käyttäjä ei välttämättä voi enää käyttää palvelujamme.

Jos tästä on kysyttävää, käytä kohdassa 11 mainittua yhteydenottolomaketta. Pidätämme oikeuden tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei anneta valtuuttamattomille henkilöille.

Lisäksi käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle.

8. Yhteydenotto tietosuoja-asioissa

Jos haluat lisätietoja tietosuojakäytännöstämme, mukaan lukien tietojen käsittelyä ja käyttöä koskevista tiedusteluista, valituksista ja kiistoista, lähetä pyyntösi osoitteessa

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Muutokset

Tämän tietosuojailmoituksen sisältöä voi olla tarpeen muokata ajoittain. Näin ollen pidätämme oikeuden muuttaa sitä milloin tahansa. Julkaisemme tietosuojailmoituksen muutetun version tässä. Julkaisemme muutetun version, jossa on päivitetty muutospäivä, News Suite -sovelluksen Tietosuoja-valikossa ja/tai verkkosivustossamme, ja muutokset tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä (tai päivämääränä, joka on ilmoitettu päivitetyssä käytännössä). Kun palaat sivustoomme, lue tietosuojailmoitus uudelleen.