Δήλωση προστασίας δεδομένων για πελάτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή News Suite

Πολιτική απορρήτου της εφαρμογής News Suite

Τελευταία αναθεώρηση και Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2021-09-30

[Language : Greek]

 

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τον τρόπο που η Sony Network Communications Inc., («Sony», «εμείς», «μας» ή «εμάς») θα επεξεργάζεται (π.χ. διαβάζει, συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή/και αποθηκεύει) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής News Suite από εσάς και το περιεχόμενο, στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από και μέσω της εφαρμογής News Suite και δεν καλύπτει καμία πληροφορία που συλλέγεται από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή εκτός σύνδεσης από την Sony (εκτός εάν αναφέρεται ρητά).

(ii) Τρόποι επικοινωνίας.

1. Σχετικά με την υπηρεσία News Suite

Η υπηρεσία News Suite συγκεντρώνει πληροφορίες από πολλαπλές διαδικτυακές πηγές (όπως, για παράδειγμα, ροές ειδήσεων με Πολύ Απλή Διανομή (RSS)). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής News Suite που είναι προεγκατεστημένη ή μπορείτε να την κατεβάσετε στη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε ποιες διαδικτυακές πηγές επιθυμείτε να συγκεντρώσει η υπηρεσία. Το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής θα εμφανίσει στη συνέχεια τις συνδυασμένες πληροφορίες σε εσάς σε ένα μέρος ως μεμονωμένη ροή. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικτυακές πηγές από τις οποίες πιστεύετε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να λάβετε πληροφορίες με βάση το περιεχόμενο, στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής σας News Suite.

2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς συλλέγουμε

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καλύπτουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, τις οποίες μας κοινοποιείτε ή τις οποίες δημιουργούμε ή συλλέγουμε εμείς. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή News Suite, η εφαρμογή μπορεί να αναγνώσει και να κοινοποιήσει σε μας, προς επεξεργασία από εμάς, τα παρακάτω είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω στην Παράγραφο 3. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, καθώς χρησιμοποιείτε την εφαρμογή News Suite.

2.1 Οι ρυθμίσεις σας της εφαρμογής News Suite: Για παράδειγμα, η χώρα και η γλώσσα που επιλέξατε κατά τη ρύθμιση και εάν έχετε ενεργοποιήσει ή όχι ορισμένες δυνατότητες, καθώς και σε ποιες ροές ειδήσεων με RSS έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε πληροφορίες.

2.2 Οι πληροφορίες της συσκευής σας: Για παράδειγμα, το όνομα μοντέλου, η έκδοση, οι ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος (OS), οι εγκατεστημένες εφαρμογές, το αναγνωριστικό διαφήμισης και η διεύθυνση IP σας.

2.3 Μοναδικό αναγνωριστικό: Τα δεδομένα που δημιουργούνται αυτόματα, όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την εφαρμογή News Suite.

2.4 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς της εφαρμογής News Suite: Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το ιστορικό περιήγησης και προτιμήσεών σας κατά τη χρήση της εφαρμογής News Suite, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας της επίσκεψής σας, ποιες ροές ειδήσεων διαβάζετε και ποιες δημοσιεύσεις μοιράζεστε με άλλους. Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας, δεδομένα σχετικά με τη χρήση σας (όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας, οι σελίδες που εμφανίζονται και τα αρχεία που ζητάτε, το είδος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, το είδος και το λειτουργικό σύστημα της τελικής συσκευής που χρησιμοποιείτε, καθώς και η διεύθυνση IP σας) αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής στον διακομιστή μας.

2.5 Αποστολή αρχείου καταγραφής ιστορικού (Android Smartphone, Android tablet, iOS smartphone και iOS tablet): Για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας και των χαρακτηριστικών, το νέο αυτό χαρακτηριστικό στέλνει στατιστικά χρήσης της εφαρμογής News Suite και των Συστημάτων στον διακομιστή της Sony. Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε οικονομικά για την επικοινωνία δεδομένων, όταν συνδέεστε με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της «Αποστολής αρχείου καταγραφής ιστορικού».

Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή News Suite ενδέχεται να αναγνώσει και να κοινοποιήσει τις ως άνω πληροφορίες σε εμάς, ακόμη κι εάν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στη συσκευή σας.

2.6 Αναγνωριστικό διαφήμισης: Όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε θα αποστέλλονται σε σχέση με ένα Android αναγνωριστικό διαφήμισης ή αναγνωριστικό διαφήμισης (IDFA) που παρέχεται από την iOS. Μπορείτε να επαναφέρετε το εν λόγω αναγνωριστικό διαφήμισης από τη ρύθμιση της συσκευής σας.

3. Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σε ποια νομική βάση και για πόσο καιρό

3.1 Παροχή της εφαρμογής και υπηρεσιών

Η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων (π.χ. των δεδομένων που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους 2.1, 2.2, 2.3) είναι απαραίτητη για την παροχή της εφαρμογής και των υπηρεσιών και στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος. Αυτό γίνεται συγκεκριμένα (i) για να σας παρέχει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της υπηρεσίας News Suite που ζητάτε, (ii) για να βοηθήσει την εφαρμογή και την υπηρεσία News Suite να λειτουργεί καλύτερα, να σας παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, για την ανάπτυξη και εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών της εφαρμογής και της υπηρεσίας News Suite, και (iii) για να επιβάλει και διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης της εφαρμογής και της υπηρεσίας News Suite και της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης χρήστη με εσάς (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ), αντίστοιχα το έννομο συμφέρον μας να σας παρέχουμε την εφαρμογή με τις υπηρεσίες μας (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής μας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα εναντίωσης.

Τα εν λόγω δεδομένα θα διαγράφονται όταν εκπληρώνονται οι προαναφερθέντες σκοποί και δεν υφίσταται πλέον νομική βάση, το αργότερο έπειτα από 6 μήνες. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να αξιολογηθούν σε ανωνυμοποιημένη μορφή για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικτυακής παρουσίας μας.

3.2 Εξατομικευμένες και Τοπικές Υπηρεσίες

Έχετε την επιλογή να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που βλέπετε με βάση προτάσεις που μπορεί να είναι προσωποποιημένες, χρησιμοποιώντας, ειδικότερα, τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής News Suite από εσάς.

Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας στην εφαρμογή από συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6). Ενδέχεται να συσχετίσουμε τα εν λόγω δεδομένα με άλλα δεδομένα που συλλέγουμε ή τα δεδομένα που μας παρέχει άλλη εταιρεία.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας με βάση το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α και Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή.

3.3 Τα ερωτήματά σας

Μπορείτε να μας υποβάλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, μέσω email ή μέσω τηλεφώνου υπηρεσίας. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, καθώς και τη διεύθυνση IP σας και την ημερομηνία/ώρα υποβολής του ερωτήματός σας για να αποφύγουμε την κατάχρηση της φόρμας επικοινωνίας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ για να σας παρέχουμε την προαναφερθείσα υπηρεσία «ερωτημάτων». Εάν το ερώτημά σας αφορά την έναρξη ή επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών ή της εγγύησης) μιας σύμβασης, η επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, παρέχοντας τους λόγους που καθιστούν υποχρεωτική την επεξεργασία, μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για να αποδείξουμε προηγούμενα ερωτήματα και επικοινωνία μαζί σας. Εάν δεν υφίστανται τέτοιοι λόγοι, θα σταματήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας και θα διαγράψουμε τα ήδη συλλεχθέντα δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν όταν σταματήσει η επικοινωνία μας μαζί σας, ήτοι όταν η πραγματική επίμαχη κατάσταση έχει αποσαφηνιστεί οριστικά και δεν υφίσταται πλέον έννομο συμφέρον για την αποθήκευση, και αντίστοιχα δεν υφίστανται περαιτέρω νομικές υποχρεώσεις για την αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων.

3.4 Διαφήμιση και ανάπτυξη προϊόντων, δικαίωμα εναντίωσης

Επίσης, επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα (δηλαδή τα δεδομένα που απαριθμούνται στις παραγράφους 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6) που εισαγάγατε σε κάθε περίπτωση ή συλλέξαμε κατά τη χρήση της εφαρμογής από εσάς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες ή για να βελτιώσουμε τις προσφορές προϊόντων και τις υπηρεσίες μας (ανάπτυξη προϊόντων). Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους.

3.4.1 Ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης

Χρησιμοποιούμε τα ανωνυμοποιημένα ή/και συγκεντρωτικά δεδομένα που συλλέξαμε με τη βοήθεια εργαλείων ανάλυσης, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά περιήγησης όλων των επισκεπτών και έτσι να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό της εφαρμογής μας και την γκάμα προϊόντων μας γενικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαλεία ανάλυσης, βλ. παράγραφο 4 παρακάτω.

3.4.2 Προσωποποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη εντελώς νέων προϊόντων και υπηρεσιών, να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά περιήγησής σας και ως εκ τούτου να βελτιώσουμε τις προσφορές που σας παρουσιάζουμε.

3.4.3 Άμεσο μάρκετινγκ

Στην εφαρμογή μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε στοχευμένες και συναφείς διαφημίσεις και προσφορές τόσο εντός της εφαρμογής News Suite όσο και αλλού στο διαδίκτυο.

Επίσης, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να σας ενημερώσουμε, κατά περίπτωση, όσο είναι νομικά αποδεκτό μέσω διαφημίσεων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναδυόμενων παραθύρων της εφαρμογής News Suite.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε, ολικώς ή εν μέρει, στη δημιουργία ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων, στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς διαφήμισης κι ανάπτυξης προϊόντων, καθώς και στην επακόλουθη προς τούτο επικοινωνία υπό συγκεκριμένη μορφή ή μπορείτε να ανακαλέσετε τυχόν συγκαταθέσεις που έχετε δώσει. Χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες που έχουν ήδη παρασχεθεί για τη χρήση σας (π.χ. τη λειτουργία απεγγραφής στην εφαρμογή σας) ή στείλτε σχετική γραπτή ειδοποίηση (θέμα: προστασία δεδομένων) ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναδυόμενων παραθύρων στην εφαρμογή.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ και τα έννομα συμφέροντά μας (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, κατά περίπτωση σε σχέση με το άρθρο 7, παρ. 3 του Γερμανικού Νόμου περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG).

Τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν από εμάς έπειτα από την εναντίωσή σας, αφού ανακαλέσετε αντίστοιχα τυχόν συγκαταθέσεις που έχετε δώσει, ή διαφορετικά το αργότερο στο τέλος της χρήσης από εσάς, ενώ αντίστοιχα θα αποθηκευτούν σε συγκεντρωτική, ανωνυμοποιημένη μορφή. Στον βαθμό που είναι απαραίτητο, θα αποθηκεύσουμε το γεγονός ότι προβάλατε εναντίωση για να αποτρέψουμε περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας.

4. Διαβίβαση δεδομένων

4.1 Διαβίβαση δεδομένων στους εκτελούντες την επεξεργασία

Χρησιμοποιούμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, τηρώντας τις νομικές απαιτήσεις, μέσω σχέσεων με εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή η επεξεργασία πραγματοποιείται επί τη βάσει αντίστοιχης σύμβασης, για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπό τον έλεγχό μας.

Εκτελούντες την επεξεργασία, ειδικότερα, είναι

(α) Η λειτουργία αναζήτησης ειδήσεων μέσω λέξεων-κλειδιά χρησιμοποιεί το Bing, το οποίο παρέχεται από την Microsoft Corporation. Οι λέξεις-κλειδιά που εισάγετε θα αποσταλούν στον διακομιστή του Bing. Δείτε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(β) Η λειτουργία προβολής μηνυμάτων για Android smartphone ή tablet χρησιμοποιεί τη λύση Firebase Cloud Messaging (FCM), που παρέχεται από την Google Inc. Τα μηνύματα που λαμβάνετε και το αρχείο χρήστη σας θα αποσταλούν στον διακομιστή της Google Inc. και οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τη λύση FCM ή/και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Επιπρόσθετα, η διαφήμιση που πραγματοποιείται από την Google Inc. ενδέχεται να περιλαμβάνεται στο μήνυμα που λαμβάνετε.

(γ) Η λειτουργία προβολής μηνυμάτων για iOS smartphone ή tablet χρησιμοποιεί την υπηρεσία Apple Push Notification (APNs), η οποία παρέχεται από την Apple Inc. (εφεξής «Apple»). Τα μηνύματα που λαμβάνετε και το αρχείο χρήστη σας θα αποσταλούν στον διακομιστή της Apple και οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία APNs ή/και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(δ) Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να αποθηκευτούν ή/και υποστούν επεξεργασία από τρίτους υπεργολάβους της Sony, που η Sony χρησιμοποιεί για να παρέχει υπηρεσίες που βοηθούν στην παροχή και τη λειτουργία της εφαρμογής και υπηρεσίας News Suite (βλ. παράγραφο 5).

Στις περιπτώσεις αυτές, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Η διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους ή από τους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται στη νομική βάση, επί της οποίας επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Δεν απαιτείται ξεχωριστή νομική βάση.

4.2 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Επίσης, διαβιβάζουμε εν μέρει τα δεδομένα σας σε τρίτους, ήτοι συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε εκτός συμβατικής επεξεργασίας. Οι εν λόγω συνεργάτες παρέχουν τις υπηρεσίες τους με δική τους ευθύνη. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από τους συνεργάτες μας διέπεται αποκλειστικά από τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εν λόγω τρίτων.

4.2.1 Εταιρείες ομίλου Sony

Οι πληροφορίες σας μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες εταιρείες του ομίλου της Sony Group Corporation για τους παρακάτω σκοπούς.

(α) Βελτίωση της υπηρεσίας ή της εφαρμογής και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Η νομική βάση για τη διαβίβαση και επεξεργασία από εταιρείες του ομίλου της Sony Group Corporation είναι το έννομο συμφέρον τους σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ για τη βελτίωση των προσφορών των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, από τις οποίες και εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, παρέχοντας τους λόγους που καθιστούν υποχρεωτική την επεξεργασία, μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία. Εάν δεν υφίστανται τέτοιοι λόγοι, οι εταιρείες του ομίλου της Sony Group Corporation θα διαγράψουν τις πληροφορίες σας.

4.2.2 Μεταβίβαση επιχείρησης

Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν από εμάς ως μέρος μιας συναλλαγής, κατά την οποία θα μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με τους πελάτες μας θα είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

4.2.3 Συμμόρφωση

Μπορούμε να διατηρούμε, χρησιμοποιούμε ή/και κοινολογούμε οποιαδήποτε από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, από κανονισμούς ή από εντολές, π.χ. στις αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές, για να διερευνήσουμε καταγγελίες που έγιναν από εσάς ή εναντίον σας, ή προκειμένου να προστατεύσουμε ή υπερασπιστούμε τον εαυτό μας έναντι παράνομων, εγκληματικών ή επιζήμιων δραστηριοτήτων.

4.2.4 Κοινωνικά δίκτυα

Στον βαθμό που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε κάποια από τις εφαρμογές μας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook ή Twitter) και για τον σκοπό αυτό κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά κοινοποίησης, τα σχετικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στο κοινωνικό δίκτυο. Φυσικά, θα πρέπει να συνδεθείτε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι το έννομο συμφέρον μας να σας παράσχουμε τη δυνατότητα κοινοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

4.3 Διαβίβαση δεδομένων σε άλλες χώρες

Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα αποθηκεύονται και θα διαβιβάζονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 3 σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Ιαπωνίας ή/και της χώρας διαμονής σας. Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ ή/και της χώρας διαμονής σας, το οποίο εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών μας, και ενδέχεται να είναι ορατές σε αυτό το προσωπικό σε αυτές τις χώρες. Οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως ο ΕΟΧ ή/και η χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τις πληροφορίες σας.

Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται έδρες επιχειρήσεων σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δεν υπόκεινται σε οποιεσδήποτε αποφάσεις επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και την εκτελεστότητα των δικαιωμάτων σας σχετικά με επαρκείς εγγυήσεις (π.χ. μέσω ρητρών προστασίας δεδομένων, τις οποίες έχει θέσει σε ισχύ ή εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. παράγραφο 9), εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό ή εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των εγγυήσεων.

5. Επεξεργασία του αναγνωριστικού διαφήμισής σας

5.1 Τι είναι το αναγνωριστικό διαφήμισης;

Οι συνεργάτες μας και εμείς χρησιμοποιούμε το αποκαλούμενο «αναγνωριστικό διαφήμισης» για να διαμορφώσουμε την εφαρμογή μας με έναν πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο και να ενισχύσουμε τη συνάφεια των διαφημίσεων για τους χρήστες της εφαρμογής μας. Το αναγνωριστικό διαφήμισης είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός, ο οποίος παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας (iOS ή Android) και μπορεί να ανανεωθεί ή να απενεργοποιηθεί πλήρως ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Για κινητές συσκευές με σύστημα iOS, ο μοναδικός αναγνωριστικός αυτός αριθμός ονομάζεται «IDFA» και για κινητές συσκευές με σύστημα Android «ADID» (αμφότεροι εφεξής «IDFA/ADID»).

Χρησιμοποιούμε εργαλεία για την επεξεργασία του IDFA/ADID σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και για να αξιολογήσουμε στατιστικά τη χρήση της εφαρμογής μας για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας προς εσάς. Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε τον IDFA/ADID για να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της εφαρμογής μας.

5.2 Για ποιους σκοπούς εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τον IDFA/ADID σας, επί ποιας νομικής βάσης και για πόσο καιρό.

Στην εφαρμογή αυτή, χρησιμοποιούμε εργαλεία τρίτων για να επεξεργαστούμε τον IDFA/ADID για δύο σκοπούς: (1) προαιρετικά για ανάλυση και (2) προαιρετικά για σκοπούς στόχευσης και διαφήμισης, οι οποίοι γενικά καθορίζονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών:

Εργαλεία ανάλυσης

Τα εργαλεία ανάλυσης συλλέγουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και εάν λαμβάνουν μηνύματα λάθους από τις εφαρμογές. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτά τα εργαλεία δεν θα συγχωνεύονται με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της εφαρμογής μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των εν λόγω εργαλείων εξυπηρετούν αποκλειστικά τον σκοπό της κατανόησης και βελτίωσης της λειτουργικότητας και των υπηρεσιών της εφαρμογής. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία τρίτων για ανάλυση:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Περίοδος αποθήκευσης: 26 μήνες

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας που λάβαμε μέσω του πλαισίου συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατά την πρόσβασή σας στην εφαρμογή μας (Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Όταν επισκέπτεστε την εφαρμογή μας για πρώτη φορά, η σελίδα εισόδου θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την αντίστοιχη διατύπωση σχετικά με τη συγκατάθεση της χρήσης του IDFA/ADID σας. Πατώντας «συμφωνώ», συμφωνείτε με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και η συγκατάθεση αυτή θα αποθηκευτεί στην εφαρμογή σας, ώστε οι πληροφορίες να μη χρειάζεται να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα της εφαρμογής σας. Μπορείτε να ανακαλέστε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για μελλοντική ισχύ στις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας.

Εργαλεία στόχευσης και διαφήμισης

Εργαλεία στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Περιορίζουν τον αριθμό των φορών που θα σας εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και αναλύουν τον τρόπο που η προβολή μιας συγκεκριμένης διαφήμισης επηρεάζει τη συμπεριφορά μεμονωμένων χρηστών. Τα εργαλεία αυτά συνήθως τοποθετούνται από διαφημιστικά δίκτυα με τη συγκατάθεση του αντίστοιχου χειριστή της εφαρμογής (στην περίπτωση αυτή, τη δική μας συγκατάθεση). Καταχωρίζουν την επίσκεψη χρήστη της εφαρμογής και είτε διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στους άλλους φορείς, π.χ. διαφημιστικές εταιρείες ή απευθείας προσαρμόζουν τις διαφημίσεις αντίστοιχα. Συχνά, συνδέονται με ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής που παρέχονται από τις εν λόγω τρίτες εταιρείες. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά για να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος με τη σειρά του ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τη χρήση της εφαρμογής από εσάς, για να προσαρμόσει ως προς τα ενδιαφέροντά σας τις διαφημίσεις σε άλλες εφαρμογές και επίσης για να παρέχει στα διαφημιστικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, ούτως ώστε, με βάση τη συμπεριφορά περιήγησής σας, να σας εμφανίζουν τις διαφημίσεις εκείνες που πιθανόν σας ενδιαφέρουν. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των εργαλείων δεν θα συγχωνεύονται με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της εφαρμογής μας. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία τρίτων για διαφήμιση:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας που λάβαμε μέσω του πλαισίου συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατά την πρόσβασή σας στην εφαρμογή μας (Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Όταν επισκέπτεστε την εφαρμογή μας για πρώτη φορά, η σελίδα εισόδου θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την αντίστοιχη διατύπωση σχετικά με τη συγκατάθεση της χρήσης του IDFA/ADID σας. Πατώντας «συμφωνώ», συμφωνείτε με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και η συγκατάθεση αυτή θα αποθηκευτεί στην εφαρμογή σας, ώστε οι πληροφορίες να μη χρειάζεται να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα της εφαρμογής σας. Μπορείτε να ανακαλέστε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για μελλοντική ισχύ στις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία περιορίζοντας την πρόσβαση στον IDFA/ADID μέσα από τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να υποβάλλετε την εναντίωσή σας κεντρικά εντός της εφαρμογής. Συνεπώς, ανατρέξτε στην ενότητα «Απόρρητο» στις ρυθμίσεις σας και αποεπιλέξτε το σχετικό πλαίσιο ή βρείτε τις οδηγίες μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Λάβετε υπόψη ότι οι διαφημιστικές εταιρείες και οι εταιρείες ανάλυσης ενδέχεται ακόμη να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς και ζητώντας την εξαίρεσή σας από τους εν λόγω μηχανισμούς δεν εξαιρείστε από την παροχή διαφημίσεων. Θα συνεχίσουν να σας παρέχονται γενικές διαφημίσεις όσο βρίσκεστε σε σύνδεση ή στη συσκευή σας. Η εφαρμογή News Suite είναι μια εφαρμογή που υποστηρίζει διαφημίσεις. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς τη συλλογή δεδομένων από τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών ή εάν προτιμάτε να μη λαμβάνετε καμία διαφήμιση, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή News Suite.

 

6. Ασφάλεια

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία διαχειριζόμαστε από τυχαίο ή εσκεμμένο χειρισμό, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα σε αυτά. Η επεξεργασία των δεδομένων και τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις τεχνικές εξελίξεις.

Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε εμάς, αυτά κρυπτογραφούνται με Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών (SSL). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ανταλλάσσουμε μεταξύ μας ή με άλλες συμμετέχουσες επιχειρήσεις διαβιβάζονται ουσιαστικά μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων, οι οποίες πληρούν τα πλέον πρόσφατα τεχνικά πρότυπα.

Οι υπάλληλοι και οι πάροχοι υπηρεσιών που διαθέτουμε είναι φυσικά υποχρεωμένοι να διατηρούν την εμπιστευτικότητα.

7. Τα δικαιώματα ενημέρωσης, διόρθωσης, απενεργοποίησης ή διαγραφής

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου υποβάλλουμε σε επεξεργασία, έχει, κατ’ αρχήν (ήτοι ανάλογα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις), τα παρακάτω δικαιώματα έναντι ημών:

• Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, θα χαρούμε να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).

• Έχετε το δικαίωμα στη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων, καθώς και στη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).

• Έχετε δικαίωμα να απενεργοποιήσετε/περιορίσετε την επεξεργασία ή να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία δεν απαιτούνται πλέον ή τα οποία αποθηκεύονται για λόγους νομικών υποχρεώσεων (Άρθρα 17 και 18 του ΓΚΠΔ).

• Έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, στον βαθμό που μας έχετε παράσχει τα δεδομένα αυτά βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης μεταξύ ημών και υμών (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

• Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (βλ. επίσης ρήτρα 3.4, Άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του ΓΚΠΔ).

• Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία επί τη βάσει έννομου συμφέροντος, περίπτωση στην οποία δικαιούμαστε να καταδείξουμε τους επιτακτικούς μας λόγους (Άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ). Έχουμε καταδείξει προηγουμένως (ρήτρα 3) σε ποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό το δικαίωμα.

• Στον βαθμό που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, ήτοι η νομιμότητα της επεξεργασία των δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη μέχρι την ημερομηνία της ανάκλησης. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Πείτε μας τις ανησυχίες σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην παράγραφο 11 παρακάτω. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ελέγχουμε την ταυτότητά σας για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων.

8. Επικοινωνία σχετικά με την προστασία δεδομένων

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, παραπόνων ή διαφωνιών σχετικά με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας, υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της διεύθυνσης

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Τροποποιήσεις

Ενδέχεται κατά καιρούς το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης προστασίας δεδομένων να πρέπει να τροποποιείται. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να το τροποποιήσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση της δήλωσης προστασία δεδομένων εδώ. Θα αναρτήσουμε την αναθεωρημένη έκδοση, με επικαιροποιημένη ημερομηνία αναθεώρησης, στο μενού της «Πολιτικής απορρήτου» στην εφαρμογή News Suite ή/και στον ιστότοπό μας. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ κατά τον χρόνο ανάρτησής τους (ή κατά την ημερομηνία που υποδεικνύεται στην επικαιροποιημένη πολιτική). Όταν μας επισκεφθείτε ξανά, θα πρέπει συνεπώς να διαβάσετε εκ νέου τη δήλωση προστασίας δεδομένων.