Erklæring om databeskyttelse til kunder, der bruger News Suite-programmet Fortrolighedspolitik for News Suite-programmet

Sidst ændret og ikrafttrædelsesdato: 2021-09-30

[Language: Danish]

 

Denne fortrolighedspolitik forklarer følgende elementer.

(i) Hvordan Sony Network Communications Inc., ("Sony", "vi", "vores" eller "os") behandler (dvs. læser, indsamler, anvender, deler og/eller opbevarer) personlige oplysninger om din brug af News Suite-programmet samt det indhold, du får adgang til via programmet. Denne fortrolighedspolitik vedrører kun oplysninger, der indsamles af og gennem News Suite-programmet og gælder ikke andre oplysninger, som Sony indsamler vha. andre programmer, websteder eller offline (medmindre det specifikt angives).

(ii) Sådan kontakter du os.

1. Om News Suite-tjenesten

News Suite-tjenesten samler oplysninger fra adskillige onlinekilder (f.eks. nyhedsfeeds med Really Simply Syndication (RSS)). Du kan få adgang til tjenesten via News Suite-programmet, der er forudinstalleret på eller kan downloades til din enhed. Under brug af programmet kan du vælge, hvilke onlinekilder som tjenesten skal indsamle. Programmets brugergrænseflade viser dig derpå de indsamlede oplysninger samlet ét sted i et enkelt feed. Derudover har programmet en funktion, der viser detaljer om onlinekilder, som vi tror, at du kunne være interesseret i at få oplysninger fra baseret på det indhold, du får adgang til via News Suite-programmet.

2. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger om en specifik eller specificerbar fysisk person, som du giver os, eller som genereres eller indsamles af os. Når du bruger News Suite-programmet, vil programmet muligvis læse og kommunikere de følgende typer oplysninger til os, som vi behandler med henblik på de formål, der er beskrevet nedenfor i afsnit 3. Mange af disse oplysninger indsamles automatisk, når du bruger News Suite-programmet.

2.1 Indstillinger i News Suite-programmet: F.eks. det land og sprog, du valgte under konfigurationen, og om du har aktiveret visse funktioner, samt hvilke nyhedsfeeds med RSS du har registreret, at du vil modtage oplysninger fra.

2.2 Oplysninger om din enhed: F.eks. modelnavn, version, operativsystemindstillinger, installerede apps, reklame-ID og din IP-adresse.

2.3 Entydigt ID: Oplysninger, der automatisk genereres, når du første gang bruger News Suite-programmet.

2.4 Oplysninger om din brug af News Suite-programmet: Vi indsamler muligvis også oplysninger om din browserhistorik og -præferencer, når du bruger News Suite-programmet, herunder dato og klokkeslæt for dit besøg, hvilke nyhedsfeeds du læser, og hvilke opslag du deler med andre. Når du bruger vores websteder, opbevares oplysninger om din brug (bl.a. dato og klokkeslæt for dit besøg, sider, du besøgte, og filer, du anmodede om, type og version af den webbrowser, du brugte, type af og operativsystem i den enhed, du bruger, samt din IP-adresse) midlertidigt i logfil på vores server.

2.5 Uploadhistoriklog (Android-smartphone, Android-tablet, iOS-smartphone og iOS-tablet): Med henblik på forbedringer af kvalitet og funktionaliteter sender denne nye funktion brugsstatistikker fra News Suite og systemer til Sonys server. Du kan blive opkrævet et gebyr for datakommunikation, hvis du opretter forbindelse til et mobilnetværk

Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Indstillingerne for "Uploadhistoriklog" kan ændres.

Bemærk, at News Suite-programmet muligvis læser og kommunikerer ovenstående oplysninger til os, selv hvis programmet ikke aktuelt vises på din enhed.

2.6 Reklame-ID: Alle personlige oplysninger, der indsamles af os, uploades sammen med et Android reklame-ID eller et Identification For Advertisers (IDFA), der leveres af iOS. Du kan nulstille et sådant reklame-ID i din enheds indstillinger.

3. Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til, på hvilket retsgrundlag og hvor længe?

3.1 Formål med programmet og levering af tjenester

Behandlingen af visse oplysninger (dvs. de oplysninger, der er anført i 2.1, 2.2, 2.3), er nødvendig for at levere programmet og tjenesterne samt af hensyn til systemets sikkerhed. Det omfatter i særdeleshed (i) levering af de funktioner og funktionaliteter i News Suite-tjenesten, som du anmoder om, (ii) bidrag til, at News Suite-programmet og -tjenesterne fungerer bedre, levering af softwareopdateringer, udvikling og introduktion af nye funktioner og funktionaliteter til News Suite-programmet og -tjenesten samt (iii) håndhævelse og sikring af overholdelse af vilkår og betingelser for News Suite-programmet og -tjenesten og denne fortrolighedspolitik.

Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelsen af en brugerkontrakt med dig (Art. 6 (1) (b) i GDPR) samt vores legitime interesse i at levere programmet samt vores tjenester (Art. 6 (1) (f) i GDPR). Behandlingen er en vægtig forudsætning for brugen af vores program, og det er derfor ikke muligt at gøre indsigelse mod den.

Oplysningerne slettes, når ovennævnte formål er opfyldt, og retsgrundlaget ikke længere gør sig gældende, senest efter seks (6) måneder. Oplysninger kan tilgås i en anonymiseret form til statistiske formål samt for at forbedre kvaliteten af vores internettilstedeværelse.

3.2 Tilpassede og lokaliserede tjenester

Du kan tilvælge, at vi tilpasser vores tjenester og det indhold, der vises til dig, baseret på forslag, som kan personaliseres, især ved hjælp af de oplysninger, vi indsamler om din brug af News Suite-programmet.

Til dette formål overvåger vi din surfingadfærd i programmet for at få visse oplysninger (dvs. de oplysninger, der er anført i 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6). Vi kan sammenkæde sådanne oplysninger og andre oplysninger, vi indsamler, eller oplysninger, vi modtager fra andre virksomheder.

Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke baseret på Art. 6 (1) (a), Art. 7 i GDPR. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

3.3 Dine forespørgsler

Hvis du sender os forespørgsler via en kontaktformular, pr. e-mail eller via en servicetelefon, behandler vi de oplysninger, vi modtager i den forbindelse for at besvare din forespørgsel samt IP-adressen og dato/klokkeslæt for forespørgslen for at undgå misbrug af kontaktformularen.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at levere førnævnte tjeneste i forbindelse med forespørgsler iht. Art. 6 (1) (f) i GDPR. Hvis din forespørgsel omhandler igangsættelsen eller behandlingen (herunder kundeservice eller garanti) af en kontrakt, er retsgrundlaget for behandlingen Art. 6 (1) (b) i GDPR.

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger på baggrund af Art. 6 (1) (f) i GDPR. I sådanne tilfælde kan vi, efter påvisning af vægtige grunde herfor, fortsætte med behandlingen. Det kan i sådanne tilfælde især være nødvendigt for at dokumentere tidligere forespørgsler og kommunikation med dig. Hvis ingen sådanne vægtige grunde forefindes, indstiller vi kommunikationen med dig og sletter alle indsamlede oplysninger.

Disse oplysninger slettes, når vores kommunikation med dig er ophørt, dvs. når den omhandlede situation er endeligt afklaret, og ingen yderligere legitime interesser samt ingen lovfastsatte forpligtelser til at opbevare sådanne oplysninger forefindes.

3.4 Reklamer og produktudvikling, ret til indsigelse

Vi ønsker også at gøre brug af oplysninger (dvs. de oplysninger, der er anført i 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6), som du har angivet, eller vi har indsamlet under din brug af programmet for at informere dig om andre produkter og tjenester eller for at forbedre vores produkttilbud og tjenester (produktudvikling). Til dette formål bruger vi oplysningerne, som beskrevet nedenfor.

3.4.1 Anonymiserede brugsdata

Vi bruger anonymiserede og/eller aggregerede oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af analyseværktøjer for at forstå vores besøgendes surfingadfærd og dermed forbedre designet af vores program og vores generelle produktsortiment. Se punkt 4 nedenfor for at få flere oplysninger om analyseværktøjer.

3.4.2 Personaliserede og pseudonymiserede brugsdata

Derudover anvender vi dine oplysninger til at hjælpe os med at udvikle nye produkter og tjenester, forstå din surfingadfærd og dermed forbedre det produktudbud, som du får vist.

3.4.3 Direkte marketing

I vores program behandler vi dine oplysninger for at give dig målrettede og kontekstbaserede reklamer og tilbud både i News Suite-programmet og alle andre steder online.

Også uden samtykke kan vi, hvor vi skønner det hensigtsmæssigt inden for det lovligt tilladte omfang, muligvis informere dig ved hjælp af pop op-funktioner i News Suite-programmet.

Du kan når som helst helt eller delvist gøre indsigelse mod oprettelsen af pseudonymiserede oplysninger, brugen af dine personlige oplysninger til reklame- og produktudviklingsformål samt den efterfølgende kontakt, hvad angår sådanne formål, i en specifik form, eller du kan kalde enhver form for samtykke, du har givet, tilbage. Du bedes anvende de tilknyttede funktioner, der står til din rådighed (f.eks. afmeldingsfunktionen i programmet) eller besvare en skriftlig notifikation (reference: databeskyttelse) eller pop op-funktioner i appen.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke (Art. 6 (1) (a) i GDPR) og vores legitime interesser (Art. 6 (1) (f) i GDPR, hvor det er relevant i forbindelse med afsnit 7 paragraf 3 i German Unfair Competition Act (UWG).

Vi sletter disse oplysninger efterfølgende din indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke eller senest, når du ikke længere bruger programmet, ellers vil de blive opbevaret i en aggregeret, anonymiseret form. I det omfang det er nødvendigt, noterer vi, at du har gjort indsigelse for at forhindre, at du bliver kontaktet yderligere.

4. Overførsel af oplysninger

4.1 Overførsel af oplysninger til databehandlere

Vi bruger til en vis grad tjenesteudbydere, under overholdelse af lovmæssige krav, i form af en databehandler, dvs. at behandling udføres på grundlag af en kontrakt i henhold til vores anvisninger og underlagt vores kontrol.

Databehandlere kan især være

(a) Nyhedssøgningsfunktioner med søgeord, der anvender Bing, leveret af Microsoft Corporation. De søgeord, du indtaster, sendes til Bings server. Se Microsoft-serviceaftalen (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Beskedvisningsfunktion til Android-smartphone eller -tablet, der anvender Firebase Cloud Messaging (FCM), leveret af Google Inc. Beskeder, du modtager, og din brugerlog sendes til serveren hos Google Inc., og sådanne oplysninger kan anvendes til FCM og/eller i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik (http://www.google.com/privacypolicy.html). Derudover kan der være reklamer fra Google Inc. i den besked, du modtager.

(c) Beskedvisningsfunktion til iOS-smartphone eller -tablet, der anvender Apple Push Notification-tjeneste (APN'er), leveret af Apple Inc. ("Apple"). Beskeder, du modtager, og din brugerlog sendes til Apples server, og sådanne oplysninger kan blive anvendt til APN'er og/eller i overensstemmelse med Apples politik om anonymitet (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Dine oplysninger bliver muligvis opbevaret og/eller behandlet af tredjepartsleverandører hos Sony, som Sony bruger til at tilbyde tjenester, der bidrager til at levere og drive News Suite-programmet ( se under 5).

I sådanne tilfælde forbliver vi ansvarlige for, at databehandlingen, overførslen og behandlingen af personlige oplysninger til eller af vores databehandlere udføres på det retsgrundlag, hvormed vi har ret til at behandle oplysninger i hvert tilfælde. Intet separat retsgrundlag er påkrævet.

4.2 Dataoverførsel til tredjeparter

Vi overfører til en vis grad også dine oplysninger til tredjeparter, dvs. partnere, som vi samarbejder med uden for en kontraktmæssig behandling. Sådanne partnere leverer deres tjenester på eget ansvar. Vores partneres behandling af dine oplysninger er udelukkende underlagt sådanne tredjeparters databeskyttelsespolitikker.

4.2.1 Sony-koncernens virksomheder

Dine oplysninger kan muligvis blive delt med andre virksomheder i Sony Group Corporation-koncernen med henblik på nedenstående formål.

(a) Forbedringen af tjenesten eller programmet samt ny produktudvikling

Retsgrundlaget for overførsler og behandling internt i Sony Group Corporation-koncernen er deres legitime interesser iht. Art. 6 (1) (f) i GDPR i at forbedre deres produktudbud og tjenester, som du som bruger også kan drage fordel af.

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger på baggrund af Art. 6 (1) (f) i GDPR. I sådanne tilfælde kan vi, efter påvisning af vægtige grunde herfor, fortsætte med behandlingen. Hvis sådanne vægtige grunde ikke forefindes, sletter Sony Group Corporation-koncernen dine oplysninger.

4.2.2 Forretningsoverførsler

Dine oplysninger kan blive overdraget af os som en del af en transaktion, hvorved vi overdrager hele eller dele af vores virksomhed. I dette tilfælde vil de oplysninger, som vi opbevarer om vores kunder, være en af de overdragede aktiver.

4.2.3 Overholdelse

Vi kan gemme, bruge og/eller videregive dine oplysninger efter behov eller i henhold til gældende lovgivning, regler eller bestemmelser, herunder også til politiet eller andre passende myndigheder, for at behandle klager fremsat af eller mod dig, eller for at beskytte eller forsvare os selv eller andre mod ulovlige, kriminelle eller skadevoldende aktiviteter.

4.2.4 Sociale netværk

I det omfang du ønsker af dele en af vores programmer på et socialt netværk (f.eks. Facebook eller Twitter), skal du til dette formål klikke på en af knapperne "Del", hvorefter de pågældende oplysninger overføres til det sociale netværk. Du skal selvfølgelig være logget ind på det pågældende sociale netværk. Retsgrundlaget for overførslen er vores legitime interesse i at give dig muligheden for at "dele", Art. 6 (1) (f) i GDPR.

4.3 Dataoverførsler til andre lande

Dine oplysninger vil blive behandlet, opbevaret og overført med de formål, der er beskrevet ovenfor i afsnit 3, til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), Japan og/eller det land, du bor i. Dine oplysninger vil blive behandlet af personale, der arbejder uden for EØS og/eller det land, hvor du er bosat, og som arbejder for os eller for en af vores tjenesteudbydere, og de kan ses af dette personale i de pågældende lande. Lovgivning vedr. databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger i disse lande giver muligvis ikke samme beskyttelsesniveau som i EØS, og/eller det land, hvor du er bosat, og du har muligvis færre juridiske rettigheder i forhold til dine oplysninger.

Hvis dette inkluderer virksomheder i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke er underlagt nogen beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af EU-Kommissionen, vil vi sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger såvel som håndhævelsen af dine rettigheder vedrørende garantier om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (f.eks. via databeskyttelsesklausuler, som EU-Kommissionen har vedtaget eller godkendt). Du bedes kontakte os (se afsnit 9), hvis du har brug for yderligere oplysninger om dette eller ønsker at modtage en kopi af garantierne.

5. Behandling af dit reklame-ID

5.1 Hvad er reklame-ID?

Vi og vores partnere anvender et såkaldt "reklame-ID" til at fremstille vores program på den mest brugervenlige måde og til at forbedre relevansen af reklamer for brugerne af vores program. Reklame-ID'et er et entydigt identifikationsnummer, som leveres af operativsystemet i din mobile enhed (iOS eller Android), og som når som helst kan regenereres eller helt deaktiveres i din enheds indstillinger. På mobile enheder med et iOS-system kaldes det entydige identifikationsnummer "IDFA", og på mobile enheder med et Android-system kaldes det "ADID" (begge i følgende "IDFA/ADID").

Vi bruger værktøjer til at behandle dit IDFA/ADID for at give dig personaliserede reklamer og for statistisk at evaluere brugen af vores app, så vi kan optimere vores produktudbud til dig. Derudover anvender vi IDFA/ADID til at sikre, at vores program fungerer optimalt.

5.2 Til hvilke formål bruger vi og vores partnere dit IDFA/ADID, på hvilket retsgrundlag og hvor længe?

I dette program bruger vi værktøjer fra tredjeparter for at behandle dit IDFA/ADID til to typer formål: (1) eventuelt til analyse og (2) eventuelt til målretnings- og reklameformål. Disse udføres typisk af tredjepartsudbydere:

Analyseværktøjer

Analyseværktøjer indsamler generelle oplysninger om, hvordan brugerne bruger programmet, f.eks. hvilke sider de besøger hyppigst, og om de modtager fejlmeddelelser fra programmerne. De oplysninger, der indsamles med disse værktøjer, kombineres ikke med andre oplysninger om besøgende i vores program. Alle oplysninger, der indsamles ved hjælp af sådanne værktøjer, tjener udelukkende til at forstå og forbedre programmets funktionalitet og tjenester. Vi bruger følgende værktøjer fra tredjeparter til analyse:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Opbevaringsperiode: 26 måneder

 

Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, der er opnået ved hjælp af samtykkebanneret, der vises ved adgang til vores program (art. 6, (1) (a) i GDPR). Når du besøger vores program første gang, vil indgangssiden vise oplysninger om fortrolighed samt en tekst vedrørende samtykke om brug af dit IDFA/ADID. Ved at klikke på "Enig" accepterer du brugen af disse værktøjer, og et sådant samtykke lagres i dit program, så oplysningerne ikke gentages på hver side i programmet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke i indstillingerne i vores program, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Målretnings- og reklameværktøjer

Målretnings- og reklameværktøjer anvendes til at tilpasse reklamer til dine interesser. De begrænser antallet af gange, den samme reklame vises for dig, vurderer effektiviteten af en reklamekampagne og analyserer, hvordan visningen af en bestemt reklame påvirker den enkelte brugers adfærd. Sådanne værktøjer placeres normalt af reklamenetværk med samtykke fra den respektive programoperatør (i dette tilfælde os). De registrerer en brugers besøg i programmet og videregiver enten sådanne oplysninger til andre enheder, f.eks. reklamevirksomheder eller tilpasser direkte reklamerne i overensstemmelse hermed. Ofte er de knyttet til bestemte programfunktioner, der leveres af sådanne tredjepartsfirmaer. Vi bruger disse værktøjer til at oprette et link til sociale netværk, som igen kan anvende oplysningerne om din brug af programmet til at tilpasse reklamer til dine interesser i andre programmer, og også til at give de reklamenetværk, der bruges af os, oplysninger om dit besøg, så du på grundlag af din browseradfærd får vist nøjagtigt de reklamer, der potentielt kan interessere dig. I disse tilfælde vil de oplysninger, der er indsamlet via sådanne værktøjer, ikke blive kombineret med andre oplysninger om besøgende i vores program. Vi bruger følgende værktøjer fra tredjeparter til reklamer:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, der er opnået ved hjælp af samtykkebanneret, der vises ved adgang til vores program (art. 6, (1) (a) i GDPR). Når du besøger vores program første gang, vil indgangssiden vise oplysninger om fortrolighed samt en tekst vedrørende samtykke om brug af dit IDFA/ADID. Ved at klikke på "Enig" accepterer du brugen af disse værktøjer, og et sådant samtykke lagres i dit program, så oplysningerne ikke gentages på hver side i programmet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke i indstillingerne i vores program, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen ved at begrænse adgangen til IDFA/ADID i dine indstillinger. Du kan gøre indsigelsen i appen. Gå derfor til afsnittet "Anonymitet" i indstillingerne, og fjern markeringen i det relevante felt, eller find vores anvisninger på følgende link:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Bemærk, at reklame- og analysefirmaer stadig kan indsamle oplysninger fra dig, og selvom du fravælger via disse mekanismer, fravælger du ikke at modtage reklamer. Du vil fortsat få vist generiske reklamer, når du er online eller på din enhed. News Suite-programmet er et reklameunderstøttet program. Hvis du helt vil standse indsamlingen af oplysninger fra disse tjenesteudbydere eller foretrækker ikke at modtage nogen reklamer, skal du afinstallere News Suite-programmet.

 

6. Sikkerhed

Vi og vores tjenesteudbydere træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, som vi behandler, mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores databehandling og vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den tekniske udvikling.

Under overførslen af dine personlige oplysninger til os er de krypteret med Secure Socket Layer (SSL). Personlige oplysninger, der udveksles mellem dig og os eller andre deltagende virksomheder, overføres grundlæggende via krypterede forbindelser, der opfylder de nyeste tekniske standarder.

Vores medarbejdere og vores tjenesteudbydere er naturligvis forpligtet til at opretholde fortroligheden.

7. Din ret til information, korrektion, blokering eller sletning

Alle fysiske personer, hvis personlige oplysninger vi behandler, har i princippet (dvs. afhængigt af de pågældende forudsætninger) følgende rettigheder i forhold til os:

• Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af dine personlige oplysninger, leverer vi med glæde når som helst og uden beregning oplysninger om de oplysninger, der er opbevaret om dig (art. 15 i GDPR).

• Du har ret til at få berigtiget forkerte oplysninger samt at få færdiggjort ufuldstændige data (art. 16 i GDPR).

• Du har ret til at blokere/begrænse behandlingen eller til at få slettet personlige oplysninger om dig, som ikke længere er påkrævet eller opbevares af hensyn til juridiske forpligtelser (Art. 17, 18 i GDPR).

• Du har ret til at overføre oplysningerne i et struktureret, standardiseret og maskinlæsbart format, for så vidt du har givet os oplysningerne på baggrund af et samtykke eller en kontrakt mellem os og dig (Art. 20 i GDPR).

• Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte marketingsformål (jf. også pkt. 3.4, artikel 21, paragraf (2) og (3) i GDPR).

• Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling på grundlag af legitim interesse, i hvilket tilfælde vi har ret til at påvise vægtige grunde hertil (art. 21, paragraf 1 i GDPR). Vi har beskrevet ovenfor (afsnit 3), i hvilke tilfælde denne ret finder anvendelse.

• I det omfang du har givet samtykke til en databehandling, kan du når som helst tilbagekalde dette samtykke, dog uden tilbagevirkende kraft, dvs. lovligheden af databehandlingen forbliver upåvirket indtil datoen for tilbagekaldelsen. Efter tilbagekaldelse af samtykke kan du muligvis ikke længere bruge vores tjenester.

Du bedes beskrive det, du er bekymret over, i kontaktformularen i punkt 11 nedenfor. Vi forbeholder os retten til at kontrollere din identitet for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke videregives til uautoriserede personer.

Desuden har du ret til at indgive en klage til et datatilsyn.

8. Kontakt vedrørende databeskyttelse

For yderligere oplysninger om vores fortrolighedspolitik, herunder forespørgsler, klager eller tvister relateret til indsamling og brug af dine oplysninger, bedes du kontakte os via

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Ændringer

Fra tid til anden kan indholdet af denne databeskyttelsesmeddelelse muligvis ændres. Vi forbeholder os derfor retten til når som helst at ændre den. Vi vil også offentliggøre den ændrede version af meddelelsen om databeskyttelse på dette sted. Vi lægger den reviderede version med en opdateret revisionsdato i menuen "Fortrolighedspolitik" i News Suite-programmet og/eller på vores websted, og ændringerne træder i kraft, når vi lægger dem op (eller på den dato, der er angivet i den opdaterede politik). Når du besøger os igen, skal du derfor læse meddelelsen om databeskyttelse igen.