Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky používající aplikaci News Suite

Zásady ochrany soukromí v rámci aplikace News Suite

Datum poslední revize a datum účinnosti: 2021-09-30

[Language: Czech]

 

Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují:

(i) jak bude společnost Sony Network Communications Inc. („Sony“, „my“, „naše“ nebo „nás“) zpracovávat (např. číst, shromažďovat, používat, sdílet nebo uchovávat) osobní údaje o vašem používání aplikace News Suite a obsahu, k němuž se přes aplikaci dostanete. Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na informace shromažďované prostřednictvím aplikace News Suite a nevztahují se na žádné informace shromažďované společností Sony v jakékoli jiné aplikaci nebo na jakékoli webové stránce nebo mimo internet (není-li tak výslovně uvedeno).

(ii) Jak nás můžete kontaktovat.

1. O službě News Suite

Služba News Suite slučuje informace z několika internetových zdrojů (např. zpravodajské kanály pomocí formátu Really Simply Syndication (RSS)). Ke službě můžete přistupovat přes aplikaci News Suite, která je na vašem zařízení předem nainstalována nebo ji lze na vaše zařízení stáhnout. Pomocí aplikace si můžete zvolit, které internetové zdroje si přejete v rámci služby shromažďovat. V uživatelském rozhraní aplikace se vám budou zobrazovat kombinované informace na jednom místě v rámci jediného kanálu. Navíc aplikace nabízí funkci, která zobrazuje podrobné informace o internetových zdrojích, o nichž se domníváme, že byste z nich mohli rádi přijímat informace na základě obsahu, ke kterému přistupujete přes svoji aplikaci News Suite.

2. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Osobní údaje zahrnují všechny informace o konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě, které nám poskytnete nebo které vytvoříme nebo shromáždíme. Při používání aplikace News Suite může aplikace číst a předávat nám za účelem zpracování následující typy osobních údajů pro účely popsané v článku 3. Většina těchto informací se shromažďuje automaticky během vašeho používání aplikace News Suite.

2.1 Nastavení aplikace News Suite: Např. země a jazyk, které jste si zvolili při nastavení, a skutečnost, zda jste povolili či nepovolili určité funkce, a u kterých zpravodajských kanálů s RSS jste se registrovali k odběru informací.

2.2 Informace o vašem zařízení: Např. název, verze modelu, nastavení OS, nainstalované aplikace, reklamní ID a vaše IP adresa.

2.3 Jedinečné ID: Údaje, které se automaticky vytváří, když poprvé začnete používat aplikaci News Suite.

2.4 Informace o vašem používání aplikace News Suite: Můžeme taktéž shromažďovat údaje o vaší historii prohlížení obsahu a preferencích při používání aplikace News Suite, včetně data a času vaší návštěvy, informací ohledně zpravodajských kanálů, které si čtete, a ohledně toho, které příspěvky sdílíte s ostatními. Když používáte naše webové stránky, do souboru s protokolem na našem serveru se dočasně ukládají údaje o vašem používání těchto stránek (např. datum a čas vaší návštěvy, zobrazené stránky a vyžádané soubory, typ a verze webového prohlížeče, který používáte, typ a operační systém koncového zařízení, které používáte, včetně vaší IP adresy).

2.5 Odeslat protokol historie (chytrý telefon se systémem Android, tablet se systémem Android, chytrý telefon se systémem iOS a tablet se systémem iOS): Pro účely zlepšování kvality a funkcí odesílá tato nová funkce statistiky o používání aplikace News Suite a systémů na server Sony. Pokud se připojíte k mobilní síti, může vám být účtován poplatek za využívání dat.

Tato funkce vyžaduje internetové připojení.

Nastavení „Odeslat protokol historie“ lze změnit.

Upozorňujeme, že aplikace News Suite může číst a předávat nám výše uvedené informace, i pokud se vám aplikace na vašem zařízení aktuálně nezobrazuje.

2.6 Reklamní ID: Všechny osobní údaje, které shromažďujeme, budou nahrány ve spojení s identifikačními údaji Android Ad ID nebo Identification For Advertisers (IDFA), které poskytuje iOS. Toto reklamní ID můžete resetovat v nastavení svého zařízení.

3. K čemu používáme vaše osobní údaje, na jakém právním základě a na jak dlouho?

3.1 Poskytování aplikace a služeb

Zpracování určitých údajů (tj. údajů uvedených v bodech 2.1, 2.2, 2.3) je nezbytné k poskytování aplikace a služeb a dále k zajištění zabezpečení systému. To zahrnuje zejména (i) poskytování prvků a funkcí služby News Suite, které si vyžádáte, (ii) poskytování aktualizací softwaru, rozvoj a zavedení nových prvků a funkcí pro aplikaci a službu News Suite za účelem zlepšení fungování aplikace a služby News Suite a (iii) prosazování a zajištění souladu s podmínkami používání aplikace a služby News Suite a těchto Zásad ochrany soukromí.

Právním základem zpracování je plnění uživatelské smlouvy uzavřené s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), resp. náš oprávněný zájem poskytovat aplikaci spolu s našimi službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Zpracování je nezbytným předpokladem používání naší aplikace. Neexistuje proto žádné právo vznést námitku.

Tyto údaje budou smazány, jakmile budou splněny výše uvedené účely a jakmile již nebude existovat právní základ, avšak nejpozději do 6 měsíců. Tyto údaje pak mohou být posouzeny v anonymizované formě a využity ke statistickým účelům a ke zlepšování kvality naší prezence na internetu.

3.2 Přizpůsobené a lokalizované služby

Máte možnost si zvolit, abychom přizpůsobili služby a zobrazovaný obsah na základě návrhů, které mohou být personalizovány zejména s využitím informací, které shromažďujeme o vašem používání aplikace News Suite.

Za tímto účelem sledujeme vaše chování v aplikaci na základě určitých údajů (např. údajů uvedených v bodech 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6). Můžete propojit tyto údaje a další údaje, které shromažďujeme, nebo údaje, které nám poskytne jiná společnost.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 nařízení GDPR. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat s účinností do budoucna.

3.3 Vaše dotazy

Pokud nám zašlete dotazy přes kontaktní formulář, e-mailem nebo telefonicky, zpracujeme v nich uvedené informace, abychom zodpověděli váš dotaz, a to včetně IP adresy a data/času požadavku, aby nedošlo ke zneužití kontaktního formuláře.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na poskytování výše uvedené služby vyřizování dotazů. Pokud se váš dotaz týká uzavření nebo plnění (včetně zákaznických služeb nebo záruky) smlouvy, bude dalším právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V takovém případě můžeme pokračovat ve zpracování po prokázání povinnosti takového zpracování. To může být v takovém případě nezbytné zejména za účelem prokázání minulých dotazů a komunikace s vámi. Pokud takové účely neexistují, přerušíme komunikaci s vámi a smažeme již dříve shromážděné údaje.

Tyto údaje budou smazány, jakmile skončí naše komunikace, tj. jakmile bude daná faktická situace s konečnou platností vyjasněna a nebude existovat další oprávněný zájem na uchovávání údajů, resp. nebude existovat žádná další zákonná povinnost takové údaje uchovávat.

3.4 Inzerce a vývoj produktu, právo vznést námitku

Taktéž si přejeme používat údaje (tj. údaje uvedené v bodech 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6), které jste zadali nebo které byly shromážděny při používání aplikace, k informování o dalších produktech a službách či k vylepšování našeho produktového sortimentu a služeb (vývoj produktů). Za tímto účelem používáme údaje níže uvedenými způsoby.

3.4.1 Anonymizované údaje o používání

Anonymizované nebo souhrnné údaje shromážděné pomocí analytických nástrojů používáme k tomu, abychom pochopili chování všech návštěvníků v rámci aplikace, a mohli tak zlepšovat design naší aplikace a našeho sortimentu obecně. Podrobné informace o analytických nástrojích naleznete níže v bodě 4.

3.4.2 Personalizované a pseudonymizované údaje o používání

Navíc používáme vaše údaje k tomu, aby nám pomohly s vývojem zcela nových produktů a služeb, pochopením chování v aplikaci, a tudíž také se zlepšováním nabídek, které se vám zobrazují.

3.4.3 Přímý marketing

V naší aplikaci budeme zpracovávat vaše údaje za účelem poskytování cílené a kontextuální inzerce a nabídek v rámci aplikace News Suite i jinde na internetu.

Bez souhlasu vás také můžeme informovat v případě potřeby a v zákonných mezích formou inzerce s využitím vyskakovací funkce aplikace News Suite.

Kdykoli můžete zcela nebo zčásti vznést námitku proti vytváření pseudonymizovaných údajů, používání vašich osobních údajů pro účely inzerce a vývoje produktů včetně navázání kontaktu pro tyto účely v konkrétní formě nebo můžete odvolat jakékoli souhlasy, které jste udělili. Použijte prosím odpovídající funkce, které jsou vám již k dispozici (např. funkce odhlášení z odběru ve vaší aplikaci), pošlete odpovídající písemné oznámení (předmět: ochrana údajů) nebo využijte vyskakovací funkci v aplikaci.

Právním základem zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), resp. naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) v souvislosti s § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG).

Tyto údaje smažeme na základě vaší námitky, resp. odvolání případných udělených souhlasů, nebo nejpozději na konci vašeho používání aplikace, resp. budou uchovávány pouze v souhrnné, anonymizované podobě. V nezbytném rozsahu budeme uchovávat informace o tom, že jste vznesli námitku, abychom vás dále nekontaktovali.

4. Předávání údajů

4.1 Předávání údajů zpracovatelům údajů

V souladu se zákonnými požadavky částečně využíváme poskytovatele služeb formou vztahu zpracovatele údajů, tj. zpracování se provádí na základě příslušné smlouvy, na náš účet, podle našich pokynů a pod naší kontrolou.

Mezi zpracovatele dat patří zejména:

(a) Funkce vyhledávání zpráv podle klíčových slov využívá službu Bing, kterou poskytuje společnost Microsoft Corporation. Klíčová slova, která zadáte, budou odeslána na server Bing. Více informací naleznete ve smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkce zobrazování zpráv pro chytrý telefon nebo tablet se systémem Android využívá službu Firebase Cloud Messaging (FCM), kterou poskytuje společnost Google Inc. Zprávy, které obdržíte, a váš uživatelský protokol budou odeslány na server společnosti Google Inc. a tyto informace mohou být použity pro FCM nebo v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Navíc může být součástí zprávy, kterou obdržíte, inzerce zobrazovaná společností Google Inc.

(c) Funkce zobrazování zpráv pro chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS využívá službu Apple Push Notification (APNs), kterou poskytuje společnost Apple Inc. („Apple“). Zprávy, které obdržíte, a váš uživatelský protokol budou odesílány na server společnosti Apple a tyto informace mohou být využívány pro účely APNs nebo v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Vaše údaje mohou být ukládány nebo zpracovány externími smluvními dodavateli společnosti Sony, které společnost Sony využívá k poskytování služeb pomáhajících s poskytováním a provozem aplikace a služby News Suite (viz bod 5).

V takovém případě poneseme i nadále odpovědnost za zpracování údajů. Předávání osobních údajů našim zpracovatelům a zpracování osobních údajů našimi zpracovateli probíhá na právním základě, podle kterého jsme v každém jednotlivém případě oprávněni údaje zpracovávat. Není třeba žádný samostatný právní základ.

4.2 Předávání údajů třetím stranám

Částečně také předáváme vaše údaje třetím stranám, tj. partnerům, se kterými spolupracujeme mimo smluvní zpracování. Tito partneři poskytují své služby na svoji vlastní odpovědnost. Zpracování vašich údajů našimi partnery se řídí výhradně oznámeními o ochraně osobních údajů těchto třetích stran.

4.2.1 Společnosti skupiny Sony

Vaše informace mohou být sdíleny s ostatními společnostmi ve skupině Sony Group Corporation pro níže uvedené účely.

(a) Zlepšování služby nebo aplikace a vývoj nových produktů

Právním základem pro předávání a zpracování údajů společnostmi ve skupině Sony Group Corporation je jejich oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na zlepšování nabídky jejich produktů a služeb, z čehož bude mít prospěch i uživatel.

Můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V takovém případě můžeme pokračovat ve zpracování po prokázání povinnosti takového zpracování. Pokud takové účely neexistují, společnosti ve skupině Sony Group Corporation vaše informace smažou.

4.2.2 Převod podniku

Vaše údaje mohou být námi převedeny v rámci transakce, při které dochází k převodu části nebo celého našeho podniku, a v takovém případě budou námi držené údaje našich zákazníků jedním z převáděných aktiv.

4.2.3 Dodržování předpisů

Můžeme uchovávat, používáte nebo sdělovat jakékoli vaše údaje, pokud to vyžaduje nebo umožňuje zákon, předpis či nařízení, včetně žádostí od policejních či jiných příslušných úřadů, za účelem prošetření vašich stížností či stížností proti vám a pro účely naší ochrany a obrany před nezákonným, trestným a poškozujícím jednáním.

4.2.4 Sociální sítě

Pokud si přejete sdílet některou z našich aplikací na sociální síti (např. na Facebooku nebo Twitteru) a kliknete za tímto účelem na jedno z tlačítek „sdílet“, budou na sociální síť předány příslušné informace. Samozřejmě musíte být přihlášení do příslušné sociální sítě. Právním základem předávání je náš oprávněný zájem poskytnout vám příležitost „sdílet“, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

4.3 Předávání údajů do jiných zemí

Vaše údaje budou zpracovány, uloženy a předávány pro účely uvedené výše v bodě 3 do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), do Japonska nebo mimo zemi vašeho bydliště. Vaše údaje budou zpracovávány zaměstnanci pracujícími mimo EHP nebo zemi vašeho bydliště, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů služeb, a mohou být takovými zaměstnanci v těchto zemích zobrazeny. Zákony na ochranu osobních údajů a soukromí v takových zemích mohou nabízet nižší úroveň ochrany než v zemích EHP nebo zemi vašeho bydliště a ve vztahu ke svým údajům můžete mít méně zákonných práv.

Pokud sem budou patřit sídla společností v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které neobdržely rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, zajistíme ochranu vašich osobních údajů, včetně vykonatelnosti vašich práv týkajících se odpovídajících záruk (např. formou doložek o ochraně údajů, které Evropská komise vydala formou právního předpisu nebo schválila). Obraťte se na nás (viz bod 9), pokud o tom potřebujete více informací nebo si přejete obdržet kopii záruk.

5. Zpracování vašeho reklamního ID

5.1 Co je to reklamní ID?

Společně s našimi partnery používáme tzv. „reklamní ID“, abychom zajistili maximální uživatelskou přívětivost naší aplikace a zvýšili relevantnost reklam pro uživatele naší aplikace. Reklamní ID je jedinečné identifikační číslo, které poskytuje operační systém vašeho mobilního zařízení (iOS nebo Android) a lze je kdykoli znovu vygenerovat nebo zcela deaktivovat v nastavení vašeho zařízení. U mobilních zařízení se systémem iOS se toto jedinečné identifikační číslo nazývá „IDFA“ a u mobilních zařízení se systémem Android se nazývá „ADID“ (společně dále jako „IDFA/ADID“).

Vaše IDFA/ADID zpracováváme pomocí nástrojů, abychom vám poskytovali personalizovanou inzerci a mohli statisticky vyhodnocovat používání naší aplikace v zájmu optimalizace naší nabídky určené vám. Dále používáme IDFA/ADID k zajištění pohodlného používání naší aplikace.

5.2 Pro jaké účely používáme my a naši partneři vaše IDFA/ADID, na jakém právním základě a na jak dlouho?

V rámci této aplikace používáme nástroje třetích stran ke zpracování vašeho IDFA/ADID pro dva účely: (1) volitelně pro účely analytiky a (2) volitelně pro účely targetingu a inzerce, obecně dle nastavení externích poskytovatelů:

Nástroje pro analytiku

Analytické nástroje shromažďují informace o tom, jak uživatelé aplikaci používají, např. které stránky navštěvují nejčastěji a zda dostávají z aplikací chybové zprávy. Údaje shromážděné pomocí těchto nástrojů nebudou sloučeny s žádnými dalšími informacemi o návštěvnících naší aplikace. Veškeré informace shromážděné těmito nástroji slouží výhradně pro účely porozumění a zlepšování funkčnosti a služeb v rámci aplikace. Pro účely analytiky používáme tyto nástroje třetích stran:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Doba uložení: 26 měsíců

 

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas získaný prostřednictvím banneru souhlasu, který se zobrazí po vstupu do naší aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Když navštívíte naši aplikaci poprvé, na vstupní stránce se zobrazí informace o ochraně soukromí a příslušný text týkající se souhlasu s používáním vašeho IDFA/ADID. Kliknutím na „Souhlasím“ vyjádříte souhlas s používáním těchto nástrojů a tento souhlas bude uložen v aplikaci, aby nebylo nutné tuto informaci opakovat na každé stránce naší aplikace. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení naší aplikace s účinkem do budoucna.

Nástroje pro targeting a inzerci

Nástroje pro targeting a inzerci se používají k lepšímu přizpůsobení inzerce vašim zájmům. Omezují počet zobrazení stejné reklamy jedné osobě, vyhodnocují účinnost reklamní kampaně a analyzují, jak zobrazování určité inzerce ovlivňuje chování jednotlivého uživatele. Tyto nástroje obvykle umisťují inzertní sítě se souhlasem příslušného provozovatele aplikace (v tomto případě s naším souhlasem). Zaregistrují návštěvu uživatele v aplikaci a buď předávají tyto informace dalším subjektům, např. reklamním agenturám, nebo přímo odpovídajícím způsobem uzpůsobují reklamy. Často jsou tyto nástroje propojeny s určitými funkcemi aplikace poskytovanými těmito třetími stranami. Tyto nástroje používáme k vytvoření propojení se sociálními sítěmi, které pak zase mohou používat tyto informace o vašem používání aplikace k přizpůsobení reklam v jiných aplikacích vašim zájmům, a taktéž k předávání informací o vaší návštěvě reklamním sítím, které používáme, aby se vám na základě vašeho chování při procházení aplikace zobrazovaly přesně ty reklamy, které by vás mohly potenciálně zajímat. Ani v těchto případech nebudou údaje shromážděné pomocí těchto nástrojů sloučeny s žádnými dalšími informacemi o návštěvnících naší aplikace. Pro účely inzerce používáme tyto nástroje třetích stran:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas získaný prostřednictvím banneru souhlasu, který se zobrazí po vstupu do naší aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Když navštívíte naši aplikaci poprvé, na vstupní stránce se zobrazí informace o ochraně soukromí a příslušný text týkající se souhlasu s používáním vašeho IDFA/ADID. Kliknutím na „Souhlasím“ vyjádříte souhlas s používáním těchto nástrojů a tento souhlas bude uložen v aplikaci, aby nebylo nutné tuto informaci opakovat na každé stránce naší aplikace. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení naší aplikace s účinkem do budoucna.

Můžete vznést námitku proti zpracování omezením přístupu k IDFA/ADID ve svém nastavení. Svoji námitku můžete vznést centrálně v aplikaci. Proto prosím přejděte do části „Soukromí“ v nastavení a zrušte zaškrtnutí příslušného políčka nebo postupujte podle našich pokynů pod tímto odkazem:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Upozorňujeme, že reklamní a analytické společnosti od vás mohou i nadále shromažďovat informace a odhlášení pomocí těchto mechanismů vás neodhlásí od zobrazování reklam. I nadále se vám budou zobrazovat generické reklamy na internetu i na vašem zařízení. Aplikace News Suite je aplikací podporovanou z inzerce. Pokud si přejete zcela zastavit shromažďování údajů těmito poskytovateli služeb nebo byste raději žádnou inzerci nepřijímali, musíte si aplikaci News Suite odinstalovat.

 

6. Zabezpečení

Se svými poskytovateli služeb zavádíme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů, které spravujeme, před nahodilou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněnými osobami. Naše zpracování údajů a bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technickým rozvojem.

Během předávání vašich osobních údajů dochází k jejich zašifrování pomocí služby Secure Socket Layer (SSL). Osobní údaje, které jsou vyměňovány mezi vámi a námi nebo jinými zúčastněnými společnostmi, jsou obecně předávány přes zašifrovaná spojení, která splňují moderní technické standardy.

Naši zaměstnanci a naši poskytovatelé služeb jsou samozřejmě vázáni povinností zachovat důvěrnost.

7. Vaše práva na informace, opravu, blokování nebo výmaz

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, má vůči nám v zásadě (tj. v závislosti na splnění příslušných předpokladů) tato práva:

• Pokud máte otázky ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, rádi vám kdykoli bezplatně poskytneme informace o údajích, které o vás uchováváme (čl. 15 nařízení GDPR).

• Máte právo na opravu nesprávných údajů i na doplnění neúplných údajů (čl. 16 nařízení GDPR).

• Máte právo na blokování/omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají a nejsou již potřeba nebo již nejsou uloženy za účelem plnění zákonné povinnosti (čl. 17, 18 nařízení GDPR).

• Máte právo na předání údajů ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu, pokud jste nám tyto údaje poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy uzavřené mezi námi a vámi (čl. 20 nařízení GDPR).

• Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (viz také bod 3.4; čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení GDPR).

• Máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, přičemž v takovém případě jsme oprávněni prokázat naše přesvědčivé důvody (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). Výše (bod 3) jsme popsali případy, kdy se toto právo uplatní.

• Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, tj. zákonnost zpracování údajů zůstává nedotčena až do data odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu již možná nebudete moci naše služby využívat.

S případnými dotazy se na nás obracejte přes kontaktní formulář uvedený níže v bodě 11. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat vaši totožnost a ujistit se tak, že nedojde ke zpřístupnění vašich osobních údajů neoprávněným osobám.

Dále jste oprávněni podat stížnost k orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů.

8. Kontakt pro účely ochrany osobních údajů

Pokud si přejete obdržet další informace o našich zásadách ochrany soukromí, včetně případných dotazů, stížností nebo sporů týkajících se shromažďování a používání vašich údajů, zašlete nám svůj požadavek na adrese

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Změny

Čas od času může být nutné změnit obsah tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo tato oznámení kdykoli změnit. Pozměněnou verzi oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme zde. Zveřejníme revidované znění s aktualizovaným datem revize v nabídce „Zásady ochrany soukromí“ v aplikaci News Suite nebo na našich webových stránkách. Změny vstoupí v účinnost v okamžiku zveřejnění (nebo k datu uvedenému v aktualizovaných zásadách). Během své další návštěvy byste si proto měli oznámení o ochraně osobních údajů znovu přečíst.