Известие за защита на данните за клиентите, използващи приложението News Suite

Политика за поверителност на приложението News Suite

Последна промяна и дата на влизане в сила: 2021-09-30

[Language: Bulgarian]

 

Тази "Политика за поверителност" обяснява следните елементи.

(i) Как Sony Network Communications Inc., ("Sony", "ние", "нашите" или "нас") ще обработва (напр. чете, събира, използва, споделя и/или съхранява) лични данни относно използването на приложението News Suite и съдържанието, до което получавате достъп чрез него. Тази Политика за поверителност се отнася само за информацията, събирана от и чрез приложението News Suite, и не обхваща никаква информация, събрана в друго приложение или уебсайт или офлайн от Sony (освен ако не е конкретно посочено).

(ii) Как можете да се свържете с нас.

1. За услугата News Suite

Услугата News Suite събира информация от множество онлайн източници (например информационни канали за новини с Really Simply Syndication (RSS)). Можете да получите достъп до услугата чрез приложението News Suite, което е предварително инсталирано или може да бъде изтеглено на Вашето устройство. Използвайки приложението, можете да изберете от кои онлайн източници искате услугата да събира информация. След това потребителският интерфейс на приложението ще Ви покаже комбинираната информация на едно място като единен информационен канал. Освен това приложението има функция, която показва подробности за онлайн източници, за които смятаме, че може да се интересувате от получаване на информация, въз основа на съдържанието, до което имате достъп чрез приложението си News Suite.

2. Кои Ваши лични данни събираме?

Личните данни обхващат цялата информация за конкретно или конкретизируемо физическо лице, за които ни уведомявате или които се генерират или събират от нас. Когато използвате приложението News Suite, приложението може да чете и да ни съобщава за обработка на следните видове лични данни за целите, описани по-долу в Раздел 3. Голяма част от тази информация се събира автоматично, когато използвате приложението News Suite.

2.1 Вашите настройки на приложението News Suite: Например държавата и езика, които сте избрали по време на настройката, и дали сте активирали, или не определени функции, както и за кои информационни канали за новини с RSS сте се регистрирали, за да получавате информация.

2.2 Информация за Вашето устройство: Например име на модел, версия, настройки на ОС, инсталирани приложения, ИД за реклама и Вашия IP адрес.

2.3 Уникален идентификатор: Данните, които се генерират автоматично, когато за първи път започнете да използвате приложението News Suite.

2.4 Информация за използването на приложението News Suite: Можем също така да събираме данни за хронологията на преглеждане на Вашето съдържание и предпочитанията Ви, докато използвате приложението News Suite, включително датата и часа на посещение, кои информационни канали за новини четете и кои публикации споделяте с други. Когато използвате нашите уебсайтове, данни за Вашето използване (като дата и час на Вашето посещение, извикани страници и заявени файлове, тип и версия на използвания от Вас уеб браузър, тип и операционна система на крайното устройство, което използвате, както и Вашият IP адрес) временно се съхраняват в регистрационен файл на нашия сървър.

2.5 Качване на регистър на хронология (смартфон с Android, таблет с Android, смартфон с iOS и таблет с iOS): За целите на подобряването на качеството и функциите тази нова функция изпраща статистически данни за използването на News Suite и системите на сървъра на Sony. Може да се приложи такса за комуникация с данни, когато се свързвате с мобилна мрежа

Тази функция изисква интернет връзка.

Настройката на "Качване на регистър на хронология" може да се променя.

Моля, имайте предвид, че приложението News Suite може да чете и да ни съобщава информацията по-горе дори ако приложението в момента не се показва на Вашето устройство.

2.6 ИД за реклама: Цялата лична информация, събрана от нас, ще бъде качена във връзка с ИД за реклама на Android или идентификация за рекламодатели (IDFA), предоставена от iOS. Такъв ИД за реклама може да бъде нулиран от Вас в настройката на Вашето устройство.

3. За какво използваме Вашите лични данни, на какво правно основание и за колко време?

3.1 Предоставяне на приложението и рендиране на услуги

Обработката на определени данни (т.е. данните, изброени в 2.1, 2.2, 2.3) е необходима, за да се предостави приложението и да се рендират услугите, а след това да се гарантира сигурността на системата. Това включва по-специално (i) да Ви предоставим характеристиките и функциите на услугата News Suite, които поискате, (ii) да помогнем на приложението и услугата News Suite да работят по-добре, да Ви предоставяме актуализации на софтуера, да разработваме и въвеждаме нови характеристики и функции за приложението и услугата News Suite и (iii) да наложим и гарантираме спазването на условията за ползване на приложението и услугата News Suite и настоящата Политика за поверителност.

Правното основание за обработването е изпълнението на потребителски договор с Вас (член 6, параграф (1), буква б) от ОРЗД), съответно законният ни интерес да предоставим приложението с нашите услуги (член 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД). Обработката е задължителна предпоставка за използването на нашето приложение; следователно няма право на възражение.

Тези данни ще бъдат изтрити, когато гореспоменатите цели са изпълнени и правно основание вече не съществува, най-късно след 6 месеца. След това тези данни могат да бъдат оценени в анонимна форма за статистически цели и за подобряване на качеството на нашето присъствие в интернет.

3.2 Персонализирани и локализирани услуги

Имате опцията да персонализираме услугите и съдържанието, показвано на Вас въз основа на предложения, които могат да бъдат персонализирани, използвайки по-специално информацията, която събираме за Вашето използване на приложението News Suite.

За тази цел ние наблюдаваме Вашето поведение на сърфиране в приложението от определени данни (т.е. данните, изброени в 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6). Можем да свързваме такива данни и други данни, които събираме, или данните, които са ни предоставени от друга компания.

Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие въз основа на чл. 6, параграф (1), (a), чл. 7 от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си за в бъдеще по всяко време.

3.3 Вашите запитвания

Ако изпращате запитвания до нас чрез формуляр за контакт, по имейл или по служебен телефон, ние обработваме информацията, дадена в него, за да отговорим на Вашето запитване, както и IP адреса и датата/часа на заявката, за да избегнем злоупотреба с формуляра за контакт.

Правното основание за обработването е законният ни интерес съгласно чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД при предоставянето на горепосочената услуга за "запитвания". Ако Вашето запитване се отнася до започването или обработката (включително клиентско обслужване или гаранция) на договор, допълнителното правно основание за обработката е чл. 6, параграф (1), буква б) от ОРЗД.

Можете да се противопоставите на обработката на Вашите данни на основание чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД. В този случай при доказване на задължителни причини за обработката можем да продължим обработката. В такъв случай това може да бъде особено необходимо, за да се докажат минали запитвания и комуникации с Вас. Ако не съществуват такива задължителни причини, ние ще прекратим комуникацията с Вас и ще изтрием вече събраните данни.

Тези данни ще бъдат изтрити, когато нашата комуникация с Вас приключи, т.е. когато фактическата ситуация е изяснена окончателно и няма по-нататъшен легитимен интерес за съхранението, съответно няма други законови задължения за съхраняване на такива данни.

3.4 Реклама и разработване на продукти, право на възражение

Ние също така желаем да използваме данните (т.е. данните, изброени в 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6), въвеждани от Вас при всеки случай или събрани по време на използването на приложението, за да Ви информираме за други продукти и услуги или да подобрим нашите предложения за продукти и услуги (разработване на продукти). За тази цел използваме данните по начините, описани по-долу.

3.4.1 Анонимни данни за използване

Ние използваме анонимните и/или обобщени данни, събрани с помощта на инструменти за анализ, за да можем да разберем поведението на сърфиране на всички посетители и с това да подобрим дизайна на нашето приложение и на нашата продуктова гама като цяло. За подробности относно инструментите за анализ вижте точка 4 по-долу.

3.4.2 Персонализирани и псевдонимизирани данни за използване

Нещо повече, ние използваме Вашите данни, за да ни съдействат при разработването на изцяло нови продукти и услуги, да разберем Вашето поведение на сърфиране и по този начин да подобрим показваните Ви предложения.

3.4.3 Директен маркетинг

В нашето приложение ние ще обработваме Вашите данни, за да Ви предоставим целенасочена и контекстуална реклама и предложения както в приложението News Suite, така и на други места онлайн.

Също така без съгласие ние можем да Ви информираме, когато е подходящо, в законово допустимия обхват, като рекламираме чрез функция с изскачащо прозорче в приложението News Suite.

Можете по всяко време изцяло или частично да възразите срещу създаването на псевдонимизирани данни, използването на Вашите лични данни за рекламни цели и за разработване на продукти, както и последващия контакт за такива цели в конкретна форма, или можете да оттеглите всяко съгласие, което може да сте дали. Моля, използвайте съответните функции, които вече са Ви предоставени за употреба (например функцията за отписване в приложението Ви) или адресирайте съответно писмено уведомление (справка: защита на данните) или функцията с изскачащо прозорче в приложението.

Правното основание за обработването е Вашето съгласие (чл. 6, параграф (1), буква a) от ОРЗД) и законните ни интереси (чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД, когато е приложимо във връзка с Раздел 7, параграф 3 от Германския закон за нелоялна конкуренция (UWG).

Тези данни ще бъдат изтрити от нас след Вашето възражение, съответно оттегляне на дадено съгласие или в противен случай най-късно до края на използването Ви, съответно те ще се съхраняват само в обобщена, анонимна форма. Доколкото е необходимо, ние ще съхраняваме факта, че сте възразили, за да предотвратим по-нататъшното свързване с Вас.

4. Прехвърляне на данните

4.1 Прехвърляне на данни към процесори за данни

Ние частично използваме доставчици на услуги при спазване на законовите изисквания посредством взаимоотношения с процесори за данни, т.е. обработката се извършва въз основа на съответния договор в наша ползва според нашите указания и подлежи на нашия контрол.

По-специално процесорите за данни, са

(a) Функцията за търсене на новини по ключови думи използва Bing, предоставена от Microsoft Corporation. Въведените от Вас ключови думи ще бъдат изпратени до сървъра на Bing. Моля, вижте Споразумението за услуги на Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

б) Функцията за показване на съобщения за смартфон или таблет с Android използва Firebase Cloud Messaging (FCM) от Google Inc. Съобщения, които получавате, и потребителският Ви регистър ще бъдат изпратени до сървъра на Google Inc. и такава информация може да се използва за FCM и/или в съответствие с Декларацията за поверителност на Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Освен това рекламата, доставена от Google Inc., може да бъде включена в съобщението, което получавате.

(в) Функцията за показване на съобщения за смартфон или таблет с iOS използва услугата Apple Push Notification (APN), предоставена от Apple Inc. ("Apple"). Съобщенията, които получавате, и потребителският Ви регистър ще бъдат изпратени до сървъра на Apple и такава информация може да се използва за APN и/или в съответствие с Правилата за поверителност на Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(г) Вашата информация може да бъде съхранявана и/или обработвана от контрагенти от трети страни на Sony, които Sony използва за предоставяне на услуги, които подпомагат осигуряването и работата на приложението и услугата News Suite (вижте под 5).

В такива случаи ние оставаме отговорни за обработката на данните; прехвърлянето и обработването на лични данни към или от нашите процесори за данни се извършва на правното основание, при което ние имаме право да обработваме данни във всеки случай. Не се изисква отделно правно основание.

4.2 Прехвърляне на данни към трети страни

Частично също предаваме Вашите данни на трети страни, т.е. партньори, с които си сътрудничим извън договорена обработка. Такива партньори предоставят услугите си на своя отговорност; обработката на Вашите данни от нашите партньори се управлява изключително от известията за защита на данните на такава трета страна.

4.2.1 Компании от групата на Sony

Вашата информация може да бъде споделена с други компании от групата на Sony Group Corporation за целите, посочени по-долу.

а) Подобряване на услугата или приложението и разработване на нов продукт

Правното основание за прехвърляне и обработване от дружествата от групата на Sony Group Corporation е законният им интерес съгласно чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД за подобряване на техните продуктови предложения и услуги, от които Вие като потребител също ще се възползвате.

Можете да се противопоставите на обработката на Вашите данни на основание чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД. В този случай при доказване на задължителни причини за обработката можем да продължим обработката. Ако няма такива задължителни причини, дружествата от групата на Sony Group Corporation ще изтрият Вашата информация.

4.2.2 Бизнес трансфери

Вашата информация може да бъде прехвърлена от нас като част от транзакция, при която ние ще прехвърлим целия или част от нашия бизнес, като в този случай информацията, държана от нас за нашите клиенти, ще бъде един от прехвърлените активи.

4.2.3 Съответствие

Ние можем да запазим, използваме и/или разкрием всяка Ваша информация, която се изисква или разрешава от закон, наредба или заповед, включително на полицията или други подходящи органи, за да разследваме жалбите, направени от или срещу Вас, или да защитим нас или други срещу незаконни, престъпни или вредни дейности.

4.2.4 Социални мрежи

Доколкото искате да споделите някое от нашите приложения в някоя социална мрежа (напр. Facebook или Twitter) и за целта щракнете върху един от бутоните "Сподели", съответната информация ще бъде прехвърлена в социалната мрежа. Разбира се, трябва да сте влезли в съответната социална мрежа. Правното основание за прехвърлянето е наш законен интерес да Ви предоставим възможност за "споделяне", чл. 6, параграф (1), буква е) от ОРЗД.

4.3 Прехвърляне на данни към други държави

Вашата информация ще се обработва, съхранява и предава за целите, посочени по-горе в Раздел 3, на държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), Япония и/или Вашата държава на пребиваване. Вашата информация ще бъде обработвана от персонал, работещ извън ЕИП и/или държавата, в която пребивавате, който работи за нас или за някой от нашите доставчици на услуги, и може да бъде разгледана от този персонал в тези държави. Възможно е законодателството за защита на данните и поверителност в тези държави да не осигурява същата защита като това в ЕИП и/или държавата, в която пребивавате, и да имате по-малко законови права по отношение на Вашата информация.

Ако това включва бизнес седалища в държави извън Европейското икономическо пространство, които не са обект на решения за адекватност на Европейската комисия, ние ще гарантираме защитата на Вашите лични данни, както и приложимостта на Вашите права относно адекватни гаранции (напр. чрез клаузи за защита на данните, които Европейската комисия е приела или разрешила). Моля, свържете се с нас (вижте Раздел 9), ако имате нужда от допълнителна информация за това или искате да получите копие от гаранциите.

5. Обработка на Вашия ИД за реклама

5.1 Какво представлява ИД за реклама?

Нашите партньори и ние използваме така наречения "ИД за реклама", за да проектираме нашето приложение по най-удобния за потребителите начин и да подобрим значимостта на рекламите за потребителите на нашето приложение. ИД за реклама е уникален идентификационен номер, който се предоставя от операционната система на Вашето мобилно устройство (iOS или Android) и може да бъде регенериран или напълно дезактивиран по всяко време в настройките на устройството Ви. За мобилни устройства със система iOS този уникален идентификационен номер се нарича "IDFA", а за мобилни устройства със система Android – "ADID" (и двете в "IDFA/ADID").

Ние използваме инструменти за обработка на Вашия IDFA/ADID, за да Ви предоставим персонализирана реклама и да оценим статистически използването на нашето приложение за оптимизиране на предложението ни за Вас. Освен това използваме IDFA/ADID, за да Ви осигурим комфортно използване на приложението ни.

5.2 За какви цели ние и нашите партньори използваме Вашия IDFA/ADID, на какво правно основание и за колко време?

В това приложение използваме инструменти на трети страни за обработка на Вашия IDFA/ADID за два вида цели: (1) като опция за анализи и (2) като опция за целите на таргетиране и реклама, обикновено зададени от доставчици на трети страни:

Инструменти за анализи

Инструментите за анализи събират обща информация за това как потребителите използват приложението, например кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешки от приложения. Данните, събрани с тези инструменти, няма да бъдат слети с никаква друга информация за посетителите на нашето приложение. Цялата информация, събрана с помощта на такива инструменти, служи изключително за целта за разбиране и подобряване на функционалността и услугите на приложението. Използваме следните инструменти за анализи на трети страни:

 

• Google Analytics (Google Inc):

https://policies.google.com/privacy

• Период на съхранение: 26 месеца

 

Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие, получено посредством банера за съгласие, който се показва при достъп до нашето приложение (чл. 6, параграф (1), буква а) от ОРЗД). Когато посетите нашето приложение за първи път, на страницата за влизане ще се покаже информация за поверителност и съответната формулировка относно съгласието за използването на Вашия IDFA/ADID. Щраквайки върху "Съгласявам се", Вие се съгласявате с използването на тези инструменти и такова съгласие ще бъде запазено във Вашето приложение, така че информацията да не се налага да се повтаря на всяка страница от нашето приложение. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще в настройките на нашето приложение.

Инструменти за таргетиране и реклама

Инструментите за таргетиране и реклама се използват за по-добро персонализиране на рекламите спрямо Вашите интереси. Те ограничават броя на показванията на една и съща реклама, оценяват ефикасността на дадена рекламна кампания и анализират как разглеждането на определена реклама влияе върху поведението на отделните потребители. Такива инструменти обикновено се поставят от рекламни мрежи със съгласието на съответния оператор на приложения (в случая ние). Те регистрират посещение от потребителя на приложението и предават такава информация на други лица, например рекламни компании, или директно адаптират рекламите в съответствие. Често те са свързани с определени функции на приложението, предоставяни от такива трети компании. Ние използваме тези инструменти, за да създадем връзка към социалните мрежи, която от своя страна може да използва информацията за Вашето използване на приложението, за да персонализира рекламите в други приложения според интересите Ви, както и да предостави на рекламните мрежи, използвани от нас, информация за Вашето посещение, така че въз основа на поведението Ви на сърфиране ще Ви бъдат показвани точно такива реклами, които потенциално могат да Ви заинтересуват. В тези случаи данните, събрани чрез такива инструменти, няма да бъдат слети с никаква друга информация за посетителите на нашето приложение. Използваме следните инструменти за реклама на трети страни:

 

http://socialife.sony.net/privacy/adnetwork_ww.html

 

Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие, получено посредством банера за съгласие, който се показва при достъп до нашето приложение (чл. 6, параграф (1), буква а) от ОРЗД). Когато посетите нашето приложение за първи път, на страницата за влизане ще се покаже информация за поверителност и съответната формулировка относно съгласието за използването на Вашия IDFA/ADID. Щраквайки върху "Съгласявам се", Вие се съгласявате с използването на тези инструменти и такова съгласие ще бъде запазено във Вашето приложение, така че информацията да не се налага да се повтаря на всяка страница от нашето приложение. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще в настройките на нашето приложение.

Можете да възразите срещу обработката, като ограничите достъпа до IDFA/ADID в настройките си. Можете да направите възражението си вътре в приложението. Ето защо, моля, отидете в раздела "Поверителност" в настройките и премахнете отметката от съответното поле, или намерете нашите инструкции в следната връзка:

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Моля, имайте предвид, че рекламните и аналитични компании все още могат да събират информация от Вас, и ако се откажете чрез тези механизми, това не Ви отписва от услугата за реклами. Ще продължават да Ви се предлагат общи реклами, докато сте онлайн или на Вашето устройство. Приложението News Suite е приложение, поддържано от реклами. Ако искате да спрете събирането на данни изцяло от тези доставчици на услуги или предпочитате да не получавате реклами, трябва да деинсталирате приложението News Suite.

 

6. Сигурност

Ние и нашите доставчици на услуги предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни, управлявани от нас, срещу случайни или умишлени манипулации, загуба, унищожаване или достъп от неоторизирани лица. Нашата обработка на данни и нашите мерки за сигурност се подобряват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

По време на прехвърлянето на Вашите лични данни към нас те се криптират със Secure Socket Layer (SSL). Личните данни, които се обменят между Вас и нас или други участващи предприятия, се предават основно чрез криптирани връзки, които отговарят на най-новите технически стандарти.

Нашите служители и нашите ангажирани доставчици на услуги са задължени принципно да спазват конфиденциалност.

7. Вашите права за информация, корекция, блокиране или изтриване

Всяко физическо лице, чиито лични данни обработваме, има по принцип (т.е. в зависимост от съответните предпоставки) следните права спрямо нас:

• Ако имате въпроси относно нашата обработка на личните Ви данни, ще се радваме да Ви предоставим по всяко време и безплатно информация за данните, съхранявани относно Вас (чл. 15 от ОРЗД).

• Имате право на коригиране на неверни данни, както и попълване на непълни данни (чл. 16 от ОРЗД).

• Имате право на блокиране/ограничаване на обработването или на изтриване на лични данни, засягащи Вас, които вече не се изискват или съхраняват на основание на законови задължения (член 17, 18 от ОРЗД).

• Имате право на прехвърляне на данните в структуриран, стандартен и машинночетим формат, доколкото сте ни предоставили данните въз основа на съгласие или договор между нас и Вас (чл. 20 от ОРЗД).

• Имате право да възразите по всяко време на обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг (вижте също клауза 3.4; чл. 21, параграф 2 и 3 от ОРЗД).

• Имате право да възразите срещу обработване въз основа на законен интерес, като в този случай ние имаме право да докажем нашите убедителни причини (чл. 21, параграф 1 от ОРЗД). По-горе посочихме (клауза 3) в кои случаи се прилага това право.

• Доколкото сте се съгласили на обработка на данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще, т.е. законността на обработката на данни остава непроменена до датата на оттеглянето. След оттегляне на съгласието вече няма да можете да използвате нашите услуги.

Моля, адресирайте своите проблеми чрез формуляра за контакт, предоставен в точка 11 по-долу. Ние си запазваме правото да проверим Вашата самоличност, за да гарантираме, че личните Ви данни не се разкриват на неоторизирани лица.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните.

8. Контакт за защита на данните

За допълнителна информация относно нашата Политика за поверителност, включително запитвания, жалби или спорове, свързани със събирането и използването на Вашата информация, моля, изпратете заявката си чрез

http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/

 

9. Изменения

Периодично съдържанието на това известие за защита на данните може да се наложи да се променя. Поради това си запазваме правото да го променяме по всяко време. На това място ще публикуваме и изменената версия на известието за защита на данните. Ще публикуваме преработената версия с актуализирана дата на преразглеждане в менюто "Политика за поверителност" в приложението News Suite и/или на нашия уебсайт, а промените са в сила, когато ги публикуваме (или на датата, посочена в актуализираната политика). Когато ни посетите отново, трябва да прочетете известието за защита на данните отново.