News Suite (Socialife) Kullanım Koşulları
Son Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2016

[ Language : Turkish, Türkçe ]

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar") Sony Network Communications Inc. ("Sony") "News Suite (Socialife)" ("Hizmet") adı altında, kayıtlı kullanıcılara (her biri "Üye" veya "siz") sunulan bazı hizmetlerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir.

LÜTFEN HİZMET'İ KULLANMADAN ÖNCE KOŞULLAR VE HİZMET GİZLİLİK PRENSİBİ'Nİ ("GİZLİLİK PRENSİBİ") DİKKATLİCE OKUYUNUZ. HİZMET'İ KULLANMAKLA BİRLİKTE, KOŞULLAR VE GİZLİLİK PRENSİBİ'Nİ ONAYLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

Bu Hizmet'in kullanımı, ayrıca kendine özgü hüküm ve koşullara sahip üçüncü bir kişinin sunduğu hizmetin kullanımını gerektirebilir. Lütfen Hizmet'i kullanmadan önce, bu tür üçüncü kişinin sunduğu hizmetin kullanımına uygulanacak hüküm ve koşulları kontrol ettiğinizden emin olunuz.

Hizmet'e, yalnızca aşağıda ismi geçen ülkelerde ikamet eden 13 yaş ve üzeri kişilerce ulaşılabilir: (değişikliğe tabi olmak üzere) Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık.

1. ÜYELİK
(1) Koşullar: (a) burada ifade edilen tüm koşul ve şartları; (b) zaman zaman Hizmet aracılığıyla yayınlanan tüm işletme kurallarını ve prensiplerini ve (c) her biri Sony tarafından zaman zaman değiştirilebilecek olan Gizlilik Prensibi'ni kapsar. Sony sizi bilgilendirmek amacıyla, Hizmet aracılığıyla Koşullar, Gizlilik Prensibi, Hizmet ya da diğer önemli konularda meydana gelen değişiklikler hakkında bildirim gönderebilir ya da Hizmet aracılığıyla bildiriler yayımlayabilir. Sony tarafından yapılan böyle bir gönderim veya yayım, size yapılmış bir bildirim anlamına gelir. Söz konusu Koşullar'daki herhangi bir değişiklik, size bildirimin gönderildiği ya da bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren derhal geçerlilik kazanır. Bildirimin yayımlanması ya da size bildirim gönderilmesinden sonra Hizmet'in kullanımına devam edilmesi, Koşullar'ı değiştiği şekilde yeniden onaylandığınız anlamına gelir.
(2) Hizmet'i kullanmak için, öncelikle Sony tarafından talep edilen doğru ve eksiksiz bilgiyi Sony'ye sağlayarak bir üye hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Ayrıca, Hizmet, Sony tarafından ayrı ayrı belirlenen ve üçüncü kişilerce işletilen hizmetlerin üye hesapları ile de kullanılabilir. Her bir bireyin, yalnızca bir (1) üyelik hakkı vardır. Hizmet'i, bir başka üyenin kimliği ile kullanamazsınız.
Bize sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Sony tarafından belirlenen şekilde, Sony'yi derhal bilgilendirmelisiniz. Üyeliğinizi üçüncü bir kişiye devredemezsiniz.

2. HİZMET
(1) "Hizmet" terimi "News Suite (Socialife)" adı altındaki uygulama üzerinden veya aracılığıyla Sony tarafından sağlanan her türlü işlevselliği kapsar. Sony, kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet ekleme ve çıkarma yapabilir ya da Hizmet'i değiştirebilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, herhangi bir yeni metin, içerik, dosya, veri, ürün, hizmet, bilgi, yazılım, yazılım aracı ya da mevcut Hizmet'i çoğaltan ya da geliştiren diğer özellikler de bu Koşullar'a tabidir. Üçüncü kişi hizmetlerinin fotoğraf ya da görsel depolama yapması ve/veya kullanmasına ilişkin olarak özel koşullar uygulanabilir. Hizmet'i kullanırken, Sony tarafından belirlenmiş olan üçüncü kişilerin sosyal ağ hizmetlerine ("Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri") ve Çok Basit Besleme ("RSS Feeds") aracılığı ile iletilen üçüncü kişi içeriğine erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir "Üye İçeriği"ni, Hizmet için kullanılan sunucu ("Hizmet Sunucusu") aracılığıyla Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri'ne yükleyerek, bunları Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri kullanıcısı üçüncü kişilere gönderebilir, gösterebilir veya bu kişilerle paylaşabilirsiniz. "Üye İçeriği" size veya burada belirtilen Hizmet ile bağlantılı olarak hareketlerini takip etme yetkiniz olduğu diğer kişilere ait resimleri, videoları, verileri, metinleri ve/veya diğer materyalleri içerebilir. Resim ve/veya videolardan oluşan her türlü Üye İçeriği Hizmet Sunucusu'na yüklenecek ve Bölüm 8(2) 'de belirtilen şartlara tabi olacaktır.
(2) Herhangi bir ekipmanın kurulumundan ve Hizmet'in kullanımından kaynaklanan tüm bedellere katlanmaktan tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylamakta ve kabul etmektesiniz.
(3) Hizmet, şirketler ya da diğer iş kuruluşlarının kullanımına açık değildir ve yalnızca bireyler için tahsis edilmiştir.
(4) Hizmet; Sony'ye, Sony Corporation, Sony'nin bağlı ortaklık ve iştiraklerine ve üçüncü kişilere ait reklam ve promosyonlar yürütebilir.


3. SONY'YE AİT OLMAYAN HİZMETLER İLE BAĞLANTI
Başta Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri ve RSS Feeds olmak üzere, Hizmet ile bağlantılı üçüncü kişilere ait internet siteleri ve hizmetler ("Bağlantılı Site ve Hizmetler") bağımsız olarak üçüncü kişilere ait ve bu kişilerce yürütülmekte olup, bu tür Bağlantılı Site ve Hizmetler, bunların kullanımı ile ilgili kullanım koşulları veya ücret ödeme yükümlülükleri dahil olmak üzere, Sony'nin kontrolü ve/veya denetimi altında değildir. Bağlantılı Site ve Hizmetler'in kullanımı her bir Bağlantılı Site ve Hizmetler'in işleticisinin öngördüğü koşul ve şartlara tabidir. Siz, bu hüküm ve koşullara uyacağınızı kabul etmektesiniz. Sony, ne şekilde meydana gelirse gelsin, Bağlantılı Site ve Hizmetler'in kullanımından kaynaklanan zarar ya da maddi hasardan sorumlu olmayıp Bağlantılı site veya Hizmetler'e erişiminize ilişkin tüm risk size aittir. Hizmet içeriğindeki hiçbir bilgi, Bağlantılı Site ve Hizmetler'in içeriğinin veya bu tür Bağlantılı Site ve Hizmetler tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin Sony tarafından tavsiye ve/veya tasdik edildiği şeklinde yorumlanamaz. Burada belirtilen hiçbir bilgi, Bağlantılı Site ve Hizmetler'in işleticisi ile Sony arasında bir ortaklık ya da benzeri ilişkinin kurulduğu şeklinde varsayılamaz.

4. ÜYE İÇERİĞİ
(1) (a) Bu Koşullar'ı kabul etme hakkınızın olduğunu; (b), Hizmet aracılığı ile Üye İçeriği'ni gönderme, yükleme ve sergileme hakkınızın olduğunu; (c) bu Koşullar altında sağlanan izinleri verme hakkınızın olduğunu; ve (d) bu Koşullar altında sağladığınız hakların Sony tarafından kullanımının üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.
(2) Sony tarafından Hizmet'e ilişkin olarak burada tarafınıza verilen kullanım hakları ve buna ilişkin potansiyel faydalar karşılığında, siz Sony'ye ve Sony'nin ana şirketlerine, bağlı ortaklık ve iştiraklerine, haleflerine, lisans sahiplerine ve temlik alanlara (a) Üye İçeriği'nizi sizin seçiminize göre Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmet'iyle paylaşma amacıyla depolama, kopyalama, çoğaltma, yayınlama ve uyarlama ve (b) Hizmet'i kullanımınızla bağlantılı olarak Sony'nin elde ettiği bilgiyi Hizmet'i geliştirme amacıyla kullanma konusunda, bir münhasır olmayan, dünya çapında, sürekli, telifsiz lisans vermektesiniz.
Sony ile aranızda olduğu gibi, Üye İçeriği'nin mülkiyeti size ait olacak; Hizmet'teki ve Hizmet'e ilişkin tüm haklara, unvanlara ve menfaatlere (fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere), Hizmet ile bağlantılı olarak zaman zaman geliştirilen teknolojiye, bilgiye, dokümana, dosyaya, internet sitesine veya diğer ürünlere Sony ve lisans verenleri sahip olacaktır.
(3) Gizlilik Prensibi'ne bağlı olmaksızın, Sony, Üye İçeriği'ni ve Sony'nin sahip olduğu hizmet hükümleriyle ilgili Üye'ye ait diğer bilgileri aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere özellikle yayma yetkisine sahiptir:
(i) yasal bir zorunluluğa uyma;
(ii) Üye'nin üçüncü bir kişiye ifşaya razı olması;
(iii) bu Koşullar altında Sony'nin haklarını icra etme;
(iv) Hizmet ya da bu Koşullar'dan kaynaklanan uyuşmazlık hallerinde; veya
(v) diğer Üyeler de dahil olmak üzere Sony'nin, Üye'nin veya üçüncü kişilerin haklarını, hayatını veya mülkiyet hakkını koruma.

5. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(1) Kullanıcı kimliğiniz altında Hizmet ile ilgili yapılan her türlü faaliyetten dolayı sorumluluğunuz bulunmaktadır.
(2) Özellikle Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri de dahil olmak üzere, Bağlantılı Site ve Hizmetler'in kullanımına dair her türlü koşul ve şarta uymakla yükümlüsünüz.
(3) Sony'nin (i) Üye İçeriği'nin kendisini ya da Üye İçeriği'nde ifade edilen görünümleri onaylamadığını ve (ii) herhangi bir Üye'den veya Üye İçeriği'nden kaynaklanan hususlardan sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz.
(4) Hizmet aracılığıyla yüklediğiniz, sergilediğiniz ya da paylaştığınız Üye İçeriği'nden tek başınıza sorumlusunuz. Bu sorumluluk, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Üye İçeriği'nin niteliğini, içeriğini, konusunu, açıklanan görüşleri, sunumları ve yayınları kapsar. Sony'yi, Hizmet kullanımından, Üye İçeriği'nizden ya da bu Koşullar'ın ihlalinden kaynaklanan tüm talep ve/veya zararlara karşı müdafaa etmek ve bunları tazmin etmeniz gerekmektedir.

6. TİCARİ OLMAYAN KULLANIM
Bu Hizmet sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımlara yöneliktir.

7. ÜYELERİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(1) Bu Hizmet'in herhangi bir bölümü aracılığıyla
(a) telif hakkı, marka veya ticari sır, patent veya fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan üçüncü kişilere ait olan ve eser sahibinin veya yaratıcısının açık izni olmadığından dolayı bu kişilerin telif haklarını, manevi haklarını, eser sahibinin haklarını, ticari sırlarını, markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ya da diğer haklarını ihlal eden materyaller içeren;
(b) yanlış veya yanıltıcı beyan veya materyalin veya iletişimin aslından farklı olgu veya betimlemeler içeren;
(c) üçüncü kişilerin özel hayatını ihlal eden veya üçüncü bir kişinin kimliğine bürünen;
(d) dosyaları bozabilecek virüs veya üçüncü kişileri tehlikeye atacak veya bu kişilere zarar verebilecek içerik içeren;
(e) suç teşkil eden, hukuki sorumluluk doğuran veya yürürlükteki kanunu veya mevzuatı ihlal eden veya üçüncü kişileri yasaya karşı gelmeye teşvik eden; ya da yasadışı faaliyetleri savunan;
(f) Gerici, ırkçı, nefret uyandıran ifadeler içeren veya gösteren ya da etnik olarak rahatsız edici, sakıncalı veya uygunsuz olan;
(g) Sony veya üçüncü kişiler tarafından çıplaklık, yetişkin içerik, yasadışı içerik, cinsel içerikli ya da kabul edilemez dil içeriği dahil olmak üzere; küçük düşürücü, iftira içeren, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik, kutsal olgulara saygısız, tehdit edici, küfür içeren, aldatıcı, saldırgan, kaba, etnik olarak saldırgan, sakıncalı ya da uygunsuz olan veya bu şekilde algılanabilen;
(h) Üçüncü kişilerin Hizmet kullanımına müdahale eden; veya
(i) Yukarıda sayılan Üye İçeriği'nden herhangi birisine bağlantısı olan
Üye İçeriği'nden hiçbirini göndermemeyi, yüklememeyi, göstermemeyi veya başkalarıyla paylaşmamayı kabul etmektesiniz.
(2) Bu Hizmet'in içeriğinde olan yazılım programlamasını tercüme etmemeyi, ters mühendislik ve ters derleme yapmamayı, parçalara bölmemeyi ya da türev çalışmalar yapmamayı kabul etmektesiniz.

8. DEPOLAMA SINIRLAMALARI
(1) Aşağıdaki hususları onaylamakta ve kabul etmektesiniz:
(i) Üye İçeriği'nin (diğer Üyeler'inki de dahil olmak üzere) bu Hizmet için belirlenen boyutu aştığının Sony tarafından belirlenmesi halinde takdir yetkisi Sony'de kalmak kaydıyla, Sony size bildirimde bulunmadan ve size karşı herhangi bir borç altına girmeden Üye İçeriği'nizi silebilir.
(ii) Hizmet kalitesinin devamlılığı için Sony, Üye İçeriği'nizi gerekli olduğu ölçüde size bildirimde bulunmadan ve size karşı herhangi bir borç altına girmeden silebilir.
(iii) (a) Dizinleme fonksiyonlarının yerine getirilmesi; (b) şebeke ağına bağlanmak için teknik gereksinimlere uygun olması ya da (c) Hizmet'in sınırlandırılmasına veya diğer benzer gereksinimlere uygun olması için Üyelik İçeriği'nizin bazı teknik işlemlere maruz kalması veya yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir.
(2) Yukarıda belirtildiği şekilde Sony'nin Üye İçeriği'ni silmesi veya Hizmet'i sonlandırması veya devam ettirmemesi sonucunda Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri aracılığıyla Hizmet Sunucusu'na yüklediğiniz bazı Üye İçeriği'ne Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri'nden erişiminiz olmayabilir veya bu Üye İçeriği Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri'ne uygulanmaya elverişli olmayabilir. Dolayısıyla, bu tür erişememe durumlarından kaçınmak istiyorsanız, Üye İçeriği'ni doğrudan Üçüncü Kişi Sosyal Ağ Hizmetleri'ne yüklemenizi ve Hizmet aracılığı ile yüklemekten kaçınmanızı tavsiye ederiz.
(3) Üyelik İçeriği'nizi yedeklemenize ilişkin sorumluluk yalnızca size aittir. Sony, bağlantı kopmasından, Hizmet aracılığıyla yüklediğiniz verilerin değişmesinden veya bozulmasından doğan hiçbir zarardan sorumlu değildir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Size ait Üye İçeriği dışında, Hizmet aracılığıyla erişilebilir olan bilgiler, yazılım, içeriklere ilişkin diğer tüm haklar Sony'ye veya tedarikçilerine/lisans verenlere aittir

10. HİZMET DEĞİŞİMİ
Sony, takdir yetkisi kendinde olmak üzere, Hizmet'in kendisini veya herhangi bir özelliğini veya işlevselliğini değiştirmeye, silmeye veya azaltmaya karar verebilir. Sony size veya üçüncü kişilere karşı yapılan bu değişiklikten sorumlu değildir. Hizmet, acil veri depolama aracı veya acil kurtarma aracı olarak kullanılmak için tasarlanmamıştır. Üye İçeriği'nin gönderiminden veya herhangi bir Üye İçeriği'nizi yüklemeden önce kendi Üye İçeriği'nizin kopyalarının oluşturulması ve yedekte muhafazasından kendi adınıza ve hesabınıza sorumlusunuz. İçeriğin online depolanmasının miktarı ve kullanılabilirliği Sony tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

11. HİZMETİN DURDURULMASI
(1) Sony, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın (i) Hizmet vasıtalarının onarımı, (ii) hizmeti işlevsiz hale getiren yangın, elektrik kesintisi, mücbir sebep hallerinde ve/veya (iii) Sony'nin Hizmet'in durdurulmasını gerekli veya makul olarak gördüğü diğer hallerde, Hizmet'i geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir .
(2) Sony, Hizmet'in durdurulmasından doğan Üye'nin uğrayacağı hiçbir kayıp veya zarardan Üye'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

12. TAAHHÜTTE BULUNMAMA
Sony,
(a) Hizmet'in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını;
(b) Hizmet'in yazılımda herhangi bir arıza olmadığını veya olması halinde bu arızanın giderileceğini;
(c) Hizmet'in güncel, güvenli, hatasız veya kesintisiz olacağını;
(d) Hizmet veya Hizmet'te yer alan herhangi bir içeriğin, ürünün veya bilginin kesin, doğru, güvenilir veya tam olduğunu;
(e) Hizmet aracılığıyla gönderilen, sergilenen, saklanan veya paylaşılan Üye İçeriği'nin değiştirilmeyeceğini, silinmeyeceğini veya zarara uğramayacağını veya Üye İçeriği'nin her zaman erişime, yüklenmeye veya indirmeye açık olacağını;
(f) Hizmet'in kullanımından bazı belirli sonuçlar elde edilebileceğini;
(g) Hizmet'in veya Hizmet içeriğine göz attığınız, indirme ve yükleme yaptığınız sırada veya Hizmet'i başka türlü kullanımlarınızda, Hizmet'in bilgisayar ekipmanlarına, verilere, yazılıma bulaşan, zarar veren, bunları hasara uğratan virüs veya diğer bileşenler içermediğini
beyan ve taahhüt etmemektedir.

SONY, HİZMET'TE YAYINLANAN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN, İÇERİĞİN, BİLGİNİN VEYA HİZMETİN PAZARLANABİLİRLİĞİ HUSUSUNDA, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA İHLALDE BULUNMAMASI DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA KABUL ETMEMEKTEDİR.

Bazı hukuk sistemleri, bazı taahhütlerin hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu sebeple yukarıdaki istisnalardan bazıları size uygulanmayabilir.

13. ÜYE İÇERİĞİ'NİN/TELİFLİ MATERYALİN SİLİNMESİ
(1) Sony, önceden haber vermeksizin ve size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Üye İçeriği'nizi silebilir.
(2) Hizmeti yasadışı amaçlar için kullanamayacağınızı kabul etmektesiniz.
(3) Yasadışı faaliyetleri emniyet teşkilatına bildirmek ve soruşturmalarında tam bir işbirliği içinde olmak Sony'nin politikasıdır. Bu politikanın Hizmet ile bağlantılı olarak size de uygulanacağı hususunu bilmekte ve kabul etmektesiniz.
(4) Hizmet'i kullanımınız teknik veri aktarımına ilişkin kanunlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm kanunlar, yönetmelikler, kurallar ve düzenlemelerle uyum içinde olmalıdır.

14. ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI
Sony, takdir yetkisi kendinde olmak üzere, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, herhangi bir sebeple veya bir sebep olmaksızın Hizmet'in tamamını veya bir kısmını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya sona erdirme, üyeliğinizi sonlandırma veya Üye İçeriği'nizi kaldırma veya Üye İçeriği'nizi düzenleme, kaldırma, Hizmet'ten silme haklarını saklı tutar.

15. TAAHHÜT, TAAHHÜTTE BULUNMAMA
YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMET'İN ULAŞILABİLİR KILDIĞI VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLEN TÜM İÇERİK, ÜRÜNLER, HİZMETLER VE BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, "OLDUĞU GİBİ" HİÇBİR TAAHHÜT OLMAKSIZIN SAĞLANIR. HİZMET'İN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER SİZE AİT VE HİZMET'İN KULLANIMI TAMAMEN SİZİN TAKDİRİNİZDEDİR. BU TÜR BİR KULLANIMDAN DOLAYI BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA DİĞER ZARARLARDAN TEK BAŞINIZA SORUMLU OLACAKSINIZ.

16. ZARARLARDAN FERAGAT; SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
Sony veya yetkili temsilcilerinden veya tedarikçilerinden herhangi biri zarar olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi (kusurları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), herhangi bir talep, kayıp ve/veya hukuki sebepten(lerden) ötürü, Hizmet'in kullanımına ilişkin olarak sözleşmeden, haksız fiilden (kusur dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere) veya başka bir sebepten kaynaklansa dahi dolaysız veya dolaylı, illi, arızi, özel veya cezai tazminattan aşağıdaki hususlar dahil fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır:
(a) Hizmet'in kalitesi, güvenilirliği, doğruluğu ve tamlığı;
(b) Hizmet'in kullanımından dolayı Üye İçeriği'nizde, bilgisayar ekipmanlarınızda, yazılımınızda, verilerinizde veya herhangi bir belge, resim, video, müzik veya ses dosyanızda veya diğer materyallerinizde meydana gelen herhangi tadil, değişiklik, yayınlama, teşhir, depolama aksaklığı, dizin hatası, kayıp, silinme, erişim kaybı veya zarar;
(c) Hizmet'in, Üye İçeriği'nin veya Hizmet'te sağlanan herhangi bir içeriğin, ürünün, hizmetin veya bilginin kullanılması veya (kesinti, durdurma, sonlandırma veya diğer bir sebepten kaynaklansa dahil) kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarar, hata, ihmal, masraf, kayıp veya zarar;
(d) Hizmet'teki herhangi bir arıza, gecikme, hatalı gönderim veya kesinti;
(e) Herhangi bir Üye İçeriği'nin indirilmesi veya Üye İçeriği'ne erişim nedeniyle meydana gelen zarar;
(f) Üye İçeriği'ne herhangi bir izinsiz erişimin veya Üye İçeriği'nde herhangi bir değişikliğin veya Hizmet Sunucusu'na ilişkin bir güvenlik ihlalinin meydana gelmesi; veya
(g) Herhangi bir ikame mal veya hizmetin temini ,
Bazı hukuk sistemleri, dolaylı ve arızi zararlardan sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermemektedir ve bu sebeple yukarıdaki sınırlamalardan bazıları size uygulanmayabilir. Bazı üyeler ek haklara sahip olabilirler.

Yukarıdaki sınırlamalara rağmen, Sony, temsilcileri ve/veya tedarikçileri herhangi bir Üye'ye karşı sorumlu bulunursa, bu Koşullar'da yer alan diğer hükümlere bakılmaksızın, bu Koşullar'dan ve Hizmet'in kullanımından kaynaklanan sorumluluklarının toplamı yüz Amerikan Dolarını (100.00 USD) geçmeyecektir.

17. GİZLİLİK
Sony'nin politikası müşterilerinin tamamının gizliliğine saygı göstermektir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Prensibi'mizin tam metnine bakınız.

18. TAZMİNAT
Hizmet kullanımından ve bunun sonuçlarından tek başınıza sorumlu olduğunuzdan dolayı, Sony'yi, ana şirketlerini, bağlı ortaklarını, iştiraklerini, görevlilerini, çalışanlarını, lisans verenlerini, yüklenicilerini ve diğer Hizmet kullanıcılarını,
(a) Hizmet kullanımınızdan;
(b) Koşulları veya, Bağlantılı Site veya Hizmet'in uygulanabilir kullanma koşullarını ihlal etmenizden;
(c) Üçüncü kişilerin gizlilik haklarını ihlal etmenizden;
(d) Üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari sır, patent ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmenizden veya bu haklarına tecavüz etmenizden; veya
(e) Üye İçeriği'nden
doğan, üçüncü kişilerin vekil veya bilirkişi ücretleri de dahil olmak üzere tüm iddialara, taleplere, kayıplara, harcamalara ve/veya borçlara karşı korumayı, tazmin etmeyi, ve bunlardan zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz.

19. MÜCBİR SEBEP
Sony, internet kesilmesi veya kopması, güç hataları, bilgisayar, telekomünikasyon veya diğer donanımlar hataları, grevler, iş uyuşmazlıkları, ayaklanmalar, isyanlar, toplumsal sıkıntılar, iş gücü veya kaynak eksikliği, yangın, sel, fırtına, patlama, mücbir sebepler, savaş, hükümet işlemleri, yerel veya yabancı mahkeme kararları, üçüncü kişilerin ifada bulunmaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak Sony'nin makul kontrolünden çıkmasına sebebiyet veren gecikme veya ifa başarısızlığından sorumlu değildir.

20. HİZMETİN SONLANDIRILMASI
Koşullar'ın herhangi bir kısmına veya sonradan yapılan bir tadile itiraz etmeniz veya Hizmet'ten veya Hizmet aracılığı ile yapılan işlemlerden memnun kalmamanız halinde başvurabileceğiniz tek yol derhal Hizmet kullanımına son vermektir. Önceki cümle Koşullar'ın hükümlerine yönelik herhangi bir itiraza veya Hizmet'e ilişkin memnuniyetsizliğe karşı yegane ve özel başvuru yolunu ifade etmektedir

Bu Koşullar'ın hükümleri dahilindeki herhangi bir sonlandırma, önceden bildiri olmadan etki edebilir ve Sony sizin tüm Üye İçeriği'nizi derhal silebilir ve atabilir, ve/veya Hizmet'e ileride erişiminizi engelleyebilir. Bu Koşullar'a yönelik herhangi bir sonlandırma üzerine, Hizmet'i kullanma hakkınız derhal kesilir. Bundan sonra Sony'nin Üye İçeriği'nize erişim sağlama veya Hizmet bünyesinde depolanmış herhangi bir içeriği, okunmamış veya gönderilmemiş mesajı iletme yükümlülüğü yoktur. Sony bazı içerikleri idari ve diğer sebeplerden dolayı elinde bulundurabilir.

21. JÜRİ DURUŞMASINDAN FERAGAT
TARAFLAR, KOŞULLAR'A VEYA HİZMET'E İLİŞKİN HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIKTA JÜRİLİ DURUŞMADAN FERAGAT EDERLER.

22. GENEL
Bu Koşullar, Hizmet hakkında siz ve Sony arasında tam bir sözleşme kurmakta ve siz ile Sony arasındaki yazılı veya sözlü olan diğer sözleşmelerin, tekliflerin veya bildirilerin yerini almaktadır.

Yargı yetkisine sahip bir mahkemenin işbu Koşullar'ın yasadışı, tatbik edilemez veya hukuka aykırı olduğu kanaatine vardıysa, bu hükümler, olabildiğince Koşullar'ın ve yürürlükte kalan diğer hükümlerin asıl amacını yansıtacak şekilde düzenlenecektir.

Sony yazılı olarak kabul etmedikçe ve onaylamadıkça, Koşullar'ın hükümlerinin veya bundan doğan hakların Sony tarafından kullanılmasından veya icra edilmesinden kaynaklanan hatalar, bu hükümlerden ve haklardan feragat anlamı taşımaz.

Sony, takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, bu Koşulları, herhangi bir üçüncü kişiye devredebilir. Sony'nin yazılı izni olmaksızın, bu Koşullar'dan doğan hakları devredemez ve alt lisans veremezsiniz.

Hizmet'ten doğan veya buna ilişkin herhangi bir dava hakkınızı, dava sebebinin doğmasından başlayarak 1 yıl içinde veya davanın zamanaşımına uğramasından önce kullanmayı kabul etmektesiniz.