News Suite (Socialife) Pogoji uporabe
Datum Zadnje Spremembe: 1. oktober 2016

[ Language : Slovenian, slovenščina ]

Ti Pogoji uporabe (“Pogoji”) določajo pogoje glede uporabe določenih storitev Sony Network Communications Inc. (“Sony”), pod imenom “News Suite (Socialife)” (“Storitev”), ki je ponujena registriranim uporabnikom (vsak od njih “Član” ali “vi”).

PROSIMO POZORNO PREBERITE TE POGOJE IN POLTIKO ZASEBNOSTI STORITVE (“POLITIKA ZASEBNOSTI”) PRED UPORABO STORITVE. Z UPORABO STORITVE SPREJEMATE IN SE STRINJATE S POGOJI IN POLITIKO ZASEBNOSTI.
Poleg tega lahko uporaba Storitve zahteva uporabo storitev tretjih oseb, ki imajo svoje lastne pogoje za uporabo. Prosimo, da pred uporabo Storitve preverite pogoje, ki veljajo za uporabo takšnih storitev tretjih oseb.
Ta Storitev je na voljo samo prebivalcem Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Danske, Estonija, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Irska, Italije, Kazahstana, Latvija, Litva, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Rusije, Srbija, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švica, Turčije, Ukrajine, Združenega kraljestva (predmet spremembe), starejšim od 13 let.

1. ČLANSTVO
(1) Pogoji so sestavljeni iz: (a) vseh pogojev, določenih v teh Pogojih; (b) vseh delujočih pravil in politik, ki so občasno objavljeni preko Storitve; in (c) Politike Zasebnosti, vsakega od njih lahko Sony občasno spremeni. Sony lahko objavi obvestilo preko Storitve ali odda sporočila preko Storitve, da vas obvesti o spremembah teh Pogojev, Politike Zasebnosti, Storitve ali o drugih pomembnih zadevah. Takšna objava ali oddaja s strani Sony-ja bo pomenila obvestilo vam. Vsaka sprememba teh Pogojev bo imela učinek nemudoma po objavi obvestila ali oddaji sporočila. Vaša nadaljnja uporaba Storitve po takšni objavi obvestila ali oddaji sporočila bo ponovno potrdila vaše soglasje glede zavezanosti in upoštevanja teh Pogojev, kot so spremenjeni.
(2) Da boste lahko uporabljali Storitev, morate najprej vzpostaviti uporabniški račun, tako da Sony-ju zagotovite popolne in točne informacije, ki jih zahteva Sony. Poleg tega se Storitev lahko uporablja z uporabniškimi računi storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, katerih storitve so lahko posebej določene s strani Sony-ja. Vsak posameznik je pooblaščen, da lahko ima samo eno (1) članstvo. Ko uporabljate Storitev, ne smete uporabljati ID nobene druge stranke.
Sony morate nemudoma obvestiti, v posebni obliki določeni s strani Sony-ja, če pride do sprememb v informacijah, ki ste nam jih dali. Vašega članstva ne smete prenesti na nobeno tretjo osebo.

2. STORITEV
(1) Izraz “Storitev” vključuje katere koli in vse funkcionalnosti, ki jih da Sony na voljo na ali preko aplikacije z imenom “News Suite (Socialife)”. Sony lahko doda k, izbriše iz ali spremeni Storitev po svoji lastni izključni presoji. Razen če ni izrecno določeno drugače, je vsako novo besedilo, vsebina, datoteka, podatek, produkt, storitve, informacije, programska oprema, orodje programske opreme ali druga funkcija, ki povečuje ali izboljšuje trenutno Storitev, predmet teh Pogojev. Veljajo lahko posebni pogoji v zvezi s hrambo fotografij ali avdiovizualnega materiala in/ali uporabo drugih storitev tretjih oseb. Z uporabo Storitve lahko imate dostop do storitev socialnih omrežij tretjih oseb, določenih s strani Sony-ja (“SSO Storitve Tretjih Oseb”), in vsebin tretjih oseb, dostavljenih preko sistema “real simple syndication” (“RSS Viri”). Poleg tega lahko objavljate, prikazujete in delite z uporabniki, ki so tretje osebe in uporabljajo SSO Storitev Tretjih Oseb, katero koli “Člansko Vsebino”, tako da naložite takšno Člansko Vsebino na SSO Storitve Tretjih Oseb preko strežnika, ki se uporablja za Storitev (“Strežnik Storitve”). “Članska Vsebina” lahko vključuje vaše lastne podobe, videe, podatke, besedilo in/ali druga gradiva ali tista od drugih strank, za katere ste prejeli veljavno pravico, da lahko opravljate načrtovane dejavnosti v povezavi s Storitvijo po teh Pogojih. Katera koli Članska vsebina, ki je sestavljena iz podob in/ali videov bo naložena na Strežnik Storitve in bo predmet pogojev, določenih v Oddelku 8(2) spodaj.
(2) Priznavate in se strinjate, da ste izključno odgovorni za pripravo vse opreme in nosite vse stroške, zahtevane v povezavi z uporabo Storitve.
(3) Storitev ni na voljo korporacijami ali drugim poslovnim subjektom in je dana na voljo samo posameznikom.
(4) Storitev lahko objavlja oglase in promocije Sony-ja, Sony Corporation, njegovih odvisnih družb, povezanih podjetij ali tretjih oseb.

3. POVEZAVE DO STORITEV, KI NISO SONY-JEVE
Spletne strani in storitve tretjih oseb, ki so povezane na ali iz Storitve, kar izrecno vključuje SSO Storitve Tretjih Oseb in RSS Vire (“Povezane Strani in Storitve”), so neodvisno v lasti in vzdrževani s strani takih tretjih oseb in niso pod kontrolo in/ali nadzorom Sony-ja, vključno s katerimi koli ustreznimi pogoji uporabe ali katerimi koli zahtevami po plačilu stroškov v zvezi z uporabo takih Povezanih Strani in Storitev. Uporaba Povezanih Strani in Storitev je predmet pogojev, kot jih določi upravljavec vsake Povezane Strani in Storitve. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi takšnimi pogoji. Sony ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, kakorkoli povzročeno, v povezavi z uporabo katere koli od Povezanih Strani in Storitev in vaš dostop do katere koli od Povezanih Strani in Storitev je izključno na vašo lastno odgovornost.

Nič, kar je vsebovano v Storitvi, se ne bo razlagalo kot priporočilo in/ali podpora s strani Sony-ja glede vsebin Povezanih Strani in Storitev in katerih koli produktov in/ali storitev, ki se pojavljajo na in/ali so dane preko takih Povezanih Strani in Storitev. Za nič, kar je vsebovano v teh Pogojih, se ne bo štelo, da ustvarja partnerstvo ali kaj podobnega med upravljavci Povezanih Strani in Storitev in Sony-jem.

4. ČLANSKA VSEBINA
(1) Izjavljate in jamčite, da: (a) imate pravico, da se strinjate s temi Pogoji; (b) imate pravico objavljati, nalagati in prikazovati Člansko Vsebino preko Storitve; (c) imate pravico odobriti licence, odobrene po teh Pogojih; in (d) uporaba pravic, ki jih imate odobrene po teh Pogojih s strani Sony-ja, ne bo kršila pravic nobenih tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.
(2) Ob upoštevanju pravic uporabe, ki vam jih odobri Sony v zvezi s Storitvijo po teh Pogojih, in potencialnih koristi, povezanih s tem, odobravate Sony-ju, njegovim matičnim družbam, odvisnim družbam, povezanim podjetjem, naslednikom, imetnikom licenc in pridobiteljem ne-izključno, svetovno, stalno licenco brez tantiem za (a) hranjenje, kopiranje, reproduciranje, objavljanje in prirejanje vaše Članske Vsebine za namene deljenja, po vaši izbiri, vaše Članske Vsebine s SSO Storitvami Tretjih Oseb, in (b) uporabo informacij, ki jih Sony pridobi v zvezi z vašo uporabo Storitve za namene izboljšanja Storitve.
Kar zadeva Sony in vas, boste vi lastnik vaše Članske Vsebine, in Sony in njegovi licencodajalci lastniki vseh pravic in pravnih naslovov (vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine) na in v zvezi s Storitvijo, tehnologijo, informacijami, dokumenti, datotekami, spletnimi stranmi ali drugimi produkti, občasno razvitimi v povezavi s Storitvijo.
(3) Ne glede na Politiko Zasebnosti, je Sony-ju izrecno dovoljeno, da tretji osebi razkrije Člansko Vsebino in katere koli druge informacije v zvezi s Članom, ki jih je Sony pridobil v povezavi z zagotavljanjem Storitve:
(i) da bi ravnal skladno z zakonsko zahtevo;
(ii) če se Član strinja s takim razkritjem tretji osebi;
(iii) za uveljavljanje pravic Sony-ja po teh Pogojih;
(iv) v primeru sporov v povezavi s Storitvijo ali temi Pogoji; ali
(v) za zaščito pravic, življenja, lastnine Sony-ja, Člana ali tretje osebe, vključno z drugimi Člani.

5. OBVEZNOSTI ČLANA
(1) Odgovorni ste za vsako dejavnost na Storitvi, ki se pojavi pod vašim uporabniškim ID-jem.
(2) Spoštovati morate vse pogoje, ki veljajo za uporabo Povezanih Strani in Storitev, kar izrecno vključuje SSO Storitve Tretjih Oseb.
(3) Strinjate se, da Sony (i) ne podpira katere koli Članske Vsebine same ali stališč, izraženih v kateri koli takšni Članski Vsebini in (ii) ne bo odgovoren na kakršen koli način za kakršno koli ravnanje katerega koli Člana ali za katero koli Člansko Vsebino.
(4) Izključno sami ste odgovorni za Člansko Vsebino, ki jo naložite, prikazujete ali delite z uporabo Storitve. To vključuje, brez omejitev, odgovornost za naravo, vsebino, predmet zadeve, stališča, ki jih izražate, prikazujete ali objavljate v svoji Članski Vsebini. Sony morate braniti pred in mu povrniti škodo glede vseh zahtevkov in/ali škode, ki nastane v povezavi z vašo uporabo Storitve, vaše Članske Vsebine in/ali vaše kršitve teh Pogojev.

6. NEKOMERCIALNA UPORABA
Storitev je namenjena samo za osebno in nekomercialno uporabo.

7. DRUGE OBVEZNOSTI ČLANOV
(1) Strinjate se, da ne boste objavljali, nalagali, prikazovali ali delili z drugimi preko katerega koli dela Storitve, katere koli Članske Vsebine, ki:
(a) vsebuje gradiva drugih, ki so zaščitena z avtorskim pravom, blagovno znamko ali poslovnimi skrivnostmi, patenti ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, brez izrecnega soglasja njegovega avtorja ali lastnika, in ki torej krši avtorske pravice takšne stranke, moralne pravice, avtorjeve pravice, poslovne skrivnosti, blagovno znamko, patent ali drugo intelektualno lastnino ali druge pravice;
(b) vsebuje napačne ali zavajajoče dejanske navedbe ali opise izvora gradiva ali komunikacij;
(c) posega v pravice zasebnosti katere koli osebe, ali pooseblja katero koli osebo;
(d) vsebuje virus, lahko pokvari datoteke ali druge vsebine, ki lahko ogrozijo ali škodujejo kateri koli tretji osebi;
(e) pomeni kaznivo dejanje, povzroči nastanek civilne odgovornosti ali krši katero koli veljavno pravo ali predpise, ali spodbuja kogar koli h kršenju prava; ali zagovarja nezakonito dejavnost;
(f) vsebuje ali prikazuje katerikoli izraz fanatizma, rasizma ali sovraštva, ali je etnično žaljiv, neustrezen ali neprimeren;
(g) je ali bi lahko bil s strani Sony-ja ali tretjih oseb razumljen kot obrekovanje, klevetanje, omalovažujoča, opolzka, pornografska, nespodobna, grozeča, nasilna, varljiva, žaljiva, vulgarna, etnično žaljiva, neustrezna ali neprimerna, vključno z goloto, vsebinami za odrasle, nezakonitimi vsebinami, vsebinami seksualne narave ali nesprejemljivim jezikom;
(h) posega v uporabo Storitve kogar koli drugega; ali
(i) vsebuje povezave na katero koli Člansko Vsebino, za katero velja kar koli od zgoraj naštetega.
(2) Strinjate se, da ne boste prevajali, izvajali obratnega inženiringa, obratnega kompiliranja, razstavljali ali ustvarjali izvedenih del iz programiranja programske opreme, vsebovane v Storitvi.

8. OMEJITVE HRAMBE
(1) Strinjate se in priznavate, da;
(i) Sony lahko izbriše vašo Člansko Vsebino, če Sony odloči, po lastni presoji, da velikost Članske Vsebine (vključno s tistimi drugih Članov) presega omejitev hrambe, ki jo Sony določi za Storitev, brez obvestila in brez da bi s tem nastala kakršna koli odgovornost do vas;
(ii) Sony lahko izbriše vašo Člansko Vsebino do obsega, ki je potreben za vzdrževanje sredstev Storitve brez obvestila in brez da bi s tem nastala kakršna koli odgovornost do vas; in
(iii) se lahko zahteva določene tehnične procese ali reformatiranje vaše Članske Vsebine, da (a) se izvede funkcije indeksiranja; (b) se zagotovi skladnost s tehničnimi zahtevami povezovalnega omrežja; ali (c) da se zagotovi skladnost z omejitvami Storitve ali drugimi podobnimi zahtevami.
(2) Nadalje se strinjate in priznavate, da kot rezultat Sony-jevega izbrisa Članske Vsebine, kot je določeno zgoraj, ali prenehanja ali ustavitve Storitve, določene Članske Vsebine, ki ste jih naložili na SSO Storitve Tretjih Oseb preko Strežnikov Storitve, morda ne bodo več dostopne z ali na voljo ustreznim SSO Storitvam Tretjih Oseb. Zato vam svetujemo, da če se želite izogniti takšnim situacijam ne-dostopanja, da naložite vašo Člansko Vsebino neposredno na takšne SSO Storitve Tretjih Oseb in se vzdržite nalaganja preko Storitve.
(3) Izključno sami ste odgovorni za izdelavo varnostne kopije Članske Vsebine. Sony ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane v povezavi z izgubo, napako ali spremembo podatkov, ki jih naložite preko Storitve.

9. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Razen vaših lastnih Članskih Vsebin, katere koli in vse pravice v zvezi z informacijami, programsko opremo, vsebinami, ki so na voljo preko Storitve pripadajo Sony-ju ali njegovim dobaviteljem/licencodajalcem.

10. SPREMEMBA STORITVE
Sony lahko, po svoji izključni presoji, odloči da spremeni, izbriše, zmanjša ali opusti Storitev samo ali katero koli značilnost ali funkcionalnost Storitve. Sony ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za nobeno tako spremembo. Storitev ni oblikovana ali namenjena za uporabo kot sredstvo obnove podatkov po uničenju ali kot sredstvo za shranjevanje podatkov v sili. Vi ste odgovorni za ustvarjanje in ohranjanje kopij vaše Članske Vsebine kot varnostnih kopij na svojo lastno odgovornost in stroške, preden objavite ali naložite katero koli Člansko Vsebino. Razpoložljivost in količina spletne hrambe vsebin je lahko občasno spremenjena s strani Sony-ja.

11. PREKINITEV STORITVE
(1) Sony lahko začasno prekine ali odpove Storitev, brez obvestila, v primeru (i) vzdrževanja sredstev Storitve, (ii) požara, izpada električne energije, višje sile, ki povzroči, da je Storitev neuporabna in/ali (iii) katerega koli drugega dogodka, za katerega Sony določi, da je prekinitev nujna ali zaželena.
(2) V nobenem primeru ne bo Sony odgovoren Članu glede kakršne koli izgube ali škode Člana, ki nastane zaradi prekinitve Storitve.

12. IZKLJUČITEV JAMSTEV
Sony ne daje nobenih zagotovil ali jamstev kakršne koli vrste, da:
(a) bo Storitev ustrezala vašim zahtevam;
(b) ni nobenih okvar v programski opremi Storitve ali da bodo takšne okvare popravljene, če so;
(c) bo Storitev pravočasna, varna, brez napak in nemotena;
(d) je Storitev ali katera koli vsebina, produkt ali informacija o Storitvi točna, pravilna, zanesljiva ali popolna;
(e) Članska Vsebina, ki je objavljena, prikazana, shranjena ali deljena preko Storitve, ne bo spremenjena, zbrisana ali poškodovana, ali da bo na voljo za dostop, nalaganje ali prenos ob vsakem času ali za nedoločen čas;
(f) je od uporabe Storitve lahko pridobljen kateri koli določen rezultat; ali
(g) je Storitev brez virusov ali drugih komponent, ki lahko okužijo, poškodujejo ali povzročijo škodo računalniški opremi, podatkom, programski opremi ali kateri koli drugi lastnini, ko dostopate do, brskate, prenašate z, nalagate na ali drugače uporabljate Storitev, ali vsebino na Storitvi.
SONY IZRECNO ODKLANJA VSA JAMSTVA VSEH VRST, BODISI IZRECNA ALI V PRAVU DOLOČENA, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, KATERO KOLI JAMSTVO GLEDE SPOSOBNOSTI ZA DAJANJE V PROMET, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI ODSOTNOSTNI KRŠITEV KATERIH KOLI PRODUKTOV, VSEBIN, INFORMACIJ ALI STORITEV OBJAVLJENIH NA ALI DANIH NA VOLJO PREKO STORITVE.
Določene jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve določenih jamstev, zato nekatere od zgoraj navedenih izključitev morda ne veljajo za vas.

13. IZBRIS ČLANSKE VSEBINE/AVTORSKO ZAŠČITENEGA GRADIVA
(1) Sony lahko izbriše vašo Člansko Vsebino brez obvestila in brez da bi s tem nastala kakršna koli odgovornost do vas.
(2) Strinjate se, da Storitve ne boste uporabili za nezakonite namene.
(3) Sony-jeva politika je, da poroča o domnevnih nezakonitih dejavnostih organom kazenskega pregona in da v celoti sodeluje z njihovimi preiskavami. Priznavate in se strinjate, da bo ta politika veljala tudi v zvezi s Storitvijo.
(4) Vaša uporaba Storitve mora biti skladna z vsem veljavnim pravom, uredbami, pravili in predpisi, vključno z, a ne omejeno na, pravo glede prenosa tehničnih podatkov.

14. PRENEHANJE ČLANSTVA
Sony si pridržuje pravico, da izključno po lastni presoji ustavi in/ali odpove celotno Storitev ali kateri koli njen del, začasno ali trajno, da odpove vaše članstvo, ali da odstrani vašo Člansko Vsebino ali da uredi, izbriše ali odstrani katero koli Člansko Vsebino s Storitve, brez da bi vas predhodno obvestil iz katerega koli razloga ali brez razloga.

15. JAMSTVA, IZKLJUČITEV JAMSTEV
DO OBSEGA, KOT GA DOPUŠČA VELJAVNO PRAVO, SO STORITEV, VKLJUČNO Z VSO VSEBINO, PRODUKTI, STORITVAMI IN INFORMACIJAMI, KI SO DANE NA VOLJO ALI SE DO NJIH DOSTOPA PREKO STORITVE, ZAGOTOVLJENE “KAKRŠNE SO” BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV KAKRŠNE KOLI VRSTE. UPORABA STORITVE JE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST IN PO VAŠI IZKLJUČNI PRESOJI. IZKLJUČNO VI BOSTE ODGOVORNI ZA KATERO KOLI ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI IZGUBO PODATKOV, ALI KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE POSLEDICA TAKŠNE UPORABE.

16. IZKLJUČITEV ŠKODE; OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Tudi če je bil Sony ali kateri koli od njegovih pooblaščenih predstavnikov ali dobaviteljev obveščen o možnosti takšne škode, pod nobenimi pogoji (vključno z, a ne omejeno na, njihovo malomarnostjo) ne bodo Sony, njegovi pooblaščeni predstavniki ali dobavitelji odgovorni za nobeno neposredno, posredno, posledično, naključno, posebno ali kaznovalno škodo za kateri koli zahtevek, izgubo in/ali razlog(e) tožbe, bodisi po pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z, a ne omejeno na malomarnost) ali drugače, v povezavi z vašo uporabo Storitve, vključno z, a ne omejeno na:
(a) kvaliteto, zanesljivost, natančnost ali popolnost Storitve;
(b) kakršno koli spremembo, objavo, prikaz, neuspeh pri hrambi, neuspeh pri indeksiranju, izgubo, izbris, izgubo dostopa ali škodo na ali pri vaši Članski Vsebini, računalniški opremi, programski opremi, podatkih ali kateri koli besedna, slikovni, video, glasbeni, zvočni ali avdio datoteki ali drugih gradivih, ki izvirajo iz vaše uporabe Storitve;
(c) kakršno koli poškodovanje, napake, opustitve, stroške, izgube ali škodo, nastalo iz uporabe ali nemožnosti uporabe (bodisi zaradi motnje, prekinitve, prenehanja ali drugače) Storitve, Članske Vsebine ali katere koli vsebine, produktov, storitev ali informacij, ki so zagotovljene na Storitvi;
(d) kakršne koli napake, zamude, nepravilne dostave ali motnje v Storitvi;
(e) kakršno koli škodo, ki nastane zaradi prenosa ali dostopanja do katere koli Članske Vsebine;
(f) kakršen koli nepooblaščen dostop do ali spremembo Članske Vsebine ali kakršno koli varnostno kršitev, povezano s Strežnikom Storitve; ali
(g) stroške naročanja katerega koli nadomestnega blaga ali storitev.
Nekatere jurisdikcije ne dopuščajo izključitve ali omejitve posledične ali naključne škode, torej zgoraj naštete omejitve morda ne veljajo za vas. Nekateri člani lahko imajo dodatne pravice.
Če so, ne glede na zgoraj navedene omejitve, Sony, njegovi predstavniki in/ali dobavitelji spoznani za odgovorne Članu iz katerega koli razloga, njihova celotna skupna odgovornost, ki izhaja iz teh Pogojev in vaše uporabe Storitve, ne glede na katere koli druge določbe vsebovane v teh Pogojih, ne bo presegala sto ameriških dolarjev (100,00 USD).

17. ZASEBNOST
Sony-jeva politika je, da spoštuje zasebnost vseh svojih strank. Za več informacij prosimo preberite našo celotno Politiko Zasebnosti.

18. ODŠKODNINA
Glede na to, da ste izključno sami odgovorni za vašo uporabo Storitve in posledice le-te, se strinjate, da boste ubranili in povrnili škodo Sony-ju, njegovim matičnim družbam, odvisnim družbam, povezanim podjetjem, uslužbencem, zaposlenim, licencodajalcem, pogodbenikom in drugim uporabnikom Storitve in da boste Sony, njegove matične družbe, odvisne družbe, povezana podjetja, uslužbence, zaposlene, licencodajalce, pogodbenike in druge uporabnike Storitve zaščitili od in pred katerimi koli zahtevki, zahtevami, izgubami, stroški in/ali odgovornostmi, vključno s stroški odvetnikov in izvedencev, ki jih povzroči katera koli tretja oseba zaradi, ali ki izhaja iz:
(a) vaše uporabe Storitve;
(b) vaše kršitve Pogojev ali katerih koli veljavnih pogojev uporabe katere koli Povezane Strani ali Storitve;
(c) vaše kršitve pravic zasebnosti tretje osebe;
(d) vašega prekršenja ali kršitve avtorskih pravic, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, patenta ali druge pravice intelektualne lastnine tretje osebe; ali
(e) Članske Vsebine.

19. VIŠJA SILA
Sony ni odgovoren za nobeno zamudo ali izpad delovanja, ki izhaja neposredno ali posredno iz razlogov zunaj njegovega razumnega nadzora, vključno z, a ne omejeno na, odpovedjo ali prekinitvijo internetne povezave, izpadom električne energije, okvaro računalnika, telekomunikacijske ali druge opreme, stavk, delovnih sporov, nemirov, vstaj, javnih nemirov, pomanjkanjem delovne sile ali materiala, požari, poplavami, nevihtami, eksplozijami, višjo silo, vojno, vladnimi ukrepi, odredbami domačih ali tujih sodišč, neizpolnitvami tretjih oseb.

20. PRENEHANJE STORITVE
Če nasprotujete kateremu koli delu teh Pogojev ali kateri koli njihovi poznejši spremembi, ali postanete nezadovoljni s Storitvijo ali katero koli transakcijo, izvedeno preko Storitve, je vaša edina možnost, da nemudoma prenehate uporabljati Storitev. Prejšnji stavek opredeljuje vaše edino in izključno sredstvo glede katerega koli nestrinjanja s pogoji teh Pogojev, ali kakršnega koli nezadovoljstva s Storitvijo.
Kakršno koli prenehanje po kateri koli določbi teh Pogojev lahko učinkuje brez predhodnega obvestila in Sony lahko nemudoma izbriše in zavrže vse vaše Članske Vsebine in/ali vam prepove nadaljnji dostop do Storitve. Po katerem koli prenehanju teh Pogojev bo vaša pravica do uporabe Storitve nemudoma prenehala. Sony po tem ne bo imel nobenih obveznosti, da gosti ali zagotavlja dostop do vaše Članske Vsebine ali da vam posreduje katera koli gradiva, shranjena preko Storitve ali katera koli neprebrana ali neposlana sporočila. Sony lahko zadrži določena gradiva zaradi administrativnih in drugih razlogov.

21. ODPOVED POROTNEMU SOJENJU
STRANKI SE S TEM ODPOVEDUJETA POROTNEMU SOJENJU V ZVEZI S KATERIM KOLI SPOROM V ZVEZI S TEMI POGOJI ALI STORITVIJO.

22. SPLOŠNO
Ti Pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in Sony-jem v zvezi s Storitvijo, in kot taki zamenjujejo kateri koli drug sporazum, predloge ali komunikacije, pisne ali ustne, med vami in Sony-jem v zvezi s Storitvijo.
Če pristojno sodišče odloči, da je katera koli od določb teh Pogojev nezakonita, neizvršljiva ali v nasprotju s pravom, se bo takšna določba razlagala kolikor je mogoče tako, da bo odražala prvotni namen teh Pogojev, pri čemer bodo ostale določbe ostale v polni veljavi.
Kakršna koli Sony-jeva opustitev glede izvajanja ali izvrševanja katere koli pravice ali določbe teh Pogojev ne predstavlja odpovedi takšni pravici ali določbi, razen če Sony to pisno priznava in se s tem strinja.
Sony lahko prenese te Pogoje kateri koli tretji osebi po svoji izključni presoji. Vi ne smete prenesti ali odstopiti licence komu drugemu (podlicenca) za pravice, ki so vam dane po teh Pogojih brez predhodne pisne odobritve s strani Sony-ja.
Strinjate se, da se mora vsaka tožba, ki izvira iz ali je povezana s Storitvijo, začeti v enem (1) letu, ko je nastal razlog za tožbo, v nasprotnem primeru je takšen zahtevek trajno zastaran.