Condiţii de Utilizare News Suite (Socialife)
Data ultimei revizii: 01 octombrie 2016

[ Language : Romanian, Română ]

Prezentele Condiţii de Utilizare („Termenii şi Condiţiile”) includ termenii şi condiţiile referitoare la utilizarea unui anumit serviciu al Sony Network Communications Inc. („Sony”), sub denumirea de „News Suite (Socialife)” („Serviciul”), care este oferit utilizatorilor înregistraţi (fiecare dintre aceştia fiind denumit „membru” sau „Dvs.”).

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE APLICABILĂ SERVICIULUI („POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE”) ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIUL. PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, ACCEPTAŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU CONDIŢIILE ŞI CU POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE.

În plus, utilizarea Serviciului poate necesita utilizarea altor servicii ale terţilor, care intră sub incidenţa propriilor termeni şi condiţii de utilizare. Vă rugăm să vă verificaţi, înainte de utilizarea Serviciului, termenii şi condiţiile care se aplică în cazul utilizării acestor servicii ale terţilor.

Serviciul este disponibil numai persoanelor cu reşedinţa în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit (pot fi modificate) şi cu vârstă de peste 13 ani.

1. CALITATEA DE MEMBRU
(1) Condiţiile cuprind: (a) toţi termenii şi toate condiţiile detaliate în prezentul document; (b) toate regulile de funcţionare şi politicile care sunt publicate periodic prin intermediul Serviciului şi (c) Politica de Confidenţialitate, fiecare dintre acestea putând fi modificat(ă) periodic de Sony. Sony poate posta un anunţ prin intermediul Serviciului, sau difuza mesaje prin intermediul Serviciului, pentru a vă informa cu privire la modificările acestor Termeni, ale Politicii de Confidenţialitate, ale Serviciului, sau alte chestiuni importante. Această postare sau difuzare de către Sony va reprezenta o înştiinţare transmisă Dvs. Orice modificare a prezenţilor Termeni şi Condiţii va intra in vigoare imediat după postarea anunţului sau difuzarea mesajului. Faptul că utilizaţi, în continuare, Serviciul, după postarea anunţului sau difuzarea mesajului va constitui o reconfirmare a consimţământului Dvs. de a fi ţinut de şi de a respecta aceşti Termeni şi Condiţii, în formă modificată.
(2) Pentru a utiliza Serviciul, trebuie în primul rând să creaţi un cont de utilizator, furnizând Sony informaţiile complete şi exacte solicitate de Sony. În plus, Serviciul poate fi utilizat cu conturile de utilizator ale serviciilor operate de terţi, servicii care pot fi indicate separat de Sony. Fiecare persoană fizică este autorizată să deţină calitatea de membru o (1) singură dată. Nu puteţi folosi numele de identificare al niciunei alte părţi pentru a utilza Serviciul.
Trebuie să anunţaţi imediat Sony, printr-un formular indicat separat de Sony, în situaţia în care apar modificări la informaţiile pe care ni le-aţi furnizat. Nu puteţi transmite calitatea Dvs. de membru niciunui terţ.


2. SERVICIUL
(1) Termenul „Serviciu” include oricare şi toate funcţiile puse la dispoziţie de Sony pe sau prin intermediul aplicaţiei sub denumirea de „News Suite (Socialife)”. Sony poate adăuga, şterge sau modifica Serviciul la libera sa alegere. Cu excepţia unor menţiuni exprese în sens contrar, orice text, conţinut, dosar, date, produs, servicii, informaţii, software, instrument de software sau altă caracteristică nou/ă/i care extinde sau îmbunătăţeşte Serviciul actual va intra sub incidenţa prezenţilor Termeni şi Condiţii. Pot fi aplicabili termeni şi condiţii speciale referitoare la păstrarea de fotografii sau material audiovizual şi/sau utilizarea altor servicii ale terţilor. Prin utilizarea Serviciului, puteţi avea acces la servicii de reţea socială ale terţilor indicaţi de Sony („Servicii SNS ale Terţilor”) şi la conţinut al terţilor transmis prin real simple syndication („RSS Feeds”). În plus, puteţi posta, afişa şi comunica cu utilizatori terţi ai Serviciilor SNS ale Terţilor orice „Conţinut al Membrului” prin încărcarea respectivului Conţinut de Membru în Serviciile SNS ale Terţilor, prin intermediul serverului care este utilizat pentru Serviciu („Server al Serviciului”). „Conţinutul Membrului” poate include propriile Dvs. imagini, clipuri video, date, text şi/sau alte materiale sau ale altor părţi, în legătură cu care aţi obţinut un drept valabil de a realiza acţiunile prevăzute în legătură cu Serviciul în baza prezentului document. Orice Conţinut al Membrului care constă din imagini şi/sau clipuri video va fi încărcat pe Serverul Serviciului şi va intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute în Secţiunea 8(2) de mai jos.
(2) Confirmaţi şi sunteţi de acord că purtaţi întreaga responsabilitate pentru pregătirea oricărui echipament şi suportarea oricăror costuri necesare în legătură cu utilizarea Serviciului.
(3) Serviciul nu este disponibil pentru companii sau alte persoane juridice, fiind furnizat numai persoanelor fizice.
(4) Serviciul poate rula reclame şi promoţii ale Sony, Sony Corporation, ale filialelor, afiliaţilor acesteia sau ale unor terţi.

3. LEGĂTURI CĂTRE SERVICII NON-SONY
Paginile de internet şi serviciile terţilor cu legături la sau de la Serviciu, incluzând în mod expres Serviciile SNS ale Terţilor şi RSS Feeds („Pagini de Internet şi Servicii Legate”) sunt deţinute şi menţinute independent de terţii respectivi şi nu se află sub controlul şi/sau supravegherea Sony, inclusiv orice condiţii de utilizare aplicabile sau orice solicitare de plată a comisioanelor în legătură cu utilizarea respectivelor Pagini de Internet şi Servicii Legate. Utilizarea Paginilor de Internet şi a Serviciilor Legate se va face cu respectarea termenilor şi condiţiilor stipulate de operatorul fiecărei Pagini de Internet şi a fiecărui Serviciu Legat. Sunteţi de acord să respectaţi toţi termenii şi condiţiile respective. Sony nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daună, produsă din orice cauză, în legătură cu utilizarea oricăruia(eia) dintre Paginile de Internet şi Serviciile Legate, iar accesul Dvs. la oricare dintre Paginile de Internet şi Serviciile Legate se va face numai pe riscul Dvs. Niciun element conţinut în Serviciu nu va fi interpretat a reprezenta recomandare şi/sau o avizare, din partea Sony, a conţinuturilor Paginilor de Internet şi a Serviciilor Legate sau a oricăror produse şi/sau servicii care apar pe şi/sau sunt furnizate prin intermediul respectivelor Pagini de Internet şi Servicii Legate. Nicio prevedere a prezentului document nu va fi considerată a institui un parteneriat sau un raport asemănător între operatorii Paginilor de Internet şi a Serviciilor Legate şi Sony.

4. CONŢINUTUL MEMBRULUI
(1) Formulaţi următoarele declaraţii şi garanţii: (a) aveţi dreptul de a consimţi cu prezenţii Termeni şi Condiţii; (b) aveţi dreptul de a posta, încărca şi afişa Conţinutul de Membru prin intermediul Serviciului; (c) aveţi dreptul de a acorda licenţele acordate prin prezenţii Termeni şi Condiţii şi (d) utilizarea, de către Sony, a drepturilor pe care le-aţi acordat în temeiul prezenţilor Termeni şi Condiţii nu vor încălca drepturile niciunui terţ, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.
(2) Având în vedere drepturile de utilizare care vă sunt acordate de Sony în legătură cu Serviciul, în temeiul prezenţilor Termeni şi Condiţii, şi posibilele avantaje decurgând din acestea, Dvs. acordaţi Sony, societăţilor-mamă, filialelor, afiliaţilor, succesorilor, entităţilor cărora aceasta le acordă licenţă şi cesionarilor Sony o licenţă neexclusivă, mondială, permanentă, fără redevenţe de a (a) păstra, copia, reproduce, publica şi adapta Conţinutul Dvs. de Membru în scopul comunicării, la libera Dvs. alegere, Conţinutului Dvs. de Membru cu Serviciile SNS ale Terţilor şi (b) utiliza informaţiile pe care Sony le dobândeşte în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Serviciului în scopul îmbunătăţirii acestuia.
În relaţia dintre Sony şi Dvs., Dvs. veţi avea drept de proprietate asupra propriului Conţinut de Membru, iar Sony şi societăţile care îi acordă licenţe vor deţine toate drepturile, titlurile şi interesele (inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală) în şi asupra Serviciului, tehnologiei, informaţiilor, documentelor, dosarelor, paginilor de internet sau altor produse elaborate periodic în legătură cu Serviciul.
(3) Fără derogare de la Politica de Confidenţialitate, Sony primeşte permisiunea expresă de a dezvălui Conţinutul de Membru şi orice alte informaţii referitoare la un membru pe care Sony l-a dobândit în cursul furnizării Serviciului către un terţ:
(i) pentru a da curs unei solicitări juridice;
(ii) în cazul în care un membru este de acord cu dezvăluirea respectivă către un terţ;
(iii) pentru a exercita drepturile Sony rezultând din prezenţii Termeni şi Condiţii;
(iv) în cazul unei dispute în legătură cu Serviciul sau prezenţii Termeni şi Condiţii; sau
(v) pentru a proteja drepturile, viaţa, proprietatea Sony, a unui membru sau a unui terţ, inclusiv alţi membri.

5. OBLIGAŢIILE MEMBRULUI
(1) Purtaţi responsabilitatea pentru orice activitate realizată prin intermediul Serviciului cu numele Dvs. de identificare utilizator.
(2) Trebuie să respectaţi orice termeni şi condiţii aplicate utilizării Paginilor de Internet şi a Serviciilor Legate, incluzând în mod expres Serviciile SNS ale Terţilor.
(3) Sunteţi de acord că Sony (i) nu avizează niciun Conţinut al vreunui Membru şi nici părerile exprimate în respectivul Conţinut al Membrului şi (ii) nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru niciun comportament al niciunui membru şi pentru niciun Conţinut al Membrului.
(4) Purtaţi întreaga responsabilitate pentru Conţinutul de Membru pe care îl încărcaţi, afişaţi sau comunicaţi prin intermediul Serviciului. Aceasta include, dar fără a se limita la, responsabilitatea pentru natura, conţinutul, subiectul, părerile pe care le exprimaţi, afişaţi sau publicaţi în Conţinutul Membrului. Veţi proteja şi despăgubi Sony pentru toate şi oricare pretenţii şi/sau daune care rezultă în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Serviciului, propriul Dvs. Conţinut de Membru şi/sau încălcarea prezenţilor Termeni şi Condiţii.

6. FOLOSIRE ÎN SCOP NECOMERCIAL
Serviciul este destinat pentru a fi folosit exclusiv în scop personal şi necomercial.

7. ALTE OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR
(1) Sunteţi de acord să nu postaţi, încărcaţi, afişaţi sau comunicaţi cu alte persoane prin nicio parte a Serviciului, niciun Conţinut de Membru care:
(a) conţine materiale ale altor părţi, protejate prin drepturi de autor, mărci de comerţ sau secrete profesionale, brevete sau alte prevederi ale legislaţiei privind proprietatea intelectuală, fără permisiunea expresă a autorului sau proprietarului acestora, încălcând, astfel, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile morale, drepturile de autor, secretele profesionale, mărcile de comerţ, brevetele sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de altă natură ale părţilor respective;
(b) conţine declaraţii sau descrieri referitoare la originea materialelor sau a comunicărilor care sunt false sau înşelătoare;
(c) interferează cu drepturile oricărei persoane, sau pretinde a fi orice persoană;
(d) conţine un virus, poate corupe fişiere sau alt conţinut care poate compromite sau dăuna oricărui terţ;
(e) reprezintă o infracţiune, conduce la angajarea răspunderii civile, sau încalcă orice legi sau reglementări aplicabile, sau încurajează orice persoană să încalce legea; sau încurajează activităţi ilegale;
(f) conţine sau afişează orice expresie de bigotism, rasism sau ură, sau ofense etnice, este supărător sau inadecvat;
(g) este sau poate fi perceput de Sony sau terţi ca fiind defămăitor, calomniator, batjocoritor, obscen, pornografic, profan, ameninţător, abuziv, înşelător, ofensator, vulgar, o ofensă etnică, supărător sau inadecvat, incluzând nuditate, conţinut pentru adulţi, conţinut ilegal, conţinut de natură sexuală sau limbaj inacceptabil;
(h) interferează cu utilizarea Serviciului de către orice altă persoană; sau
(i) conţine legături către orice Conţinut al unui Membru care se încadrează în oricare dintre variantele de mai sus.
(2) Sunteţi de acord să nu traduceţi, realizaţi operaţiuni de inginerie inversă, de compilare inversă, să nu dezasamblaţi sau elaboraţi lucrări derivate pornind de la programul software conţinut în Serviciu.

8. LIMITE DE DEPOZITARE
(1) Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:
(i) Sony poate şterge Conţinutul Dvs. de Membru în cazul în care Sony stabileşte, la libera sa alegere, că Conţinutul de Membru (inclusiv al altor membri) are o dimensiune care depăşeşte limitele de depozitare stabilite de Sony pentru Serviciu, fără a vă înştiinţa şi fără nicio răspundere faţă de Dvs.;
(ii) Sony poate şterge Conţinutul Dvs. de Membru în măsura în care acest lucru este necesar pentru menţinerea facilităţii Serviciului, fără a vă înştiinţa şi fără nicio răspundere faţă de Dvs.; şi
(iii) pot fi necesare anumite operaţiuni de prelucrare tehnică sau reformatare a Conţinutului Dvs. de Membru pentru a (a) realiza funcţii de indexare; (b) a fi în conformitate cu cerinţele tehnice de conectare la reţea; sau (c) a fi în conformitate cu limitele Serviciului sau cu alte cerinţe similare.
(2) În plus, confirmaţi şi sunteţi de acord că, în urma ştergerii, de către Sony, a Conţinutului de Membru, în conformitate cu punctul de mai sus sau a încetării sau întreruperii Serviciului, este posibil ca anumit Conţinut de Membru pe care l-aţi încărcat în Servicii SNS ale Terţilor prin intermediul Serverelor Serviciului să nu mai poată fi accesat din sau disponibil pentru repsectivele Servicii SNS ale Terţilor. Prin urmare, în cazul în care doriţi să evitaţi această situaţie de lipsă de acces, vă recomandăm să încărcaţi Conţinutul de Membru direct în respectivele Servicii SNS ale Terţilor şi să evitaţi încărcarea acestuia prin Serviciu.
(3) Purtaţi întreaga responsabilitate pentru realizarea unei copii de rezervă a Conţinutului de Membru. Sony nu este răspunzătoare pentru nicio daună rezultată în legătură cu pierderea, coruperea sau schimbarea datelor pe care le-aţi încărcat prin intermediul Serviciului.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Cu excepţia propriului Dvs. Conţinut de Membru, oricare şi toate drepturile în legătură cu informaţiile, software, conţinuturi disponibile prin intermediul Serviciului aparţin Sony sau furnizorilor/societăţilor care acordă licenţă acesteia.

10. MODIFICAREA SERVICIULUI
La libera sa discreţie, Sony poate alege să modifice, şteargă, reduce sau întrerupe Serviciul sau orice caracteristică sau funcţie a Serviciului. Sony nu va purta răspunderea faţă de Dvs. şi faţă de niciun terţ pentru nicio asemenea modificare. Serviciul nu este proiectat sau destinat a fi utilizat ca facilitate de recuperare în caz de daună sau pentru depozitare de date în caz de urgenţă. Veţi avea responsabilitatea de a face şi păstra copii de rezervă ale Conţinutului Dvs. de Membru pe propria Dvs. responsabilitate şi cheltuială, înainte de a posta sau încărca orice Conţinut de Membru. Disponibilitatea şi volumul de păstrare online pentru conţinut pot fi modificate periodic de Sony.

11. ÎNTRERUPEREA SERVICIULUI
(1) Sony poate întrerupe temporar sau înceta Serviciul, fără înştiinţare, în caz de (i) lucrări de întreţinere la unităţile Serviciului, (ii) incendiu, căderi de tensiune, fenomene ale naturii care cauzează nefuncţionalitatea Serviciului şi/sau (iii) orice alte evenimente în urma cărora Sony stabileşte că este necesară sau recomandată întreruperea Serviciului.
(2) Sony nu va fi în niciun caz răspunzătoare faţă de membru în legătură cu nicio pierdere sau daună a membrului, rezultată din întreruperea Serviciului.

12. DECLINAREA GARANŢIILOR
Sony nu face nicio declaraţie sau garanţie de niciun fel în sensul că:
(a) Serviciul va corespunde cerinţelor Dvs.;
(b) nu există defecte ale software-ului Serviciului sau că respectivele defecte vor fi remediate, dacă este cazul;
(c) Serviciul va fi prompt, sigur, fără erori sau neîntrerupt;
(d) Serviciul sau orice conţinut, produs sau informaţii privind Serviciul sunt exacte, corecte, fiabile sau complete;
(e) Conţinutul de Membru postat, afişat, păstrat sau comunicat prin intermediul Serviciului nu va fi modificat, şters sau deteriorat, sau va fi disponibil pentru a fi accesat, încărcat sau descărcat în orice moment şi pe perioadă nedeterminată;
(f) din utilizarea Serviciului se poate obţine un anumit rezultat; sau
(g) Serviciul nu conţine viruşi sau alte componente care pot infecta, deteriora sau produce daune echipamentului, datelor, software-ului informatic sau oricărui alt bun atunci când accesaţi, navigaţi, descărcaţi din, încărcaţi în sau utilizaţi Serviciul sau conţinutul Serviciului în alt fel.

SONY DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANŢII IMPLICITE ALE CARACTERULUI COMERCIAL, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU LIPSA ÎNCĂLCĂRII VREUNUI PRODUS, CONŢINUT, INFORMAŢII SAU SERVICIU PUBLICATE PE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI.

Anumite jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii, prin urmare este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu vă fie aplicabile.

13. ŞTERGEREA CONŢINUTULUI DE MEMBRU/MATERIALULUI PROTEJAT PRIN DREPTURI DE AUTOR
(1) Sony poate şterge Conţinutul Dvs. de Membru fără anunţ şi fără angajarea niciunei răspunderi din partea Dvs.
(2) Sunteţi de acord să nu utilizaţi Serviciul în scopuri ilegale.
(3) Este prevăzut prin politica Sony să se raporteze activităţile ilegale suspectate agenţiilor de aplicare a legii şi de a colabora pe deplin în investigaţiile desfăşurate de acestea. Confirmaţi şi sunteţi de acord că această politică se va aplica şi în legătură cu Serviciul.
(4) Utilizarea, de către Dvs., a Serviciului se va face în conformitate cu toate legile, ordonanţele, normele şi reglementările aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind transmiterea de date tehnice.

14. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Sony îşi rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a stopa şi/sau întrerupe Serviciul, temporar sau permanent, în totalitate sau parţial, de a înceta calitatea Dvs. de membru, de a scoate Conţinutul Dvs. de Membru sau de a edita, şterge sau scoate orice Conţinut de Membru din Serviciu fără a vă anunţa în prealabil, pentru orice motiv sau fără motiv.

15. GARANŢIE, DECLINAREA GARANŢIEI
ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SERVICIUL, INCLUSIV TOATE CONŢINUTURILE, PRODUSELE, SERVICIILE ŞI INFORMAŢIILE PUSE LA DISPOZIŢIE SAU ACCESATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI, SUNT FURNIZATE „CUM SUNT" FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL. UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ŞI LA LIBERA DVS. ALEGERE. VEŢI PURTA ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU PIERDERI DE DATE, SAU PENTRU ORICE ALTE DAUNE CARE AR PUTEA REZULTA DIN ACEASTĂ UTILIZARE.

16. DECLINAREA DAUNELOR; LIMITAREA RĂSPUNDERII
Chiar dacă Sony sau oricare dintre reprezentanţii sau furnizorii autorizaţi ai acesteia au fost informaţi în legătură cu posibilitatea apariţiei oricăror asemenea daune, sub nicio formă (inclusiv, dar fără a se limita la, din neglijenţă) Sony, reprezentanţii sau furnizorii autorizaţi ai acesteia nu vor fi traşi la răspundere pentru nicio daună directă, indirectă, consecutivă, incidentă, specială sau punitivă pentru nicio pretenţie, pierdere şi/sau cauză(e) de acţiune, contractuală, răspundere civilă (inclusiv, dar fără a se limita la neglijenţă) sau în alt fel, în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la:
(a) calitatea, fiabilitatea, exactitatea sau caracterul complet al Serviciului;
(b) orice modificare, schimbare, publicare, afişare, acţiune de nepăstrare, neindexare, pierdere, ştergere, pierderea accesului sau deteriorarea Conţinutului Dvs. de Membru, a echipamentului informatic, software, a datelor sau a oricărui(ei) text, imagine, fişier video, de muzică, sunet sau audio sau a altor materiale care rezultă din utilizarea, de către Dvs., a Serviciului;
(c) orice prejudicii, erori, omisiuni, costuri, pierderi sau deteriorări rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza (fie din cauza întreruperii, a suspendării, încetării sau în alt fel) a Serviciului, Conţinutului de Membru sau a oricărui conţinut, produs, serviciu sau informaţie puse la dispoziţie prin Serviciu;
(d) orice defecţiuni, întârzieri, lipsă de transmitere sau întreruperi ale Serviciului;
(e) orice prejudiciu rezultat din descărcarea sau accesarea oricărui Conţinut de Membru;
(f) orice acces neautorizat la sau modificare a Conţinutului de Membru sau orice încălcare a securităţii în legătură cu Serverul Serviciului; sau
(g) costul achiziţionării oricăror bunuri sau servicii de înlocuire.
Este posibil ca anumite jurisdicţii să nu permită excluderea sau limitarea daunelor imprevizibile şi indirecte, şi, în consecinţă, este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice. Unii membri pot avea drepturi suplimentare.

În cazul în care, în ciuda limitărilor de mai sus, Sony, reprezentanţii şi/sau furnizorii acesteia au fost găsiţi responsabili faţă de un membru din orice motiv, fără a aduce atingere niciunei alte dispoziţii cuprinse în prezenţii Termeni şi Condiţii, răspunderea totală cumulată ce rezultă din prezenţii Termeni şi Condiţii şi utilizarea, de către Dvs., a Serviciului, nu va depăşi suma de o sută de dolari SUA (100,00 USD).

17. CONFIDENŢIALITATE
Politica Sony este de a respecta confidenţialitatea tuturor clienţilor săi. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să citiţi documentul integral al Politicii noastre de Confidenţialitate.

18. DESPĂGUBIRE
Având în vedere că purtaţi întreaga responsabilitate pentru utilizarea, de către Dvs., a Serviciului şi pentru consecinţele acestui fapt, sunteţi de acord să protejaţi, despăgubiţi şi exoneraţi Sony, societăţile mamă, filialele, afiliaţii, funcţionarii, salariaţii, societăţile care îi acordă licenţă, contractanţii acesteia şi alţi utilizatori ai Serviciului, de oricare şi toate pretenţiile, solicitările, pierderile, cheltuielile şi/sau răspunderile, inclusiv onorariile avocaţiale sau ale experţilor, formulate de orice terţ din cauza sau rezultând din:
(a) utilizarea, de către Dvs., a Serviciului;
(b) încălcarea, de către Dvs., a Termenilor şi Condiţiilor sau a oricăror condiţii de utilizare aplicabile ale oricărei Pagini de Internet sau Serviciu Legate;
(c) încălcarea, de către Dvs., a drepturilor de confidenţialitate ale unui terţ;
(d) încălcarea, de către Dvs., a drepturilor de autor, mărcii de comerţ, secretului comercial, brevetului sau altor drepturi de proprietate intelectuală ale unui terţ; sau
(e) Conţinut de Membru.

19. FORŢĂ MAJORĂ
Sony nu va purta răspunderea pentru nicio întârziere sau defecţiune rezultată, direct sau indirect din cauze ce nu se află sub controlul său rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, căderea sau întreruperea furnizării de internet, căderi de tensiune, defectarea computerului, a echipamentelor de telecomunicaţii sau de altă natură, greve, dispute de dreptul muncii, răscoale, rebeliuni, mişcări civile, deficit de forţă de muncă sau materiale, incendii, inundaţii, furtuni, explozii, fenomene ale naturii, război, acţiuni guvernamentale, dispoziţii ale instanţelor naţionale sau internaţionale, culpă a terţilor.

20. ÎNCETAREA SERVICIULUI
În cazul în care aveţi obiecţiuni de formulat faţă de orice secţiune a prezenţilor Termeni şi Condiţii sau faţă de orice modificare ulterioară a acestora, sau dacă sunteţi nemulţumit de Serviciu sau de orice tranzacţie încheiată prin intermediul Serviciului, singura posibilitate la dispoziţia Dvs. este să întrerupeţi imediat utilizarea Serviciului. Propoziţia precedentă prezintă singurul şi unicul remediu cu privire la orice obiecţiune faţă de prevederile prezenţilor Termeni şi Condiţii, sau nemulţumirea faţă de Serviciu.

Orice încetare realizată în baza oricărei prevederi a prezenţilor Termeni şi Condiţii poate fi realizată fără înştiinţare prealabilă, iar Sony poate şterge imediat şi elimina în totalitate Conţinutul Dvs. de Membru, şi/sau interzice orice acces ulterior la Serviciu pentru Dvs. Cu ocazia oricărei încetări a acestor Termeni şi Condiţii, dreptul Dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Ulterior, Sony nu va avea nicio obligaţie de a găzdui sau asigura accesul la Conţinutul Dvs. de Membru, sau de a transmite vreun material păstrat prin intermediul Serviciului sau orice mesaje necitite sau netransmise. Sony poate păstra anumite materiale din motive administrative sau de altă natură.

21. RENUNŢAREA LA PROCESUL CU JURAŢI
PRIN PREZENTA CLAUZĂ, PĂRŢILE RENUNŢĂ LA PROCESUL CU JURAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE DISPUTĂ CU PRIVIRE LA PREZENŢII TERMENI ŞI CONDIŢII SAU SERVICIU.

22. GENERALITĂŢI
Prezenţii Termeni şi Condiţii reprezintă întreaga înţelegere între Dvs. şi Sony cu privire la Serviciu, şi vor prevala asupra oricărei alte înţelegeri, propuneri sau comunicări, în formă scrisă sau verbală, între Dvs. şi Sony, având ca obiect Serviciul.

În cazul în care o instanţă cu competenţă jurisdicţională reţine că orice prevedere a prezenţilor Termeni şi Condiţii este ilegală, inaplicabilă sau încalcă legea, prevederea respectivă va fi interpretată în aşa fel încât să reflecte cât mai îndeaproape intenţia iniţială a prezenţilor Termeni şi Condiţii, iar celelalte prevederi vor fi în continuare în vigoare, producând efecte depline.

Nicio neexercitare a vreunui drept sau nepunere în aplicare a vreunei prevederi a prezenţilor Termeni şi Condiţii, din partea Sony, nu va reprezenta o renunţare la dreptul sau prevederea respectivă, cu excepţia situaţiei în care Sony confirmă şi convine în scris cu acest lucru.

Sony poate cesiona prezenţii Termeni şi Condiţii oricărui terţ, la libera sa alegere. Dvs. nu puteţi cesiona sau sublicenţia drepturile acordate prin prezenţii Termeni şi Condiţii fără aprobarea prealabilă scrisă a Sony.

Sunteţi de acord că orice acţiune rezultată din sau în legătură cu Serviciul trebuie iniţiată în termen de un (1) an de la apariţia temeiului acţiunii, în caz contrar, respectiva acţiune se prescrie definitiv.