Uvjeti korištenja usluge News Suite (Socialife)
Datum zadnje izmjene: 1. listopad 2016

[ Language : Croatian, Hrvatski ]

Ovi Uvjeti korištenja („Uvjeti“) postavljaju uvjete korištenja određene usluge koju pruža Sony Network Communications Inc. („Sony“), pod nazivom „News Suite (Socialife)“ („Usluga“), koja Usluga je ponuđena registriranim korisnicima (svaki „Član“ ili „Vi“).

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE I PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZA USLUGU („PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI“) PRIJE KORIŠTENJA USLUGE. KORIŠTENJEM USLUGE PRIHVAĆATE I SUGLASNI STE S UVJETIMA I PRAVILIMA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI.

Također, korištenje Usluge može zahtijevati korištenje drugih usluga koje pružaju treće strane, a koje su usluge podložne svojim uvjetima korištenja. Molimo posebno provjerite uvjete koji se primjenjuju na korištenje takvih usluga treće strane prije korištenja Usluge.

Usluga je dostupna samo stanovnicima slijedećih država: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Latvija, Litva, Irska, Mađarska, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo (podložno promjeni) starijim od 13 godina.

1. ČLANSTVO
(1) Uvjeti se sastoje od: (a) svih ovdje sadržanih uvjeta; (b) svih pravila i uvjeta postupanja koja se povremeno objavljuju putem Usluge; te (c) Pravila o zaštiti privatnosti, koje sve Sony može povremeno mijenjati. Sony može objaviti obavijest putem Usluge ili odaslati poruke putem Usluge kako bi Vas obavijestio o izmjenama ovih Uvjeta, Pravila o zaštiti privatnosti, Usluge ili o drugim važnim stvarima. Takvo Sonyjevo objavljivanje ili odašiljanje predstavlja obavijest Vama. Svaka izmjena ovih Uvjeta stupa na snagu odmah po objavljivanju obavijesti ili odašiljanju poruke. Nastavkom korištenja Usluge nakon davanja takve obavijesti ili odašiljanja poruke pristajete biti vezani i postupati u skladu s takvim izmijenjenim Uvjetima.
(2) Da biste koristili Uslugu, prvo trebate otvoriti korisnički račun tako da date Sonyju potpune i točne podatke koje Vas Sony traži. Također, Usluga se može koristiti putem korisničkih računa usluga koje pružaju treće strane, a koje usluge mogu biti posebno određene od strane Sonyja. Pojedina osoba ovlaštena je imati samo jedno (1) članstvo. Kada koristite Uslugu ne smijete se koristiti tuđom korisničkom oznakom (ID).
Dužni ste odmah obavijestiti Sony, na način koji Sony posebno odredi, ukoliko dođe do promjene podataka koje ste nam dostavili. Ne smijete prenositi svoje članstvo na bilo koju treću osobu.


2. USLUGA
(1) Pojam „Usluga“ uključuje sve funkcionalnosti koje je Sony učinio dostupnima na ili putem aplikacije pod nazivom „News Suite (Socialife)“. Sony može dodavati na Uslugu, izbrisati sa Usluge ili izmijeniti Uslugu prema vlastitom nahođenju. Osim ukoliko je izričito navedeno drugačije, ovi Uvjeti se primjenjuju na svaki novi tekst, sadržaj, datoteku, podatak, proizvod, usluge, informacije, softver, softverski alat ili drugu značajku koja proširuje ili poboljšava trenutnu Uslugu. Posebni uvjeti mogu biti primjenjivi u vezi s fotografskom ili audiovizualnom pohranom i/ili korištenjem drugih usluga treće strane. Korištenjem Usluge možete imati pristup društvenim mrežama trećih strana određenih od Sonyja („SNS usluge treće strane“) i sadržaju treće strane dostupnim kroz stvarno jednostavno sabiranje (real simple syndication) („RSS kanali“). Također, možete postaviti, prikazati i podijeliti s trećim osobama korisnicima SNS usluga treće strane svaki „Članski sadržaj“ učitavanjem takvog Članskog sadržaja na SNS usluge treće strane putem servera koji se koristi za Uslugu („Server Usluge“). „Članski sadržaj“ može uključivati Vaše vlastite slike, podatke, tekstualne i/ili druge materijale ili materijale drugih osoba koje ste dobili pravo koristiti za radnje zamišljene u vezi sa ovdje navedenom Uslugom. Svaki Članski sadržaj koji se sastoji od slika i/ili videozapisa učitava se na Server Usluge i podložan je uvjetima iz Dijela 8(2) niže u tekstu.
(2) Suglasni ste i prihvaćate da ste isključivo odgovorni za pripremu sve opreme i pokrivanje svih troškova potrebnih sa korištenjem Usluge.
(3) Usluga nije dostupna korporacijama ili drugim poslovnim entitetima te se pruža isključivo pojedincima.
(4) Usluga može uključivati reklame i promocije iz Sony, Sony Corporation, njegovih društava kćeri, povezanih društava ili trećih strana.

3. POVEZNICE NA USLUGE KOJE NISU SONYJEVE
Internetske stranice trećih strana koje poveznicama vode na Uslugu ili na njih vode poveznice iz Usluge, izričito uključujući SNS usluge treće strane i RSS kanale („Povezane stranice i usluge“) u nezavisnom su vlasništvu i održavaju ih takve treće strane te nisu pod kontrolom i/ili nadzorom Sonyja, uključujući sve primjenjive uvjete korištenja ili sve zahtjeve za plaćanjem naknada u vezi sa korištenjem takvih Povezanih stranica i usluga. Korištenje Povezanih stranica i usluga podložno je uvjetima određenim od strane operatera svake od Povezanih stranica i usluga. Suglasni ste pridržavati se svih takvih uvjeta. Sony nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu, bez obzira na uzrok, nastalu u vezi sa korištenjem bilo koje od Povezanih stranica i usluga i Vaše pristupanje bilo kojoj od Povezanih stranica i usluga odvija se isključivo na Vaš rizik. Ništa sadržano u Usluzi ne može se tumačiti kao Sonyjeva preporuka i/ili promicanje sadržaja Povezanih stranica i usluga i bilo kojih proizvoda i/ili usluga koje se pojavljuju na i/ili se daju putem takvih Povezanih stranica i usluga. Ništa u ovim Uvjetima ne može se tumačiti tako da stvara partnerski ili sličan odnos između operatera Povezanih stranica i usluga i Sonyja.

4. ČLANSKI SADRŽAJ
(1) Izjavljujete i jamčite da: (a) imate pravo prihvatiti ove Uvjete; (b) imate pravo postavljati, učitavati i prikazivati Članski sadržaj putem Usluge; (c) imate pravo dati licencije koje se daju prema ovim Uvjetima; te da (d) Sonyjevo korištenje prava koja ste prema ovim Uvjetima dali ne krši prava trećih osoba, uključujući, bez ograničenja, prava intelektualnog vlasništva trećih strana.
(2) Kao naknadu za prava korištenja koja Vam Sony ovime daje u svezi s Uslugom i s time povezane potencijalne koristi, Vi dajete Sonyju, njegovim društvima majkama, društvima kćerima, povezanim društvima, slijednicima, primateljima licencije i primateljima upute, neisključivu, globalnu, trajnu, besplatnu licenciju za (a) pohranjivanje, umnožavanje, reprodukciju, objavljivanje i prilagođavanje Vašeg Članskog sadržaja za svrhe dijeljenja, po Vašem izboru, Vašeg Članskog sadržaja sa SNS uslugama treće strane, i (b) korištenje podataka koje Sony prikupi u vezi sa Vašim korištenjem Usluge u svrhe poboljšanja Usluge.
Između Vas i Sonyja, Vi ste vlasnik Vašeg Članskog sadržaja, a Sony i njegovi davatelji licencije vlasnici su svih prava, prava vlasništva i koristi (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva) na Usluzi, tehnologiji, podacima, dokumentima, datotekama, Internet stranicama ili drugim proizvodima nastalim povremeno u vezi s Uslugom.
(3) Bez utjecaja na Pravila o zaštiti privatnosti, Sony ima izričito ovlaštenje otkriti trećoj strani Članski sadržaj i bilo koji drugi podatak koji se odnosi na Člana, koje je Sony prikupio u vezi sa pružanjem Usluge:
(i) radi ispunjavanja zakonskih zahtjevua;
(ii) ako Član pristane na takvo otkrivanje trećoj strani;
(iii) radi izvršavanja Sonyjevih prava po ovim Uvjetima;
(iv) u slučaju sporova u vezi s Uslugom ili ovim Uvjetima; ili
(v) radi zaštite prava, života, imovine Sonyja, Člana ili treće strane, uključujući ostale Članove.

5. OBVEZE ČLANOVA
(1) Odgovorni ste za svaku radnju na Usluzi koja je poduzeta pod Vašom korisničkom oznakom (ID).
(2) Pridržavat ćete se svih uvjeta primjenjivih na korištenje Povezanih stranica i usluga, osobito uključujući SNS usluge treće strane.
(3) Suglasni ste da Sony (i) ne promiče sam Članski sadržaj niti stavove iznesene u bilo kojem takvom Članskom sadržaju te (ii) nije odgovoran na bilo koji način za ponašanje bilo kojeg Člana ili za bilo koji Članski sadržaj.
(4) Vi ste isključivo odgovorni za Članski sadržaj kojeg učitate, prikažete ili podijelite korištenjem Usluge. Ovo uključuje, bez ograničenja, odgovornost za narav, sadržaj, predmet, stavove koje ste izrazili, prikazali ili objavili u Vašem Članskom sadržaju. Štitit ćete i obeštetiti Sony od svih zahtjeva i/ili šteta koje nastanu u vezi sa Vašim korištenjem Usluge, vašim Članskim sadržajem i/ili Vašom povredom ovih Uvjeta.

6. NEKOMERCIJALNA UPOTREBA
Usluga je namijenjena isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu.

7. OSTALE OBVEZE ČLANOVA
(1) Suglasni ste da nećete postavljati, učitavati, prikazivati ili dijeliti sa ostalima putem bilo kojeg dijela Usluge, Članski sadržaj koji:
(a) sadrži materijale drugih koji su zaštićeni autorskim pravom, žigom ili poslovnom tajnom, patentom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva, bez izričitog dopuštenja autora ili vlasnika, tako kršeći autorska prava takve strane, moralna prava, prava autora, poslovne tajne, žigove, patente ili druga prava intelektualnog vlasništva ili druga prava;
(b) sadrži lažne ili zavaravajuće izjave o činjenicama ili opise izvora materijala ili komunikacije;
(c) zadire u pravo na privatnost bilo koje osobe ili lažno predstavlja drugu osobu;
(d) sadrži virus, može oštetiti datoteke ili drugi sadržaj koji može ugroziti ili naštetiti trećoj strani;
(e) predstavlja kazneno djelo, dovodi do građanske odgovornosti ili krši bilo koje mjerodavne zakone ili propise ili potiče na kršenje zakona; ili zagovara nezakonite aktivnosti;
(f) sadrži ili prikazuje bilo kakvo izražavanje fanatizma, rasizma ili mržnje ili je etnički uvredljiv, nepoželjan ili neprikladan;
(g) jest ili ga Sony ili treće strane mogu smatrati klevetničkim, pogrdnim, ponižavajući,m opscenim, pornografskim, prostim, prijetećim, zlouporabnim, zavaravajućim, uvredljivim, vulgarnim, etnički uvredljivim, nepoželjnim ili neprikladnim, uključujući golotinju, sadržaj za odrasle, nezakonit sadržaj, sadržaj seksualne naravi ili neprihvatljivo izražavanje;
(h) zadire u tuđe korištenje Usluge; ili
(i) sadrži poveznice na Članski sadržaj koji odgovara bilo čemu od gore navedenog.
(2) Suglasni ste da nećete prevoditi, provoditi obrnuti inženjering, provoditi obrnuto kompiliranje, rastaviti ili stvoriti izvedene radove iz softverskih programa sadržanih u Usluzi.

8. OGRANIČENJA POHRANE
(1) Suglasni ste i prihvaćate da;
(i) Sony može, izbrisati Vaš Članski sadržaj ukoliko Sony utvrdi, po vlastitom nahođenju, da veličina Članskog sadržaja (uključujući drugih Članova) premašuje ograničenje pohrane određeno od Sonyja za Uslugu, bez obavijesti i bez nastanka ikakve odgovornosti prema Vama;
(ii) Sony može izbrisati Vaš Članski sadržaj u opsegu potrebnom za održavanje razine Usluge bez obavijesti i bez nastanka odgovornosti prema Vama; i
(iii) može biti potrebna određena tehnička obrada ili ponovno formatiranje Vašeg Članskog sadržaja radi (a) obavljanja funkcija indeksiranja; (b) prilagođavanja tehničkim zahtjevima povezane mreže; ili (c) prilagođavanja ograničenjima Usluge ili drugim sličnim zahtjevima.
(2) Nadalje, suglasni ste i prihvaćate da se radi Sonyjevog brisanja Članskog sadržaja opisanog gore ili prestanka ili prekida Usluge, možda neće moći pristupiti određenom Članskom sadržaju kojeg ste učitali na SNS usluge treće strane putem Servera Usluge ili ovaj Članski sadržaj neće biti dostupan primjenjivim SNS uslugama treće strane. Stoga, ako želite izbjeći takvu situaciju onemogućenog pristupa, savjetujemo Vam da Članski sadržaj izravno učitate na takve SNS usluge treće strane i suzdržite se od učitavanja putem Usluge.
(3) Vi ste isključivo odgovorni za izradu sigurnosnih kopija Članskog sadržaja. Sony nije odgovoran za štetu koja nastane u vezi sa gubitkom, oštećenjem ili promjenom podataka koje ste učitali putem Usluge.

9. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Osim Vašeg vlastitog Članskog sadržaja, sva prava u pogledu podataka, softvera, sadržaja dostupnog putem Usluge pripadaju Sonyju ili njegovim dobavljačima/davateljima licencije.

10. PROMJENA USLUGE
Sony može, prema vlastitom nahođenju, odlučiti izmijeniti, izbrisati, smanjiti ili prekinuti samu Uslugu ili bilo koju značajku ili funkcionalnost Usluge. Sony neće biti odgovoran Vama niti trećoj strani za takvu izmjenu. Usluga nije namijenjena za korištenje kao sustav oporavljanja od katastrofe (disaster recovery) ili kao mjesto za pohranu podataka u slučaju nužde. Odgovorni ste za stvaranje i održavanje kopija Vašeg Članskog sadržaja kao sigurnosnih kopija o svom trošku prije postavljanja ili učitavanja Članskog sadržaja. Sony može povremeno mijenjati raspoloživost i veličinu online pohrane sadržaja.

11. OBUSTAVA USLUGE
(1) Sony može privremeno obustaviti ili prekinuti Uslugu, bez obavijesti, u slučaju (i) održavanja razine Usluge, (ii) požara, nestanka struje, izvanrednih događaja radi kojih Usluga postane neoperabilna i/ili (iii) drugih događaja za koje Sony odredi da je obustava Usluge nužna ili poželjna.
(2) Sony nikada neće biti odgovoran Članu za gubitak ili štetu koja proizađe iz obustave Usluge.

12. ODRICANJE OD JAMSTAVA
Sony ne daje nikakve izjave ni jamstva bilo koje vrste:
(a) da će Usluga odgovarati Vašim zahtjevima;
(b) da ne postoje nedostaci u softveru Usluge ili da će takvi nedostaci biti ispravljeni, ako ih ima;
(c) da će Usluga biti pravovremena, sigurna, bez grešaka ili bez prekida;
(d) da su Usluga ili bilo koji sadržaj, proizvod ili informacija na Usluzi točni, ispravni, pouzdani ili potpuni;
(e) da Članski sadržaj postavljen, prikazan, pohranjen ili podijeljen putem Usluge neće biti mijenjan, izbrisan ili oštećen ili da će biti dostupan za pristup, učitavanje ili skidanje u svako doba ili neograničeno;
(f) da se korištenjem Usluge može postići određen rezultat; ili
(g) da je Usluga slobodna od virusa ili drugih komponenti koje mogu zaraziti, naškoditi ili prouzročiti štetu računalnoj opremi, podacima, softveru ili drugoj imovini prilikom pristupanja, pregledavanja, skidanja sa Usluge, učitavanja na Uslugu ili drugačijeg korištenja Usluge ili Sadržaja na Usluzi.

SONY IZRIČITO OTKLANJA SVAKO JAMSTVO BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVO JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA REDOVITU UPORABU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA U POGLEDU PROIZVODA, SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA OBJAVLJENIH NA ILI DOSTUPNIH PUTEM USLUGE.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje određenih jamstava, stoga se gornja isključenja možda ne primjenjuju na Vas.

13. BRISANJE ČLANSKOG SADRŽAJA/MATERIJALA ZAŠTIĆENOG AUTORSKIM PRAVOM
(1) Sony može izbrisati Vaš Članski sadržaj bez obavijesti i bez nastanka ikakve odgovornosti prema Vama.
(2) Suglasni ste da nećete koristiti Uslugu u nezakonite svrhe.
(3) Sonyjeva je politika prijaviti sumnju na nezakonite aktivnosti tijelima nadležnim za provedbu zakona te u potpunosti surađivati u njihovim istragama. Prihvaćate i suglasni ste da će se ova politika primjenjivati i u vezi sa Uslugom.
(4) Vaše korištenje Usluge mora biti usklađeno sa svim mjerodavnim zakonima, uredbama, pravilima i propisima, uključujući, bez ograničenja, propise o prijenosu tehničkih podataka.

14. PRESTANAK ČLANSTVA
Sony zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, zaustaviti i/ili ugasiti čitavu ili bilo koji dio Usluge privremeno ili trajno, raskinuti Vaše članstvo, ukloniti Vaš Članski sadržaj ili izmijeniti, izbrisati ili ukloniti bilo koji Članski sadržaj sa Usluge iz bilo kojeg razloga ili bez razloga i bez prethodne obavijesti Vama.

15. JAMSTVO, ODRICANJE OD JAMSTVA
U OPSEGU DOPUŠTENOM MJERODAVNIM PRAVOM, USLUGA, UKLJUČUJUĆI SAV SADRŽAJ, PROIZVODE, USLUGE I PODATKE KOJI SU DOSTUPNI NA USLUZI ILI IM SE MOŽE PRISTUPITI PUTEM USLUGE, SE DAJE „KAKVA JEST“ BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. KORISTITE USLUGU NA VLASTITI RIZIK I PO VLASTITOM NAHOĐENJU. ISKLJUČIVO STE ODGOVORNI ZA SVAKU ŠTETU VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA ILI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE TAKVIM KORIŠTENJEM.

16. ODRICANJE OD ŠTETE; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Čak i ako su Sony ili netko od njegovih ovlaštenih zastupnika ili dobavljača bili obaviješteni o mogućnosti nastanka takve štete, ni u kakvom slučaju (uključujući, bez ograničenja njihovu nepažnju) Sony, njegovi ovlašteni zastupnici ili dobavljači neće biti odgovorni za bilo koju izravnu, neizravnu, posljedičnu, slučajnu, posebnu ili kaznenu štetu za bilo koji zahtjev, gubitak, i/ili zahtjev za ostvarivanjem prava, bilo da proizlazi iz ugovora, delikta (uključujući, bez ograničenja, nehaj) ili drugoga, povezanu s Vašim korištenjem Usluge, uključujući, bez ograničenja:
(a) kvalitetu, pouzdanost, točnost ili potpunost Usluge;
(b) svaku izmjenu, promjenu, prikaz, greške u pohrani, greške kod indeksiranja, gubitak, brisanje, gubitak pristupa ili štetu na Vašem Članskom sadržaju, računalnoj opremi, softveru, podacima ili bilo kojem tekstu, slici, videozapisu, glazbi, zvuku ili audio datoteci ili drugim materijalima koje nastanu kao posljedica Vašeg korištenja Uslugom;
(c) štetu, pogreške, propuste, troškove, gubitke ili štetu nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja (bilo zbog smetnji, prekida, prestanka ili drugog) Usluge, Članskog sadržaja ili bilo kojeg sadržaja, proizvoda, usluga ili informacija danih na Usluzi;
(d) sve padove, kašnjenja, pogrešne dostave ili prekide u Usluzi;
(e) svaku štetu koja nastane kao posljedica učitavanja ili pristupanja bilo kojem Članskom sadržaju;
(f) svaki neovlašten pristup ili izmjenu Članskog sadržaja ili svaku povredu sigurnosti povezanu sa Serverom Usluge; ili
(g) trošak nabave zamjenske robe ili usluga.
Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje posljedičnih ili slučajnih šteta, stoga se gornje ograničenje možda ne primjenjuje na Vas. Neki članovi mogu imati dodatna prava.

Ukoliko, unatoč gornjim ograničenjima bude utvrđeno da su Sony, njegovi zastupnici i/ili dobavljači odgovorni prema Članu iz bilo kojeg razloga, bez utjecaja na druge odredbe sadržane u ovim Uvjetima, njihova ukupna odgovornost iz ovih Uvjeta i Vašeg korištenja Usluge ne može premašiti stotinu američkih dolara (100,00 USD).

17. PRIVATNOST
Sonyjeva je politika poštovati privatnost svojih kupaca. Za više informacija molimo pogledajte naša puna Pravila o zaštiti privatnosti.

18. ODŠTETA
Uzimajući u obzir da ste isključivo odgovorni za Vaše korištenje Usluge i posljedice tog korištenja, pristajete štititi i obeštetiti Sony, njegova društva majke, društva kćeri, povezana društva, službenike, radnike, davatelje licencije, ugovaratelje i druge korisnike Usluge u odnosu na sve zahtjeve, potraživanja, gubitke, troškove i/ili obveze, uključujući odvjetničke naknade ili naknade za vještake, podignute od treće strane, koja proizlaze ili su povezana sa:
(a) Vašim korištenjem Usluge;
(b) Vašom povredom ovih Uvjeta ili uvjeta koji se primjenjuju na bilo koje Povezane stranice ili usluge;
(c) Vašom povredom prava na privatnost treće strane;
(d) Vašom povredom ili kršenjem autorskih prava treće strane, žiga, poslovne tajne, patenta ili drugog prava intelektualnog vlasništva; ili
(e) Članskim sadržajem.

19. VIŠA SILA
Sony nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili grešku pri izvođenju koja izravno ili neizravno proizlazi iz uzroka izvan razumne kontrole Sonyja, uključujući, bez ograničenja, nestanak ili prekid internetske veze, nestanak struje, padove računala, telekomunikacijske ili druge opreme, štrajkove, radne sporove, nerede, ustanke, građanske nemire, nestašicu materijala za rad, požare, poplave, oluje, eksplozije, izvanredne događaje, rat, vladine akcije, naloge domaćih ili stranih sudova i propuštanja treće strane.

20. PRESTANAK USLUGE
Ukoliko se protivite bilo kojem dijelu ovih Uvjeta ili bilo kojoj njihovoj kasnijoj izmjeni ili postanete nezadovoljni Uslugom ili transakcijom u koju ste ušli putem Usluge, Vaš jedini pravni lijek je odmah prekinuti sa korištenjem Usluge. Prethodna rečenica predstavlja Vaš jedini i isključivi pravni lijek u pogledu bilo kakvog prigovora odredbama ovih Uvjeta ili bilo kakvog nezadovoljstva Uslugom.

Svaki raskid po bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta može se učiniti bez prethodne obavijesti i Sony može odmah izbrisati i odbaciti čitav Vaš Članski sadržaj i/ili zabraniti Vam svaki daljnji pristup Usluzi. Vaše pravo korištenja Usluge prestaje odmah po raskidu ovih Uvjeta. Sony nema nikakvu naknadnu obvezu držati ili pružati pristup Vašem Članskom sadržaju ili prosljeđivati bilo koje materijale pohranjene putem Usluge ili bilo koje nepročitane ili neposlane poruke. Sony može iz administrativnih i drugih razloga zadržati određene materijale.

21. ODRICANJE OD SUĐENJA PRED POROTOM
STRANKE SE OVIME ODRIČU PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM U VEZI SA BILO KOJIM SPOROM POVEZANIM SA OVIM UVJETIMA ILI USLUGOM.

22. OPĆENITO
Ovi Uvjeti čine čitav ugovor između Vas i Sonyja u vezi sa Uslugom i zamjenjuju svaki dogovor, ponude ili komunikaciju, pisanu ili usmenu, između Vas i Sonyja u vezi sa Uslugom.

U slučaju da nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nezakonita, neprovediva ili suprotna zakonu, takva odredba zamijenit će se odredbom koja što je više moguće odražava prvobitnu namjeru ovih Uvjeta, dok će ostale odredbe ostati u potpunosti valjane i na snazi.

Sonyjevo propuštanje primjene ili korištenja bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje od takvih prava ili odredbe osim ako Sony to prihvati i pisanim putem potvrdi svoju suglasnost.

Sony može prenijeti ove Uvjete bilo kojoj trećoj strani po vlastitom nahođenju. Vi nećete prenositi niti davati u podlicenciju prava koja Vam se daju po ovim Uvjetima bez prethodnog pisanog odobrenja Sonyja.

Suglasni ste da se zahtjev za ostvarivanjem prava koji proizlazi iz ili je povezan s Uslugom mora podići u roku od jedne (1) godine od nastanka obveze ili nastupa zastara podizanja takvog zahtjeva za ostvarivanjem prava.