News Suite (Socialife)-palvelun Käyttöehdot
Viimeisten muutosten päiväys: 01 lokakuu 2016

[ Language : Finnish, Suomi ]

Nämä Käyttöehdot (“Ehdot”) asettavat määräykset ja ehdot jotka koskevat Sony Network Communications Inc. (”Sony”) tarjoamaa News Suite (Socialife)-nimistä palvelua (”Palvelu”), jota tarjotaan rekisteröidyille käyttäjille (joista jokainen on ”Jäsen” tai ”sinä”).

LUE NÄMÄ PALVELUA KOSKEVAT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET SEKÄ YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ (PRIVACY POLICY) HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUA. HYVÄKSYT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET SEKÄ YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖN (PRIVACY POLICY) KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA.

Palvelun käyttö voi lisäksi edellyttää kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, joilla on omat käyttöehtonsa ja määräyksensä, käyttöä. Varmista ennen Palvelun käyttöä, mitkä ehdot ja määräykset soveltuvat tällaisten kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden käyttöön.

Palvelu on sellaisten henkilöiden saatavilla jotka ovat asukkaita joissakin seuraavista maista: Alankomaat, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta (voi muuttua) ja yli 13-vuotiaita.

1. JÄSENYYS
(1) Nämä Ehdot koostuvat: (a) kaikista ehdoista ja määräyksistä jotka on asetettu tässä asiakirjassa; (b) kaikista käyttösäännöistä ja käytännöistä jotka julkaistaan ajoittain Palvelun kautta; ja (c) Yksityisyyskäytännöstä (Privacy Policy), joita kaikkia Sony voi ajoittain muuttaa. Sony voi lähettää ilmoituksen tai viestejä Palvelun kautta ilmoittaakseen sinulle muutoksista näissä Ehdoissa, Yksityisyyskäytännössä (Privacy Policy), Palvelussa tai muissa merkittävissä asioissa. Tällainen Sonyn toimittama ilmoitus tai viesti katsotaan Sinulle tehdyksi ilmoitukseksi. Mikä vain muutos näihin Ehtoihin tulee voimaan välittömästi ilmoituksen tai viestin lähettämisestä. Jatkamasi Palvelun käyttö tällaisen ilmoituksen tai viestin lähettämisen jälkeen tarkoittaa että olet hyväksynyt ja noudatat kyseisiä muutettuja Ehtoja.
(2) Jotta voit käyttää Palvelua, tulee sinun ensin perustaa käyttötili antamalla Sonylle sen pyytämät täydelliset ja täsmälliset tiedot. Palvelua voidaan lisäksi käyttää sellaisten kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttötileillä, jotka ovat erikseen Sonyn nimeämiä. Jokainen yksilö on oikeutettu saamaan vain yhden (1) jäsenyyden. Et saa käyttää kenenkään toisen osapuolen henkilötietoja käyttäessäsi palvelua. Sinun tulee ilmoittaa Sonylle viipymättä, Sonyn erikseen asettamalla tavalla, jos meille antamissasi tiedoissa tapahtuu muutoksia. Et saa luovuttaa jäsenyyttäsi kenellekään kolmannelle.

2. PALVELU
(1) Termi ”Palvelu” kattaa minkä vain yksittäisen toiminnallisuuden ja kaikki toiminnallisuudet jotka Sony tarjoaa ”News Suite (Socialife)”-nimisessä palvelussaan tai sen kautta. Sony saattaa lisätä tai poistaa jotain Palvelusta tai muuttaa Palvelua vapaasti oman harkintansa mukaan. Ellei erikseen selvästi toisin mainita, näitä Ehtoja sovelletaan mihin tahansa uuteen tekstiin, sisältöön, tiedostoon, tietoon, tuotteeseen, palveluun, informaatioon, ohjelmistoon, ohjelmistotyökaluun tai muuhun ominaisuuteen joka kartuttaa olemassa olevaa Palvelua tai joka lisätään siihen. Erityiset ehdot, jotka liittyvät kuvien tai audiovisuaalisen materiaalin säilytykseen ja/tai muuhun kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttöön voivat tulla sovellettaviksi. Käyttämällä Palvelua sinulla voi olla pääsy Sonyn nimeämien kolmansien osapuolien sosiaalisen verkon palveluihin (“Kolmannen Osapuolen SNS Palvelut”) ja kolmannen osapuolen tarjoamaan sisältöön joka on toimitettu real simple syndication -syötön kautta (”RSS syötteet”). Voit lisäksi lähettää, esittää ja jakaa mitä vain ”Jäsensisältöä” kolmansille osapuolille, jotka käyttävät Kolmannen Osapuolen SNS Palveluita, lataamalla tällaisen Jäsensisällön Kolmannen Osapuolen SNS Palveluun Palvelua varten varatun serverin avulla (”Palveluserveri”). ”Jäsensisältö” voi sisältää sinun itse omistamia kuvia, videoita, dataa, tekstiä ja/tai muita materiaaleja tai kolmansien omistamia kuvia, videoita, dataa, tekstiä ja/tai muita materiaaleja. Sinulla tulee olla pätevä oikeus käyttää tällaista kolmannen omistamaa materiaalia alla esitetyn mukaisesti Palvelun yhteydessä. Kaikki Jäsensisältö, joka koostuu kuvista ja/tai videoista, ladataan Palveluserverille ja on alempana kohdassa 8(2) annettujen ehtojen alaista.
(2) Sinä tiedostat sen ja suostut siihen, että olet yksin vastuussa minkä vain laitteiston valmistelusta ja kaikista vaadituista kuluista jotka aiheutuvat Palvelun käyttämisestä.
(3) Palvelua ei ole yritysten tai muiden liiketoimintayksiköiden saatavilla, vaan Palvelu tarjotaan ainoastaan yksilöille.
(4) Palvelu saattaa esittää Sonyn, Sony Corporation, sen tytär- tai sisaryhtiöiden tai kolmansien osapuolien mainoksia ja promootioita.

3. LINKIT MUIDEN KUIN SONYN TARJOAMIIN PALVELUIHIN
Kolmansien osapuolien internetsivut ja palvelut, joista on linkki Palveluun tai joihin on linkki Palvelusta, mutta joihin nimenomaisesti ei lueta Kolmannen Osapuolen SNS Palveluita ja RSS-syötteitä (”Linkitetyt Sivut ja Palvelut”), ovat yksityisesti omistettuja ja ylläpidettyjä tällaisten kolmansien osapuolien toimesta eivätkä Sonyn kontrollin ja/tai valvonnan alaisia, mukaan lukien kaikki soveltuvat käyttöohjeet ja velvollisuudet suorittaa maksuja tällaisten Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden käytön yhteydessä. Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden käyttöön sovelletaan jokaisen Linkitetyn Sivun ja Palvelun operaattorin ehtoja ja määräyksiä. Annat suostumuksesi sille, että noudatat kaikkia tällaisia ehtoja ja määräyksiä. Sony ei ole vastuussa mistään tappiosta tai vahingosta, miten tahansa aiheutunut, joka on yhteydessä Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden käyttöön ja pääsysi millekään Linkitetyistä Sivuista ja Palveluista on täysin omalla vastuullasi. Mitään, mitä Palvelu sisältää, ei voida tulkita Sonyn suosituksena ja/tai kannatuksena Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden sisällöille ja tuotteille ja/tai palveluille jotka esiintyvät Linkitetyillä Sivuilla ja Palveluissa ja/tai joita tarjotaan tällaisten Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden kautta. Minkään tässä asiakirjassa mainitun ei voida katsoa muodostavan yhtymää tai vastaavaa Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden operaattoreiden ja Sonyn välille.

4. JÄSENSISÄLTÖ
(1) Sinä vakuutat, että: (a) sinulla on oikeus sitoutua näihin Ehtoihin; (b) sinulla on oikeus lähettää, ladata ja esittää Jäsensisältöä Palvelun kautta; (c) sinulla on oikeus luovuttaa sellaiset lisenssit, jotka luovutetaan näiden Ehtojen mukaan; ja (d) Sonyn näihin luovuttamiisi oikeuksiisi perustuva näiden Ehtojen mukainen käyttö ei vahingoita kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksiin.
(2) Vastineeksi Sonyn sinulle myöntämistä käyttöoikeuksista jotka koskevat Palvelua alla esitetyn mukaisesti, ja siihen liittyviä mahdollisia etuuksia, sinä myönnät Sonylle, sen emoyhtiöille, sisar- ja tytäryhtiöille, seuraajille, lisenssinhaltijoille ja siirronsaajille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, ainaisen, rojaltittoman lisenssin, jolla voi (a) säilyttää, kopioida, toisintaa, julkaista ja sovittaa Jäsensisältöäsi sen jakamista varten, halutessasi Kolmannen Osapuolen SNS Palveluita käyttäen, ja (b) käyttää Sonyn Palvelun käytöstäsi hankkimaa informaatiota Palvelun parantamista varten.
Sinulla on omistusoikeus omaan Jäsensisältöösi ja Sony ja sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet) Palveluun, teknologiaan, informaatioon, dokumentteihin, tiedostoihin, internetsivuihin tai muihin tuotteisiin, joita kehitetään ajoittain Palvelun yhteydessä.
(3) Yksityisyyskäytännön (Privacy Policy) estämättä Sony on nimenomaisesti oikeutettu julkistamaan kolmannelle osapuolelle Jäsensisältöä ja mitä vain muuta Jäsentä koskevaa informaatiota, jonka Sony on hankkinut Palvelun sopimusehtojen mukaisesti:
(i) noudattaakseen lainmukaista vaatimusta;
(ii) jos Jäsen suostuu tällaiseen kolmannelle tehtävään julkistamiseen;
(iii) saattaakseen voimaan Sonyn näiden Ehtojen mukaiset oikeudet;
(iv) Palveluun tai näihin Ehtoihin liittyvissä riidoissa; tai
(v) suojellakseen Sonyn, Jäsenen tai kolmannen, mukaan lukien muut Jäsenet, oikeuksia, henkeä tai omaisuutta.

5. JÄSENEN VELVOLLISUUDET
(1) Olet vastuussa kaikesta toiminnasta Palvelussa, joka tapahtuu sinun käyttäjätunnuksellasi.
(2) Sinun tulee noudattaa kaikkia ehtoja ja määräyksiä jotka koskevat Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden käyttöä, nimenomaisesti mukaan lukien Kolmansien Osapuolten SNS Palvelut.
(3) Suostut siihen, että Sony (i) ei kannata mitään Jäsensisältöä itsessään tai näkemyksiä, joita esitetään missään Jäsensisällössä ja (ii) ei ole millään tavalla vastuussa kenenkään Jäsenen käytöksestä tai mistään Jäsensisällöstä.
(4) Olet yksin vastuussa Jäsensisällöstä, jonka lataat, esität tai jaat käyttämällä Palvelua. Mukaan lukien, mutta ei näihin rajoitettuna, vastuu ilmaisemasi, esittämäsi tai julkaisemasi Jäsensisällön laadusta, sisällöstä, aiheesta ja näkemyksistä. Puolustat Sonya ja vapautat Sonyn vastuusta koskien mitä vain ja kaikkia vaateita ja/tai vahingonkorvausvaatimuksia jotka ovat yhteydessä Palvelun käyttöösi, Jäsensisältöösi ja/tai näiden Ehtojen rikkomiseen, johon olet syyllistynyt.

6. EI-KAUPALLINEN KÄYTTÖ
Palvelu on tarkoitettu pelkästään henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

7. JÄSENTEN MUUT VELVOLLISUUDET
(1) Sitoudut olemaan julkaisematta, siirtämättä, esittämättä tai jakamatta minkään Palvelun osan kautta kenellekään mitään Jäsensisältöä:
(a) joka sisältää muiden materiaalia, joka on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai liikesalaisuuden, patentin tai muun immateriaalioikeuden suojaama, ilman tekijän tai omistajan nimenomaista suostumusta ja joka siten loukkaa tämän osapuolen tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, liikesalaisuuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta immateriaali- tai muuta oikeutta;
(b) joka sisältää virheellisiä tai harhaanjohtavia tosiasiaselostuksia tai kuvauksia materiaalin tai viestinnän alkuperästä;
(c) joka loukkaa jonkun yksityisyyden suojaa tai esittää jotakin toista henkilöä;
(d) joka sisältää viruksen, voi vahingoittaa tiedostoja tai muuta sisältöä, joka saattaa vaarantaa tai vahingoittaa kolmatta osapuolta;
(e) joka muodostaa rikollisen teon, aiheuttaa siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun, tai rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä, tai rohkaisee jotakuta rikkomaan lakia; tai puolustaa laitonta toimintaa;
(f) joka sisältää tai esittää mitään kiihottamista, rasismia tai vihapuhetta, tai on rotua syrjivää, paheksuttavaa tai sopimatonta;
(g) jonka Sony tai kolmas osapuoli voi mieltää halventavaksi, loukkaavaksi, herjaavaksi, halveksivaksi, siveettömäksi, pornograafiseksi, häpäiseväksi, uhkailevaksi, harhauttavaksi, pahennusta herättäväksi, mauttomaksi, rotua syrjiväksi, epäasialliseksi tai sopimattomaksi, mukaan lukien alastomuutta, aikuisille suunnattua sisältöä, laitonta sisältöä, luonteeltaan seksuaalista sisältöä tai sopimatonta kielenkäyttöä;
(h) joka häiritsee jonkun toisen Palvelun käyttöä; tai
(i) joka sisältää linkkejä Jäsensisältöön, joka täyttää jonkin yllä mainituista kuvauksista.
(2) Sitoudut olemaan kääntämättä, takaisinmallintamatta, purkamatta tai tekemättä johdannaisteoksia Palveluun sisältyvistä ohjelmoinneista.

8. VARASTOINNIN RAJOITUKSET
(1) Tiedostat ja hyväksyt, että;
(i) Sony voi poistaa Jäsensisältösi jos Sony katsoo, oman harkintansa mukaan, että Jäsensisällön (mukaan lukien muiden Jäsenten) koko ylittää Sonyn Palvelulle asettaman varastoinnin rajan, ilman ilmoitusta ja joutumatta vastuuseen sinua kohtaan;
(ii) Sony voi poistaa Jäsensisältösi vaadittavissa määrin Palvelun ominaisuuksien ylläpitämiseksi ilman ilmoitusta ja joutumatta vastuuseen sinua kohtaan; ja
(iii) Jäsensisältösi tietyt tekniset käsittelyt tai uudelleenmuotoilut voivat olla tarpeen (a) indeksointitoimintojen suorittamiseksi; (b) verkkoyhteyden teknisten vaatimusten täyttämiseksi; tai (c) Palvelun rajoitusten tai muiden vastaavien vaatimusten täyttämiseksi.
(2) Edelleen tiedostat ja hyväksyt, että seurauksena Sonyn Jäsensisältösi poistamisesta niin kuin yllä on selostettu tai Palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta, tietyt Jäsensisällöt, jotka olet siirtänyt Kolmansien Osapuolten SNS Palveluihin Palveluserverien kautta, eivät mahdollisesti enää ole kyseisten Kolmansien Osapuolten SNS Palvelujen saatavilla tai käytettävissä. Näin ollen jos haluat välttää tilanteen, jossa Jäsensisältösi ei ole saatavilla tai käytettävissä, kehotamme sinua siirtämään Jäsensisällön suoraan tällaisiin Kolmansien Osapuolten SNS Palveluihin ja pidättäytymään siirtämästä Palvelun kautta.
(3) Olet yksin vastuussa Jäsensisällön varmuuskopioinnista. Sony ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluun siirtämäsi tiedon menetyksestä, vioittumisesta tai muuttumisesta.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET
Omaa Jäsensisältöäsi lukuun ottamatta kaikki oikeudet Palvelun kautta saatavilla olevan informaation, ohjelmistojen ja sisällön osalta kuuluvat Sonylle tai sen toimittajille/lisenssinantajille.

10. PALVELUN MUUTTAMINEN
Sony voi oman harkintansa mukaan päättää muuttaa, poistaa, vähentää tai keskeyttää Palvelun tai jonkun Palvelun ominaisuuksista tai toiminnoista. Sony ei ole vastuussa sinua tai kolmatta kohtaan mistään tällaisesta muutoksesta. Palvelua ei ole suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi vahinkojen ehkäisemiseen tai tietojen taltiointiin hätätilanteiden varalta. Olet vastuussa Jäsensisältösi kopioiden luomisesta ja ylläpitämisestä varmuuskopioina omalla vastuullasi ja kustannuksellasi, ennen minkään Jäsensisällön julkaisemista tai siirtämistä Palveluun. Sony voi ajoittain muuttaa sisällön verkkotallennustilan saatavuutta ja kokoa.

11. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN
(1) Sony voi väliaikaisesti keskeyttää tai lopettaa Palvelun ilman ilmoitusta seuraavista syistä: (i) Palvelun ominaisuuksien ylläpito, (ii) tulipalo, sähkökatkos, ylivoimaiset esteet, jotka aiheuttavat Palvelun toimintakyvyttömyyden ja/tai (iii) joku muu tilanne, jossa Sony arvioi Palvelun keskeyttämisen olevan välttämätöntä tai suotavaa.
(2) Sony ei missään tapauksessa ole vastuussa Jäsentä kohtaan minkään Palvelun keskeyttämisestä johtuneiden Jäsenen menetysten tai vahinkojen osalta.

12. TAKUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET
Sony ei anna mitään takuita, että:
(a) Palvelu vastaa vaatimuksiasi;
(b) Palvelun ohjelmistossa ei ole vikoja tai, että tällaiset mahdolliset viat korjataan;
(c) Palvelu on ajantasainen, turvallinen, virheetön tai keskeytyksetön;
(d) Palvelu tai jokin Palvelussa oleva sisältö, tuote tai tieto on virheetön, paikkansapitävä, luotettava tai täydellinen;
(e) Palvelun kautta julkaistua, esitettyä, tallennettua tai jaettua Jäsensisältöä ei muuteta, poisteta tai vahingoiteta, tai että se on saatavilla tai sen voi siirtää tai ladata kaikkina aikoina tai rajattomasti;
(f) Palvelun käytön avulla voidaan saavuttaa mitään tiettyä tulosta; tai että
(g) Palvelu on vapaa viruksista tai muista osista, jotka saattavat saastuttaa, vahingoittaa tai aiheuttaa vaurioita tietokoneen laitteistoon, tietoihin, ohjelmistoihin tai muuhun omaisuuteen siirtyessäsi Palveluun tai selatessasi tai muuten käyttäessäsi Palvelua tai sen sisältöä, tai siitä jotain ladatessasi tai siihen jotain siirtäessäsi.

SONY SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SUORISTA JA EPÄSUORISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI PALVELUN KAUTTA JULKAISTUJEN TAI SAATAVILLA OLEVIEN TUOTTEIDEN, SISÄLLÖN, TIETOJEN TAI PALVELUJEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Tietyt lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista, joten tietyt yllä mainitut rajaukset eivät välttämättä koske sinua.

13. JÄSENSISÄLLÖN/TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATUN MATERIAALIN POISTAMINEN
(1) Sony voi poistaa Jäsensisältösi ilmoittamatta sekä joutumatta vastuuseen.
(2) Sitoudut pidättäytymään käyttämästä Palvelua laittomiin tarkoituksiin
(3) Sonyn käytäntönä on ilmoittaa kaikki epäilty laiton toiminta lainvalvontaviranomaisille ja tehdä täysimääräistä yhteistyötä viranomaisten suorittamissa tutkimuksissa. Sinä tiedostat ja sitoudut siihen, että tätä käytäntöä sovelletaan myös Palvelun yhteydessä.
(4) Palvelun käyttö on kaikkien soveltuvien lakien, asetusten, sääntöjen ja säännösten noudattamisen alaista, sisältäen mutta ei rajoittuen lakeihin, jotka koskevat sähköistä tiedonsiirtoa.

14. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN
Sony pidättää oikeuden keskeyttää ja/tai irtisanoa Palvelun tai minkä tahansa osan Palvelusta väliaikaisesti tai pysyvästi, irtisanoa jäsenyytesi tai poistaa Jäsensisältösi taikka muokata, tuhota tai poistaa Jäsensisältöä Palvelusta vapaan harkintansa mukaan ilman etukäteisilmoitusta minkä tahansa syyn perusteella taikka ilman syytä.

15. TAKUU, VASTUUVAPAUS TAKUUSTA
SIINÄ LAAJUUDESSA KUN SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA ON MAHDOLLISTA, TARJOTAAN PALVELU, MUKAAN LUKIEN KAIKKI SISÄLTÖ, TUOTTEET JA TIETO, JOTKA OVAT SAATAVILLA TAI JOIHIN PÄÄSTÄÄN PALVELUN VÄLITYKSELLÄ, ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. PALVELUN KÄYTTÄMINEN TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI JA ON TÄYSIN OMASSA HARKINNASSASI. OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA PALVELUN KÄYTÖSTÄ TIETOKONEELLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA SEKÄ TIEDON MENETTÄMISESTÄ JA MUISTA VAHINGOISTA.

16. VASTUUNRAJOITUS
Huolimatta siitä, että Sonya, sen valtuutettua edustajaa taikka toimittajaa olisi varoitettu kyseisen vahingon mahdollisuudesta, ei Sony, sen valtuutettu edustaja taikka tavarantoimittaja ole missään tapauksissa vastuussa välittömistä, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista taikka rangaistuksen luonteisista korvauksista, minkään vaatimuksen, voiton menetyksen ja/tai kanteen perusteen, joka johtuu sopimuksesta, rikkomuksesta (sisältäen mutta ei rajoittuen tuottamukseen), taikka muun Palvelun käyttöösi liittyvän perusteella, sisältäen seuraavat mutta ei niihin rajoittuen:
(a) Palvelun laatu, luotettavuus, täsmällisyys ja kattavuus;
(b) mikä tahansa muunnelma, muutos, julkaisu, esillepano, puute varastoinnissa, puute luetteloinnissa, Palveluun pääsyn menettäminen tai Jäsensisällöllesi, tietokonelaitteistollesi, ohjelmistollesi, tiedollesi tai mille tahansa tekstillesi, kuvallesi, videollesi, musiikillesi, äänellesi tai äänitiedostollesi tai muulle materiaalillesi aiheutunut tai niiden aiheuttama vahinko, joka on seurauksena Palvelun käytöstäsi;
(c) mikä tahansa vaurio, virhe, puute, kulu, tappio tai vahinko, joka aiheutuu Palvelun, Jäsensisällön tai muun sisällön, tuotteen, palvelun tai Palvelun yhteydessä annetun tiedon käytöstä tai (mukaan lukien keskeytyksestä, lykkäyksestä, päättymisestä tai muusta johtuvasta) kyvyttömyydestä käyttää näitä;
(d) mikä tahansa puute, viivästys, virhetoimitus tai katkos Palvelussa;
(e) mikä tahansa haitta, joka aiheutuu Jäsensisällön lataamisesta tai Jäsensisältöön pääsystä
(f) mikä tahansa luvaton pääsy Jäsensisältöön tai sen luvaton muuttaminen taikka mikä tahansa Palveluserveriin liittyvä turvatoimien rikkominen; tai
(g) korvaus minkä tahansa korvaavan tuotteen hankkimisesta.
Joissain oikeusjärjestelmissä ei sallita välillisten tai satunnaisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, minkä vuoksi yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä sovellu sinun kohdallasi. Joillakin jäsenillä saattaa olla täydentäviä oikeuksia.

Jos edellä mainituista rajoituksista huolimatta katsottaisiin, että Sony, sen edustajat ja/tai toimittajat ovat vastuussa Jäsenelle millä tahansa perusteella, huolimatta muista lausekkeista näissä Ehdoissa, kokonaisvastuu näiden Ehtojen nojalla ja Palvelun käyttöösi perustuen on rajoitettu sataan Yhdysvaltain dollariin (100,00 USD).

17. YKSITYISYYS
Sonyn käytäntönä on kunnioittaa kaikkien asiakkaidensa yksityisyyttä. Lisätietoja yksityisyydestä löytyy Tietosuojaperiaatteistamme (Privacy Policy).

18. HYVITYS
Koska olet yksin vastuussa Palvelun käyttämisestä ja sen seurauksista, sitoudut puolustamaan, hyvittämään ja pitämään Sonyn, sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, toimihenkilöt, työntekijät, lisenssinantajat, urakoitsijat sekä muut Palvelun käyttäjät ulkopuolella kaikista kolmansien osapuolien nostamista kanteista, vaatimuksista, tappioista, kuluista ja/tai korvausvelvollisuuksista, sisältäen asianajajien ja asiantuntijoiden korvaukset, mitkä aiheutuvat:
(a) sinun Palvelun käytöstä
(b) siitä, että rikot Ehtoja tai Linkitettyjen Sivujen ja Palveluiden yhteydessä sovellettavia käyttöehtoja
(c) siitä, että loukkaat kolmannen osapuolen yksityisyyttä;
(d) siitä, että loukkaat tai rikot kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuuksia, patenttia tai muita immateriaalioikeuksia; tai
(e) Jäsensisällöstä

19. YLIVOIMAINEN ESTE
Sony ei vastaa suorituksen viivästymisestä tai täyttämättä jättämisestä, joka on aiheutunut välittömästi tai välillisesti seikasta, johon Sony ei ole voinut kohtuullisesti vaikuttaa, sisältäen mutta ei rajoittuen vikaan tai häiriöön internetin toiminnassa, häiriöön sähkönjakelussa, tietokoneeseen, televiestintään tai muuhun laitteeseen liittyvään vikaan, lakkoon, työtaisteluun, mellakkaan, kapinaan, kansalaislevottomuuksiin, työvoiman tai materiaalien puutteisiin, tulipaloihin, tulviin, myrskyihin, räjähdyksiin, luonnonmullistuksiin, sotiin, valtion toimenpiteisiin, kansallisten tai ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisuihin, kolmansien osapuolien sopimusten täyttämättä jättämiseen.

20. PALVELUN IRTISANOMINEN
Jos vastustat jotakin näiden Ehtojen osaa tai jotakin myöhempää muutosta niihin, tai jos olet tyytymätön Palveluun tai johonkin Palvelun kautta tehtyyn liiketapahtumaan, ainoa käytettävissäsi oleva ratkaisu on Palvelun käytön lopettaminen välittömästi. Edeltävä virke määrittää ainoan ja yksinomaisen oikeuskeinosi koskien vastustustasi näiden Ehtojen ehtoja kohtaan, tai tyytymättömyyttäsi Palveluun.

Irtisanominen minkä tahansa näiden Ehtojen säännöksen nojalla voidaan panna täytäntöön ilman ennakkoilmoitusta ja Sony voi välittömästi poistaa koko Jäsensisältösi ja/tai estää sinulta pääsyn Palveluun vastaisuudessa. Näiden Ehtojen irtisanomisen yhteydessä oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi. Sonylla ei tämän jälkeen ole mitään velvollisuutta ylläpitää Jäsensisältöäsi tai sallia pääsy Jäsensisältöösi, tai lähettää edelleen mitään Palveluun tallennettua materiaalia tai lukemattomia tai lähettämättömiä viestejä. Sony voi säilyttää tiettyä materiaalia hallinnollisia ja muita tarkoituksia varten.

21. VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ LUOPUMINEN
OSAPUOLET LUOPUVAT TÄTEN VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ KAIKKIEN NÄIHIN EHTOIHIN TAI PALVELUUN LIITTYVIEN RIITOJEN OSALTA.

22. YLEISTÄ
Nämä Ehdot muodostavat sinun ja Sonyn välisen Palvelua koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan ja tämä sopimus korvaa kaikki muut Palveluun liittyvät sopimukset, ehdotukset tai yhteydenpidot, kirjalliset tai suulliset, sinun ja Sonyn välillä.

Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää, että jokin näiden Ehtojen säännöksistä on laiton tai kannekelvoton, tällainen säännös tulee tulkita mahdollisimman paljon näiden Ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti, muiden säännösten pysyessä voimassa.

Sonyn pidättäytymistä jonkin näiden Ehtojen nojalla sille kuuluvan oikeuden käytöstä tai hyödyntämisestä ei tule tulkita luopumisena kyseisestä oikeudesta ellei Sony kirjallisesti hyväksy tätä ja suostu tähän.

Sony voi siirtää nämä Ehdot mille tahansa kolmannelle osapuolelle oman harkintansa mukaan. Sinä et voi siirtää tai alilisensoida näiden Ehtojen nojalla myönnettyjä oikeuksia ilman Sonyn ennakkoon antama kirjallista hyväksyntää.

Hyväksyt, että mikä tahansa Palvelusta johtuva tai Palveluun liittyvä kanteen peruste on pantava vireille yhden (1) vuoden sisällä siitä, kun kanteen peruste ilmeni tai tällainen kanteen peruste on lopullisesti estetty.