Όροι Χρήσης του News Suite (Socialife)
Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης: 1η Οκτωβρίου 2016

[ Language : Greek, Ελληνικά ]

Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας της Sony Network Communications Inc. («Sony»), υπό την ονομασία «News Suite (Socialife)» (η «Υπηρεσία»), η οποία παρέχεται σε εγγεγραμμένους χρήστες (καθείς το «Μέλος» ή «εσείς»).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ («ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ») ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Επιπροσθέτως, η χρήση της Υπηρεσίας δύναται να απαιτεί τη χρήση λοιπών υπηρεσιών τρίτων μερών, οι οποίες διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι θα ελέγξετε, πριν τη χρήση της Υπηρεσίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών τρίτων μερών.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Κάτω Χώρες, Κροατία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Λεττονία, Λιθουανία, Λιθουανία, Φινλανδία (υπόκειται σε αλλαγή) και απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 13 ετών.

1. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
(1) Οι Όροι αποτελούνται από: (α) όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, (β) όλους τους κανονισμούς λειτουργίας και τις πολιτικές που εκδίδονται από την Υπηρεσία από καιρού εις καιρόν, και (γ) την Πολιτική Απορρήτου. Όλα τα παραπάνω δύνανται να τροποποιούνται από τη Sony από καιρού εις καιρόν. Η Sony δύναται να δημοσιεύει ειδοποίηση μέσω της Υπηρεσίας ή να μεταδίδει μηνύματα μέσω της Υπηρεσίας, προκειμένου να σας ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στους εν λόγω Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, την Υπηρεσία ή άλλα σημαντικά ζητήματα. Η εν λόγω δημοσίευση ή μετάδοση από τη Sony θα συνιστά ειδοποίηση προς εσάς. Κάθε τροποποίηση στους παρόντες Όρους θα τίθεται άμεσα σε ισχύ με τη δημοσίευση της ειδοποίησης ή τη μετάδοση του μηνύματος. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας από πλευράς σας μετά την εν λόγω δημοσίευση της ειδοποίησης ή τη μετάδοση του μηνύματος θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από και να τηρείτε τους εν λόγω Όρους, όπως θα έχουν τροποποιηθεί.
(2) Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη παρέχοντας στη Sony τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που θα ζητηθούν από τη Sony. Επίσης, η Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιείται με τους λογαριασμούς χρήστη υπηρεσιών που λειτουργούν από τρίτα μέρη, οι οποίες -υπηρεσίες- δύνανται να ορίζονται ξεχωριστά από τη Sony. Κάθε άτομο δύναται να έχει μόνο μία (1) ιδιότητα μέλους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία αναγνώρισης (ID) άλλου μέρους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη Sony, σε έντυπο που υποδεικνύεται ξεχωριστά από τη Sony, σε περίπτωση αλλαγών στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Δεν δύναστε να εκχωρήσετε την ιδιότητα μέλους σας σε τρίτα μέρη.


2. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(1) Ο όρος «Υπηρεσία» περιλαμβάνει κάθε λειτουργία που διατίθεται από τη Sony με ή μέσω της εφαρμογής υπό την ονομασία «News Suite (Socialife)». Η Sony δύναται να προβεί σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στην Υπηρεσία κατά την αποκλειστική κρίση της. Εκτός και αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, κάθε νέο κείμενο, περιεχόμενο, αρχείο, δεδομένα, προϊόν, υπηρεσίες, πληροφορίες, λογισμικό, εργαλείο λογισμικού ή άλλο στοιχείο που διευρύνει ή ενισχύει την τρέχουσα Υπηρεσία θα υπόκειται στους παρόντες Όρους. Δύνανται να ισχύουν ειδικοί όροι σχετικά με την αποθήκευση φωτογραφιών ή οπτικοακουστικού υλικού ή/και σχετικά με τη χρήση λοιπών υπηρεσιών τρίτων μερών. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, δύναστε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών που ορίζονται από τη Sony («Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μερών») και σε περιεχόμενο τρίτων μερών που παρέχεται μέσω υπηρεσίας αυτόματης ενημέρωσης («Ενημερώσεις RSS»). Επιπλέον, δύναστε να δημοσιεύετε, να προβάλλετε και να μοιράζεστε με τρίτους χρήστες Υπηρεσιών SNS Τρίτων Μερών κάθε «Περιεχόμενο Μέλους» φορτώνοντας το εν λόγω Περιεχόμενο Μέλους στις Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μέρων μέσω του διακομιστή που χρησιμοποιείται για την Υπηρεσία («Διακομιστής Υπηρεσίας»). Το «Περιεχόμενο Μέλους» δύναται να περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο, δεδομένα, κείμενο ή/και άλλο υλικό, δικό σας ή άλλων μερών, και για τις εν λόγω ενέργειες, που σχετίζονται με την Υπηρεσία δυνάμει του παρόντος, θα πρέπει να έχετε αποκτήσει αντίστοιχο έγκυρο δικαίωμα. Κάθε Περιεχόμενο Μέλους που αποτελείται από εικόνες ή/και βίντεο θα φορτώνεται στο Διακομιστή Υπηρεσίας και θα υπόκειται στους όρους που περιγράφονται στην Ενότητα 8(2) κάτωθι.
(2) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την προετοιμασία οποιουδήποτε εξοπλισμού και ότι επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε έξοδα που απαιτούνται για τη χρήση της Υπηρεσίας.
(3) Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα.
(4) Η Υπηρεσία δύναται να προβάλλει διαφημίσεις της Sony, Sony Corporation, των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων μερών.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ SONY
Ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων μερών για τα οποία υπάρχουν σύνδεσμοι προς ή από την Υπηρεσία, ρητά συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών SNS Τρίτων Μερών και των Ενημερώσεων RSS («Συνδεδεμένοι Ιστότοποι και Υπηρεσίες») αποτελούν ξεχωριστά ιδιοκτησία και διατηρούνται από τα εν λόγω τρίτα μέρη, και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την επίβλεψη της Sony, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων χρήσης ή οποιασδήποτε απαίτησης για την καταβολή τελών για τη χρήση των εν λόγω Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών. Η χρήση των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το φορέα λειτουργίας καθενός εκ των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής, από τη χρήση οποιωνδήποτε Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών, και η πρόσβασή σας σε οποιονδήποτε εκ των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Τίποτα στην Υπηρεσία δεν θα ερμηνεύεται ως σύσταση ή/και αποδοχή από τη Sony όσον αφορά το περιεχόμενο των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμφανίζονται ή/και παρέχονται μέσω των εν λόγω Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών. Τίποτα στο παρόν δεν θα θεωρείται ότι συνιστά συνεργασία ή οτιδήποτε παρεμφερές μεταξύ των φορέων λειτουργίας των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών και της Sony.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΥΣ
(1) Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) έχετε το δικαίωμα να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους, (β) έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε, να φορτώνετε και να προβάλλετε το Περιεχόμενο Μέλους μέσω της Υπηρεσίας, (γ) έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε τις άδειες που παρέχονται δυνάμει των παρόντων Όρων, και (δ) η χρήση από τη Sony των δικαιωμάτων που έχετε εκχωρήσει δυνάμει των παρόντων Όρων δεν θα προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών.
(2) Ως αντάλλαγμα για τα δικαιώματα χρήσης που σας παραχωρεί η Sony όσον αφορά την Υπηρεσία δυνάμει του παρόντος, καθώς και για τα εν δυνάμει οφέλη από τη χρήση, παραχωρείτε στη Sony, στις μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, στους διαδόχους, δικαιοδόχους και εκδοχείς αυτής μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, διαρκή και απαλλαγμένη από την καταβολή τελών άδεια για (α) αποθήκευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση και προσαρμογή του δικού σας Περιεχομένου Μέλους προκειμένου να μοιράζεστε, κατ’ επιλογή σας, το Περιεχόμενο Μέλους με Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μερών, και για (β) χρήση των πληροφοριών που αποκτά η Sony από τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας για το σκοπό βελτίωσης της Υπηρεσίας.
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της Sony και υμών, σε εσάς θα ανήκει το Περιεχόμενο Μέλους, και στη Sony και τους δικαιοπαρόχους αυτής θα ανήκουν όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με την Υπηρεσία, την τεχνολογία, τις πληροφορίες, τα έγγραφα, τα αρχεία, τους ιστότοπους ή λοιπά προϊόντα που θα αναπτύσσονται σε σχέση με την Υπηρεσία από καιρού εις καιρόν.
(3) Κατά παρέκκλιση της Πολιτικής Απορρήτου, η Sony είναι ρητά εξουσιοδοτημένη να γνωστοποιεί σε τρίτα μέρη το Περιεχόμενο Μέλους και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες έχει αποκτήσει η Sony αναφορικά με κάποιο Μέλος από την παροχή της Υπηρεσίας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
(i) για τη συμμόρφωση με κάποια νομική απαίτηση,
(ii) σε περίπτωση συμφωνίας του Μέλους για την εν λόγω γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη,
(iii) για την άσκηση των δικαιωμάτων της Sony δυνάμει των παρόντων Όρων,
(iv) σε περίπτωση διαφωνιών σε σχέση με την Υπηρεσία ή τους παρόντες Όρους, ή
(v) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ζωής και της περιουσίας της Sony, του Μέλους ή ενός τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων λοιπών Μελών.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
(1) Φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει χώρα υπό τα στοιχεία αναγνώρισης (ID) χρήστη που έχετε στη διάθεσή σας.
(2) Θα συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και Υπηρεσιών, ρητά συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών SNS Τρίτων Μερών.
(3) Συμφωνείτε ότι η Sony (i) δεν ενστερνίζεται οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους καθεαυτό ή τις απόψεις που εκφράζονται στο εν λόγω Περιεχόμενο Μέλους και (ii) δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη κατά οποιονδήποτε τρόπο για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Μέλους ή για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους.
(4) Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το Περιεχόμενο Μέλους που φορτώνετε, προβάλλετε ή μοιράζεστε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την ευθύνη για τη φύση, το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τις απόψεις που εκφράζετε, προβάλλετε ή δημοσιεύετε στο Περιεχόμενο Μέλους. Θα προστατεύετε τη Sony από και θα την αποζημιώνετε για κάθε αξίωση ή/και ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας, από το Περιεχόμενο Μέλους ή/και την παραβίαση των παρόντων Όρων από πλευράς σας.

6. ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
(1) Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύετε, φορτώνετε, προβάλλετε ή μοιράζεστε με τρίτους μέσω οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους το οποίο:
(α) περιέχει υλικό τρίτων που προστατεύεται από copyright, εμπορικό σήμα ή εμπορικό απόρρητο, και από τη νομοθεσία περί ευρεσιτεχνιών ή διανοητικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη ρητή έγκριση από το δημιουργό ή ιδιοκτήτη αυτού, παραβιάζοντας έτσι με την εν λόγω ενέργεια τα εν λόγω δικαιώματα copyright, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημιουργού, το εμπορικό απόρρητο, εμπορικό σήμα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνιών ή λοιπής διανοητικής ιδιοκτησίας ή λοιπά δικαιώματα,
(β) περιέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις γεγονότων, ή ψευδή ή παραπλανητική περιγραφή της προέλευσης του υλικού, ή ψευδή ή παραπλανητικά γνωστοποιούμενα στοιχεία,
(γ) συγκρούεται με τα δικαιώματα απορρήτου οποιουδήποτε προσώπου, ή υποδύεται οποιοδήποτε άτομο,
(δ) περιέχει ιό, δύναται να βλάψει αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να βλάψει οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
(ε) συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη, εγείρει αστική ευθύνη, ή παραβιάζει οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς, ή ενθαρρύνει οποιοδήποτε άτομο να παραβιάσει το νόμο, ή υπερασπίζεται παράνομες δραστηριότητες,
(στ) περιέχει ή προβάλλει οποιαδήποτε άποψη μισαλλοδοξίας, ρατσισμού ή μίσους, ή είναι φυλετικά προσβλητικό, ανάρμοστο ή ακατάλληλο,
(ζ) είναι ή μπορεί να θεωρηθεί από τη Sony ή τρίτα μέρη ως δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υποτιμητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, απειλητικό, υβριστικό, παραπλανητικό, προσβλητικό, χυδαίο, φυλετικά προσβλητικό, ανάρμοστο ή ακατάλληλο, συμπεριλαμβανομένου γυμνού, περιεχομένου για ενήλικες, παράνομου περιεχομένου, περιεχομένου σεξουαλικής φύσης ή μη αποδεκτής γλώσσας,
(η) παρακωλύει τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο άτομο, ή
(θ) περιέχει συνδέσμους για Περιεχόμενο Μέλους που συνιστά κάτι από τα παραπάνω.
(2) Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε μετάφραση, ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineer), αποσυμπίληση (reverse compile), αποσύνθεση και δημιουργία παράγωγων έργων από το πρόγραμμα λογισμικού που περιέχεται στην Υπηρεσία.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
(1) Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι:
(i) η Sony δύναται να διαγράψει το Περιεχόμενο Μέλους εάν αποφασίσει, κατά την κρίση της, ότι το μέγεθος του Περιεχομένου Μέλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων Μελών) υπερβαίνει το όριο αποθήκευσης που έχει ορισθεί από τη Sony για την Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας,
(ii) η Sony δύναται να διαγράψει το Περιεχόμενο Μέλους στο βαθμό που είναι αναγκαίος για τη συντήρηση της εγκατάστασης της Υπηρεσίας, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας, και
(iii) δύναται να απαιτείται ορισμένη τεχνική επεξεργασία ή αναμορφοποίηση του Περιεχομένου Μέλους για το σκοπό (α) εκτέλεσης λειτουργιών δημιουργίας ευρετηρίου (indexing functions), (β) συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις του δικτύου σύνδεσης, ή (γ) συμμόρφωσης με τους περιορισμούς της Υπηρεσίας ή με λοιπές παρόμοιες απαιτήσεις.
(2) Δηλώνετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι, ως αποτέλεσμα της διαγραφής από τη Sony του Περιεχομένου Μέλους όπως ορίζεται παραπάνω ή του τερματισμού ή διακοπής της Υπηρεσίας, ορισμένο Περιεχόμενο Μέλους που θα έχετε φορτώσει σε Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μερών μέσω των Διακομιστών της Υπηρεσίας μπορεί να μην είναι πλέον προσβάσιμο από ή διαθέσιμο στις οικείες Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μερών. Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε το ενδεχόμενο αδυναμίας πρόσβασης, σας συνιστούμε να φορτώνετε το Περιεχόμενο Μέλους απευθείας στις εν λόγω Υπηρεσίες SNS Τρίτων Μερών και να αποφεύγετε τη φόρτωση μέσω της Υπηρεσίας.
(3) Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Περιεχομένου Μέλους. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από απώλεια, αλλοίωση ή τροποποίηση δεδομένων που φορτώνετε μέσω της Υπηρεσίας.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Πέραν του δικού σας Περιεχομένου Μέλους, κάθε δικαίωμα αναφορικά με πληροφορίες, λογισμικό και περιεχόμενο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας ανήκει στη Sony ή στους παρόχους/δικαιοπαρόχους αυτής.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Sony δύναται, κατά την αποκλειστική κρίση της, να επιλέξει να τροποποιήσει, διαγράψει, περιορίσει ή παύσει την Υπηρεσία καθεαυτή ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή λειτουργία της Υπηρεσίας. Η Sony δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την εν λόγω τροποποίηση. Η Υπηρεσία δεν έχει σχεδιασθεί και δεν προορίζεται για χρήση ως εγκατάσταση ανόρθωσης καταστροφών ή αποθήκευσης δεδομένων έκτακτης ανάγκης. Φέρετε την ευθύνη για τη δημιουργία και τήρηση εφεδρικών αντιγράφων του Περιεχομένου Μέλους, με δική σας επιβάρυνση, πριν τη δημοσίευση ή φόρτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου Μέλους. Η διαθεσιμότητα και η έκταση της διαδικτυακής αποθήκευσης περιεχομένου δύναται να τροποποιείται από τη Sony από καιρού εις καιρόν.

11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(1) Η Sony δύναται να αναστείλει προσωρινά ή να τερματίσει την Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση (i) συντήρησης της εγκατάστασης της Υπηρεσίας, (ii) πυρκαγιάς, διακοπής ρεύματος, θεομηνιών που καθιστούν την Υπηρεσία μη λειτουργική ή/και (iii) σε περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων περιστατικών εξαιτίας των οποίων η Sony κρίνει ότι η αναστολή της Υπηρεσίας είναι αναγκαία ή επιθυμητή.
(2) Σε καμία περίπτωση η Sony δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε Μέλος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία του Μέλους εξαιτίας αναστολής της Υπηρεσίας.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η Sony δεν δηλώνει και δεν εγγυάται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι:
(α) η Υπηρεσία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας,
(β) δεν υπάρχουν ελαττώματα στο λογισμικό της Υπηρεσίας ή ότι τα εν λόγω ελαττώματα θα αποκατασταθούν, εάν υπάρχουν,
(γ) η Υπηρεσία θα λειτουργεί εγκαίρως, με ασφάλεια, χωρίς σφάλματα ή διακοπές,
(δ) η Υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόν ή πληροφορία στην Υπηρεσία είναι ακριβή, ορθά, αξιόπιστα ή πλήρη,
(ε) το Περιεχόμενο Μέλους που δημοσιεύεται, προβάλλεται, αποθηκεύεται ή μοιράζεται μέσω της Υπηρεσίας δεν θα τροποποιηθεί, διαγραφεί ή καταστραφεί ή ότι θα είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο για φόρτωση ή λήψη ανά πάσα στιγμή ή επ’ αόριστον,
(στ) δύναται να προκύψει οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση της Υπηρεσίας, ή
(ζ) η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή λοιπά στοιχεία που δύνανται να προσβάλουν, να βλάψουν ή να προκαλέσουν ζημιά σε εξοπλισμό υπολογιστή, δεδομένα, λογισμικό ή λοιπή περιουσία κατά την πρόσβαση, πλοήγηση, λήψη από, φόρτωση σε ή διαφορετική χρήση της Υπηρεσίας, ή περιεχομένου της Υπηρεσίας.

Η SONY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός συγκεκριμένων εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις δύναται να μην ισχύουν για εσάς.

13. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ/ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
COPYRIGHT
(1) Η Sony δύναται να διαγράψει το Περιεχόμενο Μέλους χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας.
(2) Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς.
(3) Η πολιτική της Sony είναι να αναφέρει δραστηριότητες τις οποίες υποπτεύεται ως παράνομες σε διωκτικές αρχές και να συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες αυτών. Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι η παρούσα πολιτική θα εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με την Υπηρεσία.
(4) Η χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας απαιτεί τη συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, διατάξεις, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων που αφορούν τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων.

14. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η Sony διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να παύσει ή/και να τερματίσει το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας προσωρινά ή μόνιμα, να τερματίσει την ιδιότητα μέλους, ή να απομακρύνει το Περιεχόμενο Μέλους ή να επεξεργασθεί, να διαγράψει ή να απομακρύνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους από την Υπηρεσία χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς εσάς, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

15. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ. ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ.

16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ακόμη και αν η Sony ή οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή προμηθευτών αυτής έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών, σε καμία περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας αυτών) η Sony, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή προμηθευτές αυτής δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, συμπτωματική, ειδική ή παραδειγματική ζημία για οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια ή/και βάση(-εις) αγωγής, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της αμέλειας) ή άλλως, σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
(α) της ποιότητας, αξιοπιστίας, ακρίβειας ή πληρότητας της Υπηρεσίας,
(β) κάθε τροποποίησης, μεταβολής, δημοσίευσης, προβολής, αδυναμίας αποθήκευσης, αδυναμίας ευρετηρίου (index), απώλειας, διαγραφής, απώλειας πρόσβασης ή ζημίας σε σχέση με το Περιεχόμενο Μέλους, τον εξοπλισμό υπολογιστή, το λογισμικό, τα δεδομένα ή οποιοδήποτε κείμενο, εικόνα, βίντεο, μουσική, ηχητικό ή μουσικό αρχείο ή λοιπό υλικό που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας,
(γ) κάθε βλάβης, σφάλματος, παράλειψης, επιβάρυνσης, απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης (εξαιτίας διακοπής, αναστολής, τερματισμού ή άλλως) της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου Μέλους ή οποιουδήποτε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή πληροφορίας που παρέχεται στην Υπηρεσία,
(δ) κάθε αδυναμίας, καθυστέρησης, κακής παράδοσης ή διακοπής της Υπηρεσίας,
(ε) κάθε βλάβης που προκύπτει από τη λήψη ή την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους,
(στ) κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ή τροποποίησης του Περιεχομένου Μέλους ή κάθε παραβίασης της ασφάλειας σε σχέση με το Διακομιστή της Υπηρεσίας, ή
(ζ) του κόστους για την προμήθεια υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών.
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενη ή συμπτωματική ζημία και, ως εκ τούτου, ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένα μέλη δύνανται να έχουν πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν, παρά τους παραπάνω περιορισμούς, αποδειχθεί ότι η Sony, οι αντιπρόσωποι ή/και οι προμηθευτές αυτής φέρουν ευθύνη απέναντι σε ένα Μέλος για οποιουσδήποτε λόγους, κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που περιέχονται στους παρόντες Όρους, η συνολική ευθύνη αυτών που προκύπτει από τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό δολαρίων ΗΠΑ (US$100,00).

17. ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Πολιτική της Sony είναι να σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των πελατών της. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πλήρη Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

18. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Λόγω του ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς σας και τις συνέπειες αυτής, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε τη Sony, τις μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους δικαιοπαρόχους, τους αναδόχους και λοιπούς χρήστες της Υπηρεσίας από και έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, απώλειας, επιβάρυνσης ή/και υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων ή εμπειρογνωμόνων, που εγείρεται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιτίας ή ως αποτέλεσμα:
(α) της χρήσης της Υπηρεσίας από πλευράς σας,
(β) της παραβίασης των Όρων από πλευράς σας ή οποιωνδήποτε ισχυόντων όρων χρήσης οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου ή Υπηρεσίας,
(γ) της παραβίασης από πλευράς σας των δικαιωμάτων απορρήτου τρίτων μερών,
(δ) της παραβίασης ή καταπάτησης από πλευράς σας των δικαιωμάτων τρίτων μερών copyright, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου, δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή λοιπής διανοητικής ιδιοκτησίας, ή
(ε) Περιεχομένου Μέλους.

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία στην απόδοση που προκύπτει, άμεσα ή εμμέσως, από αιτίες πέραν του ευλόγου ελέγχου αυτής, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, βλάβης ή διακοπής του διαδικτύου, διακοπής ρεύματος, βλάβης του υπολογιστή, του τηλεπικοινωνιακού ή λοιπού εξοπλισμού, απεργιών, εργασιακών διαφορών, στάσεων, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, έλλειψης εργατικού δυναμικού ή υλικών, πυρκαγιών, πλημμύρων, θύελλας, εκρήξεων, θεομηνιών, πολέμου, κυβερνητικών ενεργειών, αποφάσεων εγχώριων ή ξένων δικαστηρίων, μη εκτέλεσης τρίτων μερών.

20. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων ή κάθε επακόλουθης τροποποίησης αυτών, ή δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την Υπηρεσία ή με οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας, η μόνη λύση είναι να παύσετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας. Η προηγούμενη πρόταση ορίζει το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους ή δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την Υπηρεσία.

Κάθε τερματισμός, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων, δύναται να τεθεί σε ισχύ χωρίς πρότερη ειδοποίηση και η Sony δύναται να διαγράψει αμέσως και να απορρίψει το σύνολο του Περιεχομένου Μέλους ή/και να σας απαγορεύσει την περαιτέρω πρόσβαση στην Υπηρεσία. Κατόπιν οποιασδήποτε καταγγελίας των παρόντων Όρων, παύει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Η Sony δεν θα υποχρεούται στο εξής να φιλοξενεί (host) ή να παρέχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο Μέλους, ή να προωθεί οποιοδήποτε υλικό αποθηκεύεται μέσω της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε μη αναγνωσμένα ή μη απεσταλμένα μηνύματα. Η Sony δύναται να διατηρήσει ορισμένο υλικό για διαχειριστικούς και λοιπούς λόγους.

21. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ
ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

22. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες Όροι συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ υμών και της Sony όσον αφορά την Υπηρεσία, η οποία –συμφωνία- αντικαθιστά κάθε άλλη συμφωνία, προτάσεις ή επικοινωνίες, γραπτές ή προφορικές, μεταξύ υμών και της Sony σε σχέση με την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι παράνομη, μη εκτελεστή ή ότι αντιβαίνει στη νομοθεσία, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνευτεί κατά τρόπο που να αντανακλά κατά το δυνατόν την πραγματική πρόθεση των παρόντων Όρων, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οποιαδήποτε αδυναμία της Sony να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης, εκτός και αν η Sony αναγνωρίσει και συμφωνήσει για την εν λόγω αποποίηση εγγράφως.

Η Sony δύναται να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, κατά την αποκλειστική κρίση της. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υποαδειοδότηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται δυνάμει των παρόντων Όρων χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της Sony.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε βάση αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με την Υπηρεσία πρέπει να εγερθεί εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή εμφάνισης της βάσης αγωγής, διαφορετικά ή εν λόγω βάση αγωγής αποκλείεται διαπαντός.