Anvendelsesvilkår for News Suite (Socialife)
Dato for sidste revision: 1 okt 2016

[ Language : Danish, Dansk ]

Disse anvendelsesvilkår ("Vilkårene") angiver vilkårene og betingelserne for brugen af en bestemt tjeneste leveret af Sony Network Communications Inc. ("Sony") kaldet "News Suite (Socialife)" ("Tjenesten"), som tilbydes registrerede brugere (hver for sig kaldet "Medlemmet" eller "Du/Dig").

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG POLITIKKEN TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER ("POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER") OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER TJENESTEN. VED AT BRUGE TJENESTEN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG POLITIKKEN TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER.

Derudover kan brugen af Tjenesten nødvendiggøre brugen af tredjepartstjenester, som har deres egne anvendelsesvilkår og -betingelser. Kontroller venligst de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af sådanne tredjepartstjenester, inden Tjenesten anvendes.

Tjenesten er kun tilgængelig for indbyggere i følgende lande: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Ukraine, Storbritannien (forbehold for ændringer) og som er over 13 år.

1. MEDLEMSSKAB
(1) Vilkårene består af: (a) alle de heri angivne vilkår og betingelser, (b) alle gældende regler og politikker, der fra tid til anden offentliggøres via Tjenesten og (c) Politikken til beskyttelse af personoplysninger, og hver del kan til enhver tid ændres af Sony. Sony informerer om ændringer vedrørende disse Vilkår, Politikken til beskyttelse af personoplysninger, Tjenesten eller andre vigtige forhold ved at udsende eller slå meddelelser op via Tjenesten. Sådanne opslag eller udsendelser betragtes som meddelelser til dig fra Sony. Eventuelle ændringer af disse Vilkår træder øjeblikkeligt i kraft ved opslag eller udsendelse af meddelelsen. Fortsat brug af Tjenesten efter opslag eller udsendelse af meddelelsen anses for en genbekræftelse af din accept af at være bundet af og overholde disse Vilkår med de gældende ændringer.
(2) For at kunne anvende Tjenesten skal du oprette en brugerkonto ved at afgive Sony de fuldstændige og korrekte oplysninger, som Sony beder om. Tjenesten kan ydermere anvendes med brugerkontiene til de tredjepartstjenester, som Sony eventuelt har angivet. Hver person kan kun have ét (1) medlemskab. Du må ikke anvende andres ID, når du anvender Tjenesten.
Du skal straks give Sony besked, ved hjælp af en af Sony specifikt angivet formular, i tilfælde af, at der er ændringer til de af dig angivne oplysninger. Du må ikke overdrage dit medlemsskab til andre.

2. TJENESTEN
(1) Termen "Tjenesten" omfatter enhver funktionalitet, som Sony har gjort tilgængelig i eller via programmet med navnet "News Suite (Socialife)". Sony kan tilføje, slette eller ændre Tjenester efter eget skøn. Medmindre der udtrykkeligt angives andet, gælder disse Vilkår for enhver ny tekst, fil og software, ethvert nyt indhold, produkt og softwareværktøj og alle nye data, tjenester og oplysninger eller andre funktioner, som forbedrer den nuværende Tjeneste. Der kan eventuelt gælde særlige vilkår for foto- eller audiovisuel lagring og/eller brug af andre tredjepartstjenester. Ved at bruge denne Tjeneste kan du have adgang til tredjeparts sociale netværkstjenester, som Sony har angivet ("Tredjeparts SNS-tjenester") og indhold leveret af tredjepart gennem såkaldt "real simple syndication" ("RSS-feeds"). Du kan også slå op, vise og dele eventuelt "Medlemsindhold" med tredjepartsbrugere af Tredjeparts SNS-Tjenester ved at uploade sådant Medlemsindhold til Tredjeparts SNS-tjenesterne via den server, der bruges til Tjenesten ("Tjenestens Server")."Medlemsindhold" kan omfatte dine egne billeder, videoer, data, tekst og/eller andet materiale eller andres materiale, hvortil du på gyldig vis har fået retten til at udøve de påtænkte handlinger i forbindelse med Tjenesten i henhold hertil. Alt Medlemsindhold, som består af billeder og/eller videoer, vil blive uploadet til Tjenestens Server og være underlagt de i afsnit 8.2 nedenfor angivne betingelser.
(2) Du anerkender og accepterer, at du er selv ansvarlig for forberedelsen af alt udstyr og afholdelsen af alle omkostninger, der er nødvendige i forbindelse med brugen af Tjenesten.
(3) Tjenesten er ikke tilgængelig for selskaber eller andre virksomhedsenheder og tilbydes kun til private personer.
(4) Der kan via Tjenesten vises reklamer og kampagner for Sony, Sony Corporation, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber eller tredjeparter.

3. LINKS TIL TJENESTER LEVERET AF ANDRE END SONY
Tredjepartswebsteder og -tjenester, der linker til eller linkes fra Tjenesten, herunder udtrykkeligt Tredjepart SNS-Tjenester og RSS-feeds ("Linkede Websteder og -Tjenester"), ejes og vedligeholdes uafhængigt af sådanne tredjeparter og er ikke underlagt Sonys kontrol og/eller overvågning, herunder gældende anvendelsesvilkår eller krav om betaling af gebyr i forbindelse med brugen af sådanne Linkede Websteder og -Tjenester. Brug af Linkede Websteder og -Tjenester er underlagt de vilkår og betingelser, som er fastlagt af operatøren af hvert af de Linkede Websteder og -Tjenester. Du indvilliger i at ville overholde sådanne vilkår og betingelser. Sony er ikke ansvarlig for tab eller skade, uanset årsagen hertil, forbundet med brugen af Linkede Websteder og -Tjenester, og adgang til de Linkede Websteder og -Tjenester sker udelukkende på egen risiko. Intet i Tjenesten skal fortolkes som en anbefaling af og/eller godkendelse fra Sony af indholdet på de Linkede Websteder og -Tjenester og produkter og/eller tjenester, som forekommer på og/eller tilbydes via sådanne Linkede Websteder og -Tjenester. Intet heri skal anses for at udgøre et partnerskab eller lignende mellem operatørerne af de Linkede Websteder og -Tjenester og Sony.

4. MEDLEMSINDHOLD
(1) Du erklærer og garanterer, at: (a) du er berettiget til at acceptere disse Vilkår, (b) du er berettiget til at opslå, uploade og vise Medlemsindholdet via Tjenesten, (c) du er berettiget til at udstede de licenser, der gives i henhold til disse Vilkår, og (d) Sonys brug af de rettigheder, du har afgivet i henhold til disse Vilkår, ikke krænker eventuelle tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, tredjeparters immaterielle rettigheder.
(2) På baggrund af de brugsrettigheder, som Sony tildeler dig i forbindelse med Tjenesten i henhold hertil, og de potentielle fordele, der er forbundet dermed, giver du Sony, dets moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, retsefterfølgere, licenshavere og aftaleerhververe, ikke-eksklusiv, global, uopsigelig, royalty-fri licens til (a) at gemme, kopiere, reproducere, offentliggøre og tilpasse dit Medlemsindhold med det formål at dele dit Medlemsindhold, efter dit valg, med Tredjeparts SNS-Tjenester, og (b) at bruge de oplysninger, som Sony modtager i forbindelse med brugen af Tjenesten med henblik på at forbedre Tjenesten.
Som det ligeledes er tilfældet mellem Sony og dig, ejer du dit Medlemsindhold, og Sony og dets licensgivere ejer alle rettigheder og adkomster til og interesser i (herunder alle immaterielle rettigheder) Tjenesten, teknologien, informationen, dokumenter, filer, websteder eller andre produkter, som til enhver tid udvikles i forbindelse med Tjenesten.
(3) Uagtet Politikken til beskyttelse af personoplysninger er Sony udtrykkeligt berettiget til at videregive Medlemsindhold og enhver anden oplysning vedrørende et Medlem, som Sony har modtaget i forbindelse med levering af Tjenesten til tredjepart:
(i) for at overholde et juridisk krav,
(ii) hvis et Medlem indvilliger i en sådan videregivelse til tredjepart,
(iii) for at håndhæve Sonys rettigheder i henhold til disse Vilkår,
(iv) i tilfælde af tvister i forbindelse med Tjenesten eller disse Vilkår, eller
(v) for at beskytte rettigheder, overlevelse og ejendom for Sony, et Medlem eller tredjepart, herunder andre Medlemmer.

5. MEDLEMSFORPLIGTELSER
(1) Du er ansvarlig for enhver aktivitet, som sker på Tjenesten med dit bruger-ID.
(2) Du er forpligtet til at overholde alle vilkår og betingelser, der er gældende for brugen af Linkede Websteder og -Tjenester, herunder udtrykkeligt Tredjeparts SNS-Tjenester.
(3) Du anerkender, at Sony (i) ikke godkender noget Medlemsindhold eller de holdninger, der udtrykkes i sådant Medlemsindhold og (ii) ikke er ansvarlig på nogen måde for Medlemmernes adfærd eller for Medlemsindhold.
(4) Du er selv ansvarlig for det Medlemsindhold, som du uploader, viser eller deler ved hjælp af Tjenesten. Dette omfatter, herunder, uden begrænsning, ansvaret for karakteren heraf, indholdet, emnet, holdninger, som du udtrykker, viser eller offentliggør i Medlemsindholdet. Du skal forsvare og skadesløsholde Sony fra alle krav og/eller skader, som opstår i forbindelse med din brug af Tjenesten, dit Medlemsindhold og/eller dit brud på disse Vilkår.

6. IKKE-KOMMERCIEL BRUG
Tjenesten er udelukkende beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug.

7. ANDRE MEDLEMSFORPLIGTELSER
(1) Du indvilliger i via nogen som helst dele af Tjenesten ikke at opslå, uploade, vise eller dele med andre Medlemsindhold, som:
(a) indeholder andres materiale, der er beskyttet af ophavsret, varemærke eller erhvervshemmeligheder, patenter eller andre immaterielle rettigheder, uden udtrykkelig tilladelse fra ophavsmanden eller ejeren, hvorved sådan persons ophavsrettigheder, droit moral, ophavsmandsrettigheder, erhvervshemmeligheder, varemærke, patent eller andre immaterielle rettigheder eller øvrige rettigheder krænkes,
(b) indeholder falske eller misvisende faktuelle oplysninger eller beskrivelser af materialets eller meddelelsernes herkomst,
(c) vanskeliggør en persons ret til beskyttelse af personoplysninger eller parodierer en person,
(d) indeholder virus, kan beskadige filer eller andet indhold, som eventuelt vil kompromittere eller skade en tredjepart,
(e) udgør en kriminel handling, giver anledning til civilretligt erstatningsansvar, overtræder gældende lovgivning eller regulativer, opfordrer andre til at overtræde loven eller tilråder ulovlige handlinger,
(f) indeholder eller viser tilkendegivelser af intolerance, racisme eller had eller er etnisk anstødeligt, kritisabelt eller upassende,
(g) er eller kan opfattes af Sony eller tredjepart som æreskrænkende, injurierende, nedsættende, obskønt, pornografisk, blasfemisk, truende, chikanerende, bevidst vildledende, anstødelig, vulgært, etnisk anstødeligt, kritisabelt eller upassende, herunder nøgenhed, indhold for voksne, ulovligt indhold, indhold af seksuel karakter eller med uacceptabelt sprog,
(h) vanskeliggør andres brug af Tjenesten, eller
(i) indeholder links til andet Medlemsindhold, som kan opfattes som værende på ovenstående måder.
(2) Du indvilliger i ikke at omdanne, foretage reverse engineering eller reverse compiling, skille ad eller skabe afledte værker af Tjenestens software programmering.

8. BEGRÆNSNINGER FOR OPBEVARING
(1) Du anerkender og accepterer, at:
(i) Sony uden varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar af nogen art overfor dig kan slette dit Medlemsindhold, hvis Sony efter eget skøn beslutter, at mængden af Medlemsindhold (herunder andre Medlemmers) overskrider den grænse, som Sony har angivet for Tjenesten.
(ii) Sony uden varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar af nogen art overfor dig kan slette dit Medlemsindhold i det omfang, det er nødvendigt, for at vedligeholde anlægget, som Tjenesten ligger på.
(iii) en vis teknisk behandling eller reformatering af dit Medlemsindhold kan være påkrævet for at (a) udføre indekseringsfunktioner, (b) overholde tekniske krav for tilsluttende netværk, eller (c) overholde begrænsningerne for Tjenesten eller andre lignende krav.
(2) Du anerkender og accepterer ydermere, at noget af det Medlemsindhold, som du har uploadet til Tredjeparts SNS-Tjenester via Tjenestens Servere, som følge af Sonys sletning af Medlemsindholdet som angivet ovenfor eller ophøret eller afbrydelsen af Tjenesten, ikke længere vil være tilgængeligt fra eller for de gældende Tredjeparts SNS-Tjenester. Hvis du således ønsker at undgå en situation, hvor dit indhold er utilgængeligt, råder vi dig til, at du uploader Medlemsindholdet direkte til sådanne Tredjeparts SNS-Tjenester og undlader at uploade via Tjenesten.
(3) Du er selv ansvarlig for at sikkerhedskopiere Medlemsindholdet. Sony er ikke erstatningsansvarlig for skader, der er opstået i forbindelse med tab, korruption eller ændring af data, som du uploader gennem Tjenesten.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alle rettigheder til information, software og indhold, der er tilgængeligt gennem Tjenesten, vil med undtagelse af dit eget Medlemsindhold tilhøre Sony eller dets forhandlere/licensgivere.

10. ÆNDRING AF TJENESTEN
Sony kan, efter eget skøn, vælge at modificere, slette, reducere eller afbryde Tjenesten eller nogle af dets funktioner eller funktionaliteter. Sony er ikke erstatningsansvarlig overfor dig eller tredjepart for sådanne ændringer. Tjenesten er ikke designet eller beregnet til at blive brugt som dataopbevaringsfacilitet i forbindelse med genskabelse ved nedbrud eller nødsituationer. Du er ansvarlig for på eget ansvar og for egen regning at lave og vedligeholde sikkerhedskopier af dit Medlemsindhold, inden du opslår eller uploader Medlemsindhold. Sony kan til enhver tid ændre tilgængeligheden til og mængden af indhold, der kan opbevares online.

11. AFBRYDELSE AF TJENESTEN
(1) Sony kan midlertidigt afbryde eller lukke Tjenesten uden varsel i tilfælde af (i) vedligeholdelse af de anlæg Tjenesten ligger på, (ii) brand, strømafbrydelse, naturkatastrofer, som forårsager, at Tjenesten ikke kan benyttes og/eller (iii) eventuelle andre begivenheder, som efter Sonys opfattelse gør det nødvendigt eller ønskeligt at afbryde Tjenesten.
(2) Sony er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig overfor Medlemmet for dennes eventuelle tab eller skade forårsaget af afbrydelsen af Tjenesten.

12. FRASKRIVELSE AF GARANTIER
Sony kan ikke på nogen måde garantere, at
(a) Tjenesten vil opfylde dine krav,
(b) der ikke forekommer fejl i Tjenestens software eller at sådanne eventuelle fejl vil blive rettet,
(c) Tjenesten vil blive leveret til tiden på en sikker og fejlfri måde uden afbrydelser,
(d) Tjenesten eller indhold, produkter eller information i Tjenesten er præcis, korrekt,
pålidelig eller fuldstændig,
(e) Medlemsindhold opslået, vist eller delt via Tjenesten ikke bliver ændret, slettet eller beskadiget eller vil være tilgængeligt for adgang, upload eller download på ethvert tidspunkt eller på ubestemt tid,
(f) et bestemt resultat kan blive opnået som følge af brug af Tjenesten, eller
(g) Tjenesten er fri for virus eller andre komponenter, der kan inficere, skade eller forårsage skade på computerudstyr, data, software eller anden ejendom, når du opnår adgang til, søger på, downloader fra, uploader til eller på anden måde anvender Tjenesten eller indhold i Tjenesten.

SONY FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE AF PRODUKTER, INDHOLD, INFORMATION ELLER TJENESTER OFFENTLIGGJORT I ELLER TILGÆNGELIG GENNEM TJENESTEN.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelsen af visse garantier, og enkelte af ovenstående fraskrivelser gælder derfor muligvis ikke for dig.

13. SLETNING AF MEDLEMSINDHOLD/OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE
(1) Sony er berettiget til at slette dit Medlemsindhold uden varsel og uden af pådrage sig nogen form for erstatningsansvar overfor dig.
(2) Du accepterer, at du ikke vil bruge Tjenesten til ulovlige formål.
(3) Sony har en politik om at rapportere mistanke om ulovlige aktiviteter til de retshåndhævende myndigheder og at samarbejde fuldt ud i sådanne myndigheders undersøgelser. Du anerkender og accepterer, at denne politik også vil blive anvendt i forbindelse med Tjenesten.
(4) Din brug af Tjenesten skal ske under iagttagelse af alle gældende love, forordninger, regler og forskrifter, herunder, men ikke begrænset til, lovgivningen vedrørende transmission af teknisk data.

14. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB
Sony forbeholder sig retten til efter eget valg at standse og/eller lukke hele eller en del af Tjenesten midlertidigt eller permanent, at opsige dit medlemskab eller fjerne dit Medlemsindhold eller til at redigere, slette eller fjerne Medlemsindhold fra Tjenesten uden forudgående varsel til dig uanset årsag dertil og uden at angive en begrundelse.

15. GARANTI, FRASKRIVELSE AF GARANTI.
I DEN UDSTRÆKNING GÆLDENDE LOV TILLADER DET, UDBYDES TJENESTEN, HERUNDER ALT INDHOLD, PRODUKTER, TJENESTER OG INFORMATION, SOM GØRES TILGÆNGELIG ELLER SOM TILGÅS GENNEM TJENESTEN, SOM DEN/DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTIER. BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR EFTER EGET VALG. DU ER SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF SÅDAN BRUG.

16. ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSING
Selv i tilfælde hvor Sony eller dets bemyndigede repræsentanter eller leverandører er blevet orienteret om muligheden for sådan skade, bliver Sony, dets bemyndigede repræsentanter eller leverandører, under ingen omstændigheder (herunder, men ikke begrænset til, deres uagtsomhed) ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skade, følgeskade, hændelig, særskilt eller pønalt begrundet erstatning, tab og/eller søgsmål baseret på kontrakt, uden for kontrakt (herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed) eller på anden måde, i forbindelse med din brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til:
(a) Tjenestens kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed,
(b) eventuelle modifikationer, ændringer, offentliggørelse, visning, manglende evne til at
gemme eller indeksere, tab, sletning, mistet adgang eller beskadigelse af dit
Medlemsindhold, computerudstyr, software, data eller eventuel tekst, billede, video,
musik, lyd eller lydfiler, eller andet materiale som følge af din brug af Tjenesten,
(c) eventuel beskadigelse, fejl, undladelser, omkostninger, tab eller skader, som følge af
brugen af eller manglende mulighed for brug af (uanset om dette er forårsaget af
forstyrrelse, afbrydelse, lukning eller på anden måde) af Tjenesten, Medlemsindholdet
eller eventuelt indhold, produkter, tjenester eller information stillet til rådighed via
Tjenesten,
(d) eventuelle nedbrud, forsinkelser, fejlagtige leveringer eller forstyrrelser af Tjenesten,
(e) eventuel beskadigelse forårsaget af download af eller adgang til Medlemsindhold,
(f) eventuel uautoriseret adgang til eller ændring i Medlemsindhold eller eventuelle
overtrædelser af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med Tjenestens Server, eller
(g) omkostninger til tilvejebringelse af eventuelle erstatningsvarer eller -tjenester.
Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelsen eller begrænsningen af følgeskader eller hændelige skader og ovenstående begrænsning gælder derfor muligvis ikke for dig. Nogle medlemmer kan have yderligere rettigheder.

I det tilfælde at Sony, dets bemyndigede repræsentanter og/eller leverandører på trods af ovenstående begrænsninger bliver fundet ansvarlig over for et Medlem uanset grunden dertil og uanset de øvrige bestemmelser indeholdt i disse Vilkår, vil det samlede erstatningsansvar som følge af disse Vilkår og din brug af Tjenesten ikke kunne overstige et hundrede amerikanske dollars (USD $100,00).

17. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Det er Sonys politik at beskytte sine kunders personoplysninger. For yderligere oplysninger se da venligst hele Politikken til beskyttelse af personoplysninger.

18. SKADESLØSHOLDELSE
Da du har eneansvaret for din brug af Tjenesten og eventuelle konsekvenser deraf accepterer du at forsvare, skadesløsholde og friholde Sony, dets moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere, medarbejdere, licensgivere, entreprenører og andre brugere af Tjenesten for ethvert krav, tab, udgifter og/eller ansvar, herunder honorarer til advokater og eksperter, fremsat af tredjemand på grundlag af eller forårsaget af:
(a) din brug af Tjenesten,
(b) din overtrædelse af disse Vilkår eller eventuelle gældende vilkår for Linkede
Websteder eller Tjenester,
(c) din overtrædelse af tredjemands ret til beskyttelse af personoplysninger,
(d) din overtrædelse eller krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder, varemærker,
erhvervshemmeligheder, patenter eller andre immaterielle rettigheder, eller
(e) Medlemsindhold.

19. FORCE MAJEURE
Sony er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse eller udeblivelse, der direkte eller indirekte er et resultat af årsager, der ligger udenfor Sonys kontrol, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud eller forstyrrelse af internettet, strømafbrud, nedbrud i computere, telekommunikation eller andet udstyr, strejker, faglige konflikter, opstande, optøjer, mangel på arbejdskraft eller materiale, brand, oversvømmelse, uvejr, eksplosioner, naturkatastrofer, krig, statslige indgreb, afgørelser fra indenlandske eller udenlandske domstole eller tredjemands manglende opfyldelse af forpligtelser.

20. LUKNING AF TJENESTEN
Hvis du har indsigelser mod en hvilken som helst del af disse Vilkår eller eventuelle senere ændringer deraf, eller du bliver utilfreds med Tjenesten eller enhver transaktion indgået via Tjenesten er din eneste valgmulighed at ophøre med at bruge Tjenesten så hurtigt som muligt. Ovenstående sætning angiver din eneste valgmulighed i forhold til indsigelser mod de i dette dokument indeholdte Vilkår eller eventuel utilfredshed med Tjenesten.

En eventuel lukning i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår kan gennemføres uden forudgående varsel, og Sony er berettiget til øjeblikkeligt at slette og bortskaffe alt dit Medlemsindhold og/eller forbyde din fortsatte adgang til Tjenesten. I tilfælde af ophør af disse Vilkår vil din rettighed til at bruge Tjeneste ophøre øjeblikkeligt. Sony er efterfølgende ikke forpligtet til at hoste eller tilvejebringe adgang til dit Medlemsindhold eller til at sende materiale opbevaret via Tjenesten eller eventuelle ulæste eller ikke-afsendte beskeder. Sony kan opbevare materiale af administrative eller andre årsager.

21. FRASKRIVELSE AF NÆVNINGESAG
PARTERNE FRASKRIVER SIG HERMED RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG I FORHOLD TIL EVENTUELLE TVISTER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER TJENESTEN.

22. GENERELT
Disse Vilkår udgør den fulde aftale mellem dig og Sony vedrørende Tjenesten og erstatter eventuelle andre aftaler, forslag og udveksling af kommunikation, det være sig skriftligt eller mundtligt, mellem dig og Sony hvad angår Tjenesten.

Hvis en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i disse Vilkår er ulovlig, lovstridig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse fortolkes med de andre bestemmelser, der stadig er i kraft, så tæt som muligt på den oprindelige hensigt med disse Vilkår.

Sonys eventuelle undladelse af at udnytte eller håndhæve rettigheder eller bestemmelser i disse Vilkår udgør ikke en fraskrivelse af sådanne rettigheder eller vilkår, medmindre dette anerkendes og bekræftes skriftligt af Sony.

Sony er berettiget til efter eget valg at overdrage disse Vilkår til tredjemand. Du er ikke berettiget til at overdrage eller viderelicensere rettigheder i henhold til disse Vilkår, medmindre Sony på forhånd har givet sin skriftlige godkendelse dertil.

Du accepterer, at eventuelle søgsmål forårsaget af eller i forbindelse med Tjenesten skal påbegyndes senest ét år efter at grunden til søgsmålet opstod, og i modsat fald er du permanent afskåret fra at anlægge en sådan sag.