Klargörande för kunder som använder News Suite-applikationen

INTEGRITETSPOLICY FÖR APPLIKATIONEN NEWS SUITE  ("Integritetspolicy ")

Senast reviderad och datum för ikraftträdande: November 10, 2017

[ Language : Swedish, Svenska ]

Denna Integritetspolicy förklarar följande:

i. Hur Sony Network Communications Inc. (”Sony”, “vi”, “vår” eller “oss”) kommer läsa, samla in, använda och/eller lagra information om din användning av News Suite-applikationen och det innehåll du kommer åt via applikationen. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlats in av eller via News Suite-applikationen och gäller inte annan information som samlats in via annan applikation eller webbplats eller utanför Internet av Sony (om inte annat anges).

ii. Hur du kan kontakta oss.


1. Om News Suite-tjänsten

News Suite-tjänsten samlar in uppgifter från flera onlinetjänster (t.ex. nyhetsflöden med RSS (Really Simply Syndication)). Du får tillgång till tjänsten via News Suite-applikationen som finns förinstallerad eller kan laddas ner till din enhet. Genom att använda applikationen kan du välja från vilka onlinekällor tjänsten ska samla in uppgifter. Applikationens användargränssnitt visar sedan kombinerade uppgifter för dig på en plats som ett flöde. Dessutom har applikationen en funktion som visar detaljer om onlinekällor som vi tror du kan vara intresserad av att få information från baserat på det innehåll du får tillgång till via din News Suite-applikation.


2. Uppgifter som News Suite-applikationen kan samla in och kommunicera till Sony

När du använder News Suite-applikationen kan applikationen läsa och kommunicera följande uppgifter till oss, för vår insamling, användning och/eller lagring, för de ändamål som beskrivs nedan i Avsnitt 3. En stor del av denna information samlas in automatiskt när du använder News Suite-applikationen.

i. Dina inställningar i News Suite-applikationen

T.ex. det land och språk du valde vid inställningen och om du har aktiverat vissa funktioner eller inte, samt vilka nyhetsflöden med RSS du har registrerat för mottagning av uppgifter från.

ii. Din enhetsinformation (t.ex. modellnamn, version, OS-inställningar, installerade appar, Android Ad-ID, identifiering av annonsörer som iOS tillhandahåller)

iii. Unikt ID som genereras automatiskt när du börjar använda News Suite-applikationen (t.ex. enhets-ID, klient-ID).

iv. Information om din användning av News Suite-applikationen

Vi kanske även kommer att samla in information angående historiken över vilket innehåll du bläddrat bland och föredrar när du använder News Suite-applikationen, inklusive vilka SNS:er eller nyhetsflöden du läser, vilka inlägg du betygsätter och vilka inlägg du delar med andra.

v. Platsinformation

När du använder News Suite-applikationen kan det hända att vi samlar in information om var du befinner dig. Du kan avaktivera insamlandet av platsinformation via inställningarna på din mobila enhet (vanligtvis under ”Plats”, ”GPS” eller liknande). Det kan också hända att vi samlar in förinställd platsinformation som du väljer att informera oss om i News Suite-applikationen. Du kan när du vill uppdatera din förinställda platsinformation via inställningsmenyn i News Suite-applikationen. Det kan hända att vi delar platsinformationen med tredje part som levererar innehåll eller tjänster där platsen är relevant, men detta sker inte i samband med personligt identifierbar information utan ditt medgivande.

vi. Överför historiklogg (Android-smartphone, Android-pekplatta, iOS-smartphone och iOS-pekplatta)

För att möjliggöra kvalitets- och funktionsförbättringar skickar den här nya funktionen användningsstatistik för News Suite och system till Sonys server. All personlig och individuellt identifierbar information exkluderas. Om du ansluter via mobilnätet kan en kostnad för datakommunikation tillkomma.

Internetanslutning krävs för den här funktionen.

Inställningarna för "Överför historiklogg" kan ändras.

Notera att News Suite-applikationen kan läsa och kommunicera den ovan angivna informationen till oss, även om applikationen för tillfället inte visas för dig på din enhet.

 Informationen som samlats in ovan laddas upp i samband med ett Android Ad-ID eller en IDFA (identifiering för annonsörer) som iOS tillhandahåller.  Ett sådant Android Ad-ID eller IDFA går att återställa av dig via enhetens inställning.


3. Hur Sony använder dina uppgifter

Sony kan spara, använda och lämna ut den information som anges ovan i Avsnitt 2, i enlighet med tillämpliga lagar, för följande ändamål:

i. Tillhandahålla tjänsten

För att tillhandahålla dig de funktioner i News Suite-tjänsten som du efterfrågar.

ii. För att ge dig information om nyhetsflöden med RSS och annat innehåll

Dessa förslag kan anpassas personligen, i synnerhet med hjälp av de uppgifter som vi samlar in angående din användning av News Suite-applikationen, enligt vad som anges i Avsnitt 2(vi).

iii. Uppdateringar och utveckling

För att hjälpa News Suite-applikationen att fungera bättre, för att tillhandahålla dig programvaruuppdateringar, samt för att utveckla och introducera nya funktioner i News Suite-applikationen och -tjänsten.

iv. Utveckling av framtida produkter/tjänster

För att hjälpa oss med utvecklingen av nya produkter och tjänster.

v. Efterlevnad och genomdrivande av regler

För att genomdriva och säkerställa efterlevnad av användarvillkoren för News Suite-applikationen och -tjänsten samt denna Integritetspolicy.

vi. Reklam och analyser

För att ge dig målinriktad och kontextuell reklam och erbjudanden, både inom News Suite-applikationen och på andra platser online. Också för att utföra analyser, undersökningar, studier samt för produktanalyser och utveckling.

Genom att använda News Suite-applikationen samtycker du till att dina uppgifter som samlats in enligt Avsnitt 2 används för ovan angivna ändamål, i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till att dina uppgifter används för sådana ändamål skall du inte använda applikationen.


4. Vem mer har åtkomst till dina uppgifter

Dina uppgifter som förmedlas till och lagras av Sony eventuellt kan göras tillgängliga för andra företag inom Sony Corporation företagskoncern samt för tredje parter enligt följande:

i. Företag inom Sony Corporations koncern

Dina uppgifter kan eventuellt delas med andra företag inom Sony Corporations koncern i syfte att fullfölja de aktiviteter som anges i avsnitt 3 ovan.

ii. Externa leverantörer

(a) Nyhetssökfunktionen via nyckelord använder Bing, som levereras av Microsoft Corporation. De nyckelord du anger skickas till Bing-servern. Se Microsofts serviceavtal (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funktionen för visning av meddelande för Android-smartphone eller -pekplatta använder Google Cloud Messaging (GCM), som levereras av Google Inc. Mottagna meddelanden och din användarlogg skickas till servern för Google Inc. och sådan information kan användas för GCM och/eller i enlighet med Googles sekretessavtal (http://www.google.com/privacypolicy.html). Det kan dessutom hända att det följer med reklam från Google Inc. i det meddelande du får.

(c) Funktionen för visning av meddelande för iOS-smartphone eller -pekplatta använder APNs (Apple Push Notification service), som levereras av Apple Inc. (”Apple”). Mottagna meddelanden och din användarlogg skickas till servern för Apple och sådan information kan användas för APNs och/eller i enlighet med Apples sekretessavtal (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Dina uppgifter kan lagras och/eller behandlas av externa uppdragstagare som Sony anlitar för att tillhandahålla tjänster som bistår med tillhandahållande och drift av News Suite-applikationen och -tjänsten.

iii. Verksamhetsöverlåtelse

Dina uppgifter kan överlåtas av oss som en del i en transaktion där vi överlåter hela eller delar av vår verksamhet. I sådant fall kommer uppgifter som vi har om våra kunder att ingå i de tillgångar som överlåts.

iv. Efterlevnad

Vi kan innehålla, använda och/eller lämna ut dina uppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag, förordning eller föreläggande, inklusive till polisen eller andra tillbörliga myndigheter, för att utreda klagomål som framställts av eller mot dig, eller för att skydda eller försvara oss eller andra mot illegal, kriminell eller skadlig verksamhet.


5. Externa analysleverantörer, reklamservrar eller liknande externa leverantörer

Sony arbetar med nätverksannonsörer, reklamförmedlingar, analysleverantörer och andra leverantörer som ger oss information om trafiken på News Suite-applikationen (inklusive de sidor och det innehåll som visas och de åtgärder som tagits när man besökt News Suite-applikationen), för annonsering på News Suite-applikationen och annan annonsering online och för att tillhandahålla information gällande användningen av News Suite-applikationen och vilken slagkraft vår annonsering har. Det kan hända att våra tjänsteleverantörer samlar in viss information om dina besök och din aktivitet på News Suite-applikationen och andra webbplatser och tjänster, och kan använda denna information för att målrikta reklam till dig.

Dessa tjänsteleverantörer kan ställa in och komma åt sina egna spårningstekniker på din enhet och kan på annat sätt samla in eller komma åt information om dig, som (bland annat) kan användas för: målriktad reklam, förhindra att du ser samma reklam för många gånger och utföra undersökningar gällande användbarheten av viss reklam för dig. Det kan hända att vi delar användningsinformation om besökare till externa reklamföretag, analysleverantörer och andra leverantörer av liknande anledning. Dessa externa leverantörer kan, under lång tid, samla in personlig information när du besöker News Suite-applikationen eller andra applikationer från externa leverantörer, webbplatser och tjänster online.

För information om våra tjänsteleverantörer och deras integritetspolicy som gäller insamlandet och användningen av din personliga information, se nedan:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (endast i Japan): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

Se följande, för hur du avregistrerar dig från målriktad reklam genom att ändra inställningarna på mobila enheter.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Notera att reklam- och analysföretag fortfarande kan samla in information av dig och genom att du avaktiverar anpassad reklam leder inte det till att all reklam avaktiveras. Du kommer fortfarande att erhålla vanliga annonser när du befinner dig online eller använder din enhet. News Suite-applikationen är en applikation som stöder reklam. Om du helt vill stoppa insamlandet av information av dessa tjänsteleverantörer eller om du föredrar att inte se någon reklam måste du avinstallera News Suite-applikationen.


6. Meddelanden på Välkomstskärmen

En välkomstskärm kan visas när du startar News Suite-applikationen om vi har någonting nytt att meddela dig. Till exempel kan det visas meddelanden från oss angående nytt innehåll som är tillgängligt via applikationen eller uppdateringar av applikationens programvara som introducerar nya funktioner och/eller egenskaper. I applikationens inställningar kan du välja att inte längre ta emot meddelanden om nytt innehåll och generella meddelanden om applikationsuppdateringar på välkomstskärmen. Även om du väljer att inte ta emot sådana meddelanden kan du fortfarande få viktiga systemmeddelanden inklusive, till exempel, information om när News Suite-tjänsten inte kommer vara tillgänglig på grund av schemalagt underhåll.


7. Internationell överföring av dina uppgifter

News Suite-applikationen och -tjänsten är tillgängliga för användare runtom i världen. Dina uppgifter kommer att behandlas, lagras och överföras för de ändamål som anges i Avsnitt 3 till länder utanför det Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") och/eller det land där du är bosatt. Dina uppgifter kommer att behandlas av personal som befinner sig utanför EES och/eller det land där du är bosatt och som arbetar för oss eller för någon av våra tjänsteleverantörer och kan ses av sådan personal i de länderna. Personuppgiftslagstiftningen och dataskyddsreglerna i dessa länder kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i EES och/eller det land där du är bosatt och du kan ha färre juridiska rättigheter med avseende på dina uppgifter.

Genom att använda News Suite-applikationen samtycker du till dessa överföringar. Om du inte samtycker till dessa överföringar skall du inte använda applikationen.


8. Säkerhetsåtgärder

Sony försöker upprätthålla rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig ändring av dina uppgifter. Även om vi strävar efter att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera eller intyga säkerheten för information som vi överför via våra News Suite-applikationer eller som vi lagrar på våra system eller som lagras på våra externa uppdragstagares system.


9. Applikation för allmän publik

News Suite-applikationen och -tjänsten vänder sig till allmän publik och inte till barn under 13 års ålder


10. Ändringar av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kommer att publicera den reviderade versionen, med uppgift om datum för revideringen, i menyn ”Inställningar >> Om >> Integritetspolicy” (Setting >> About >> Privacy Policy) i News Suite-applikationen och/eller på vår webbplats och ändringarna gäller från det datum de publiceras (eller det datum som indikeras i den uppdaterade policyn). Genom att fortsätta öppna eller använda News Suite-applikationen efter att sådana ändringar har börjat gälla godkänner du till den reviderade integritetspolicyn. Om vi uppdaterar denna integritetspolicy kan vi, efter eget tycke, välja att meddela dig via News Suite-applikationen eller på annat sätt.


11. Kontaktuppgifter 

För mer information om vår integritetspolicy, inklusive förfrågningar, klagomål eller motsättningar gällande insamlandet och användningen av din information, vänligen skicka en förfrågan via e-post till http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/ .