Wyjaśnienia dla Klientów korzystających z aplikacji News Suite

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA APLIKACJI NEWS SUITE

Data ostatniej zmiany i wejścia w życie: 10 listopada 2017 r

[ Language : Polish, Polski ]

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono następujące kwestie:

i. w jaki sposób firma Sony Network Communications Inc. („Sony”, „my”, „nasz” lub „nas”) będzie odczytywała, gromadziła, wykorzystywała, udostępniała i/lub przechowywała informacje na temat korzystania przez Klienta z aplikacji News Suite oraz treści, do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem tej aplikacji. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się tylko do informacji zgromadzonych przez aplikację News Suite lub za jej pośrednictwem i nie obejmuje żadnych informacji zgromadzonych przez dowolną inną aplikację, witrynę internetową lub w trybie offline przez firmę Sony (chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej).

ii. jak można się z nami skontaktować.


1. O usłudze News Suite

W ramach usługi News Suite gromadzone są informacje z różnych źródeł elektronicznych (takich jak wiadomości z kanałów Really Simple Syndication (RSS)). Dostęp do usługi odbywa się za pośrednictwem aplikacji News Suite, która jest instalowana fabrycznie lub może zostać pobrana na urządzenie Klienta. Korzystając z aplikacji, Klient może wybierać źródła online, które zostaną włączone do usługi. Po dokonaniu wyboru, w interfejsie użytkownika aplikacji pojawią się zbiorcze informacje w formie jednego strumienia danych. Ponadto aplikacja ma funkcję wyświetlania informacji na temat źródeł online, którymi Klient może być naszym zdaniem zainteresowany. Wybór tych źródeł będzie dokonywany na podstawie treści, do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem aplikacji News Suite.


2. Informacja o możliwości gromadzenia danych przez aplikację News Suite i przekazywania ich firmie Sony

W trakcie korzystania z aplikacji News Suite, aplikacja ta może odczytywać i przekazywać nam, dla potrzeb gromadzenia, wykorzystywania i/lub przechowywania, następujące rodzaje informacji, do celów opisanych w Punkcie 3 poniżej. Wiele takich informacji jest gromadzonych automatycznie podczas korzystania z aplikacji News Suite.

i. Ustawienia aplikacji News Suite Klienta

Na przykład kraj i język wybrane przez Klienta w trakcie konfiguracji oraz informacje o włączeniu pewnych funkcji, a także kanały, na które Klient zarejestrował się w ramach RSS, w celu otrzymywania z nich informacji.

ii. Informacje o urządzeniu (np. nazwa modelu, wersja, ustawienia systemu operacyjnego, zainstalowane aplikacje, identyfikator Android Ad ID, identyfikator Identification For Advertisers zapewniany przez system iOS).

iii. Unikatowy identyfikator, który został wygenerowany automatycznie po rozpoczęciu korzystania z aplikacji News Suite.

iv. Informacje o korzystaniu przez Klienta z aplikacji News Suite.

Możemy również gromadzić informacje na temat historii wyszukiwania Klienta oraz preferencji związanych z korzystaniem z aplikacji News Suite, w tym informacje o usługach społecznościowych lub kanały informacyjne są czytane przez Klienta, które wpisy są przez niego oceniane i którymi wpisami dzieli się on z innymi osobami.

v. Informacje o lokalizacji

Podczas korzystania przez Klienta z aplikacji News Suite możemy gromadzić informacje na temat jego lokalizacji. Funkcję gromadzenia lokalizacji można wyłączyć w ustawieniach urządzenia mobilnego (zwykle jest to ustawienie w sekcji „Lokalizacja”, „GPS” lub podobnej). Możemy także gromadzić informacje o lokalizacji domyślnej, które zostaną podane przez Klienta w aplikacji News Suite. Klient może w dowolnym momencie zaktualizować swoją lokalizację domyślną przy użyciu menu ustawień aplikacji News Suite. Dane lokalizacji możemy udostępniać stronom trzecim, które udostępniają zawartość lub usługi wymagające informacji o lokalizacji, ale bez zgody Klienta nie będziemy tego robić w powiązaniu z informacjami, które identyfikują daną osobę.

vi. Przesyłanie dziennika historii (smartfon i tablet z systemem Android, smartfon i tablet z systemem iOS)

W celu zapewnienia najwyższej jakości udostępnianych funkcji i ich doskonalenia ta nowa funkcja wysyła do serwera Sony dane statystyczne dotyczące wykorzystania systemów i usługi News Suite. Dane te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych osób. W przypadku połączeń przez sieć komórkową może zostać pobrana opłata za przesyłane dane.

Funkcja wymaga połączenia z Internetem.

Ustawienia funkcji "Prześlij dziennik historii" można zmienić.

Podkreślamy, że aplikacja News Suite może odczytywać i przekazywać nam powyższe informacje, nawet wówczas, gdy w danym momencie aplikacja nie jest wyświetlana na urządzeniu Klienta.

 Informacje gromadzone powyżej będą przesyłane w powiązaniu z identyfikatorem Android Ad ID lub identyfikatorem Identification For Advertisers (IDFA) zapewnianym przez system iOS. Takie identyfikatory Android Ad ID lub IDFA można zresetować w ustawieniach urządzenia.


3. W jaki sposób firma Sony wykorzystuje informacje na temat Klienta

Firma Sony może przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje opisane w Punkcie 2 powyżej, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w następujących celach:

i. Świadczenie usługi

W celu udostępnienia Klientowi cech i funkcji usługi News Suite, które zostały wybrane przez Klienta.

ii. W celu przekazywania Klientowi informacji o nowych wiadomościach dostępnych w ramach RSS oraz innych treściach

Propozycje te mogą być personalizowane przy użyciu, między innymi, informacji zebranych przez nas na temat sposobu korzystania przez Klienta z aplikacji News Suite, zgodnie z opisem zamieszczonym w Punkcie 2 (vi).

iii. Aktualizacje i opracowywanie nowych funkcji

W celu umożliwienia lepszego funkcjonowania aplikacji i usługi News Suite, w celu udostępniania Klientom aktualizacji oprogramowania, w celu opracowywania i wprowadzania nowych cech i funkcji aplikacji i usługi News Suite.

iv. Opracowywanie nowych produktów/usług

W celu wsparcia nas przy opracowywaniu całkowicie nowych produktów i usług.

v. Zgodność z warunkami i jej egzekwowanie

W celu egzekwowania i zapewnienia zgodności z warunkami korzystania z aplikacji i usługi News Suite oraz niniejszej Polityki prywatności.

vi. Reklama i analityka

W celu zapewnienia dopasowanych reklam kontekstowych i ofert zarówno w aplikacji News Suite, jak i w innych miejscach online. Także w celu wykonywania analiz, badań, ankiet oraz analizy i rozwoju produktów.

Korzystając z aplikacji News Suite, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji na swój temat, zebranych w sposób wskazany w Punkcie 2, w celach wskazanych powyżej, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie informacji na swój temat w powyższych celach, nie powinien korzystać z aplikacji.


4. Kto jeszcze ma dostęp do informacji na temat Klienta

Informacje przekazywane i przechowywane przez Sony mogą być udostępniane innym firmom grupy Sony Corporation i firmom trzecim:

i. Firmy grupy Sony Corporation

Twoje informacje mogą być udostępniane innym firmom Sony Corporation w celu przeprowadzania operacji określonych w sekcji 3 (powyżej).

ii. Wykonawcy będący osobami trzecimi

(a) Funkcja wyszukiwania aktualnych wiadomości przy użyciu słów kluczowych wykorzystuje usługę Bing udostępnianą przez firmę Microsoft Corporation. Wprowadzone słowa kluczowe zostaną wysłane do serwera usługi Bing. Prosimy zapoznać się z Umową dotyczącą usług Microsoft (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkcja wyświetlania wiadomości dla smartfona lub tabletu z systemem Android wykorzystuje usługę Google Cloud Messaging (GCM) udostępnianą przez firmę Google Inc. Odbierane wiadomości i Twój dziennik użytkownika będą przesyłane na serwer firmy Google Inc., a takie informacje mogą być używane przez usługę GCM i/lub zgodnie z Polityką prywatności firmy Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Ponadto w odbieranych wiadomościach mogą być umieszczane reklamy dostarczane przez firmę Google Inc.

(c) Funkcja wyświetlania wiadomości dla smartfona lub tabletu z systemem iOS wykorzystuje usługę Apple Push Notification (APN) udostępnianą przez firmę Apple Inc. („Apple”). Odbierane wiadomości i Twój dziennik użytkownika będą przesyłane na serwer firmy Apple, a takie informacje mogą być używane przez usługę APN i/lub zgodnie z Polityką prywatności firmy Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Informacje na temat Klienta mogą być przechowywane i/lub przetwarzane przez wykonawców firmy Sony będących osobami trzecimi, którzy świadczą na rzecz firmy Sony usługi w zakresie wsparcia świadczenia i działania aplikacji i usługi News Suite.

iii. Zbycie przedsiębiorstwa

Informacje na temat Klienta mogą zostać przekazane przez nas w ramach transakcji zbycia przez nas całości lub części naszego przedsiębiorstwa, w którym to wypadku posiadane przez nas informacje na temat naszych Klientów będą jednym ze zbywanych składników majątku.

iv. Zgodność z przepisami

Możemy przechowywać, wykorzystywać i/lub ujawniać, między innymi policji lub innym właściwym organom, dowolne informacje na temat Klienta, jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone przepisami prawa, regulacjami lub nakazami, w celu obsługi skarg złożonych przez Klienta lub na Klienta, lub w celu ochrony lub obrony siebie lub innych osób przed działaniami niezgodnymi z prawem, o charakterze kryminalnym lub szkodliwym.


5. Inni dostawcy usług analitycznych, serwery reklamowe i podobne strony trzecie

Firma Sony współpracuje z reklamodawcami internetowymi, agencjami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych i innymi dostawcami w zakresie dostarczania informacji dotyczących ruchu w aplikacji News Suite (łącznie z wyświetlanymi stronami i zawartością oraz działaniami wykonywanymi w aplikacji News Suite) w celu wyświetlania reklam w aplikacji News Suite oraz wyświetlania naszych reklam w innych miejscach online, a także w celu zapewnienia nam informacji dotyczących użycia aplikacji News Suite i skuteczności naszych reklam. Nasi dostawcy usług mogą gromadzić pewne informacje dotyczące wizyt użytkownika i jego aktywności w aplikacji News Suite, a także w innych witrynach internetowych i usługach. Takie informacje mogą być używane w celu dopasowania reklamy do użytkownika.

Tacy dostawcy usług mogą ustawić własne technologie śledzenia na urządzeniu użytkownika oraz uzyskiwać do nich dostęp, a także w inny sposób gromadzić informacje dotyczące użytkownika oraz uzyskiwać do nich dostęp. Takie informacje mogą być używane m.in. do dopasowywania reklam, zapobiegania wyświetlaniu tej samej reklamy zbyt wiele razy i do wykonywania badań związanych z przydatnością pewnych reklam dla użytkownika. Informacje dotyczące użycia przez gości możemy udostępniać innym firmom reklamowym, dostawcom usług analitycznych i innych dostawców do podobnych celów. Inni dostawcy usług mogą gromadzić dane osobowe podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji News Suite lub aplikacji innych firm, witryn internetowych i usług online.

Poniżej przedstawiono listę naszych dostawców usług i ich polityk prywatności, które odnoszą się do gromadzenia i użycia informacji:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (tylko w Japonii): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

Aby uzyskać informacje dotyczące rezygnacji z dopasowanych reklam poprzez zmianę ustawień na urządzeniach mobilnych, patrz poniżej.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Prosimy zwrócić uwagę, że firmy reklamowe i analityczne mogą w dalszym ciągu gromadzić informacje na temat użytkownika, a rezygnacja z takich mechanizmów nie spowoduje zaprzestania wyświetlania reklam. Podczas korzystania z Internetu lub aplikacji w dalszym ciągu mogą być wyświetlane ogólne reklamy. Aplikacja News Suite jest wspierana przez reklamy. Aby całkowicie zatrzymać gromadzenie danych przez takich dostawców usług lub zrezygnować z wyświetlania jakichkolwiek reklam, należy odinstalować aplikację News Suite.


6. Wiadomości z ekranu powitalnego

Jeżeli będziemy mieli dla Klienta nowe wiadomości, przy uruchamianiu aplikacji News Suite może pojawić się ekran powitalny. Przykładowo, na ekranie mogą pojawić się wiadomości od nas o nowych treściach dostępnych za pośrednictwem aplikacji lub o aktualizacji oprogramowania aplikacji, wprowadzającej nowe cechy i/lub funkcje. Klient może zrezygnować z otrzymywania na ekranie powitalnym wiadomości o nowych treściach oraz ogólnych wiadomości o aktualizacji aplikacji w ustawieniach aplikacji. W przypadku takiej rezygnacji, Klient będzie nadal widział ważne informacje systemowe, w tym, między innymi, na temat tego, kiedy usługa News Suite będzie niedostępna w związku z planowaną konserwacją.


7. Przesyłanie informacji o Kliencie za granicę

Aplikacja i usługa News Suite są dostępne dla użytkowników na całym świecie. Informacje na temat Klienta będą przetwarzane, przechowywane i przesyłane w celach opisanych w Punkcie 3 powyżej do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i/lub krajem zamieszkania Klienta. Informacje na temat Klienta będą przetwarzane przez personel działający poza EOG i/lub krajem zamieszkania Klienta, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców i mogą być widoczne dla personelu w tych krajach. Przepisy w zakresie ochrony danych i zachowania prywatności obowiązujące w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, co przepisy obowiązujące w EOG i/lub kraju zamieszkania Klienta, a Klientowi może przysługiwać mniej praw w związku z informacjami na jego temat.

Korzystając z aplikacji News Suite, Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji w tym trybie. W przypadku braku zgody na przesyłanie takich informacji, Klient nie powinien korzystać z aplikacji.


8. Środki kontroli bezpieczeństwa

Firma Sony podejmuje starania w zakresie stosowania uzasadnionych środków kontroli bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć się przed utratą informacji na temat Klienta, ich nieprawidłowym wykorzystaniem lub zmianą. Pomimo tego, że staramy się chronić informacje na temat Klienta, nie jesteśmy w stanie zagwarantować lub zapewnić bezpieczeństwa wszystkich informacji przesyłanych do nas za pośrednictwem naszych aplikacji News Suite lub informacji, które przechowujemy w naszych systemach, ani informacji przechowywanych w systemach naszych wykonawców będących osobami trzecimi.


9. Aplikacja do użytku ogólnego

Aplikacja i usługa News Suite są przeznaczone do użytku ogólnego i nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia.


10. Wprowadzanie zmian do niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Zmieniona wersja wraz z datą wprowadzenia zmian będzie dostępna w aplikacji News Suite w menu “Ustawienia >> Informacje >> Polityka Prywatności” ("Setting >> About >> Privacy Policy”) i/lub w naszej witrynie internetowej, a zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania (lub w dniu wskazanym w zaktualizowanej Polityce). Kontynuując dostęp lub użycie aplikacji News Suite od momentu wejścia zmian w życie, Klient wyraża zgodę na objęcie warunkami zmodyfikowanej Polityki prywatności. W przypadku zaktualizowania Polityki prywatności możemy, według własnego uznania, powiadomić Klientów za pośrednictwem aplikacji News Suite lub dowolnej innej metody.


11. Dane kontaktowe

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszej Polityki prywatności, łącznie z zapytaniami, skargami lub sporami związanymi z gromadzeniem i użyciem informacji Klienta, prosimy o przesłanie prośby poprzez stronę http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/