Toelichting voor Gebruikers van de News Suite  applicatie

PRIVACYBELEID NEWS SUITE  APPLICATIE

Datum van laatste herziening en inwerkingtreding: 10 november, 2017

[ Language: Dutch, Nederlands ]


In dit Privacybeleid wordt uitgelegd:

i. hoe Sony Network Communications Inc. (‘Sony’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) gegevens over uw gebruik van de News Suite applicatie en de door u via de applicatie geopende content leest, verzamelt, gebruikt, deelt en/of opslaat. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing voor de informatie die verzameld wordt door en via de News Suite applicatie en geldt niet voor informatie die verzameld wordt door een andere toepassing of website of offline door Sony (tenzij expliciet aangegeven);

ii. hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Over de News Suite dienst

De News Suite dienst verzamelt informatie uit verschillende online bronnen (zoals nieuws feeds met Really Simply Syndication (RSS)). U hebt toegang tot de dienst via de vooraf geïnstalleerde News Suite applicatie of u kunt de applicatie downloaden voor uw toestel. Door middel van de applicatie kunt u selecteren van welke online bronnen de dienst informatie voor u moet verzamelen. De gebruikersinterface van de applicatie zal u vervolgens de gecombineerde informatie op één plaats tonen als een enkele nieuwsfeed. Daarnaast heeft de applicatie een functie die meer details geeft over online bronnen waarvan wij denken dat u wellicht informatie zou willen ontvangen op basis van de inhoud die u raadpleegt via uw News Suite applicatie.


2. Gegevens die de News Suite applicatie kan verzamelen en aan Sony kan doorgeven

Wanneer u de News Suite applicatie gebruikt, kan de applicatie de volgende soorten gegevens lezen en aan ons doorgeven om deze te verzamelen, te gebruiken en/of op te slaan voor de doeleinden die hieronder worden beschreven in Paragraaf 3. Veel van deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens uw gebruik van de News Suite applicatie.

i. Uw instellingen van de News Suite applicatie

Bijvoorbeeld het land en de talen die u gekozen hebt tijdens de configuratie en of u al dan niet bepaalde functies ingeschakeld hebt, en bij welke nieuwsfeeds met RSS u zich geregistreerd hebt om informatie te ontvangen.

ii. Informatie over uw apparaat (bijvoorbeeld de naam van het model, de versie, de besturingssysteeminstellingen, de geïnstalleerde apps, Android Ad ID, identificatie voor adverteerders voorzien van iOS)

iii. Unieke ID die automatisch gegenereerd wordt wanneer u de News Suite applicatie voor het eerst gebruikt;

iv. Gegevens over uw gebruik van de News Suite applicatie

Wij verzamelen mogelijk ook gegevens over uw browsegeschiedenis en voorkeuren met betrekking tot content tijdens uw gebruik van de News Suite applicatie, met inbegrip van welke SNS of nieuwsfeeds u leest, welke berichten u waardeert en welke u met anderen deelt.

v. Locatie-informatie

Wanneer u de News Suite applicatie gebruikt, verzamelen wij mogelijk informatie over uw locatie. U kunt het verzamelen van uw locatie uitschakelen in de instellingen van uw mobiele apparaat (meestal te vinden onder ‘Locatie’, ‘GPS’ of iets gelijkaardigs). Mogelijk verzamelen wij ook de standaardlocatie-informatie die u opgeeft in de News Suite applicatie. U kunt uw standaardlocatie te allen tijde updaten via het instelmenu van de News Suite applicatie. Wij kunnen locatiegegevens delen met derde partijen die inhoud of diensten verschaffen waarvoor locaties relevant zijn, maar wij zullen dit niet doen met betrekking tot informatie aan de hand waarvan u zonder uw toestemming persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

vi. Geschiedenislogbestand uploaden (Android-smartphone en -tablet, iOS smartphone en -tablet)

Teneinde de kwaliteit en functionaliteit te verbeteren, verzendt deze nieuwe functie gebruiksstatistieken van News Suite en Systemen naar de Sony server. Persoonlijke en afzonderlijk identificeerbare informatie worden hierbij niet opgenomen. U krijgt mogelijk kosten aangerekend voor gegevenscommunicatie wanneer u verbinding maakt met een gsm-netwerk.

Voor deze functie is een internetverbinding nodig.

Instellingen voor "Geschiedenislogbestand uploaden" kunnen worden gewijzigd.

Wij wijzen erop dat de News Suite applicatie de bovenstaande gegevens kan lezen en aan ons kan doorgeven, ook als de applicatie op dat moment niet op uw apparaat wordt weergegeven.

 De hierboven vermelde verzamelde gegevens zullen worden geüpload in verband met een Android Ad ID of een identificatie voor adverteerders (IDFA) voorzien van iOS.  Dergelijk Android Ad ID of IDFA kan door u worden gereset in de instellingen op uw apparaat.


3. Waarvoor gebruikt Sony uw gegevens

Sony kan, conform de geldende wetgeving, de in Paragraaf 2 hierboven genoemde gegevens bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

i. Dienstverlening

Om u de gevraagde features en functies van News Suite te leveren.

ii. Om u te informeren over RSS-nieuwsfeeds en andere content.

Deze suggesties kunnen worden gepersonaliseerd, waarbij met name gebruik wordt gemaakt van de gegevens die wij verzamelen over uw gebruik van de News Suite applicatie zoals beschreven in Paragraaf 2(vi).

iii. Updates en ontwikkeling

Om de News Suite applicatie en -dienst te verbeteren, om u van software-updates te voorzien en om nieuwe features en functies voor de News Suite applicatie en -dienst te ontwikkelen en te introduceren.

iv. Ontwikkeling van nieuwe producten/diensten

Ten behoeve van de ontwikkeling van geheel nieuwe producten en diensten.

v. Naleving en handhaving

Om te zorgen voor naleving en handhaving van de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de News Suite applicatie en -dienst en van dit Privacybeleid.

vi. Advertenties en analytics

Om u doelgerichte en contextuele advertenties en aanbiedingen te kunnen bieden, zowel in de News Suite applicatie als elders online. Ook voor het uitvoeren van analytics, onderzoek, enquêtes en productanalyse- en ontwikkeling.

Door de News Suite applicatie te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens die zijn verzameld zoals beschreven in Paragraaf 2, overeenkomstig dit Privacybeleid worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Indien u niet instemt met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden, dient u de applicatie niet te gebruiken.


4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw gegevens

Uw gegevens die doorgegeven worden aan en opgeslagen door Sony kunnen als volgt beschikbaar gesteld worden aan andere bedrijven uit de Sony Corporation Group en aan derde partijen:

i. Bedrijven uit de Sony Corporation Group

Uw gegevens kunnen met andere bedrijven uit de Sony Corporation Group gedeeld worden met als doel het voortzetten van de activiteiten zoals hierboven in Sectie 3 omschreven.

ii. Externe opdrachtnemers

(a) De functie om nieuws te zoeken via trefwoorden maakt gebruik van Bing van Microsoft Corporation. De ingevoerde trefwoorden worden naar de server van Bing gestuurd. Raadpleeg de Microsoft-serviceovereenkomst (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) De functie voor het weergeven van berichten voor Android-smartphones of -tablets maakt gebruik van Google Cloud Messaging (GCM) van Google Inc. De berichten die u ontvangt en uw gebruikerslog worden verstuurd naar de server van Google Inc., en deze informatie kan gebruikt worden voor GCM en/of in overeenstemming met het Privacybeleid van Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Het is mogelijk dat het bericht dat u ontvangt reclameboodschappen van Google Inc. bevat.

(c) De functie voor het weergeven van berichten voor iOS-smartphones of -tablets maakt gebruik van Apple Push Notification-dienst (APNs) van Apple Inc. ("Apple"). De berichten die u ontvangt en uw gebruikerslog worden verstuurd naar de server van Apple en deze informatie kan gebruikt worden voor APNs en/of in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en/of verwerkt door externe opdrachtnemers waarvan Sony gebruikmaakt voor het verlenen van diensten ten behoeve van de levering en exploitatie van de News Suite applicatie en -dienst.

iii. Bedrijfsoverdracht

Uw gegevens kunnen door ons worden overgedragen in het kader van een transactie waarbij wij onze activiteiten geheel of gedeeltelijk overdragen; de gegevens die wij van onze klanten bewaren, behoren in dat geval tot de overgedragen activa.

iv. Naleving van de wet

Wij kunnen uw gegevens geheel of gedeeltelijk bewaren, gebruiken en/of openbaar maken indien de wet- of regelgeving of een gerechtelijke uitspraak dat vereist of toestaat, onder meer aan de politie of andere betrokken instanties, om door of tegen u ingediende klachten te onderzoeken of om onszelf of anderen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten te beschermen en te verdedigen.

5. Analyticsproviders, advertentieservers en gelijkaardige derde partijen

Sony werkt samen met netwerkadverteerders, reclamebedrijven, analyticsproviders en andere leveranciers voor het aan ons verschaffen van informatie aangaande het verkeer op de News Suite applicatie (inclusief bekeken pagina's en inhoud, en de acties die ondernomen worden tijdens het gebruik van de News Suite applicatie), voor het aanreiken van advertenties in de News Suite applicatie en het aanbieden van onze advertenties op andere plekken online, en voor het aan ons verschaffen van informatie aangaande het gebruik van de News Suite applicatie en de efficiëntie van onze advertenties. Onze dienstverleners verzamelen mogelijk bepaalde informatie aangaande uw bezoeken aan en activiteit op de News Suite applicatie en andere websites en diensten, en kunnen deze informatie gebruiken om u advertenties te bezorgen.

Deze dienstverleners kunnen eigen volgtechnologieën op uw apparaat plaatsen en openen, en kunnen anderzijds informatie over u verzamelen of raadplegen, die vervolgens gebruikt kan worden om (onder meer) doelgerichte advertenties te bezorgen, te voorkomen dat u dezelfde advertenties te vaak te zien krijgt, en onderzoek te voeren naar het nut van bepaalde advertenties voor u. Het is mogelijk dat wij voor gelijkaardige doeleinden gebruiksinformatie over bezoekers delen met derde reclamebedrijven, analyticsproviders en andere leveranciers. Deze derde dienstverleners kunnen mettertijd persoonlijke informatie verzamelen wanneer u de News Suite applicatie of applicaties van derde partijen, onlinewebsites en -diensten opent.

Zie hieronder voor meer informatie over onze dienstverleners en hun privacybeleidsregels die van toepassing zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (alleen in Japan): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

Raadpleeg de volgende informatie als u wilt weten hoe u zich kunt afmelden voor gerichte advertenties door de instellingen in mobiele apparaten te wijzigen.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Merk op dat advertentie- en analyticsbedrijven nog steeds informatie over u kunnen verzamelen, en dat het zich uitschrijven voor deze mechanismen niet met zich meebrengt dat u niet langer advertenties zult ontvangen. Terwijl u online bent of de app op uw apparaat gebruikt, zult u nog steeds algemene advertenties ontvangen. De News Suite applicatie is een door advertenties ondersteunde applicatie. Als u het verzamelen van gegevens door deze dienstverleners volledig wilt stoppen of verkiest om geen advertenties te ontvangen, moet u de News Suite applicatie verwijderen.


6. Berichten op het Welkomstscherm

Wanneer u de News Suite applicatie opstart, kunt u een welkomstscherm te zien krijgen als wij u iets nieuws te melden hebben. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om berichten over nieuwe content die via de applicatie beschikbaar is of om een update van de applicatiesoftware die nieuwe features en/of functies bevat. Op het welkomstscherm, bij de instellingen van de applicatie, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van berichten over nieuwe content en algemene updates. Als u zich afmeldt, kunt u wel nog belangrijke systeemberichten te zien krijgen, bijvoorbeeld over tijden waarop News Suite niet beschikbaar zal zijn wegens gepland onderhoud.


7. Internationale overdracht van uw gegevens

De News Suite applicatie en -dienst zijn beschikbaar voor gebruikers in de hele wereld. Uw gegevens zullen voor de hierboven in Paragraaf 3 beschreven doeleinden worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en/of het land waar u woont. Uw gegevens zullen worden verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten de EER en/of het land waar u woont en dat werkzaam is voor ons of voor een van onze dienstverleners en uw gegevens kunnen door personeel in die landen worden gezien. Het kan zijn dat de gegevensbeschermings- en privacywetgeving in die landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in de EER en/of het land waar u woont en dat u minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot uw gegevens.

Door de News Suite applicatie te gebruiken, stemt u ermee in dat deze overdrachten plaatsvinden. Indien u niet instemt met deze overdrachten, dient u de News Suite applicatie niet te gebruiken.


8. Veiligheidsmaatregelen

Sony streeft ernaar redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Hoewel wij ons best doen uw gegevens te beschermen, kunnen wij geen garanties geven ten aanzien van de veiligheid van gegevens die via onze News Suite applicaties aan ons zijn verstuurd, die wij op onze systemen opslaan of die op de systemen van onze externe opdrachtnemers zijn opgeslagen.


9. Toepassing voor een algemeen publiek

De News Suite applicatie en -dienst zijn bestemd voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar.


10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De herziene versie, met een bijgewerkte herzieningsdatum, zal in de News Suite applicatie en/of op onze website worden geplaatst in het menu ‘Instellingen (Setting) >> Over (About) >> Privacybeleid (Privacy Policy)’, en de wijzigingen zijn van kracht zodra deze gepost worden (of op de datum aangegeven in het geüpdatete beleid). Door de News Suite applicatie te blijven openen of gebruiken na het doorvoeren van deze wijzigingen, gaat u akkoord met het herziene privacybeleid. Als wij dit privacybeleid updaten, kunnen wij u, naar eigen goeddunken, hiervan op de hoogte brengen via de News Suite applicatie of om het even welke andere methode.


11. Contactgegevens

Als u meer informatie wilt over ons privacybeleid (bv. voor vragen, klachten of geschillen betreffende het verzamelen en gebruiken van uw informatie), kunt u uw vraag via e-mail verzenden naar http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/ .