Vysvětlení pro zákazníky používající aplikaci News Suite

PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO APLIKACI NEWS SUITE  (dále jen „Předpis o ochraně osobních údajů“)

Datum poslední revize a datum platnosti: 10.11.2017

[ Language : Czech, Česky ]

Předpis o ochraně osobních údajů vysvětluje následující:

i. jakým způsobem bude společnost Sony Network Communications Inc. (dále jen „Sony“, „my“, „náš“ nebo „nás“, „nám“) číst, shromažďovat, používat, sdílet a/nebo uchovávat údaje o vašem používání aplikace News Suite a o obsahu, ke kterému budete mít přístup prostřednictvím aplikace. Tento předpis o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné aplikací News Suite a jejím prostřednictvím a nevztahuje se na informace shromážděné jinou aplikací nebo internetovými stránkami nebo offline společností Sony (pokud není uvedeno jinak); a

ii. jak nás můžete kontaktovat.


1. O službě News Suite

Služba News Suite agreguje informace z více online zdrojů (jako zprávy z RSS (Really Simple Syndication) kanálů). Ke službě můžete získat přístup přes aplikaci News Suite, která je předinstalována nebo kterou lze stáhnout do vašeho zařízení. Pomocí aplikace můžete vybrat online zdroje, které má služba agregovat. Uživatelské rozhraní aplikace poté bude zobrazovat informace společně na jednom místě v jednom kanálu. Aplikace také zobrazuje informace o online zdrojích, o které byste mohli mít zájem na základě toho, jaký obsah přes aplikaci News Suite sledujete.


2. Údaje, které může aplikace News Suite shromažďovat a sdělovat společnosti Sony

Když používáte aplikaci News Suite, může tato aplikace načítat a sdělovat nám následující typy údajů, abychom je mohli shromažďovat, užívat a/nebo ukládat pro účely popsané níže v bodu 3. Většina těchto informací je shromažďována automaticky během používání aplikace News Suite.

i. Nastavení vaší aplikace News Suite

Například země a jazyk vybrané při instalaci, nastavení různých funkcí a zpravodajské RSS kanály, u kterých jste si registrovali odběr informací.

ii. Informace o vašem zařízení (název modelu, verze, nastavení operačního systému, nainstalované aplikace, identifikace Android Ad ID nebo Identification For Advertisers systému iOS)

iii. Jedinečné ID, které se vytvoří automaticky při vašem prvním spuštění prostřednictvím aplikace News Suite.

iv. Informace o vašem užívání aplikace News Suite

Můžeme také shromažďovat informace o historii vašeho prohlížení obsahu a o preferencích při používání aplikace News Suite, včetně toho, které SNS nebo nové zdroje prohlížíte, které zveřejněné příspěvky hodnotíte a které sdílíte s ostatními.

v. Informace o poloze

Když používáte aplikaci News Suite, můžeme shromažďovat informace o vaší poloze. Shromažďování informací o poloze můžete vypnout prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení (zpravidla v rámci položky „Poloha“, „GPS“ nebo podobného nastavení). Můžeme také shromažďovat informace o výchozí poloze, které se rozhodnete v aplikaci News Suite uvést. Informace o výchozí poloze můžete kdykoliv aktualizovat pomocí nabídky nastavení aplikace News Suite. Informace o poloze můžete sdílet s třetími stranami, které poskytují obsah nebo služby, pro něž je poloha relevantní, bez vašeho souhlasu tak ale nebudeme činit ve spojitosti s informacemi, pomocí kterých by vás bylo možné identifikovat.

vi. Odeslat protokol historie (smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS)

Tato nová funkce za účelem zlepšení kvality a funkcí odesílá statistiku využití služby News Suite a systémů na server společnosti Sony. Nevyužívá osobní a individuálně identifikovatelné informace. Při připojení k mobilní síti může být datová komunikace zpoplatněna.

Tato funkce vyžaduje internetové připojení.

Nastavení možnosti „Odeslat protokol historie“ lze změnit.

Upozorňujeme, že aplikace News Suite může načítat a sdělovat nám výše uvedené údaje i v době, kdy není zobrazena na vašem zařízení.

 Výše popsané shromážděné informace budou odeslány spolu s identifikací Android Ad ID nebo IDFA (Identification For Advertisers) systému iOS. Identifikaci Android Ad ID nebo IDFA lze resetovat v nastavení zařízení.


3. Jak společnost Sony používá vaše údaje

Společnost Sony může uchovávat, používat a sdělovat údaje popsané výše v bodu 2, v souladu s platnými právními předpisy, a to pro následující účely:

i. Poskytování služby

Poskytnout vám funkce a prvky služby News Suite, které požadujete.

ii. Poskytnout vám informace o nových zdrojích RSS a o dalším obsahu

Tyto návrhy mohou být přizpůsobeny vaší osobě zejména za využití informací, které shromažďujeme o vašem užívání aplikace News Suite, jak je uvedeno v bodu 2 (vi).

iii. Aktualizace a vývoj

Podporovat lepší funkčnost aplikace a služby News Suite a poskytovat vám aktualizace softwaru a vyvíjet a zavádět nové prvky a funkce pro aplikaci a službu News Suite.

iv. Vývoj budoucího produktu/služby

Napomáhat nám při vývoji zcela nových produktů a služeb.

v. Dodržování právních předpisů a vymáhání

Vymáhat a zajišťovat dodržování podmínek používání aplikace a služby News Suite a tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů.

vi. Reklama a analýzy

Poskytovat vám cílené a kontextové reklamy a nabídky v rámci aplikace News Suite i jinde online. Také provádět analýzy, výzkum, dotazování a analýzu a vývoj produktů.

Používáním aplikace News Suite souhlasíte s použitím vašich údajů shromážděných způsobem popsaným v bodu 2 za výše uvedenými účely v souladu s tímto Předpisem o ochraně osobních údajů. Pokud s použitím vašich údajů pro tyto účely nesouhlasíte, neměli byste tuto aplikaci používat.


4. Kdo další má přístup k vašim údajům

Vaše informace, které jsou sdělovány společnosti Sony a které jsou společností Sony uchovávány, mohou být zpřístupněny jiným společnostem skupiny Sony Corporation a třetím stranám následovně:

i. Společnosti skupiny Sony Corporation

Vaše informace mohou být sdíleny s dalšími společnostmi skupiny Sony Corporation pro účely výkonu činností, uvedených v oddílu 3 výše.

ii. Externí dodavatelé

(a) Funkce vyhledávání novinek pomocí klíčových slov využívá službu Bing poskytovanou společností Microsoft Corporation. Klíčová slova, která zadáte, budou odeslána na server služby Bing. Informace naleznete ve smlouvě o službách společnosti Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Funkce zobrazování zpráv smartphonu nebo tabletu se systémem Android využívá službu Google Cloud Messaging (GCM) poskytovanou společností Google Inc. Zprávy, které obdržíte, a váš uživatelský protokol bude odeslán na server společnosti Google Inc., takové informace mohou být využity pro GCM a/nebo v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společností Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Ve zprávě, kterou obdržíte, navíc mohou být obsaženy reklamy dodané společností Google Inc.

(c) Funkce zobrazování zpráv smartphonu nebo tabletu se systémem iOS využívá službu Apple Push Notification (APN) poskytovanou společností Apple Inc. („Apple“). Zprávy, které obdržíte, a váš uživatelský protokol bude odeslán na server společnosti Apple, takové informace mohou být využity pro APN a/nebo v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Vaše údaje mohou být uchovávány a/nebo zpracovávány externími dodavateli společnosti Sony, jichž společnost Sony využívá k poskytování služeb napomáhajících při poskytování a provozování aplikace a služby News Suite.

iii. Převod podniku

Vaše údaje mohou být převedeny v rámci transakce, kterou převedeme celý náš podnik nebo jeho část, přičemž v takovém případě budou údaje, které máme o našich zákaznících, tvořit součást převáděného majetku.

iv. Dodržování zákonů

Vaše údaje můžeme uchovávat, použít a/nebo sdělit tak, jak je vyžadováno zákonem, předpisem nebo nařízením, včetně jejich sdělení policii nebo jiným příslušným orgánům, za účelem vyšetření stížností učiněných z vaší strany nebo stížností na vás nebo za účelem ochrany či obrany nás nebo jiných subjektů proti nezákonné, trestné nebo škodlivé činnosti.


5. Externí poskytovatelé analytických služeb, reklamní servery a podobné třetí strany

Společnost Sony pracuje s poskytovateli internetové reklamy, reklamními agenturami, poskytovateli analytických služeb a dalšími prodejci, kteří nám poskytují informace o návštěvnosti aplikace News Suite (včetně informací o prohlížených stránkách a obsahu a akcích prováděných při používání aplikace News Suite), nabízejí reklamy v rámci aplikace News Suite, nabízejí reklamy online i jinde a poskytují nám informace o používání aplikace News Suite a o účinnosti našich reklam. Naši poskytovatelé služeb mohou shromažďovat určité informace o vašich návštěvách aplikace News Suite a o vašich aktivitách v rámci této aplikace a dalších internetových stránek a služeb a mohou tyto informace využívat k tomu, aby na vás cílili reklamu.

Tito poskytovatelé služeb mohou na vašem zařízení nastavit a používat své vlastní technologie sledování a mohou i jinak shromažďovat nebo mít přístup k informacím o vás, které mohou (mimo jiné) používat k následujícímu: cílení reklam, zajišťování, aby se vám tytéž reklamy nezobrazovaly příliš často a provádění průzkumu týkajícího se užitečnosti určitých reklam pro vás. Můžeme sdílet informace o používání ze strany našich návštěvníků s konkrétními reklamními společnostmi, poskytovateli analytických služeb a dalšími prodejci pro podobné účely. Tito externí poskytovatelé služeb mohou shromažďovat osobní informace během doby, kdy navštěvujete aplikaci News Suite nebo jiné aplikace třetích stran, internetové stránky online a služby.

Informace o našich poskytovatelích služeb a o jejích zásadách ochrany osobních údajů týkajících se shromažďování a používání informací o vás naleznete níže:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (pouze v Japonsku): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

Informace o odhlášení ze systému cílených reklam změnou nastavení v mobilních zařízeních naleznete níže.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Mějte prosím na paměti, že reklamní a analytické společnosti mohou od vás stále shromažďovat informace a že odmítnutí souhlasu prostřednictvím těchto mechanismů nepředstavuje odmítnutí souhlasu s tím, že vám budou společnosti poskytovat reklamu. I nadále se vám budou zobrazovat obecné reklamy, když budete online nebo když budete používat své zařízení. Aplikace News Suite je aplikace podporovaná reklamami. Pokud si přejete zcela zastavit shromažďování údajů ze strany těchto poskytovatelů služeb nebo pokud nechcete dostávat žádné reklamy, musíte aplikaci News Suite odinstalovat.


6. Zprávy na úvodní stránce

Pokud pro vás máme nějaké nové sdělení, může se při spuštění aplikace News Suite zobrazit úvodní zpráva. Mohou se například zobrazit zprávy od nás o novém obsahu, který je k dispozici prostřednictvím aplikace, nebo zprávy o aktualizaci aplikačního softwaru, které vás seznámí s novými prvky a/nebo funkcemi. Zasílání zpráv o novém obsahu a obecných aktualizacích aplikace v rámci úvodní stránky můžete zrušit v nastaveních aplikace. I v případě, že tak učiníte, se vám však mohou zobrazovat důležité systémové zprávy, zejména podrobnosti o tom, kdy nebude služba News Suite k dispozici z důvodu plánované údržby.


7. Předávání vašich údajů do zahraničí

Aplikace a služba News Suite je k dispozici uživatelům po celém světě. Vaše údaje budou zpracovávány, uchovávány a předávány za účely popsanými v bodu 3 do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a/nebo zemi, v níž máte své bydliště. Vaše údaje budou zpracovávány pracovníky nacházejícími se mimo EHP a/nebo zemi vašeho bydliště, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich poskytovatelů služeb, a tito pracovníci v těchto zemích si je mohou prohlížet. Zákony na ochranu osobních údajů a soukromí v těchto zemích nemusejí zajišťovat stejnou míru ochrany jako v EHP a/nebo v zemi vašeho bydliště, a tak můžete mít ve vztahu ke svým údajům méně zákonných práv.

Používáním aplikace News Suite souhlasíte s realizací takového předávání údajů. Pokud s tímto předáváním údajů nesouhlasíte, neměli byste tuto aplikaci používat.


8. Bezpečnostní a kontrolní opatření

Vedle svých zákonných povinností se společnost Sony snaží provádět přiměřená bezpečnostní opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo úpravě vašich údajů. Ačkoliv se snažíme vaše údaje chránit, nemůžeme zaručit nebo zajistit bezpečnost jakýchkoliv údajů předávaných nám prostřednictvím našich aplikací News Suite nebo údajů, které ukládáme v našich systémech nebo které jsou uloženy v systémech našich externích dodavatelů.


9. Aplikace pro obecnou veřejnost

Aplikace a služba News Suite je určena pro obecnou veřejnou a není určena pro děti mladší 13 let.


10. Změny Předpisu o ochraně osobních údajů

Tento Předpis o ochraně osobních údajů může být kdykoliv aktualizován. Upravenou verzi s uvedením aktualizovaného data revize zveřejníme v menu „Nastavení“ >> „O aplikaci“ >> „Předpis o ochraně osobních údajů“ (Setting >> About >> Privacy Policy) v aplikaci News Suite a/nebo na našich internetových stránkách a změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění (nebo ode dne uvedeného v aktualizovaném předpisu). Tím, že budete aplikaci News Suite otevírat nebo používat i poté, co tyto změny vstoupí v platnost, potvrzujete svůj souhlas s tím, že jste tímto předpisem o ochraně osobních údajů vázáni. Pokud tento předpis o ochraně osobních údajů aktualizujeme, můžeme vás podle svého uvážení o tomto kroku informovat prostřednictvím aplikace News Suite nebo jiným způsobem.


11. Kontaktní údaje

Pokud chcete získat další informace o našem předpisu o ochraně osobních údajů včetně dotazů, stížností nebo sporů souvisejících se shromažďováním a využíváním vašich údajů, zašlete svůj požadavek na adrese http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/