Обяснение за Потребители, използващи приложението News Suite

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕ NEWS SUITE

Дата на последното изменение и влизане в сила: 10 ноември 2017 г.

[ Language : Bulgarian, Български ]

Настоящата Политика за защита на личните данни обяснява следните въпроси:

i. По какъв начин Sony Network Communications Inc. ("Sony", "ние", "нашият" или "нас") ще чете, събира, използва, споделя и/или запазва информация относно използването от Ваша страна на приложението News Suite и съдържанието, до което имате достъп чрез приложението. Политиката за защита на личните данни се отнася единствено за информацията, събрана посредством приложението News Suite, и не обхваща информация, събрана от Sony чрез друго приложение, уебсайт или офлайн (освен ако изрично не е упоменато друго).

ii. По какъв начин можете да се свържете с нас.


1. Относно услугата News Suite

Услугата News Suite обобщава информация от множество онлайн източници (като например информационни канали с Really Simply Syndication (RSS)). Може да получите достъп до услугата чрез приложението News Suite, което е предварително инсталирано или може да се изтегли на Вашето устройство. Използвайки приложението, можете да избирате кои онлайн източници желаете услугата да обобщава. Така потребителският интерфейс на приложението ще Ви показва комбинираната информация на едно място като един канал. Освен това, приложението разполага с функция, която показва данни за онлайн източниците, за които смятаме, че може да имате интерес да получавате информация въз основа на съдържанието, до което получавате достъп чрез Вашето приложение News Suite.


2. Информация, която приложението News Suite може да събира и съобщава на Sony

Когато използвате приложението News Suite, приложението може да чете и да ни предава, с оглед събирането, използването и/или съхранението от наша страна, следните видове информация за целите, описани в Раздел 3 по-долу. Голяма част от тази информация се събира автоматично при използване от Ваша страна на приложението News Suite.

i. Настройките на Вашето News Suite приложение

Например държавата и езикът, който сте избрали при настройката, и дали сте или не сте разрешили определени функции, както и от кои информационни канали с RSS сте се регистрирали да получавате информация.

ii. Информация за Вашето устройство (напр. име на модела, версия, настройки на OS, инсталирани приложения, идентификатор за рекламиране на Android, идентификация за рекламодатели, предоставени от iOS)

iii. Уникална идентификация, която се създава автоматично, когато за първи път започнете да използвате приложението News Suite.

iv. Информация относно използването от Ваша страна на News Suite приложението

Ние може да събираме информация и относно съдържанието на Вашата хронология от сърфирането и предпочитанията по време на използване на News Suite приложението, включително кои информационни канали четете, кои публикации оценявате и кои публикации споделяте с трети лица.

v. Информация за местонахождението

Когато използвате приложението News Suite, е възможно да получим информация за местонахождението Ви. Можете да изключите събирането на информация за местонахождението Ви от настройките на Вашето мобилно устройство (обикновено е записано с наименованието "Местонахождение", "GPS" или подобна настройка). Възможно е също да събираме и информация за местонахождението по подразбиране, която избирате да предоставите в приложението News Suite. Можете да актуализирате информацията за местонахождението по подразбиране по всяко време чрез менюто за настройки от приложението News Suite. Можем също да споделим данните за местонахождението с трети страни, които предоставят съдържание или услуги, имащи връзка с местонахождението, но няма да предоставим данни, отнасящи се до информация, свързана с личните Ви данни, без Вашето съгласие.

vi. Качване на регистър на хронология (смартфон и таблет Android, смартфон и таблет iOS)

С цел подобряване на качеството и функционалността тази нова функция изпраща статистика за използването на News Suite и системите към сървър на Sony, която не включва лична информация, нито такава, която може да Ви идентифицира. Когато се включвате през мобилна мрежа, може да Ви бъдат начислени такси за пренос на данни.

Тази функция изисква интернет връзка.

Настройките на "Качване на регистър на хронология" могат да бъдат променени.

Моля, имайте предвид, че приложението News Suite може да чете и да ни препраща информацията, описана по-горе, дори по това време приложението да не е изобразено на Вашето устройство.

Събраната информация, както е посочено по-горе, ще се качва във връзка с идентификатор за рекламиране на Android или идентификация за рекламодатели (IDFA), предоставени от iOS. Тези идентификатори за рекламиране или IDFA на Android могат да бъдат нулирани от Вас в настройките на Вашето устройство.


3. Как Sony ползва Вашата информация

Sony има право да запазва, използва и разкрива информацията, описана в Раздел 2 по-горе, в съответствие с приложимото законодателство за следните цели:

i. Предоставяне на услугата

За да Ви предоставя опциите и функционалностите на услугата News Suite при поискване от Ваша страна.

ii. За да Ви предоставя информация относно информационни канали с RSS и друго съдържание

Тези предложения могат да бъдат персонализирани посредством използване на информацията, която събираме, относно използването от Ваша страна на News Suite приложението, както е описано в Раздел 2(vi).

iii. Актуализации и разработване

За да се улесни по-доброто функциониране на News Suite приложението, за да Ви бъдат предоставени актуализации на софтуера и за да се разработват и представят нови опции и функционалности за приложението и услугата News Suite.

iv. Разработване на бъдещи продукти/услуги

За да ни подпомогне в разработването на изцяло нови продукти и услуги.

v. Съответствие и въвеждане в изпълнение

За да въведе в изпълнение и осигури съответствие с условията на използване на приложението и услугата News Suite и настоящата Политика за защита на личните данни.

vi. Реклама и анализи

За да Ви предоставяме целенасочени и контекстуални реклами и предложения, както в рамките на приложението News Suite, така и другаде онлайн. Освен това, за да извършваме анализи, изследвания и проучвания, както и анализи и разработване на продуктите.

С използването на приложението News Suite Вие се съгласявате с това Вашата информация, събирана съгласно описаното в Раздел 2, да бъде използвана за гореизложените цели в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. В случай че не сте съгласни информацията Ви да бъде използвана за тези цели, не бива да използвате приложението.


4. Кой друг има достъп до Вашата информация

Вашите данни, които се предоставят на и съхраняват от Sony, могат да бъдат предоставени на други компании от групата на Sony Corporation, както и на трети лица, както следва:

i. Компании от групата на Sony Corporation

Вашите данни могат да бъдат споделяни с компании от групата на Sony Corporation с цел извършване на дейностите, посочени в Раздел 3 по-горе.

ii. Трети страни подизпълнители

(a) Функцията за търсене на новини по ключови думи използва Bing, предоставен от Microsoft Corporation. Ключовите думи, които въвеждате, ще бъдат изпратени на сървъра на Bing. Вижте Споразумение за услуги на Microsoft (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-services-agreement).

(b) Функцията за показване на съобщение за смартфон или таблет с Android използва Google Cloud Messaging (GCM), предоставен от Google Inc. Съобщенията, които получавате, и потребителският Ви дневник ще бъдат изпратени на сървър на Google Inc. и подобна информация може да се използва за GCM и/или в съответствие с Правилата за поверителност на Google (http://www.google.com/privacypolicy.html) Освен това, в полученото от Вас съобщение може да бъде включена реклама, доставена от Google Inc.

(c) Функцията за показване на съобщения за смартфон или таблет iOS използва услугата за насочени известия на Apple (Apple Push Notification service, APNs), предоставена от Apple Inc. ("Apple"). Съобщенията, които получавате, и Вашият регистрационен файл ще бъдат изпратени на сървъра на Apple, като тази информация може да бъде използвана за APNs и/или в съответствие с Правилата за поверителност на Apple (http://www.apple.com/privacy/).

(d) Вашата информация може да бъде съхранявана и/или обработвана от трети страни, подизпълнители на Sony, които Sony използва, за да предоставя услугите, които подпомагат предоставянето и функционирането на приложението и услугата News Suite.

iii. Прехвърляне на търговското предприятие

Вашата информация може да бъде прехвърляна от нас като част от сделка, в рамките на която ние ще прехвърлим цялото или част от търговското си предприятие, в който случай информацията, съхранявана от нас относно потребителите ни, ще бъде един от прехвърляните активи.

iv. Съответствие

Ние имаме право да запазваме, използваме и/или разкриваме всякаква Ваша информация, когато това се изисква или разрешава от закон, наредба, заповед, включително от полицията или на други компетентни органи, за да бъдат разследвани оплаквания, направени от Вас или срещу Вас, или за да защитим или предпазим себе си или другиго от противоправни, престъпни или опасни деяния.


5. Предоставяне на анализи от трети страни, рекламни сървъри и други подобни трети страни

Sony работи с рекламодатели в мрежата, рекламни агенции, доставчици на услуги за анализи, както и с други търговци, които ни предоставят информация относно трафика в приложението News Suite (включително прегледани страници и съдържание и предприетите действия при посещение на приложението News Suite), обслужват рекламите в приложението News Suite и обслужват рекламите ни на други места онлайн, като също така ни предоставят информация относно използването на приложението News Suite и ефективността на нашите реклами. Нашите доставчици на услуги могат да събират определена информация по отношение на Вашите посещения и дейност в приложението News Suite, както и на други интернет страници и услуги, и могат да използват тази информация, за да насочват рекламите си към Вас.

Тези доставчици на услуги могат да настройват и да достъпват до собствените си технологии за проследяване на Вашето устройство и могат да събират или да имат достъп до информация, отнасяща се за Вас, по друг начин, която информация може да бъде използвана (наред с други неща) за: насочване на реклами, предотвратяване на виждането на едни и същи реклами много пъти, както и за изследване на това, колко полезни за Вас се оказват някои реклами. Ние можем да споделяме информация за посетителите относно ползването с рекламодатели на трети страни, доставчици на услуги за анализ и с други търговци за подобни цели. Тези доставчици на услуги на трети страни може да събират лична информация при посещенията Ви на приложението News Suite в течение на времето, както и при посещенията Ви на приложения на трети страни, онлайн страници и услуги.

За информация относно нашите доставчици на услуги и техните политики за поверителност, отнасящи се до събирането и използването на Вашата информация, вижте по-долу:

InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

PubMatic, Inc.: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yahoo! Inc. : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/

Gunosy Inc. (само за Япония): https://gunosy.com/about/privacy

AppVador Inc.: http://www.appvador.com/privacy_policy

Apps Flyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

MoPub Inc.: http://www.mopub.com/legal/privacy/

Google Inc.: https://www.google.com/policies/privacy/

За това как да се отпишете от насочени реклами чрез промяна на настройките в съответното мобилно устройство, прегледайте следното.

http://support.tvsideview.sony.net/5/tvsideview/apn_opt_out/top_en/index.html

Имайте предвид, че компаниите за реклами и анализи могат да продължават да събират информация от Вас, както и че изключването посредством споменатите механизми не изключва предлагането на реклами. Вие ще продължите да получавате генерирани реклами, когато сте онлайн или работите с Вашето устройство. Приложението News Suite е приложение, което се финансира от реклами. Ако желаете изцяло да прекратите събирането на данни от страна на тези доставчици на услуги или предпочитате да не получавате реклами, трябва да деинсталирате приложението News Suite.


6. Съобщения на приветстващ екран

При стартиране на News Suite приложението може да се отвори приветстващ екран, в случай че имаме да Ви съобщим нещо ново. Например той може да показва съобщения от нас относно ново съдържание, което е достъпно през приложението или актуализация на софтуера на приложението, като въвежда нови опции и/или функционалности. В настройките на приложението можете да се откажете от получаване на ново съдържание и общи съобщения за актуализация на приложението в "Известия". Дори в случай че се откажете, отново могат да Ви бъдат показвани важни системни съобщения, например подробности относно това, кога News Suite приложението няма да бъде достъпно поради планирани дейности по поддръжка.


7. Международно прехвърляне на Вашата информация

Вашата информация ще бъде обработвана, съхранявана и прехвърляна за някоя от целите, описани в Раздел 3 по-горе, в държави извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП") и/или държавата на Вашето местоживеене. Информацията Ви ще бъде обработвана от служители, работещи извън ЕИП и/или държавата на Вашето местоживеене, които работят за нас или за някой от нашите доставчици на услуги, и може да бъде видяна от тези служители в тези държави. Възможно е законите за защита на личните данни и поверителността в тези държави да не предоставят същото ниво на защита, както тези в ЕИП и/или държавата на Вашето местоживеене, а също е възможно да имате по-малко права във връзка с тази информация.

С използването на приложението News Suite Вие се съгласявате с такова прехвърляне. В случай че не сте съгласни с прехвърлянето, не бива да използвате приложението.


8. Мерки за контрол на сигурността

Sony се стреми да прилага разумни мерки за контрол на сигурността с оглед защита срещу загуба, злоупотреба или подправяне на информацията Ви. Въпреки че се стараем да пазим информацията Ви, не можем да гарантираме сигурността на каквато и да било информация, предадена ни чрез нашите News Suite приложения, или такава, каквато я съхраняваме в нашите системи, или която се съхранява в системата на трети страни.


9. Приложение за основата група потребители

Приложението и услугата News Suite са насочени към основната група потребители и не са предназначени за ползване от деца на възраст под 13 години.


10. Изменения в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни може понякога да бъде изменяна. Ще публикуваме ревизирана версия с актуализирана дата на измененията в менюто "Настройки>> За нас>>Политика за защита на личните данни" ("Setting>>About>>Privacy Policy") в News Suite приложението и/или на нашата интернет страница, като промените влизат в сила при публикуването им (или на датата, посочена в актуализираната политика). Ако продължите да влизате и използвате приложението News Suite след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуализираната Политика за защита на личните данни. Ако извършваме актуализации по Политиката за защита на личните данни, е възможно, по наше усмотрение, да Ви уведомим за това посредством приложението News Suite или по друг начин.


11. Информация за връзка 

За допълнителна информация относно нашата Политика за защита на личните данни, включително за запитвания, жалби или оспорвания, свързани със събирането и използването на Вашата информация, изпратете заявката си на http://socialife.sony.net/en_ww/newssuite/contact/privacy/