Podstawy korzystania

Obsługiwane urządzenia

 • - Smartfony, system Android (Android 4.1 lub nowszy)

 • - Tablety, system Android (Android 4.1 lub nowszy)

 • * Nie nadaje się do tabletów Sony S


Co można zrobić wNews Suite

Na dwóch kartach, [Wiadomości] i [Moje kanały], możesz czytać najnowsze wiadomości ze swoich ulubionych źródeł.
Na karcie[Wiadomości] znajdziesz szeroki wybór wiadomości.
Dodaj słowa kluczowe i interesujące Cię kanały, by utworzyć swój własny kanał na karcie [Moje kanały].


Korzystanie z karty [Wiadomości]

Wybór ulubionych gatunków:

 • 1. Kliknij , by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz [Ustawienia] > [Edytuj kartę].

 • 3. Wybierz gatunki, które chcesz wyświetlić.


Wskazówka:
Gatunki bez pól wyboru są zawsze wyświetlane.


Korzystanie z karty [Moje kanały]

Dodawanie ulubionych kanałów:

 • 1. Naciśnij na karcie [Moje kanały].

 • 2. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów. Naciśnij z prawej strony kanałów, które chcesz dodać.

 • W sekcji [Moje kanały] zostanie dodana nowa karta.


Zarejestruj kanał RSS


 • 1. Dotknij symbolu w menu [Moje kanały]

 • 2. Na ekranie, który się pojawi, dotknij [Poprzez kategorię/URL]

 • 3. Wprowadź adres URL kanału RSS w polu wpisu oznaczonym [Poprzez wprowadzenie adresu URL kanału RSS]

 • W sekcji [Moje kanały] zostanie dodana nowa karta.


 • *Rejestracja nie jest możliwa, jeżeli:

 • • korzystasz z News Suite w wersji 5.0.00 lub starszej

 • • podany adres URL nie jest adresem kanału RSS (nie można zarejestrować adresu URL witryn z wiadomościami)

 • • format kanału RSS jest niekompatybilny z News Suite (niektóre formaty są niekompatybilne)


Tworzenie kanału na podstawie słowa kluczowego:


 • 1. Naciśnij na karcie [Moje kanały].

 • 2. Naciśnij w prawym górnym rogu ekranu.

 • 3. Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym.

 • W sekcji[Moje kanały]zostanie dodana nowa karta.


Usuwanie dodanych kanałów i słów kluczowych:

 • 1. Kliknij , by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz [Ustawienia] > [Edytuj kartę] > [Moje kanały].

 • 3. Naciśnij z prawej strony elementu, który chcesz usunąć.
  * Nie można usunąć elementów, przy których nie ma .


Ustawienia [Pogoda]

Wstępne ustawienie regionu
Naciśnij w prawym górnym rogu ekranu i podaj swój region.


Zmiana ustawienia regionu:

 • 1. Kliknij , by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz [Ustawienia] > [Pogoda] > [Lokalizacja] i podaj swój region.


Pobieranie informacji o pogodzie
Ustaw region, by wyświetlać raporty pogodowe i radar pogodowy, naciskając w prawym górnym rogu ekranu.


Widżet ekranu głównego

Dodanie widżetu pozwala wyświetlać najnowsze informacje na ekranie głównym urządzenia z Androidem bez uruchamiania aplikacji.

Ustawianie widżetu:

 • 1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym urządzenia z Androidem, by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz z menu[Widgets] > [Wiadomości].

 • 3. Wybierz kanały, które mają być wyświetlane przez widżet.


Usuwanie widżetu
Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go na ikonę kosza lub słowo "Usuń".


Zmiana rozmiaru tekstu

 • 1. Kliknij , by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz [Ustawienia] > [Rozmiar czcionki].

 • 3. Wybierz rozmiar tekstu.


Powiadomienia

Każdego dnia o wybranej przez siebie porze będziesz otrzymywać powiadomienia o dodatkowych kanałach i najnowszych wpisach.


Uwaga:
Nie otrzymasz powiadomień, jeśli w ciągu poprzednich 24 godzin nie było żadnych nowych wpisów lub zostały one już odebrane w aplikacji News Suite.


Ustawienia powiadomień:

 • 1. Kliknij , by wyświetlić menu.

 • 2. Wybierz [Ustawienia] > [Powiadomienie] > [Wyświetlaj powiadomienia zaplanowanych kanałów].

 • 3. Wybierz [Dodaj ustawienie powiadomień], by ustawić godzinę i kanały dla powiadomień.


Usuń powiadomienie:

Aby usunąć powiadomienie zaplanowanego kanału naciśnij i przytrzymaj ustawienia powiadomienia na ekranie [Powiadomień zaplanowanych kanałów].


Wyłączanie powiadomień:

 • - Usuń zaznaczenie pola wyboru z lewej strony godziny przy opcji [Wyświetlaj powiadomienia zaplanowanych kanałów], by zatrzymać otrzymywanie powiadomień z kanałów.

 • - Usuń zaznaczenie pola wyboru [Dodatkowe kanały i inne interesujące informacje], by zatrzymać otrzymywanie powiadomień o dodatkowych kanałach lub innych interesujących informacjach.