Co nowego

Dziękujemy za stałe korzystanie z News Suite (dawniej Socialife News).

Sony Corporation (zwana dalej Sony) przeniesie niniejszym wszystkie prawa biznesowe stosowne do News Suite na podmiot zależny Sony Network Communications Inc. będący wyłączną własnością firmy (nazwa zmieniona z So-net Corporation 1 lipca 2016 r.; zwany dalej SNC) od dnia 1 października 2016 r.

Zgodnie z tym dostawca News Suite zmieni się odpowiednio z Sony na SNC. News Suite będzie nadal świadczone w ten sam sposób po zmianie dostawcy. Informacje dotyczące stosowania z News Suite przez użytkowników, którzy zawarli umowę użytkownika również zostaną przeniesione dla SNC zgodnie z transferem praw biznesowych. SNC będzie kontynuować sposób zarządzania wszystkimi danymi osobowymi użytkownika w ten sam sposób.

[Ważne] Umowa użytkownika dotycząca transferu praw biznesowych

Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę dostawcy News Suite są proszeni o odinstalowanie aplikacji zgodnie z procedurą odinstalowania opisaną poniżej. Zakłada się, że użytkownicy są objęci umową, chyba że zostanie wysłana informacja o zamiarze odstąpienia od umowy do dnia 30 września 2016 r.

 

Kliknij tutaj w celu uzyskania szczegółów dotyczących odinstalowania aplikacji

 

Sony Corporation


*Informacje znajdujące się w tym powiadomieniu są ważne od 1 sierpnia 2016 r.

*Jeśli URL znajdujący się we wprowadzeniu nie działa z powodu podziału wiersza lub innego problemu, skopiuj cały URL i wklej go w swojej przeglądarce.

*Informacje znajdujące się w tym powiadomieniu podlegają zmianie.

 

▼Instrukcje dotyczące odinstalowania aplikacji

Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby odinstalować aplikację:

1. Otwórz Sklep Play na swoim urządzeniu

2. Wyszukaj aplikację News Suite i wybierz ją

3. Wybierz [ODINSTALUJ], a następnie kliknij [OK]

 

*Jeśli nie możesz odinstalować

Preinstalowane wersje News Suite (wcześniej znane pod nazwą Socialife) czasem nie mogą zostać odinstalowane. Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby wyłączyć aplikację:

 

1. Otwórz menu Xperia [Ustawienia]

2. Wybierz [Aplikacje]

3. Przesuń z lewej na prawą i wybierz aplikację [News Suite (lub Socialife)] z „Wszystkie”

4. Wybierz [Wyłącz] i stuknij [OK]

 

▼Jak usunąć konto (dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na Socialife News)

Możesz usunąć swoje konto stosując się do poniższych instrukcji. Twoje zarejestrowane informacje również zostania usunięte.

1) Wyświetl menu przesuwając z lewej strony ekranu

2) [Ustawienia] > [Identyfikator logowania] > [Usuń konto logowania]

 


【Kontakt】

▼Pytania o News Suite (Socialife News) :

 http://socialife.sony.net/pl/newssuite/contact/