Powiadomienia

W serwisie YouTube zostanie przeprowadzona zmiana interfejsu API (czyli interfejsu programowania aplikacji), który jest używany do wyświetlania postów z tego serwisu w aplikacji Socialife.
Aby obsługiwać tę zmianę, planujemy dostosować ustawienia serwera Socialife w dniu 6 kwietnia 2015 roku (czas UTC).

Tych użytkowników, którzy dodali konto YouTube do aplikacji Socialife, chcielibyśmy prosić o wykonanie następujących czynności:

Aplikacja Socialife dla smartfonów i tabletów z systemem Android
Krok 1: zainstaluj przed 6 kwietnia najnowszą wersję aplikacji Socialife (wersja 4.2.03.30.2 lub nowsza)
Proszę uzyskać dostęp za pomocą poniższego linku i wybrać przycisk [ZAINSTALOWAĆ].
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nfx.app.sfrc
Jeżeli wyświetlane są przyciski [OTWÓRZ] oraz [ODINSTALUJ], to została już zainstalowana najnowsza wersja aplikacji.

Krok 2: po 6 kwietnia ponownie zarejestruj konto YouTube w aplikacji Socialife
Po uruchomieniu aplikacji Socialife pojawi się okno dialogowe „Nie można wyświetlić zawartości z następujących usług sieciowych:”, a następnie pojawią się dwa przyciski [Nie dodawaj] i [OK].
Proszę dotknąć przycisku [OK] i zalogować się ponownie na swoje konto YouTube (czyli konto Google).

Uwaga:

  • W przypadku wybrania opcji [Nie dodawaj] na ekranie pojawi się sekwencja kroków, aby usunąć swoje konto YouTube z aplikacji Socialife. Możesz zarejestrować to konto ponownie po przejściu za pomocą menu aplikacji Socialife do [Ustawienia] – [Serwisy]. Jednak gdy konto YouTube zostanie usunięte, to twoje zakładki postów z serwisu YouTube zostaną również usunięte z aplikacji Socialife.
  • Jeśli podczas sekwencji Kroku 2 pojawi się okno dialogowe z wyświetlonym tylko przyciskiem [OK] (bez przycisku [Nie dodawaj]), lub jeśli pojawi się komunikat „Aby nawiązać połączenie z serwerem, wymagana jest nowsza wersja aplikacji. Zaktualizuj aplikację.”, może to oznaczać, że procedura Kroku 1 nie została ukończona. Jeśli przejdziesz do Kroku 2 bez ukończenia Kroku 1, to twoje zakładki postów z serwisu YouTube zostaną usunięte z aplikacji Socialife.


Aplikacja Socialife dla urządzeń Sony VAIO:
Krok 1: usuń swoje konto YouTube z aplikacji Socialife
Jeśli uruchomisz aplikację Socialife po 6 kwietnia, pojawi się okno dialogowe „Nie można wyświetlić zawartości z następujących usług sieciowych:”. Proszę wybrać przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe, a następnie proszę usunąć swoje konto YouTube po przejściu za pomocą menu aplikacji Socialife do [Ustawienia] – [Opcje] – [Serwisy].

Krok 2: zarejestruj konto YouTube
Proszę jeszcze raz przejść za pomocą menu do [Ustawienia] – [Opcje] – [Serwisy] i ponownie zarejestrować konto YouTube.

Uwaga:
Gdy konto YouTube zostanie usunięte, to twoje zakładki postów YouTube zostaną również usunięte z aplikacji Socialife. Jeśli posiadasz urządzenie z systemem Android kompatybilne z aplikacją Socialife, możesz zachować zakładki postów, wykonując kroki 1 i 2 procedury dotyczącej aplikacji Socialife w systemie Android. Jeśli przeprowadzisz tę procedurę za pomocą urządzenia z systemem Android, nie musisz ponownie rejestrować swojego konta YouTube, korzystając z urządzenia Sony VAIO.