Notifications

【Language : English】


Thank you for your continued use of News Suite.
From July 19th, 2018, we will be ending out provision of the keyword function in [Norway-Norwegian].


What will happen to the keyword function after the termination date?
・The [keyword] button will disappear from the [+] tab. It will no longer be possible to register new keywords.
・Articles will no longer be updated according to registered keywords.


How to remove your registered keywords?
1. Select [Settings] from the menu.
2. Select [Edit tab] > [My Feeds].
3. Tap the [x] button to the right of the right of the items you want to remove.


We apologize for any inconvenience this causes, and hope for your understanding.


-------------------------------------------------------------
【Language : Norwegian】


Viktig melding: "Nøkkelordfunksjonen" vil ikke lenger være tilgjengelig for Norway-Norwegian.


Takk for din fortsatte bruk av News Suite.
Fra 19. juli 2018 vil vi avslutte tilgjengeligheten av nøkkelordfunksjonen for [Norway-Norwegian].


Hva skjer med nøkkelordfunksjonen etter termineringsdatoen?
・[Nøkkelord]-knappen vil forsvinne fra [+]-fanen. Det vil ikke lenger være mulig å registrere nye nøkkelord.
・Artikler vil ikke lenger bli oppdatert i henhold til registrerte nøkkelord.


Hvordan fjerne dine registrerte nøkkelord?
1.Velg [Innstillinger] fra menyen.
2.Velg [Rediger faner] > [Mine strømmer].
3.Klikk på [x]-knappen til høyre for elementene du ønsker å fjerne.


Vi beklager hvis dette har vært til bry, og håper på din forståelse.